Stop de persen 1998

[Nieuwskroniek uit Skepter door Jan Willem Nienhuys – index]

3 januari 1998. Hugo Verbrugh heeft de stichting ‘Kairos – karma en reïncarnatie’ op zijn zestigste verjaardag opgericht, eind 1997. Doel: onderzoek of reïncarnatie bestaat. Ook het inrichten van een database op Internet van autobiografieën, een zogenaamde sarcotheek behoort tot de plannen. Handig voor wie over een paar decennia op Internet naar gegevens over een vorige leven wil zoeken. Bij Kairos weten ze al dat dat de kans ergens te worden wedergeboren recht evenredig is met het aantal levenden daar op de sterfdatum, en niet afhangt van het geboortecijfer ter plaatse of de afstand tot de sterfplek en dat alle zielen die ooit geleefd hebben nu bijna alle in leven zijn, en dat de wereldbevolking niet meer zal toenemen. Je vraagt je af wat er nog te onderzoeken valt. (De Telegraaf 3 januari, Het Parool 27 december.)

5 januari 1998.
Nederlanders zijn heel vergeetachtig. In 6 jaar tijd daalde blijkens enquêtes het percentage mensen dat het eerste couplet van het Wilhelmus kent van 42 naar 14. (NRC Handelsblad 5, 15 januari.)

7 januari 1998.
Getuige X1 oftewel Regina Louf, een 28-jarige moeder van vier uit Gent, ontpopt zich als een imitatie-Yolanda, met verhalen over gruwelijk misbruik sinds haar babytijd. Ze zou ook van alles weten over kinderverkrachtingen en moorden door Dutroux en consorten 15 jaar geleden. Later (op 22 januari) herhaalt ze het kalmpjes glimlachend op de bank thuis voor de tv-camera. De Morgen gelooft het allemaal en belooft een tiendelige serie, maar veel anderen geloven het niet. Knack wijst er fijntjes op dat De Morgen wel vaker met canards is gekomen, waaronder de affaire met ‘notaris X’. De verhoren (door adjudant Patrick De Baets en collega’s) zouden zeer suggestief zijn geweest en in feite het onderzoek verknald hebben. De commotie dringt zelfs door tot Nederland waar de Volkskranter twee achtereenvolgende zaterdagen een volle pagina aan wijdt, andere kranten volgen. (Meer over X1 in Skepter, juni 1998)

9 januari 1998.
Op Tenerife verijdelt de Spaanse politie dat een sekte onder leiding van ex-Brahm Kumari Heide Fittkau-Garthe (57) een enkeltje UFO neemt. De sekte ontkent het. Een vermeend gif blijkt een vermeend homeopathisch medicijn. Inmiddels zit een Chinese sekte in Garland, Texas, op een UFO te wachten die op 31 maart moet komen. (NRC Handelsblad 9 januari, Trouw 9 en 14 januari,Utrechts Nieuwsblad 30 december, 9, 12, 16 januari, De Telegraaf 14 januari.)

14 januari 1998.
De bekende psycholoog Piet Vroon wordt dood in zijn woning aangetroffen. Het ging al een tijd niet goed met hem. Vrijwel alle kranten en opiniebladen besteden er ruime aandacht aan. Emile Ratelband slaat op een abjecte manier aan het lijkenpikken (in Party). Vrij Nederland en De Groene Amsterdammerdrukken recente interviews af die ze uit erbarmen eerder niet hadden willen publiceren.

19 januari 1998.
Twee dames zien nabij Den Dolder een bruine beer langs de A27 lopen, de politie organiseert een klopjacht terwijl de tips binnenstromen, en bericht een week later dat het een hond moet zijn geweest. (Utrechts Nieuwsblad19, 20, 26 januari.)

22 januari 1998.
In Rusland begint men uitgekeken te raken op occulte zieners. Maar volgens de Komsomolskaja Pravda is er een wetenschappelijke onderzoeksafdeling bij de Russische marine die bestaat uit drie astrologen onder leiding van een kapitein Aleksandr Boezinov die elk kwartaal astrologische prognoses opstuurt. De afdeling is zo geheim dat het bestaan ervan ontkend wordt. Het zou slechts om een hobby van Boezinov gaan. (Utrechts Nieuwsblad 22 januari,Provinciale Zeeuwse Courant 26 januari; zie ook Parariteiten.)

23 januari 1998.
Drie Belgische kranten (Artsenkrant, Het Nieuwsblad en Le Soir publiceren de resultaten van een enquête onder 500 huisartsen en 1000 gewone burgers. De Vlaamse artsen zijn heel duidelijk veel minder gediend van het alternatieve dan de Waalse en Brusselse collega’s. Vier op tien Belgen (veel jongeren, vrouwen en Brusselaars) gebruiken wel eens alternatieve geneeskunde, en slechts een op tien weet nu al dat ze die nooit zullen gebruiken. Tevens komen CVP-leden Hubert Brouns en Jan van Erps met een alternatief voor de voorstellen van Colla. In een notendop: een wet en geen aanvullingen op een KB, en wel vooralle alternatieven, die een examen moeten afleggen naar analogie van de DuitseHeilpraktiker en registratie van ‘complementair zorgverlener’. Inmiddels is Colla van ‘erkenning’ overgestapt op ‘registratie’.

29 januari 1998.
Dierenparagnost Focco Huisman vertelt hoe overleden huisdieren zich kunnen manifesteren door plekken in het tapijt. (De Telegraaf.)

29 januari 1998.
Ankh-Hermes neemt De Graal van Koenraad Logghe uit de handel. Ze hadden met Logghe afgesproken dat ze 300 exemplaren van zijn in eigen beheer uitgegeven boek zouden distribueren, er waren er 134 ‘weggezet’. Reden: SIMPOS had verklapt dat Logghe een onsmakelijke rechtse rakker was. Noch Ankh-Hermes, noch SIMPOS hadden het boek zelf gelezen. (Trouw 29 januari, 4, 7 februari.)

31 januari 1998.
In het Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde krijgt het Montignacdieet ervan langs. De glykemische index slaat werkelijk nergens op, en het dieet bevat veel te veel vet. (Zie ook Skepter, december 1997)

4 februari 1998.
Een grondig onderzoek van 89.000 pagina’s van Steiner vindt 50 citaten die ‘zonder interpretatie mogelijk als discriminerend kunnen worden ervaren’ en 12 die nu strafbaar zouden zijn. Alle gewraakte uitlatingen heeft Steiner er tijdens voordrachten uitgeflapt, en vervolgens zijn die als evenzovele parelen gestenografeerd, uitgewerkt, afgedrukt, bewaard en vereerd. Volgens Imelman is de rassenleer wel degelijk een inherent onderdeel van Steiners filosofie, maar volgens sommige antroposofen vond Steiner rassen en trouwens elke binding van individuen aan collectiva (zoals de Antroposofische Vereniging?) achterhaald. Maar andere antroposofen schijnen nog heilig in flauwekul over Atlantis als oorsprong van het blanke ras te geloven. De ‘rassenkunde’ van de Vrije Scholen is een bedenksel van pedagoog Max Stibbe. Zie ook de bijdrage van Walter Heijder elders in dit nummer. (Haarlemse Courant 4 februari, NRC Handelsblad 4,5, 10 februari, de Volkskrant 5 februari, Trouw 4, 5, 6 februari, Utrechts Nieuwsblad 5 februari. Vrij Nederland 7 februari.)

6 februari 1998.
Maharishi Mahesh Yogi geeft onderzoeker Tony Nader zijn gewicht (79,1 kg) in goud. Nader had naast zijn presidentschap van de Vedische universiteiten van de Maharishi nog tijd gehad om uit te vogelen dat de ruggengraat en de lever van de mens ook aan de natuurwetten voldoen en onder invloed staan van zon, maan en andere planeten [sic]. Zouden ze in Vlodrop eindelijk overtuigd zijn van de universele gravitatiewet? Nader gaat de anderhalf miljoen voor wetenschappelijk onderzoek gebruiken. (Eindhovens Dagblad 6 februari, Trouw, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad 7 februari.)

7 februari 1998.
Minister van Volksgezondheid Marcel Colla mag een wettelijk kader gaan ontwerpen voor homeopathie, chiropractie, osteopathie en acupunctuur. Het gaat nu om erkenning in plaats van registratie. (De Morgen, Le Soir, Gazet van Antwerpen.)

19 februari 1998.
Minister Jack Straw van Binnenlandse Zaken gelooft in het fabeltje van de samenzwerende vrijmetselaren. Welke van het kwart miljoen Britse ambtenaren bij justitie zijn er vrijmetselaar? Het draait allemaal om een team van 161 politiemensen, die indertijd de ‘zes van Birmingham’ erin geluisd zouden hebben. De vrijmetselaars gaven onder druk van het Britse Lagerhuis 16 namen van teamleden. (Trouw, Utrechts Nieuwsblad 20 februari, NRC Handelsblad 21 februari, 6 maart.)

23 februari 1998.
Een lid van de Heaven’s Gate sekte pleegde zelfmoord in de woestijn van Arizona, gekleed in hetzelfde kostuum als zijn 39 voorgangers. Hij had de Internetsite van de sekte verzorgd. Zou deze droeve UFO-fabel nu uit zijn? (Utrechts Nieuwsblad, Trouw.) (Zie Skepter, juni 1997)

27 februari 1998.
De Franse tegendraadse filosoof Garaudy (85) wordt veroordeeld tot een boete van 120.000 franc wegens ‘medeplichtigheid aan het ontkennen van misdaden tegen de menselijkheid’, namelijk Garaudy’s beweringen in zijn Les mythes fondateurs de la politique israelienne (1996). Garaudy vond dat hij zich tegen de zionistische uitbuiting van de Holocaust verzet. Maar hij schreef ook dat de gaskamers slechts crematoria waren en dat het dagboek van Anne Frank een mythe was. In de Arabische wereld heeft de sinds 1982 islamitische filosoof veel steun. (Trouw 28 februari, NRC Handelsblad 5, 28 februari.)

3 maart 1998.
Het duiveluitdrijven neemt fabelachtig toe. In Brussel staat een equipe van vijf exorcisten klaar, en in de norbertijnenabdij van Averbode werkt men met een wachtlijst, hoewel er drie paters voor dit werk beschikbaar zijn. Het gaat meestal om een ‘klein exorcisme’, een minikerkdienst aan huis met een gesprek en een handoplegging. Een baby die niet genoeg slaapt, relatie- en gezondheidsproblemen. In Italië zijn tegenwoordig zelfs 300 priesters op dit gebied actief. De rooms-katholieke kerk gaat de riten vereenvoudigen. Voor een groot exorcisme moet een deskundige paranormale verschijnselen hebben geconstateerd. Dat gebeurt niet zo vaak. (Het Nieuwsblad.)

3 maart 1998.
De Italiaanse Luigi di Bella (85) heeft een dure kuur tegen kanker (hoofdingrediënt somastatine kost duizenden guldens per dag). Het ziekenfonds moet van de rechter de kosten vergoeden. Nu begint er een proef met 2500 patiënten. Medici zien Di Bella als een kwakzalver, en dibellisten roepen al ‘fraude’ voor de proef begonnen is en eisen de Nobelprijs voor hun idool. The Lancetvernam van één specialist dat hij met 105 proefpersonen was begonnen. Na gemiddeld 6 weken waren er al 20 dood, en was er nog niet één geval waar de kanker zelfs maar een beetje minder was geworden. (de Volkskrant 15 januari, 12 en 28 maart, Provinciale Zeeuwse Courant 31 januari, Trouw 3 maart, The Lancet21 maart.)

7 maart 1998.
Jacques Benveniste (van het geheugen van water) is boos op Le Monde en een paar Nobelprijswinnaars (zie Parariteiten, Skepter maart 1997). Zij zeiden: ‘U wordt gemanipuleerd door een onscrupuleuze vriendenkring’, ‘psychotisch delirium’, ‘onbewuste fraude’, ‘hartverscheurende debiliteit’, ‘schertsvertoning’, ‘sekte die gelooft in een Grote Samenzwering’. Een (civiel) proces wegens smaad ging niet door. De rechtbank zei dat het een strafproces had moeten zijn. (New Scientist, Science.)

12 maart 1998.
De Nieuwegeinse acupuncturist Dong Zhi Lin (zie ook Skepter maart 1996, p.6) is nu verdachte D. Hij had beschermde uitheemse diersoorten verhandeld, verwerkt tot Chinese ‘medicijnen’. Zijn bedrijf was een belangrijke Europese groothandel. Hij stond terecht, maar kon zelf niet komen wegens overspannenheid. Zijn raadsvrouwe bracht zijn verweer over: ‘ik wist van niks’ (niks van de Nederlandse wetten, en ook niet dat die zeehondenpenis en gemalen tijgerbotten niet uit de dierentuin van Peking kwamen). D. kreeg op 26 maart een boete van 10.000 gulden, en zijn bedrijf een van 80.000 gulden waarvan 50.000 voorwaardelijk. De klanten van D. lopen met hem weg. ‘Zo’n beetje thee van bedreigde diersoorten, wat geeft dat nou? Dan fokken ze die toch?’ (Trouw 13, 27 maart, NRC Handelsblad 13, 27 maart, Utrechts Nieuwsblad 19 december.)

12 maart 1998.
De Gezondheidsraad laat in een advies weten dat de schadelijkheid van kwik in amalgaamvullingen een fabeltje is. Tandarts-acupuncturist Neelissen (die van dit fabeltje leeft) bestrijdt dit. Met elektroacupunctuur kun je het tegendeel aantonen. Klinisch patholoog Koudstaal en uw rapporteur geven tegengas. Neelissens elektroacupunctuur is schandelijke kwakzalverij. Hij wordt (tevergeefs) uitgedaagd om zijn beweringen hard te maken. (de Volkskrant en Utrechts Nieuwsblad 13 maart, Trouw 13, 31 maart, 3, 4 april.)(Zie Skepter, september 1996 over de vermeende gevaren van amalgaam)

17 maart 1998.
De Nederlandse Hoge Raad oordeelt: een onder hypnose afgelegde getuigenverklaring mag niet als bewijs in een proces dienen. De betrouwbaarheid is twijfelachtig, de verklaring kan niet getoetst worden, en het is onduidelijk of zo’n verklaring wel in vrijheid afgelegd kan worden. De oud-advocaat-generaal Leijten heeft het nog niet helemaal begrepen. Hij denkt dat hypnose een aparte bewustzijnstoestand is en dat de wetenschap er nog niet duidelijk genoeg over is. Crombag geeft tegengas. Hypnose is een rollenspel waarbij de deelnemers fabeltjes voor echt vertellen. Niet doen in de rechtszaal, zegt de wetenschap. Kan het nog duidelijker? (De Telegraaf en Provinciale Zeeuwse Courant 21 maart, NRC Handelsblad 21 en 24 maart, 7 april.)

26 maart 1998.
Het miljoenste exemplaar van de De Celestijnse Belofte ging in de afgelopen week over de toonbank. Er zit duidelijk perspectief in fabelen. (Utrechts Nieuwsblad.)

27 maart 1998.
De voormalige antroposofische Zeylmans-Van Emichovenkliniek heeft vijf jaar gezocht naar een plek waar ze na het faillissement in 1993 van Berg en Bosch weer terecht zou kunnen. Ze hopen nu te kunnen samenwerken met Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. Doel is een eigen polikliniek en 30 bedden. Hofpoort vindt de nieuwe patiëntenstroom interessant. (Utrechts Nieuwsblad.)

27 maart 1998.
Ondertussen mag Oibibio geen dependance bouwen in Kijkduin. Het zou een soort paleis worden voor onderwatermassages voor persoonlijk groei, met 171 ‘duinappartementen’. Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat vindt is tegen bouwen in de duinen. (NRC Handelsblad.)

30 maart 1998.
Meer fabelen. Er zou teveel uranium zijn aangetroffen bij slachtoffers van de Bijlmerramp. Zie hiervoor verder Parariteiten.

31 maart 1998.
De universiteit van Utah laat haar patenten op koude kernfusie verlopen. Optimisten concluderen hieruit dat de koude kernfusie dus definitief naar het rijk der fabelen is verwezen. Is het dus nu een onuitroeibaar en lucratief geloof? (Eindhovens Dagblad.)

1 april 1998.
Volwassenen geloven in fabeltjes zoals Therapeutic Touch, terwijl een kind als Emily Rosa (zie rubriek Skeptische Bladen in Skepter december 1997) een proef kan bedenken om ze te testen. Emily’s proef verscheen in JAMA, met een buitengewoon grondig literatuuroverzicht verzorgd door haar coauteurs, waaronder haar moeder. De Artsenkrant van 28 april neemt geen blad voor de mond: TT is ‘Magnetische bullshit’. Verdediging TT’ers: je hoeft die velden niet te voelen om er wat aan te kunnen doen. Bovendien breiden die velden zich met de lichtsnelheid uit.

3 april 1998.
De ‘biologische’ landbouw in Wageningen wordt geschrapt. Hoogleraar ecologische landbouw Goewie wordt parttime. De reden zou zijn dat de biologische landbouw in alle vakgroepen is geïntegreerd. De betrokken vakgroep kwam in 1993 in het nieuws in verband met de zogenaamde resonantietherapie voor bossen, zie Skepter september 1993. Enige maanden nadien, in februari 1994 vertrouwde Goewie aan journalist Marion de Boo toe dat hij wel iets zag in de kracht van de maan. (de Volkskrant.)

7 april 1998.
Het Marsgezicht blijkt een gewone heuvel. Zie elders in dit nummer. (NRC Handelsblad 7 april, Trouw 8 april, Eindhovens Dagblad 15 april, New Scientist 18 april.)

14 april 1998.
Ongeveer 56 procent van de Nederlandse jeugd noemt zich gelovig en gaat wel eens naar de kerk, maar driekwart weet niet wat er met Pasen gevierd wordt. Dat wees een onderzoekje door de Dienst kijk- en luisteronderzoek in opdracht van het jeugdjournaal uit. Twee weken later ontdekte de Erasmus Universiteit Rotterdam na een grootscheeps onderzoek in opdracht van veertien christelijke organisaties precies hetzelfde. Bij de EUR hadden ze voor de zekerheid ‘godsdienst’ gedefinieerd als ‘de beschikbaarheid van antwoorden op zingevingsvragen’. (Trouw 14, 29 april, Eindhovens Dagblad 14 april.)

15 april 1998.
Als Jomanda griep heeft, wankelt Nederland. Althans, de kranten schrijven grote stukken bij het begin en eind van haar dipje. (Utrechts Nieuwsblad 15 april, 9 mei, De Telegraaf 15, 17 april.)

18 april 1998.
De lijkwade van Turijn is aldaar te bezichtigen tot 14 juni. Er kwamen de eerste dag al 30.000 kijkers; de meesten kon het niet schelen of het nou wel of niet om een fabeltje ging. Vrouwen kunnen gelijk ter plekke eventuele abortussen opbiechten. Normaal staat op zoiets excommunicatie, die alleen door een bisschop ongedaan mag maken. Dat een bisschop in 1489 al de lijkwade aan de kaak gesteld had als bedrog meldt alleen Aart Heering in het Eindhovens Dagblad. (Provinciale Zeeuwse Courant 18 april, Eindhovens Dagblad 17, 20, 25 april, NRC Handelsblad 18, 20 april, Trouw 18, 20, 21 april.)

23 april 1998.
Een aantal GPD-bladen plaatste een stuk met een groot fabelgehalte over de Hahnemann-tentoonstelling in het A. Vogel Bezoekerscentrum te Elburg. Door een snelle actie van enige Skepsis-donateurs kon wat tegengas gegeven worden. Moraal: wilt u reageren op onzin in de krant, meteen even Groningen (Skepsis) bellen. Skepsis helpt! (Apeldoornse Courant, Zutphens Dagblad, Gelders Dagblad 23 april, Utrechts Nieuwsblad 25, 29 april.)

26 april 1998.
Jaarlijkse wereldcongres van homeopaten is in Amsterdam. Volgens een interview is slechts eenderde van de homeopathische artsen als huisarts werkzaam, de rest is ‘consultatief arts’. Tweederde van de Nederlanders vindt dat huisartsen meer van homeopathie moeten weten. Als iedereen nou de Skeptische Notities nummer 6 en 10 aanschaft, dan weet iedereen er genoeg van. Ook in België wordt flink geconfabuleerd door de homeopaten. Daar zegt hun voorzitter Michel van Wassenhoven dat een eindrapport van COST B4 een duidelijke meerwaarde van alternatieve geneeskunde aantoonde. Het blijkt een canard te zijn (die verdrinkt in de commotie rond de ontsnapping van Dutroux). Het is de zoveelste verdraaiing van het Lancet-artikel (zie Parariteiten, Skepter december 1997). Tim Trachet en Wim Betz geven tegengas. (Eindhovens Dagblad 8 april,Utrechts Nieuwsblad en Gelders Dagblad 25 april, De Morgen 23 april, Het Belang van Limburg 24 april, Artsenkrant 28 april.)

27 april 1998.
De aap komt uit de mouw. Regina Louf, alias X1, confabuleert.Zie elders in dit nummer. Gaat ze nu een onverbiddelijke bestseller schrijven?

3 mei 1998.
Bij Lloyd’s in het Verenigd Koninkrijk slaat de astrologische millenniumangst toe. Een zekere Dr. Julian Salt van het Loss Prevention Council heeft zitten lezen in het boek 5/5/2000 (zie Skepter, december 1997) en publiceerde een rapport over de inhoud. Het is niet duidelijk of hij er zelf nog iets aan heeft toegevoegd. Als het tegen zit gaan de premies omhoog. ‘Time is running out’, zegt zakenastrologe Christeen Skinner. (Sunday Times.)

8 mei 1998.
De gezondheidsraad laat weten dat een Cubaanse methode om de oogziekte retinitis pigmentosa te genezen of althans tot staan te brengen, onwetenschappelijk is. (Eindhovens Dagblad 9 mei.)

9 mei 1998.
De Vlaamse psycho-stuntman Jan Bardi (zie Skepter juni 1992) liet zijn voorspelling van de Tweede-Kamerverkiezingen op 6 mei uit het beton bikken. De voorspelling zou op 7 maart gedaan zijn, maar werd nu pas onthuld. Volgens de krant had Bardi geen lijfelijk contact met het papier gehad. De uitslag werd door een notaris onthuld. William Poundstone onthult in Bigger Secrets (1986) enige methoden om de ‘krantenkoppenvoorspelling’ te doen. (Utrechts Nieuwsblad 11 mei.) (Zie ook Parariteiten.)

11 mei 1998.
Met enige regelmaat produceert ANP ‘paranormale’ canards die ze van betrouwbare bronnen zoals Welt am Sonntag overnemen. Deze keer zou er nabij het Japanse eiland Yonaguni een onderwaterpiramide zijn gevonden. Die zou ten minste 10.000 jaar geleden zijn gebouwd door onbekenden die hun tijdgenoten technisch ver vooruit waren. De ontdekking dateert al uit 1987. Sinds 1990 bezocht de Japanse professor Kimura deze formaties honderden malen. Een en ander werd buiten Japan pas bekend door een documentaire van Discovery over een nieuw boek van Graham Hancock. Overigens was Hancock na advies van Robert Schoch en John Antony West (jazeker, die van de fantastische verhalen over de sfinx van Gizeh) tot de conclusie gekomen dat het om natuurlijke formaties ging. Waarschijnlijk hadWelt am Sonntag een en ander niet direct op Discovery gezien maar opgepikt uit een ander lichtgelovig blad, de Sunday Times. (Eindhovens Dagblad, NRC Handelsblad; Trouw 14 mei.)

14 mei 1998.
De goeroe Deepak Chopra is ingehuurd als entertainer tijdens de jaarlijkse Chirurgendagen van de Vereniging van Nederlandse Chirurgen in Veldhoven. De krant omschrijft D.C. als een versie van Ratelband, maar dan met verstand en een beter afgestelde volumeknop. Het gehoor is niet erg geboeid. Zouden ze weten at D.C. een halve ton vraagt voor een uurtje spreken (volgensNewsweek van 20 oktober 1997)? (Eindhovens Dagblad 15 mei.)

16 mei 1998.
Een heel ander soort piramide is een soort kansspel waarbij je er feitelijk op gokt dat je mensen kunt vinden die nog dommer dan jezelf zijn (het is dus ook een beetje een behendigheidsspel, maar het kanselement zit hem erin dat je slachtoffers ook weer lieden moeten vinden die uiteraard nóg dommer zijn). De organisatoren van een dergelijk spel, Top Stair, werden in Hasselt veroordeeld tot celstraffen van zes maanden tot een jaar. Het betrof twee Duitsers, negentien Belgen en zeven Nederlanders. De omzet van hun club had 40 miljoen bedragen. (Trouw, Eindhovens Dagblad 16 mei.)

16 mei 1998.
The Lancet maakt reclame voor enige websites van antikwakzalvers. We geven ze door: http://www.mtn.org/quack,http://www.hcrc.org, http://www.ncahf.org en http://www.quackwatch.com. De eerste is van het Museum of Questionable Medical Devices (zie Skepter, december 1996), NCAHF staat voor National Council Against Health Fraud en de laatste bevat honderden doorwrochte artikelen over allerhande alternatieve geneeskunde. Bij hcrc een woordenboek met bijna 1200 metafysische methoden uit de gezondheidszorg.

16 mei 1998.
Uitgeverij Ankh-Hermes jubileert, want het is 75 jaar geleden dat Nico Kluwer (1897-1975) zijn eerste spirituele boek uitgaf. Vanaf 1949 heeft hij een eigen uitgeverij die vanaf 1963 door zoon Paul bestierd wordt en zich vanaf 1972 definitief van moederbedrijf Kluwer afscheidt, en dan haar huidige naam krijgt. Grootste klapper ooit was Waren de goden kosmonauten? (Trouw, 18 mei.)

19 mei 1998.
JAMA onthult oud nieuws. Gebruikers van alternatieve geneeskunde zijn niet helemaal gezond en hoger opgeleid.

20 mei 1998.
Jomanda zal vanaf Hemelvaartsdag 21 mei weer helemaal terug zijn. Ondertussen had ze 40 dagen in een geestelijke woestijn verkeerd. Voor de duidelijkheid: net als Jezus Christus. (Trouw.)

20 mei 1998.
Parapsychologische statistiek dringt door in het eindexamen wiskunde A. Stel dat 1434 leerlingen elk 36 maal moeten raden of een leraar aan een cirkel, een vierkant of een driehoek denkt, en ze raden in 34,4 procent van de gevallen goed, kun je dan nog van toeval spreken? Als de leraar zijn denkpatroon door een dobbelsteen laat bepalen is het antwoord nee, maar als leraar en leerling de neiging hebben in 40 procent van de gevallen een cirkel te kiezen is het antwoord weer ja. (Provinciale Zeeuwse Courant.)

26 mei 1998.
De paus laat zich fotograferen, in vrome contemplatie voor een beruchte vervalsing, die al in 1389 door de bisschop van Troyes werd ontmaskerd. (Trouw.)

30 mei 1998.
Godsdienst houdt Nederland toch enorm bezig. Bij het huwelijk van prins Maurits en Marilène van den Broek gingen protestanten, leden van het koninklijk huis, ter communie. De hogere geestelijkheid was teugen. Een stortvloed van brieven (Trouw 50, NRC Handelsblad 21, de Volkskrant 21 en bisschop Simonis 200) was het gevolg.

3 juni 1998.
DNA-tests hebben aangetoond dat in Delft onder de grafsteen van ‘Lodewijk XVII’ geen familie van Marie Antoinette begraven ligt. Meer hierover in Skepter van aanstaande december. (o.a. Eindhovens Dagblad, NRC Handelsblad,Trouw.)

13 juni 1998.
Een sektenconferentie (in Kerk en Wereld te Driebergen, in samenwerking met de stichting Prisma) maakt weer tongen los. De initiatiefnemers vinden dat praten over schade door sekten een modern taboe is. Anderen vinden dat ‘sekte’ een te vaag begrip is. Op de conferentie wordt onder andere gevraagd dat de overheid gaat onderzoeken hoeveel hersens er bij sekten worden gespoeld. Critici zeggen dat dit een achterhaalde vraag is. (Trouw 10, 11, 15 juni.)

16 juni 1998.
Een lerares aan de basisschool St. Lambertus kwam in april in het nieuws omdat ze op een onaanvaardbare manier de orde in de klas had gehandhaafd (de monden van kwebbelende kleuters dichtplakken), maar nu werd ze op verdenking van ontucht aangehouden (ze zou samen met een andere leerkracht kinderen naar Duitse boerderijen hebben ontvoerd voor seksspelletjes, en de gebruikelijke sekskelders onder de school werden ook genoemd, alles volgens zes ouderparen). Na twee dagen verhoor werd ze weer vrijgelaten, en een maand later wordt afgezien van vervolging. De betrokken leraressen zijn voor het leven beschadigd. (o.a. NRC Handelsblad 16 en 18 juni, 15 juli.)

17 juni 1998.
Emile Ratelband wordt aangehouden op verdenking van belastingfraude, maar wordt spoedig weer vrijgelaten. Een maand later blijkt dat hij niet vervolgd wordt. (o.a. Trouw.)

19 juni 1998.
Alle kranten melden het overlijden van Carlos Castaneda. Hij zou al op 27 april zijn overleden aan leverkanker. Castaneda werd bekend door een groot aantal boeken waarin hij voorgaf wijze lessen van een indiaanse tovenaar te hebben gekregen. Het materiaal voor deze boeken was echter bijeengeraapt uit de bibliotheek en verder verzonnen. Zijn werk was, aldus NRC Handelsblad, het prototype voor de moderne laagdrempelige spirituele New Age avonturenroman.

20 juni 1998.
Ronald Jan Heijn maakt zwaar verlies op Oibibio. Meer in Parariteiten. (Trouw, 20, 27 juni, 2, 4, 21 juli, Weekend 22 juli.)

20 juni 1998.
Het Johan Borgman College (zie Skepter december 1997) gaat nu ook een mbo-opleiding tot paranormaal genezer beginnen. Kandidaten worden door een toelatingscommissie beoordeeld op hun paranormale talent. (De Telegraaf;Trouw 1 juli.)

25 juni 1998.
Het Center for Crop Circle Studies vindt dat graangrafitti slechts door buitenaardse wezens gemaakt kunnen zijn. Het gaat deze nu objectief en wetenschappelijk onderzoeken. Wie er een ziet moet maar bellen: 050-2139198. (Groninger Dagblad.)

26 juni 1998.
Theologisch hoofddocent dr. Hans Dirk van Hoogstraten treedt vervroegd uit, indirect als gevolg van druk uit het totalitaire Vaticaan. Volgens de secretaris van de faculteit in Nijmegen was er geen sprake van kritiek van kerkelijke zijde, alleen aandrang dat Van Hoogstraten de officieel al sinds 1989 vereiste ‘Eed van trouw’ zou afleggen, die inhoudt dat men instemt met de meningen van de paus over seks, dood en vrouwen in het ambt. (NRC Handelsblad, de Volkskrant 4 juli, Eindhovens Dagblad 3,4 juli.)

30 juni 1998.
Volgens een panel ingericht door de Society for Scientific Exploration zitten er onder UFO-meldingen misschien wel waardevolle, die inzicht kunnen geven in ongewone verschijnselen. (International Herald Tribune.)

10 juli 1998.
Acht ouderparen uit Emmer Compascuum eisen bij kort geding dat TNO nog eens heel goed kijkt of er sekskelders onder de school aldaar zitten. Zie ook ‘Stop de persen’ van 22 oktober 1997. Ze verliezen en gaan in hoger beroep. Het lerarenteam doet aangifte van smaad tegen ze. Ze hadden de oude beschuldigingen in de Drentse Courant herhaald. (Trouw 10, 22, 30 juli, Utrechts Nieuwsblad 22 juli, NRC Handelsblad 30 juli.)

10 juli 1998.
De onderwijsinspectie van de staat Utah deed op 23 juni aangifte bij het OM in Amsterdam van valsheid in geschrifte. Ene Charles Schwietert zou zich met ‘nep-bullen’ voor doctorandus sociologie en politicologie hebben uitgegeven. Vervolgens was hij in 1994 aan de Hawthorne University gepromoveerd op het onderwerp ‘imagobeschadiging’.

11 juli 1998.
Wubby Luyendijk is niet gecharmeerd van de manier waarop kennelijk astrologie en chakra’s zijn ingezet als sturingsinstrument bij de opzet van het studiehuis. Tal van New-Age-ideeën dwarrelen rond in de wereld van lerarentrainingen en onderwijsbeleidsmakers. In de volgende weken blijkt dat niet iedereen het met Luyendijk eens is. (NRC Handelsblad.)

25 juli 1998.
Jomanda onthult haar gedachteleven. ‘Die man [Jezus] had vast meerdere vriendinnetjes … dat Jezus een groot paragnost was, staat ook niet in de bijbel. … Ik wordt niet moe van Emile [Ratelband].’ Ze is niet verliefd, maar ‘misschien kunnen we dat gedeelte wel overslaan.’

27 juli 1998.
Hetzelfde team uit Noordgouwe dat vorig jaar in Nieuwerkerk in Zeeland een fraaie graancirkelformatie maakte sloeg toe in het Vlaamse Huise. Een ‘wetenschapper’ was zo vriendelijk voor een fantastische verklaring te zorgen. De VRT had voor de stunt betaald. (Provinciale Zeeuwse Courant.) (Meer in Skepter, december 1999)

31 juli 1998.
Het Elvisbeeld van Anton Nieuwenhuisen huilt alweer, nu met tranen van echt bloed, type AB-positief. Het vermag niet te boeien. (Trouw, zie ook 5 augustus 1997.)

1 augustus 1998.
Drosnins Bijbelcode is flauwekul. Maar hoe zat het met de oorspronkelijke analyse van Witztum Rips in Statistical Science (1994)? Daar ging het niet om spectaculaire moorden in recente tijden maar om geboorte- en sterfdata van bekende rabbi’s uit vervlogen eeuwen. Conclusie van Brendan MacKay en Dror Bar-Natan in Chance (vol. 11 (2) p.13-19): de lijst van rabbi’s is zwaar gemanipuleerd. De truc was om van alle mogelijke namen de meest geschikte uit te kiezen, en hetzelfde te doen met de manieren om de data voor te stellen. Op de Skeptische Wereldconferentie in Heidelberg vernam uw rapporteur dat de waanzinnig gecompliceerde formule van Rips mogelijk ook aan de gegevens is aangepast. (NRC Handelsblad.)

1 augustus 1998.
De Britse vrijmetselaars weigeren om ‘vrijwillig’ de namen van vrijmetselende rechters te publiceren. (de Volkskrant.)

8 augustus 1998.
Het komkommerseizoen barst los. In het Grote Meer bij Östersund zou een watermonster wonen, een paardachtig wezen dat luistert naar de naam Storsjöodjuret. Een ervaren Loch-Ness-speurder gaat op zoek. Op zondag 16 augustus vindt een vloot van 15 boten met duikers en onderwaterapparatuur in het geheel niets. Ondertussen wordt een theorie gelanceerd die de verhalen over monsters in Schotse meren in verband brengt met hypothetische Vikingen die met drakenschepen nabij Inverness een doortocht zochten. (Provinciale Zeeuwse Courant 8 augustus, Eindhovens Dagblad 8, 12, 15, 18 augustus, Trouw, Utrechts Nieuwsblad 10 augustus.)

19 augustus 1998.
De Italiaanse bergbeklimmer Reinhold Messner kondigt een lezing aan op 4 oktober waarin hij zal onthullen dat de verschrikkelijke sneeuwman wel degelijk bestaat.

22 augustus 1998.
In Groningen ontdekt het Grain Circle Info Center bij Anreep een graangrafitti in de vorm van een varken enface. Korte tijd later blijkt het een actie te zijn van Wakker Dier. (Nieuwsblad van het Noorden 22, 26 augustus.)

22 augustus 1998.
Wie alles wil weten van de paranormaal magnetiserende pastoor Henk Loogman, Missionaris van het Heilig Hart te Purworejo nabij Yogyakarta kan terecht bij het Eindhovens Dagblad. Volgens hem werkt het magnetisme bij de evenaar beter dan in Nederland, omdat de aarde daar sneller draait.

24 augustus 1998.
VROM onthaast met Feng Shui. Zie elders in dit blad.(Eindhovens Dagblad 24 augustus, de Volkskrant, Trouw 26 augustus.)

25 augustus 1998.
Vandalen plegen grafschennis in Schiedam. De politie denkt aan een satanisch ritueel.

26 augustus 1998.
De Mossad heeft geprobeerd de Manchurian Candidate na te spelen. Toen hun Palestinian Candidate ingezet werd, liep die meteen naar de politie in plaats van Arafat te vermoorden. Hij bleek niet zo gek als de hoofdpsycholoog van het Israëlische leger, majoor Benjamin Sjaliet. De CIA had al iets dergelijks in 1966 al geprobeerd, eveneens zonder succes. (Trouw.)

5 september 1998.
De Getuigen van Jehovah zijn verdeeld over de bloedtransfusie. Uit Bulgarije en Zweden komen berichten dat ‘het’ mag, maar het hoofdkwartier in New York ontkent. Een soort gedoogbeleid? (The Lancet, 5 september.)

5 september 1998.
De macrobiotiekaffaire barst los met een artikel van Roel van Duijn in Trouw. Zie Skepter september 1998.

7 september 1998.
De 69-jarige ‘arts en bioloog’ (een natuurkundige gespeend van kennis van genetica en zo gek als een deur volgens Ronald Plasterk op 1 oktober in Intermediair) Richard Seed wil zichzelf gaan klonen. NRC Handelsblad nam het bericht over van AFP. De KRO wijdde er een lekker vet item aan, natuurlijk zonder deskundigen te raadplegen.

14 september 1998.
Alweer een maandagmorgencanard van ANP (zie ook 11 mei 1998). De mysteriën van de Bermudadriehoek zouden verklaard worden door ‘een tot nu onbekende substantie’ in de bodem van de oceaan, namelijk allang bekende sneeuwachtige verbindingen van methaan en water. Die zouden af en toe spontaan ontleden waardoor grote methaangasbellen overvarende tankers en vliegtuigen naar de schier peilloze diepten (10 kilometer volgens ANP) van de zee zouden jagen. Ons aller ANP had dit ontleend aan Bild am Sonntag, en die had het weer waarschijnlijk gewoon op Discovery Channel gezien. Voor zover bekend nam alleen het Eindhovens Dagblad de moeite om in een vervolgartikel dit ‘nieuws’ in het juiste perspectief te plaatsen: er zijn geen mysteriën te verklaren, nog afgezien van alle aperte onjuistheden. (Utrechts Nieuwsblad, Trouw, Eindhovens Dagblad 14 september, Eindhovens Dagblad 15 september.)

18 september 1998.
Trouw rapporteert over een bijeenkomst met Benjamin Creme (76), de wegbereider van de nog steeds niet gearriveerde wereldleraar Maitreya op 16 september (zie ook 23 december 1997). Er waren 400 sympathisanten. Overigens, áls de Maitreya komt, zal hij zich beperken tot lesgeven aan wereldleiders die naar hem willen luisteren.

19 september 1998.
Zeistenaar Gerrit Aalten vertrekt volgende week om naar de Ark van Noach te zoeken. Hij wil, zo schrijft het Utrechts Nieuwsblad, vanuit Armenië met de videocamera de gletsjer op Ararat (in Turkije) filmen waarin dit mythische vaartuig zich zou bevinden.

19 september 1998.
In Napels werd op deze traditionele datum het bloed van Januarius weer vloeibaar, na 50 minuten bidden. Een hele opluchting voor kardinaal Michele Giordano, die door de Italiaanse justitie wordt verdacht van medeplichtigheid aan illegale woekerleningen, waarvoor zijn broer al in de gevangenis zat. Het uitblijven van de liquefactie zou vast verkeerd zijn uitgelegd. (Utrechts Nieuwsblad 21 september, Trouw 23 september.)

24 september 1998.
Ons onovertroffen ANP bericht over een achtkoppige actiegroep tegen dierenporno (bijvoorbeeld Internetplaatjes van seksueel misbruik van kippen, konijnen en zelfs goudvissen), en NRC Handelsblad drukte het nog af ook. Later blijkt het een stunt van notabene Nieuwe Revu om de lichtgelovigheid van de media aan de kaak te stellen. Twee tv-zenders en drie kranten hadden er eigen verhalen van gemaakt. (NRC Handelsblad 24 september, 8 oktober.)

24 september 1998.
College van burgemeester en wethouders van Roerdalen hebben de Maharishi University of Management in principe toestemming gegeven het voormalige franciscanerklooster in Vlodrop te slopen. Het totale complex dat voor het klooster in de plaats moet komen kost 100 miljoen gulden. Het rijk had hooguit 6 miljoen gulden over voor een bijdrage aan restauratie. Zie ook 21 augustus 1997. (Trouw.)

30 september 1998.
De Vrije School gaat zich per 1/8/2000 aanpassen aan het gewone onderwijs in Nederland. Onder- en bovenbouw gaan respectievelijk 6 en 8 jaar duren en er komen ook normale examenmogelijkheden. Een Belangenvereniging voor behoud van het Vrije Schoolonderwijs is inmiddels opgericht. Oud-leerling Daphne van Paassen (29): ‘Ik ben er wel voor dat de overheid een aantal kerndoelen stelt. Het moet niet zo zijn, dat je alles over Atlantis hebt geleerd, maar niets over de Tweede Wereldoorlog, zoals mij is overkomen.’ Haar kinderen zal ze zeker de eerste paar jaren naar een Vrije School sturen. (Trouw.)

2 oktober 1998.
Het Centrum voor Landbouw en Milieu is het oneens met de studie die Heidelberg Appeal Nederland over fosfaat uitvoerde voor de varkenshoudersvakbond NVV. De stichting Natuur en Milieu deelt de kritiek. De NVV en HAN negeren de langetermijneffecten en zeggen in feite dat het met de fosfaatbelasting zo erg is dat elke maatregel neerkomt op dweilen met de kraan open. (Trouw 2 oktober, NRC Handelsblad 5 oktober.)

2 oktober 1998.
De ex van Jomanda heeft brieven aan Gene Zijde geschreven, en kreeg per omgaande het antwoord doorgechanneld uit de tekstverwerker, met opzienbarende berichten van Judas (‘allemaal laster’), Luther (had het niet zo bedoeld) en Napoleon (spijt). Madame Curie waarschuwt tegen het klonen, en volgens God zou vrede een te grote schok voor de mensheid zijn. (Trouw.)

8 oktober 1998.
Tijdens een happening in Harvard krijgt Jacques Benveniste een IgNobelprijs voor zijn ontdekking dat de homeopathische kracht van verdunningen als elektronisch bestand gecodeerd kan worden. Richard Seed (zie 7 september) kreeg de prijs voor economie, en de onderzoekers die penisafmeting met schoenmaat correleerden kregen de prijs voor statistiek. Fysicus-columnist Lagendijk ziet dit niet als grappenmakerij van Annals of Improbable Research maar als zelfingenomen, achterlijk, irritant, fundamentalistisch fanatisme, dat de einde van de wetenschap zou inluiden als iedereen er zich aan overgaf. De spot die Lagendijk twee maanden tevoren had gedreven met ‘de Franse slag’ in de wetenschap (Benveniste, Blondlot, Kervran) was héél iets anders. (Nature 10 oktober, de Volkskrant 5 september, 31 oktober, Eindhovens Dagblad 20 oktober.)

14 oktober 1998.
Op Java zijn geheimzinnige ‘ninjamoordenaars’ actief. Doodseskaders van het leger? De slachtoffers hebben connecties met de islamitische politieke organisatie Nahdlatul Uluma. Van de weeromstuit worden honderden traditionele toverdokters en andere ‘verdachten’ gelyncht. (de Volkskrant 14, 21 oktober, Eindhovens Dagblad 22 oktober, The Sunday Times 25 oktober.)

16 oktober 1998.
De encycliek Fides et Ratio verschijnt. Het is een filosofisch geschrift waaraan de paus twaalf jaar gewerkt heeft. De paus is tegen doorgeschoten rationalisme, scepticisme en nihilisme. Geloof en ratio (filosofie?) zijn de twee wieken waarop de mens op moet stijgen naar de beschouwing van de waarheid. Om precies te zijn: de sinds de Middeleeuwen bekende waarheid van de rooms-katholieke kerk, die geldt voor alle tijden, alle mensen en alle culturen.

20 oktober 1998.
Ratelband lult gewoon. Niks bijzonders, ware het niet dat hij het op Radio 5 tegen Martin Simek bekent, en ook nog vertelt dat hij alles meent wat hij zegt. Een logische paradox? (de Volkskrant 20 oktober.)

22 oktober 1998.
Een poltergeist zet een kerkje in Delain (Franse Jura) op stelten. De officiële duiveluitdrijver van het bisdom begrijpt er niets van. Burgemeester Thierry Marceaux zei niet echt geïnteresseerd te zijn in het bovennatuurlijke, maar toch … . Pastoor Granet vertrouwde het niet en schakelde de gendarmerie in. Die pakte de burgemeester op voor dit geintje. (Provinciale Zeeuwse Courant en Trouw 22, 29 oktober, Utrechts Nieuwsblad 23 oktober.)

22 oktober 1998.
In België publiceert het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijke Onderzoek (NFWO) een rapport over alternatieve geneeskunde. Het is opgesteld door de gezamenlijke Medische faculteiten en de beide Koninklijke Academies voor Geneeskunde. Het maakt brandhout van de plannen van minister Marcel Colla om vier alternatieve therapieën te ‘erkennen’ (zie ook 15 oktober 1997). Colla slaat onmiddellijk terug tegen deze samenzwerende kliek. ‘Ze hebben gevonden wat ze zochten. De decanen zijn in de literatuur die passages gaan zoeken die hen goed uitkomen.’ Hij beroept zich op het nog niet verschenen rapport van COST B4. Een open brief (op 3 november in De Standaard) van 19 hoogleraren filosofie, ethiek, biologie en wiskunde (waaronder diverse actieve SKEPP-leden) steunt het NFWO-rapport, wijst er op dat COST B4 ook tamelijk negatief is over de wetenschap van het alternatieve en toont zich bezorgd dat een politicus wil uitmaken wat wetenschap is en wat niet. Skepter hoopt hier uitvoerig op terug te komen.

27 oktober 1998.
De evangeliste Jenny Goeree-Manschot werd in 1992 voorwaardelijk veroordeeld voor belediging, namelijk de bewering dat de joden Auschwitz aan zichzelf te danken hadden, hadden ze Jezus maar moeten erkennen als messias. Ongeveer dezelfde boodschap verkondigt ze nu weer. (Utrechts Nieuwsblad 28 oktober 1998.)

29 oktober 1998.
Een anonieme weldoener schenkt de Universiteit van Amsterdam voor onbepaalde tijd een miljoen gulden per jaar om er een leerstoel hermetische filosofie (géén New Age) van op te richten. (NRC Handelsblad, Het Parool 27 oktober, Trouw 29 oktober.)

30 oktober 1998.
Irene van Lippe Biesterfeld publiceert een boek waarin ze beweert kabouters en elfen te zien, en dat kanker en aids genezen kunnen worden door met virus, cellen of ‘bacillen’ te praten. Met dieren (ook de mieren die in je koelkast komen) kun je telepathisch praten, met je partner kun je dat niet. Ze vindt haar zuster een uitstekende koningin (zie ook Parariteiten.)

3 november 1998.
De 72-jarige magnetiseur J.D. uit Oldehove krijgt straf voor ontucht met vijf patiënten: 6 maanden waarvan 3 voorwaardelijk. Er waren overigens tientallen klaagsters geweest. Hij wordt met een elektromagnetische enkelband gekluisterd. Zie ook 24 januari 1998. (NRC Handelsblad, Trouw, Utrechts Nieuwsblad.)

4 november 1998.
De Groene Amsterdammer over de sekskelders in Emmer-Erfscheidenveen. Is het kinderwartaal? Het hoger beroep van de ouders dient. Zie ook 10 juli 1998.

6 november 1998.
Een bedrijf in Noorderhoogebrug dat ‘s avonds een groene laser aan het ‘uittesten’ was, veroorzaakt UFO-meldingen in Groningen. (Nieuwsblad van het Noorden.)

7 november 1998.
De holle diamant van Maurits Schmidt verschijnt, met 26 interviews over de New Age (waarvan een met uw rapporteur). Veel verrukkelijke wartaal. Marilyn Ferguson channelde Carl Sagan, die wel heel erg verbaasd was met haar contact te krijgen. Het Parool en Filosofie Magazine besteden er veel aandacht aan.

7 november 1998.
De Maharishi Mahesh Yogi, bekend van Transcendente Meditatie en allerlei megalomane plannen, wil in Madhya Pradesh een nieuw hoofdkantoor bouwen in de vorm van een slanke piramide van 666 meter hoog. De eerste steen is al gelegd. (NRC Handelsblad, de Volkskrant.)

10 november 1998.
Hypotheekbank Avero wil Villa Vijverhoek van Ronald Jan Heijn aan de Oranje Nassaulaan executeren. ‘Een misverstand, wordt vanmiddag nog geregeld,’ zegt de eigenaar van Oibibio. New-Agewinkelier RJH wil het Oibibiopand verkopen en daarna van de nieuwe eigenaar huren, maar de details zijn nog niet rond. Een kleinigheid in het licht van de spirituele eenwording. Maar zo vlot gaat dat niet. Pas op het allerlaatste ogenblik (7 december) blijkt de veiling te kunnen worden afgewend. De antroposofische Triodosbank neemt de hypotheek over, en RJH ontwerpt een financieel pentagram. Op 31 december blijken de 160 personeelsleden al twee maanden geen salaris gehad te hebben. Samen hebben ze nog zeven ton tegoed. Vóór 6 januari moet RJH betalen. De verkoop van het Oibibiopand blijkt nog steeds niet rond. Ook op 6 januari is Heijn nog niet over de brug gekomen, maar op 8 januari rinkelt de kassa voor het personeel dan toch. Kort geding gaat niet door. ‘Tijd is tijd als het tijd is, en geen seconde eerder,’ filosofeert RJH tegen HP/De Tijd op 22 januari 1999. Wartaal of diepe wijsheid? Zie ook 20 juni 1998.

11 november 1998.
Over de kunsttentoonstelling van Irene in Wijk, geopend op de elfde van de elfde, las u al in de vorige Skepter.

14 november 1998.
Het middel Echinacea blijkt in een dubbelblinde proef met 302 vrijwilligers (soldaten en arbeiders) geen bescherming te geven tegen verkoudheid, tot grote teleurstelling van de onderzoeker Klaus Linde. (de Volkskrant14 november, The Lancet 21 november.)

17 november 1998.
Tweederde tot driekwart van de Nederlanders ziet wel wat in alternatieve geneeswijzen, maar driekwart van de huisartsen niks in homeopathie, volgens opinieonderzoeken. (De Telegraaf 17 november, Eindhovens Dagblad 20 november.)

22 november 1998.
Dit weekend is Claire Sylvia, met nieuw hart én trek in kipnuggets en bier in De Balie om haar boek te presenteren. Zie elders in dit nummer.

28 november 1998.
Het boek met de gruwelseksfantasieën van Regina Louf alias X1 ligt deze week in de handel en Utrechts Nieuwsblad en De Telegraaf brengen grote interviews. (Zie Skepter, juni 1998.)

30 november 1998.
Erich von Däniken wil een pseudo-wetenschappelijk themapark inrichten in Matten, berichten diverse kranten. Zie elders in dit nummer.

11 december 1998.
‘Vitamine O’ is zout water dat voor 10 dollar per flesje van 30 ml verkocht wordt. Het zou oergezond zijn omdat het barstensvol ‘gestabiliseerde zuurstof’ zit. Eén zo’n flesje zou evenveel zuurstof bevatten als een diepe zucht, toch al vier maal zoveel als water maximaal kan bevatten aan opgeloste zuurstof. De omzet is bijna 4000 liter per jaar. (Science.)

12 december 1998.
Twee Surinaamse genezers/paragnosten wilden de ‘slang’ in de buik van hun cliëntes behandelen. Dit kletsverhaal hield in dat de dames in ontklede toestand een ei tussen de benen moesten nemen, ‘om de slang te lokken’, wat weer leidde tot ‘ontuchtige handelingen’. Zie ook 27 mei 1997. (De Telegraaf.)

18 december 1998.
Maaike van der Lugt promoveert in Utrecht op middeleeuwse discussies over seks, de maagdelijkheid van Maria, ontstaan van leven in het algemeen, moederschap en demonen. Deze theologische discussies werkten stimulerend op de wetenschap, stelt ze. (de Volkskrant, 19 december.)

18 december 1998.
In de VS wordt door de overheid 2,5 miljoen dollar uitgetrokken voor een proef met haaienkraakbeen tegen longkanker. Senator Harkin, door bijenstuifmeel (?) van zijn allergie afgeholpen, steunt het onderzoeksinstituut voor alternatieve geneeskunde, waarvan het budget ruim verdubbelt. (Science.)

16 december 1998.
In Alphen aan de Rijn zou een thema-avond gewijd worden aan Een ongewoon gesprek met God van Neale Donald Walsch, ‘in verfrissende bewoordingen een duidelijk concept wat de mens kan doen om een beetje meer harmonie in het dagelijks leven te scheppen.’ New Age wartaal dus. Staat al maanden in de toptien van Onkruid. Er is ook een vervolg en een werkboek. Het boek bevat ook een forse dosis neonazistische propaganda. God deelde de auteur mee dat goed en kwaad voor hem geen verschil maakt en dat Hitler de mensheid vooruit hielp en dus in de hemel zit. Een actief SIMPOS-sympathisant lichtte de organisatie in. De avond ging niet door. (Rijn en Gouwe.)

20 december 1998.
Bill Clinton laat zich bij zijn recente problemen opbeuren door charlatans als Tony Robbins en Deepak Chopra – de laatste trouwens ook een IgNobelprijswinnaar voor zijn fantasievolle wartaal over kwantummechanica. (Sunday Times.)

21 december 1998.
Meer wartaal. Onze eigen Roy Martina (zie Skepter van juni 1998) gaat voor de nieuwe zender Fox het programma Supervitaalpresenteren. Het wordt een handleiding tot mens-zijn. Blijkens de vooraankondiging zal Supervitaal barstensvol alternatieve gemeenplaatsen zitten. (Zwolse Courant.)

24 december 1998.
Immunoloog en ex-INSERM-onderzoeker Benveniste kan het geheugen van water gewoon in de computer opslaan. Zijn bedrijf Digibio gaat het onderzoeksprotocol op de website zetten. Kunt u het ook eens proberen. (Nature.)

29 december 1998.
In de tijd voor vuurwerk en oliebollen worden ook bepaalde literaire genres beoefend. Rijmpjes met ‘rund’ en ‘stunt’, allerhande terugblikken en ook mallotige voorspellingen in krom Nederlands waarmee helderzienden de aandacht proberen te trekken. Eén pief zag de spits van de Domtoren in Utrecht naar beneden donderen. ‘Stop de persen’ voorspelt dat ook 1999 veel wartaal zal brengen, ook in ons koningshuis. (Utrechts Nieuwsblad 30 december, de Volkskrant 29 december.)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis