Skepsis-congres 2012 – ‘Bij de les’

Het congres vond plaats op zaterdag 20 oktober 2012 in de Hogeschool Domstad te Utrecht. Hieronder kunt u de lezingen van de dag terugzien.

De afbraak van het rekenonderwijs – Joost Hulshof

Het TAL-project komt neer op lippendienst aan zogenaamd realistisch rekenen, maar het is een vernietiging van het rekenonderwijs. Zie ook dit blog en deze forumbijdrage van ‘lonesomejoe’. Prof. dr. J. Hulshof is hoogleraar wiskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bestuurslid Beter Onderwijs Nederland.

[helaas is er geen video-opname van deze lezing, de presentatie kan wel gedownload worden]

Incompetentiegericht onderwijs – Huub Philippens

Competentiegericht onderwijs (CGO) is in feite een leerschool voor incompetentie. Compleet Gestoord Onderwijs zou beter passen bij dit acroniem. Het dringt nu ook de lerarenopleidingen binnen, en zorgt daar voor veel ellende en frustratie. Drs. H. Philippens schrijft schoolboeken, was leraar maatschappijleer bij het Emmauscollege en daarvoor vakdidacticus aan diverse universiteiten. Hij vertegenwoordigt Beter Onderwijs Nederland in werkgroepen van de Onderwijscooperatie.

Broodjes aap in het onderwijs – Paul Kirschner

Allerlei onderwijskundigen, politici en bestuurders willen allemaal graag laten zien hoe goed en progressief zij het leren kunnen vernieuwen. Maar al hun geroep en al hun kostbare probeersels berusten op geloof en hardnekkige broodjes aap over zaken als multitasken, same-sex-klassen en internet dat kennisoverdracht overbodig zou maken. Het gevolg is slecht onderwijs, innovatiemoeheid en ontevreden docenten, ouders en leerlingen. Prof. dr. P.A. Kirschner is hoogleraar Onderwijspsychologie en programmaleider van het Leren en Cognitie programma van de Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) aan de Open Universiteit Nederland. Hij is uitgesproken kritisch over het ‘zomaar’ inzetten van ICT in het onderwijs.

Levensbeschouwelijke insluipsels – August Hans den Boef

Het bijzonder onderwijs, kroonjuweel van de christelijke partijen, wordt vrijwel geheel betaald door de overheid. Op allerlei gebied wordt dit onderwijs echter ruime gelegenheid geboden om de lessen aan te passen, bijvoorbeeld door bij de biologie het Bijbelse scheppingsverhaal te propageren. August Hans den Boef is literatuurwetenschapper en publicist. Hij schreef onder meer Nederland Seculier! Hij was tot 2011 docent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis