Vaak gestelde vragen aan Skepsis

De doelstelling van Stichting Skepsis staat elders op deze site, maar regelmatig krijgen we vragen over wat Skepsis doet (of juist niet doet) die daarmee blijkbaar niet afdoende beantwoord zijn. Op deze pagina zijn een aantal van die vragen verzameld en beantwoord. Staat hier uw dringende vraag niet bij, neem dan gerust contact op.

 

Wat denkt Skepsis van …?

Het bestuur van Skepsis neemt maar zelden een formeel standpunt in dat als mening van Skepsis gezien kan worden. Met het blad Skepter biedt Skepsis een podium aan auteurs die artikelen schrijven die door de onafhankelijke redactie als goed onderbouwd beoordeeld worden. Als er in die artikelen meningen staan, zijn die in eerste instantie toe te schrijven aan de auteur(s), maar u kunt er meestal wel van uitgaan dat deze standpunten gedragen worden door de redactie van Skepter en daarachter Skepsis. Bij twijfel neemt u contact op met het bestuur en maak ons gerust attent op (vernieuwde) inzichten die een herziening van deze standpunten rechtvaardigen.

 

Skepsis wordt betaald door X (vul in: Big Pharma, Monsanto, een geheime dienst, de Illuminati), of niet soms?

De Stichting Skepsis is financieel geheel afhankelijk van abonnees en donateurs. Incidenteel komt daar nog een legaat of erfenis bij. Dit zijn bijdragen van individuen en wij weten niets van de relaties van onze donateurs en abonnees met andere organisaties. Verder is het blad Skepter advertentievrij en wordt ons congres zonder sponsoring van derden georganiseerd. Dit is ook snel in te zien door naar de financiële verantwoording te kijken die elders op deze website staat.

 

Waarom besteedt Skepsis geen aandacht aan …. ?

Skepsis en de auteurs die wij vragen om in Skepter te schrijven, proberen voor een belangrijk deel te doen waar universitaire onderzoekers zich (om diverse redenen) te goed voor voelen in hun normale werkzaamheden: gefundeerde kritiek leveren op aperte onzin en op misstanden in de wetenschap. De selectie van onderwerpen die in Skepter komen, ligt in eerste instantie bij de redactie van Skepter. Suggesties voor onderwerpen kunnen altijd ingestuurd worden.

 

Waarom blijft de reguliere gezondheidszorg altijd buiten schot bij Skepsis?

Skepsis zou bovenmatig veel aandacht geven aan de alternatieve gezondheidszorg en wat daar allemaal mis mee is, maar de ‘veel ergere’ misstanden in de reguliere zorg ten onrechte negeren. De reguliere zorg is echter een van de sterkst gereguleerde activiteiten in onze maatschappij: de medische faculteiten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Medisch Tuchtcollege, de Gezondheidsraad, de Commissie ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het ministerie van VWS, de KNMG en andere beroepsorganisaties letten daar al op. Skepsis heeft wel degelijk oog voor de problematiek die o.a. speelt rond farmaceutisch onderzoek en in Skepter wordt daar ook over geschreven. Het is echter een onderwerp dat in andere media (de kwaliteitskranten) ook geregeld aan de orde komt en daarom voor Skepter een iets minder voor de hand liggend onderwerp.

 

Skepsis stelt dat behandeling X niet werkt, maar ik ben het persoonlijke bewijs dat het wel degelijk werkt!

De medische wetenschap is helaas niet altijd even exact als we soms zouden willen. Dat verschillende artsen op verschillende tijdstippen met verschillende apparatuur of meetmethoden soms tot andere diagnoses komen, is niet verwonderlijk. Hetzelfde geldt voor behandelingen, die in individuele gevallen erg verschillend kunnen uitpakken. Niet voor niets wordt onderzoek op medisch gebied bij voorkeur uitgevoerd met grote groepen, waardoor behandelde met onbehandelde personen kunnen worden vergeleken, zo mogelijk zonder dat iemand weet wie er bij welke groep hoort. Zo kunnen de invloeden van toevallige verschillen en vooroordelen beter worden uitgefilterd waardoor het echte effect van een behandeling zo goed mogelijk beoordeeld kan worden. Een individueel succes is echter doorgaans niet één op één toe te schrijven aan een behandeling.

 

Wat is de relatie tussen Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij?

Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) onderhouden nauwe contacten. De VtdK beperkt zich tot zaken die met de gezondheid(zorg) te maken hebben, Skepsis heeft een veel breder aandachtsgebied. Waar Skepsis zich over het algemeen beperkt tot het geven van goede informatie over onderwerpen als alternatieve gezondheidszorg, heeft de VtdK een meer activistisch karakter dat zich bijvoorbeeld uit in het actief benaderen van instanties om op te treden tegen kwakzalverij.

 

Is Kloptdatwel.nl van Skepsis?

Het weblog Kloptdatwel? is ooit gestart als onafhankelijk blog voor donateurs en abonnees van Skepsis die in werkgroepen bijeen komen. Kloptdatwel? is geen eigendom van de Stichting Skepsis, maar staat privé op naam van een huidig bestuurslid. Het bestuur van  Skepsis en de redactie van Skepter hebben er echter geen  zeggenschap over en dragen er geen verantwoordelijkheid en ook geen aansprakelijkheid voor. De redactie van Kloptdatwel? bestaat op dit moment merendeels uit bestuursleden van Skepsis, maar dat is niet altijd zo geweest en hoeft ook niet zo blijven.

 

Skepsis is stiekem een atheïstische club, maar komt daar niet voor uit.

Hoewel veel personen die actief zijn in skeptische kringen zich waarschijnlijk ook als atheïst beschouwen, is atheïsme niet een onderwerp waar Skepsis zich nadrukkelijk mee bezighoudt. Skepsis beperkt zich voornamelijk tot claims met toetsbare uitspraken, het al dan niet bestaan van een hogere macht valt daar niet vanzelfsprekend onder. Wel zijn er in Skepter regelmatig artikelen verschenen over toetsbare claims die religieus gemotiveerd zijn: huilende Mariabeeldjes, creationisme, religieuze pseudogeschiedenis, of goeroes die zich bedienen van eenvoudige goocheltrucs om indruk te maken op hun volgelingen. Wie geïnteresseerd is in expliciet atheïsme, zou een kijkje kunnen nemen bij De Vrije Gedachte.

 

‘Ik eis dat Skepsis het artikel over Y ogenblikkelijk verwijdert …’

Skepsis ontvangt met enige regelmaat dringende verzoeken in deze trant, soms met eisen tot schadevergoeding, bijvoorbeeld als de schrijver een teleurstellende omzet van zijn epibreermachine of neutronenkorrels toeschrijft aan een artikel op onze website. Wij vragen dan de afzender om nauwkeurig uit te leggen wat er onjuist is en ook om uit te leggen waarom er een verband is tussen het artikel en de beweerde schade.

 

‘Ik word paranormaal belaagd…’

Af en toe wenden zich personen tot Skepsis met de mededeling dat zij op paranormale wijze worden lastig gevallen door derden. Die brengen dan met hun gedachtekracht vanaf soms grote afstand hinderlijke effecten teweeg. Nu eens betreft het een heksenkring, dan weer een eenzame satanist die vervloekingen overstraalt, of het is de geest van een overledene of een grote groep personen in winkels e.d. waar men regelmatig komt. Soms voelt men zich hinderlijk in de gaten gehouden. Voorzichtige twijfel aan de realiteit van deze voorstellingen wordt opgevat als zware belediging.
Skepsis kan hier niets aan doen. Wij adviseren contact met de huisarts op te nemen en die te vragen om een deskundige te zoeken die u kan helpen met het probleem om te gaan.

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis