Discussie over de Astrotest

[inleiding]

Brief 1 van Lea Manders, astrologe

Dag Rob,

Mbt de gang van zaken betreffende het onderzoek is het absoluut zo dat ik bij u aan de bel heb getrokken toen ik de opzet zag. Ik heb gevraagd om een toets door een deskundige (dat heeft u zelf ook gemeld op uw site), maar daar had u weinig zin in. Vervolgens heb ik u gezegd dat wij vanuit het NGPA dit als een PROEFonderzoek zouden beschouwen vanwege het gebrek aan wetenschappelijke basis. U bent geen wetenschapper, ik was het niet (en ben nu een beetje op weg) en de deelnemende astrologen waren het ook niet. Hoewel u niet de toezegging hebt gedaan het onderzoek niet te publiceren als het NGPA dit niet wilde was uw handelingswijze niet netjes. U had minstens, gezien de voorafgaande samenwerking plus de geuitte bedenkingen en uitspraken, het NGPA de kans moeten geven een reactie bij de astrotest te geven en deze ook te publiceren.

Daarnaast is het nogal flauw om te zeggen dat astrologen zelf meewerkten en ‘dus’ zou de test wel goed zijn. Alle astrologen hadden uiteraard de hoop en wens iets te kunnen laten zien, maar hadden geen flauw idee hoe dit zou werken. Tenslotte is dit geen natuurlijke situatie, maar een omdraaiing, indien aan de hand van (vage) gegevens de astroloog een horoscoop erbij moet zoeken. En nogmaals: wij zijn geen wetenschappers. Uw houding toen heeft hierdoor de indruk gegeven dat u erg gretig was om tot publicatie over te gaan en dat de astrologen verder het nakijken hadden.

Het artikel dat ik aan het schrijven ben is naar aanleiding van uw discussie met een astroloog op uw site (inleiding) en gaat niet zozeer over Skepsis, als wel over de verhouding wetenschap-astrologie. Wel ga ik ga daar kritisch in op de gang van zaken rond de Astrotest, zoals bovenbeschreven.

Met een viendelijke groet,
Lea Manders

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis