Mijn verlichte familie

De Nederlands-Amerikaanse familie Van Duyn blijkt deel uit te maken van het geheime genootschap der illuminati. Ook Roel van Duijn zelf wist er niets van — tot hem de ogen werden geopend door een boek over satanische bloedlijnen in de Verenigde Staten.

door Roel van Duijn – Skepter 34.1 (2021)

IK wist het niet, lezer, maar ik kan uw gedachten beheersen. Met mijn collega’s complotteer ik voor een Nieuwe Wereldorde, opdat wij meester worden over alle argeloze normies, onze toekomstige slaven. Wij, illuminaten, hebben de pandemie gebracht om met een vaccin ongemerkt een chip in u te injecteren, waardoor ons geheime genootschap u via mind control zal beheersen. Bill Gates doet ook mee. U zult dat niet merken, zelfs niet als u onze slaaf bent. Tenzij u nu Wakker Wordt…

Deze kant van mij ontdekte ik in Bloodlines of the illuminati van de Amerikaanse auteur Fritz Springmeier. Het boek beschrijft de dertien families van de illuminati en noemt, naast de Rothschilds en de Rockefellers, tot mijn verrassing ook de Van Duyns als een van deze satanische families. Waarom geeft hij de familie Van Duyn zo’n prominente plaats? Omdat, anders dan de Rothschilds, de Krupps, Kennedy’s en Rockefellers, de Van Duyns erin zijn geslaagd uit het zicht te blijven. Nu werken wij nog in het verborgene, geïnfiltreerd in regeringen, maatschappelijke organisaties, de media en het onderwijs, maar dat zal, dankzij Fritz Springmeier, niet lang meer duren.

Adam Weishaupt

De echte illuminati waren een groep intellectuelen in Beieren rond de filosoof Adam Weishaupt, hoogleraar kerkrecht aan de universiteit van Ingolstadt, die genoeg had van het door de jezuïeten gevormde, streng-katholieke klimaat van halverwege de achttiende eeuw.

Weishaupt doceerde heimelijk de ideeën van de verlichting in het keurvorstendom Beieren. Erger, hij bepleitte de scheiding van kerk en staat. Aangezien dat niet in openheid kon geschieden, richtte hij in 1776 een ‘geheim genootschap’ op — meer een soort leesclub, zoals die destijds in de mode waren. Nieuwe leden onderwierp hij aan inwijdingsrituelen ontleend aan de Eleusische Mysteriën, een cult uit de Griekse oudheid.

Infiltratie

De leden van de revolutionaire orde infiltreerden bestaande structuren om het corrupte verbond van vorst en kerk te ondermijnen en politieke veranderingen te bewerkstelligen. Toen de Beierse autoriteiten achter het bestaan van het genootschap kwamen, verboden ze het ogenblikkelijk (zie ook Skepter 2012, nr. 2).

Sommige leden deden vanuit hun schuilplaatsen nog pogingen de school te doen herleven onder namen zoals ‘Orde der onzichtbare vrienden’ of ‘Bond der Duitse vrijmetselaars’. De absolutistische vorsten gaven ze echter weinig kans en bedreigden de illuminati met de doodstraf. Paus Pius VI maande in twee brieven dat het lidmaatschap van de illuminaten onverenigbaar was met het geloof.

Adam Weishaupt: Das verbesserte System der Illuminaten, 1788. – John Robison: Proofs of a conspiracy, 1798.

Beeldvervalsing

De ideeën van de verlichting en de Franse revolutie werden niet in alle kringen omarmd. Conservatieve publicisten als de Franse jezuïet Augustin Barruel en de Schotse natuurkundige John Robison wisten wel wie er achter die revolutie zaten: anarchisten, illuminaten en vrijmetselaars. Kort voor de revolutie had in Parijs immers een loge van de illuminaten bestaan en een bekende Beierse illuminaat had twee jaar voor de bestorming van de Bastille de Franse hoofdstad bezocht.

In de Verenigde Staten leidden de verhalen tot paniek toen de conservatieven erachter kwamen dat ook Thomas Jefferson, een van de founding fathers, de revolutiejaren in Parijs had meegemaakt. Hij, het overgevlogen spook van de illuminaten, werd ervan beschuldigd niet alleen de federale regering te willen afschaffen, maar ook de slavernij en jawel, het christendom.

Antisemitisme

Tegen het eind van de negentiende eeuw vermengden zich de paranoia over de illuminaten met gegriezel over Joden. Nesta Webster, een Engelse schrijfster uit de jaren twintig van de vorige eeuw, ging een stap verder. De illuminaten waren volgens haar marionetten van het wereldjodendom. Zoals Barruel en Robison de Franse revolutie als een door de illuminaten georganiseerd goddeloos spektakel hadden verklaard, zo legde Webster nu de Russische revolutie uit.

De racistische John Birch Society en de bezeten televangelist Pat Robertson verbreidden de verdachtmakingen verder in de Verenigde Staten. (Het zal niet verbazen dat Robertson een vriend van Trump is: de ‘Deep State’ waartegen Trump als president vocht, is vergeven van de illuminati.) In Nederland schrijft de antisemiet Robin de Ruiter in deze geest zijn smaadschriften, die in vele talen vertaald worden. Volgens De Ruiter werken de illuminati samen met de maffia, die dertig procent van de moorden voor hen opknappen. Eva van Zeeland (‘Miss Natural’) verkondigt op diverse internetkanalen dat de illuminati en hun marionetten op grote schaal in kelders kinderen verkrachten en beloofde ooit zwangere vrouwen die zich niet lieten vaccineren een blender van Versapers.

Hugo Gietelink (Stop Lockdown) en Willem Engel (Viruswaanzin) tijdens een mars in juli 2020. (foto: Olaf Kraak)

Complotgeloof

Het web van complotten appelleert aan een metafysische dimensie. Satan, engelen en demonen, reïncarnatie en karma spelen een grote rol. De hersenspinsels haken in elkaar en vormen een geloof alsof het een nieuwe, opwindende godsdienst is, ongevoelig voor rede en argumenten. Laten we het ‘conspiritisme’ noemen — een samentrekking van ‘conspireren’ en ‘spiritisme’. Het conspiritisme vult met zijn quasispirituele karakter de leegte die de wegglijdende new-agebeweging heeft achtergelaten. De behoefte aan een nieuw, experimenteel en modern geloof, dat een verklaring biedt voor de actualiteit van deze wereld, is gebleven.

Maar de new-agebeweging was, in al zijn diversiteit van Bhagwan tot macrobiotiek, meer humanistisch ingesteld, terwijl het conspiritisme strooit met paranoia en verdachtmakingen. Het lijkt een wanhoopskreet. De crises groeien ons boven het hoofd en er is behoefte aan een simpele voorstelling van zaken: het benarde volk tegen satan en diens illuminaten.

De complotdenkers voorzien in een spirituele behoefte, maar ze putten uit uiterst rechtse bronnen. Die liggen bij bewegingen die de bedoeling hebben de liberale rechtsstaat, gevolg van de Franse revolutie, af te breken. En zoals de antirevolutionairen in de negentiende eeuw de illuminati verdacht maakten, zo maakt het huidige conspiritisme de voorstanders van de rechtsstaat verdacht — de democratische partij in Amerika en hun geestverwanten in Europa. Het is een zwart, inktzwart geloof.

De Van Duyns

Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, wordt die vanzelf waar. Zo is het de oorspronkelijke illuminaten vergaan: het lasterlijke beeld dat de Beierse autoriteiten over de groep rond Weishaupt hebben uitgestort, is al twee eeuwen het heersende beeld geworden. De illuminatenfamilies zijn de klauwen van de duivel geworden: ze zullen ons tot hun zombies maken als we de illuminati niet snel ontmaskeren.

Nieuwtjes van de website Humansarefree.com, waar de ‘bloedlijnen’ van de machtige families kort worden uiteengezet.

Springmeier heeft al drie boeken over de illuminati geschreven. Alles buiten het christendom beschouwt hij als satanisme. Zijn hierboven genoemde boek verscheen in 1995. Een recente editie, die in Frankrijk verboden is, heeft als titel The 13 satanic bloodlines en vermeldt Robin de Ruiter als medeauteur. Net als Springmeier geeft De Ruiter zijn boeken in eigen beheer uit: geen Nederlandse uitgever wil ze hebben. Het hoofdstuk over de Van Duyns staat ook op de Nederlandse site van QAnon.

Springmeier en De Ruiter hebben, zeggen ze, uitvoerig gesproken met mensen wie het gelukt is om aan de illuminati te ontsnappen en daardoor kunnen zij nu van alles melden over de Van Duyns/Duijns/Dines. Die zijn destijds geëmigreerd naar Manhattan en hebben zich daar genesteld in de door illuminaten beheerste machtsstructuur. De Van Duyns zitten ‘dus’ diep in de Deep State.

Daarmee houdt de gekkigheid niet op. Veel Van Duyns, weten de auteurs, waren vrijmetselaar. Edward van Duyn (1872–1955) zou Planned Parenthood hebben opgericht, een organisatie die onder voorwendsel van geboortebeperking de wereldbevolking wil decimeren. Met de bekende ‘Van Duyn-snoepjes’ zouden Amerikaanse schoolkinderen zijn vergiftigd. Typisch illuminaten!

En dan volgt het definitieve bewijs: Roel Van Duyn ‘heeft de socialistische/communistische beweging in Nederland gesticht/geleid. Hij was een machtig man. De beweging werd geleid door Provo’s (provocateurs) wier demonstraties soms gewelddadig werden.’

De dertiende trede

De noodzaak de Van Duyns bij de meer bekende illuminatenfamilies te slepen, schuilt in de bekende afbeelding op het dollarbiljet. Daarop staat, onder het alziend oog, een piramide met dertien traptreden. Officieel staan die voor de dertien eerste staten van de Verenigde Staten, maar de complotdenkers zijn erachter gekomen dat elke traptrede in werkelijkheid een satanische familie vertegenwoordigt. Vandaar dat er nog een naam bij moest, en die werd gezocht onder de eerste families uit de tijd dat de Hollanders Nieuw-Amsterdam stichtten.
Het scherpe oog van Springmeier viel al snel op de Van Duijns. Het voorvoegsel ‘van’ verraadt volgens hem, net als het adellijke ‘von’ in het Duits, hun bijzondere status. En dat onopvallende gedrag van de Van Duyns is zo typisch illuminaats…

Roel van Duijn is politiek activist en auteur van onder meer Een zoon voor de Führer: de Nazi-utopie van Julia op ten Noort (2018).

Uit: Skepter 34.1 (2021)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Roel van Duijn