Jaarverslagen

Hieronder staan links naar een aantal documenten (pdf) die zicht geven op de (financiële) stand van zaken van de Stichting Skepsis.

Meerjarenplan

Financiële verantwoording (algemeen)

Financieel jaarverslag 2022

Financieel jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag 2020

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2016

Stichting Skepsis is erkend als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer: RSIN 804158356 hetgeen betekent dat uw giften aan Skepsis aftrekbaar zijn voor de belasting.