De Stichting Skepsis Onderzoeksbeurzen

Stichting Skepsis beoogt buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Om dergelijk kritisch onderzoek te stimuleren maakt de Stichting jaarlijks twee onderzoeksbeurzen beschikbaar, van ieder maximaal 3.000 euro.

Voorwaarden in het kort

Aanvragen staan in principe open voor iedereen persoon, maar minstens één van de onderzoekers moet aangesloten zijn bij een Nederlandse kennisinstelling (bv. als onderzoeker, docent, of student).

De uitkomst van het betreffende onderzoek dient te worden aangeboden voor publicatie
in Skepter, wat publicatie van een Engelstalige verhandeling in een wetenschappelijk vakblad niet in de weg hoeft te staan!

In uitzonderlijke gevallen kan meer dan 3.000 euro aangevraagd worden, maar dit dient dan in de aanvraag overtuigend te worden beargumenteerd.

Aanvragen zijn gebaseerd op een ingevuld aanvraagformulier dat hieronder te downloaden is.

Aanvraagformulier met voorwaarden

(English version)

Voorbeeld van een geschikt onderzoek

Een mooi voorbeeld van een geschikt onderzoeksproject was het onderzoek uit 2023, van Stichting Skepsis, de Universiteit van Amsterdam en het Kieskompas, waaruit bleek dat minder Nederlanders dan voorheen in bovennatuurlijke fenomenen geloven. De wetenschappers vergeleken daartoe de nieuwe data ook met een onderzoek uit 1985.

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis