Astrologie en psychologie

Wat staat in de sterren? door Rob Nanninga – Psychologie, maart 1995 Astrologen geloven dat de stand van de planeten tijdens de geboorte van een mens informatie geeft over diens karakter en levensloop. Maar dit geloof moet nog wel met feiten gestaafd

Opkomst van de astrologie

De sterren zwijgen door Rob Nanninga – De Groene Amsterdammer, 17 mei 1995 Iedereen leest ze, velen geloven erin: horoscopen. Maar waar berusten ze eigenljk op? Rob Nanninga, van de Stichting Skepsis, onderwierp vierenveertig vooraanstaande astrologen aan een test. Het resultaat

Een test voor astrologen

De Astrotest door Rob Nanninga – Skepter 8.2 (1995) In een geboortehoroscoop staat aangegeven waar de zon, de maan en de planeten stonden op het moment dat iemand werd geboren. De meeste astrologen geloven dat de levensloop van de betrokkene vaak