Wat doet Skepsis?

Buitengewone beweringen

Tussen religie en wetenschap ligt een terrein dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling. Sociologen noemen het de paracultuur. Daar vinden we genezende energieën, magische krachten en verborgen bronnen van kennis.

Astrologen kunnen aan je horoscoop zien of je geschikt bent voor een leidinggevende functie.

Met een cursus Therapeutic Touch kan iedere verpleegkundige onzichtbare energievelden leren voelen.

Onder hypnose kun je toegang krijgen tot traumatische herinneringen uit je babytijd of uit vorige levens.

Dit zijn enkele van de vele buitengewone beweringen die de ronde doen. Niet alleen in de massamedia maar ook in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs worden steeds vaker bijzondere inzichten gepropageerd. Talloze genezers, therapeuten, goeroes en profeten bieden hun alternatieve diensten aan. Ze beloven veel en verdienen daar soms grof geld mee. Maar kunnen ze hun fraaie woorden ook waarmaken?

Kritisch onderzoek

De Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer ze op de proef worden gesteld.

Skeptici prikken pseudowetenschappelijke theorieën door, signaleren misstanden en ontmaskeren soms bedriegers. Ze proberen ook verklaringen te vinden voor vreemde verschijnselen en hebben belangstelling voor factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ongefundeerde overtuigingen.

Uiteraard kunnen wetenschappers niet alles verklaren. Bovendien kunnen sommige onwetenschappelijke ideeën een zingevende functie vervullen. Wanneer spectaculaire claims echter ten onrechte als feiten worden gepresenteerd, dan lijkt het nuttig daar een nuchtere visie tegenover te plaatsen.

Wat doet Skepsis?

Door middel van publicaties, lezingen, congressen, interviews, adviezen, antwoorden op e-mails en twee websites hebben skeptici al veel bijgedragen aan een betere voorlichting.

Sinds 1988 geeft Skepsis het tijdschrift Skepter uit. U kunt met Skepter kennismaken door een proefnummer  te downloaden. Desgewenst kunt u zich ook meteen aanmelden als donateur of abonnee. Op de aanmeldingspagina staat hierover meer informatie.

Skepsis is een onafhankelijke organisatie die steunt op vrijwilligers en op deskundige auteurs die voor een bescheiden honorarium kritische artikelen in Skepter publiceren. Een deel van de artikelen wordt later op deze website geplaatst. Jaarlijks worden er circa 1,5 miljoen pagina’s opgevraagd.

De stichting is financieel volledig afhankelijk van abonnees en donateurs. Het tijdschrift wordt tegen kostprijs geleverd. Donateurs krijgen korting op het jaarlijkse congres dat rond de driehonderd bezoekers trekt.

Lijkt het u interessant of nuttig om zelf een actieve bijdrage te leveren aan het werk van Skepsis? Laat het ons weten!

Als abonnee of donateur kunt u zich ook aanmelden bij onze mailinglijst, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Bovendien kunt u via het secretariaat van Skepsis sprekers uitnodigen voor lezingen over buitengewone onderwerpen (tel. 040-2216791).

In veel landen zijn inmiddels organisaties actief die kritische informatie verstrekken over pseudowetenschappelijke beweringen en andere pseudokennis. Skepsis verzamelt alle literatuur die er op dit terrein verschijnt en kan u daarmee van dienst zijn wanneer u zelf onderzoek wilt uitvoeren.

Wie geïnteresseerd is in de statuten van de Stichting kan die via deze link downloaden.

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis