Discussie over de Astrotest

[inleiding]

Brief 12 van Lea Manders, astrologe

Beste Rob Nanninga

Onder de natuurwetenschappen worden die takken van de wetenschap verstaan, die gebaseerd zijn op de natuurwetten. Om die wetten te bewijzen gaat men op specifieke manieren meten. Het is de grote vraag of dit soort methoden geschikt zijn voor astrologie e.d.. Alle menswetenschappen worstelen hier ook mee en wringen zich een een keurslijf (vaak statistiek) om aan dit soort normen te voldoen. En dan nog worden zij door sommigen niet als ‘echte wetenschap’gezien.

Ik heb u een geheel ander idee voor onderzoek aan de hand gedaan, dat beter past bij de dagelijkse praktijk van de astroloog, namelijk het bevragen van cliënten, bijvoorbeeld over horoscopen die voor hun kinderen zijn gemaakt toen ze nog klein waren. Dan te kijken hoe concreet de uitspraken waren en hoe herkenbaar ze zijn als het kind opgroeit. Dat is astrologie in de praktijk. En ja… zodra het gaat om mensen heeft bijna alle onderzoek subjectieve of oncontroleerbare elementen. Dat weet u toch ook?

Mbt de door mij aangehaalde fragmenten: ze staan er gewoon en u kunt toch niet beweren dat u iets positiefs bedoelt met woorden als ‘gratis loterij’, ‘falen’ etc. Ook het gegeven dat u bij een stukje over mij vertelde dat ik de populaire astrologie was ingegaan en dat ik mijzelf niet deskundig achtte, geeft een stuk een zekere inkleuring, die zeker niet positief bedoeld wordt.

U gaat absoluut niet in op de volkomen valide argumenten die ik aangeef ten aanzien van de wetenschappelijke waarde van de Astrotest en dat is omdat u zelf ook wel weet hoe het zit!

Maar het lijkt me heilloos om dezelfde discussie steeds op nieuw te doen. Het gaat er mij slechts om dat ik in het openbaar een andere visie geef op de zaak. Een visie die u niet hebt kunnen ontkrachten.

Ik denk niet dat het nodig is voor astrologen om onderzoek te (laten) doen om astrologie te bewijzen. Astrologie bewijst zich in de ogen van astrologen in de praktijk dagelijks. Wel heeft het zin om vakmatig onderzoek te doen en ons vak hiermede meer basis te geven.
Vriendelijke groet van Lea Manders

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis