Discussie over de Astrotest

[inleiding]

Brief 2 van Rob Nanninga, skepticus

Beste Lea Manders,

Bedankt voor de reactie. Het was mij nu en destijds onduidelijk door welke deskundige ik de test had moeten laten beoordelen. U kon mij dat ook niet vertellen. De opzet kwam overeen met eerdere matching tests die in de literatuur te vinden zijn. Een verschil met de meeste andere tests was alleen dat de astrologen zelf mochten aangeven welke informatie ze nodig hadden. Ook nadat ze de gegevens hadden ontvangen, waren ze bijna allemaal van mening dat ze beter zouden scoren dan de kansverwachting en ze hadden niet verwacht dat iedereen andere conclusies zou trekken uit dezelfde gegevens. Alle deelnemers mochten na afloop commentaar geven.

De astrologen die ik ken, veronderstellen dat een geboortehoroscoop informatie kan verschaffen over de persoon voor wie deze horoscoop is opgesteld. De vraag is dan: hoe hebben astrologen dit vastgesteld? Is het louter een geloof of kunnen we controleren of het klopt? Astrologen hebben naar mijn weten nog nooit een onderzoeksvoorstel gedaan dat goede resultaten oplevert. Ze zijn doorgaans ook slecht op de hoogte van het vele onderzoek dat al is uitgevoerd. Het lijkt alsof ze dat helemaal niet relevant vinden.

Ik hoop dat u mijn discussie met de Karel Roelofs hierover nog zult lezen. Daarin noem ik onder meer een zeer simpele onderzoeksmethode die volgens mij succes zou moeten opleveren als astrologen inderdaad gelijk hebben. Ik heb geprobeerd zo’n onderzoek van de grond te krijgen, maar astrologen toonden daar helaas geen belangstelling voor. Ik zal
het hier nog een keer uitleggen.

De astroloog krijgt bij deze test enkele geboortehoroscopen die zij van tevoren goed mag bestuderen, zodat het duidelijk wordt waar de belangrijkste verschillen zitten. Vervolgens ontvangt de astroloog de personen die bij deze horoscopen horen. Ze mag met elk van hen uitvoerig spreken en ze mag hen alles vragen wat relevant zou kunnen zijn.

De astroloog heeft de geboortehoroscopen voor zich liggen, maar weet niet welke daarvan bij de betreffende cliënt hoort. Ook de cliënten zelf weten dit niet. Vrijwel iedereen kent het eigen zonneteken. Daarom kunnen we het beste horoscopen gebruiken van mensen die hetzelfde zonneteken hebben en ongeveer even oud zijn. Verder dienen deze personen echter zoveel mogelijk van elkaar te verschillen.

Is het nu mogelijk om samen met de cliënt vast te stellen welke geboortehoroscoop het beste bij hem of haar past en dus vermoedelijk de juiste is? Als dat niet zo is, dan maakt het niet uit welke geboortehoroscoop je voor een astrologisch consult gebruikt. Dan hoeft dat niet per se de juiste te zijn.

Deze test sluit volgens mij heel goed aan bij de astrologische praktijk en je hebt er geen wetenschappelijk inzicht voor nodig.

Met vriendelijke groet,

Rob Nanninga
redactie Skepter

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis