Discussie over de Astrotest

[inleiding]

Brief 7 van Rob Nanninga, skepticus

Beste Lea Manders,

Het uitgangspunt van de astrotest was dat de deelnemers zelf de vragen mochten aandragen. Als ze niet akkoord waren gegaan met deze opzet, hadden ze niet mee moeten doen. Ze dachten dat de informatie die ze ontvingen, waaronder data van belangrijke gebeurtenissen, voldoende was om onderscheid te kunnen maken. Velen dachten dat ze bij iedere horoscoop de juiste persoon hadden gevonden. Maar ze scoorden niet boven de kansverwachting en hun antwoorden stemden zelfs in het geheel niet met elkaar overeen.

Ik heb de vragenlijst van tevoren naar een aantal ervaren deelnemers gestuurd om te informeren of ze nog iets wilden toevoegen of wijzigen. U was een van de deelnemers. Ik heb op uw verzoek drie multiple-choice vragen toegevoegd.

Adviezen waren wat mij betreft welkom. Maar het was niet de bedoeling om er een test van te maken waarbij een psycholoog of andere externe deskundige de vragen bedenkt. Dat was al vaker geprobeerd, maar had nooit iets opgeleverd. Psychologen kunnen het volgens veel astrologen niet. Daarom mochten de deelnemers bij de Astrotest zelf bepalen welke informatie ze nodig hadden om hun taak met succes te kunnen uitvoeren. Ze stelden vragen over beroep, hobbies, wensdromen, ziekten, etc.

Er is niemand die kan vertellen welke vragenlijst of andere onderzoeksmethode positieve resultaten oplevert. Als het resultaat negatief is, kunnen astrologen daar altijd achteraf uit concluderen dat het onderzoek blijkbaar niet goed was, maar ze vertellen nooit hoe er betere resultaten kunnen worden verkregen. Op deze manier hoeven zij zich niets iets aan te trekken van onderzoek.

Het is niet waar dat de Astrotest in samenwerking met het NGPA werd uitgevoerd. Het begon zoals bekend met mijn oproep in de krant. De opzet van de test werd ook van tevoren in Skepter gepubliceerd. De deelnemers hebben zich individueel bij mij aangemeld. Skepsis stelde 5000 gulden beschikbaar voor het geval er astrologen waren die alle horoscopen bij de juiste personen plaatsten.

Na afloop vroeg u naar de antwoordenlijsten, want daar wilde u een kennis met verstand van psychologie naar laten kijken. Ik heb u in goed vertrouwen een grote hoeveelheid oorspronkelijk materiaal gestuurd, die u echter nooit heeft teruggeven. Ik krijg de indruk dat u nu wilt ontkennen dat u het materiaal heeft ontvangen, terwijl u zich eigenlijk zou moeten verontschuldigen voor het feit dat u blijkbaar niet meer weet waar de spullen zijn gebleven.

Uw kritiek lijkt me nogal overtijd. Had u twaalf jaar nodig om het onderzoek als flut en knullig te kunnen betitelen? En zijn dat in uw ogen gepaste termen?

Met de Astrotest heb ik onderzocht of de deelnemende astrologen konden wat ze dachten te kunnen. Het onderzoek is gepubliceerd in Correlation, Journal of Research into Astrology. Meer kan ik niet doen. Als er astrologen zijn die iets anders menen te kunnen, dan hoor ik het graag. Zoals u weet ben ik altijd bereid om een nieuwe test uit te voeren. Het wachten is op een professionele astroloog die A van B kan onderscheiden. Als astrologen op geen enkele manier kunnen zien dat een geboortehoroscoop bij persoon A hoort en niet bij persoon B — ongeacht hoe groot de verschillen zijn tussen A en B — dan hebben ze geen rationele reden om correcte geboortegegevens te gebruiken. Hoe hebben ze kunnen vastellen dat de juiste horoscoop betere informatie oplevert dan de horoscoop van een willekeurige andere persoon? Dat lijkt me een interessante vraag.
Vriendelijke groet,

Rob Nanninga

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis