Tijdschrift Skepter

Skepter 37.2 (2024)

Skepter is een populair-wetenschappelijk tijdschrift waarin allerlei buitengewone claims, omstreden theorieën en onorthodoxe methoden kritisch onder de loep worden genomen.

Het tijdschrift werd in 1988 opgericht en wordt uitgegeven door de Stichting Skepsis. Het blad verschijnt vier keer per jaar, in een oplage van 2900 exemplaren. Ruim 2500 exemplaren worden verstuurd naar donateurs en abonnees. Elk nummer telt ca. 50 pagina’s.

U kunt Skepter ook als los nummer of proefnummer bestellen voor 8,50 euro.

U kunt zich desgewenst ook meteen aanmelden als abonnee of donateur. Op de aanmeldingspagina staat meer informatie.

De eerste 36 jaargangen van Skepter zijn compleet voor slechts 28 euro verkrijgbaar als digitaal archief.

Een overzicht van alle artikelen in Skepter is te vinden in de index.

Wie de artikelen op deze website met genoegen leest, zal het tijdschrift ongetwijfeld kunnen waarderen, want dat ziet er beter uit en bevat meer artikelen. Met een abonnement of donateurschap ondersteunt u bovendien ons werk. U kunt u abonneren op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven wanneer een nieuw nummer verschijnt.

Vragen omtrent abonnement of donateurschap graag via de servicepagina


Redactie

Ronald Veldhuizen (hoofdredacteur)
Jan Willem Nienhuys
Pepijn van Erp

Auteurs

De redactie van Skepter is altijd op zoek naar auteurs die een interessant artikel kunnen schrijven.

Heeft u een goed idee of kunt u een artikel leveren, neem dan contact op met de redactie: skepter@skepsis.nl.

In de wetenschappelijke literatuur verschijnt regelmatig onderzoek dat als basis kan dienen voor een artikel in Skepter. Auteurs ontvangen een honorarium.