Skeptische organisaties

In de Benelux werkt Skepsis nauw samen met:

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en onze Belgische zustervereniging SKEPP.

In Europees verband is er de European Council of Skeptical Organisations (ECSO) waarvan Skepsis en SKEPP  lid zijn naast andere Europese skeptische organisaties (ledenlijst ECSO).

Het Amerikaanse Committee voor Skeptical Inquiry (CSI, voorheen CSICOP) heeft een lijst met skeptische organisaties wereldwijd.