Discussie over de Astrotest

[inleiding]

Brief 8 van Lea Manders, astrologe

Beste Rob Nanninga

We denken anders over de zaken en ik heb uw onderstaande argumenten reeds voldoende weerlegd. Er waren geen ERVAREN DEELNEMERS, want geen van de astrologen heeft ooit aan een dergelijk onderzoek mee gedaan. Er was overigens sprake van een vorm van MEDEWERKING die het NGPA heeft verleend. U noemt mij niet voor niets in uw artikel over de Astrotest. Er staat dan ook in mijn artikel: ‘Als NGPA hebben wij in eerste instantie medewerking verleend en meegekeken naar de onderzoeksopzet. De onderzoeksopzet van de heer Nanninga riep vele vragen bij mij op. De vraagstelling was zodanig vaag dat ik de bui al zag hangen en besefte dat de proefpersonen wiens horoscoop vergeleken en gekoppeld moesten worden aan een door hen vage en multi-interpretabele ingevulde vragenlijst, ons astrologen voor een onmogelijke opgave’.

Ik heb dus niet geschreven dat er sprake was van SAMENwerking, maar van MEEwerken, hetgeen iets geheel anders is en volgens mij correct.U heeft ons geraadpleegd en wij hebben onze leden groen licht gegeven om mee te doen. Correct is dat niemand kan bepalen welke onderzoeksmethode de goede zou zijn. Daarmee erkent u dat elk onderzoek op dit nieuwe gebied niet meer dan een proef kan zijn. En dat was het uwe dan ook…. Het was correct geweest om dat te melden ipv te doen alsof astrologen faalden op een hen compleet onbekend en nieuw gebied en op een gebied dat ook voor u nieuw en onbekend was.

Als u mij 12 jaar geleden materiaal heeft meegegeven, waarom heeft u dat dan nooit terug gevraagd? Volgens mij heb ik het u gewoon teruggezonden. Uiteraard is het mogelijk dat u het niet hebt ontvangen.

Het gegeven dat ik 12 jaar na dato pas op de Astrotest reageer komt omdat ik niet wist dat hij nog steeds op uw site stond.Overigens was ik toendertijd onvoldoende wetenschappelijk onderlegd om te doorzien/te kunnen verwoorden wat er niet klopte. Nu, in het kader van mijn artikel over astrologie en wetenschap, kwam ik de test weer tegen en besloot hier ook over te schrijven, gezien het feit dat hij nog steeds op uw site staat.

Uw ‘nieuwe onderzoeksvoorstel’ is meer van hetzelfde en u gaat niet in op de suggesties die ik geef.

 

Vriendelijke groet van Lea Manders

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis