Geloof in het bovennatuurlijke daalt fors

Stichting Skepsis heeft een opinieonderzoek laten doen naar het geloof in paranormale verschijnselen onder Nederlanders, een representatieve steekproef onder ruim 2500 mensen. Klik hier of op de afbeelding van de cover van de nog te verschijnen Skepter hiernaast voor het artikel over dit onderzoek.

Het geloof in paranormale verschijnselen is de afgelopen dertig jaar sterk afgenomen. In sommige gevallen gehalveerd of meer: terwijl in 1985 nog 40 procent van de ondervraagden aangaf te geloven in wichelroedelopen en genezing door handoplegging, is dit nu minder dan 20 procent. Vooral helderziendheid, telepathie en aardstralen zijn ‘uit’, net als dagelijks bijgeloof in ongeluksgetallen en enge ladders. Geesten, spoken, vorige levens en buitenaardse wezens mogen zich juist in een groeiende belangstelling verheugen.

Het idee uit 1985 dat vooral jongeren, stedelingen en hoogopgeleiden in paranormale zaken geloofden, werd niet bevestigd, Het lijkt er eerder op dat mensen die in 1985 van het paranormale hielden, daar nu, als 60-jarigen, nog steeds in geloven. Wel blijkt dat vrouwen en ‘spirituele maar niet religieuze’ aangelegde mensen vaker gelovig waren — maar ook onder deze groepen was sprake van een dalende trend.

U kunt zelf ook de vragen uit het onderzoeken beantwoorden door op de link hieronder te klikken. Aan het eind krijgt u het resultaat dat laat zien hoe skeptisch u staat tegenover paranormale verschijnselen in vergelijking met de gemiddelde Nederlander.

Test hier uw eigen paranormale opvattingen

De volgende grafiek uit het artikel vat beknopt samen waarin de ondervraagden zeiden te geloven.


Dit onderzoek in de media

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis