Discussie over de Astrotest

[inleiding]

Brief 11 van Rob Nanninga, skepticus

Beste Lea Manders,

Ik weet niet wat u bedoelt met een natuurwetenschappelijke insteek en misschien weet u dat zelf ook niet precies. De opzet van de test de ik eerder voorstelde, sluit volgens mij prima aan bij de astrologische praktijk en bij wat astrologen menen en beweren te kunnen. We zorgen er alleen voor dat de beoordeling niet partijdig kan zijn.

Astrologen zullen toch ook zelf enige rechtvaardiging moeten hebben voor de beweringen die ze aan de lopende band doen? Mogen zij zomaar van alles beweren en als feiten presenteren, zonder dat het mogelijk is om te controleren in hoeverre het klopt?

Het feit dat cliënten tevreden zijn met hun horoscoopduiding, zegt – zoals u weet – niets over de waarde van astrologie, zolang astrologen evenveel succes boeken met een geboortehoroscoop die is gebaseerde op onjuiste geboortegegevens.

Als een correcte horoscoop niet beter werkt dan een horoscoop die op onjuiste gegevens is gebaseerd, dan is er geen reden om aan te nemen dat de correcte geboortegegevens nodig zijn.

Met de zinsneden die u uit de context heeft gehaald, is volgens mij niks mis. Over een belangrijk onderzoek van Dean schreef ik: “De astrologen hadden hun keuzes evengoed kunnen bepalen door kruis of munt te gooien, want hun score bedroeg slechts vijftig procent.” Het gooien van een symmetrische munt is in de waarschijnlijkheidstheorie een heel gebruikelijke manier om een zuiver kansmechanisme te beschrijven, waarbij beide uitkomsten gelijke kansen hebben en niet samenhangen met andere uitkomsten. Dat was bij de studie van Dean inderdaad het geval. Als de ene astroloog meende dat een geboortehoroscoop toebehoorde aan een extreem introvert persoon, dan was de kans 50 procent dat een andere astroloog meende dat de horoscoop bij een extreem extraverte persoon hoorde.

Verder stellen wij iets niet aan de kaak omdat het alternatief is. Iedereen mag geloven wat hij of zij wil. Het gaat om buitengewone beweringen waarvan velen de indruk hebben dat ze gebaseerd zijn op betrouwbare en aantoonbare feiten, terwijl dat ernstig mag worden betwijfeld. In zo’n geval is het nuttig om uit te zoeken wat ervan klopt. Zo correspondeerde ik onlangs met een vriendin uit Amsterdam die van een alternatieve diagnosticus hoorde dat ze al haar amalgaamvullingen moest laten verwijderen. In zo’n geval lijkt het me heel nuttig om te weten hoeveel waarde je aan zo’n diagnose mag hechten.

Vriendelijke groet,

Rob Nanninga

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis