Stop de persen 2004

[Nieuwskroniek uit Skepter door Jan Willem Nienhuys – index]

6 januari 2004. Hervormd predikant L. de Graaff (51) promoveert op De verdwijning der engelen uit kerk en theologie. Interessant is dat men pas rond 500 de engelen in de hemelse sferen van het neoplatonisme localiseert. De jonge doctor denkt persoonlijk dat engelen (en God) in een andere dimensie wonen, en dat cardioloog Pim van Lommel dat heeft bewezen. (Trouw, 8 januari 2004, 3 februari,Eindhovens Dagblad 14 januari.)

8 januari. Ilona Nijman uit Rockanje was kettingrookster maar werkt nu voor ‘Make it Easy’ en behandelt rokers door hun oren van kleine puntjes te voorzien. Stoppen met roken is volgens haar moeiteloos. Haar therapie wordt door diverse verzekeraars erkend, zegt ze. Volgens de wetenschap werkt acupunctuur niet beter dan placebo. (de Faam 8 januari, NRC Handelsblad 10 januari.)

10 januari. Kruidenmiddelen zijn erg populair, maar het verzamelen ervan is een ecologische ramp van de eerste orde. Niets nieuws onder de zon trouwens, want een bepaald soort venkel uit Libië, Silfion, was in de klassieke oudheid zo populair als anticonceptiemiddel dat de plant omstreeks de 4de eeuw was uitgeroeid. Maar met de miljarden die omgaan in de kruidenindustrie (die in het wild laten verzamelen door doodarme mensen goedkoper vindt dan zelf kweken) moet de noodklok nu geluid worden voor 10.000 plantensoorten. In vergelijking daarmee is de uitroeiing van de neushoorn en de tijger door bijgeloof onbelangrijk. (New Scientist.)

15 januari. Historicus Eric Jorink promoveert op Het Boeck der Natuere. In de 17de eeuw werd ‘het boek der natuur’ als een mooie aanvulling op de bijbel gezien. Men bestudeerde de natuur om God te eren. Na 1650 verandert dat. Het zondvloedverhaal blijkt aan alle kanten te rammelen, maar de wetenschap wordt speciaal door grondiger bijbelstudie bevrijd. Zo nam men bijvoorbeeld lange tijd aan dat de eenhoorn bestaat omdat die in de bijbel voorkomt, tot men ontdekte dat er in het Hebreeuws een woord staat waarvan de betekenis onbekend is, mogelijk een soort rund. (de Volkskrant 17 januari, Eindhovens Dagblad 28 januari, NRC Handelsblad 31 januari.)

17 januari. De Utrechtse psychologiestudente Inge Versteegt was het niet eens met docent Akko Kalma’s bespreking van de IQ-theorie van Philippe Rushton. Rushton denkt dat Afrikanen een gemiddeld IQ van 70 hebben. De helft van de Afrikanen zit onder dat gemiddelde, en is dus per definitie zwakzinnig. Een commissie onder leiding van Bas de Gaay Fortman geeft Versteegt gelijk. Rushtons theorieën zijn koren op de molen van racisten. Kalma, met VUT op reis in Patagonië, vindt het nonsens. Personen veroordelen zonder ze te horen, daar kun je óók onfrisse associaties bij hebben. (NRC Handelsblad 17 januari 28 februari, 13 maart, de Volkskrant 21, 23 februari, Leeuwarder Courant 21 februari.)

20 januari. Een leerling van het Terra College schiet een leraar dood, en wat zegt kardinaal Simonis? ‘Godsdienst en moraal zijn altijd samengegaan …. zonder godsdienst verslechtert de moraal.’ Wie denkt dat de religie de moraal in pacht meent te hebben, vindt hier een bevestiging van dat oordeel. (Trouw.)

22 januari. Nog een malle kardinaal, ditmaal uit Vlaanderen. De vorig jaar tot kardinaal benoemde studievriend van de paus, pastoor Gustaaf Joos (80) pakt uit inP-magazine. Hij heeft erg ouderwetse opvattingen over seks en literatuur, is tegen algemeen stemrecht en vindt dat er teveel leeghoofden in de politiek zijn. Seksmaniak Clinton is gekozen dankzij het grootkapitaal, de joden en de wapenindustrie. Door de ontkerkelijking heeft het kiezerspubliek geen waarden meer. Zo, nou horen we het van een ander. Kardinaal Danneels distantieert zich.

27 januari 2004. De Gezondheidsraad presenteert het onderzoek Omstreden herinneringen. Herinneringen die tijdens therapie naar boven komen, mogen nooit in een rechtszaak gebruikt worden. Voorzitter Walter Everaard denkt dat de meeste psychologen dat ook wel weten, maar de alternatieven nog niet (en een klein groepje fanatici ook niet, maar die blijven onvermeld). Ondertussen gaat ‘Brigitte’ uit de film De ontkenning (Verheul, 1992) gewoon door met liegen. En ze wordt geloofd omdat het zo erg is. Verder hebben twee belangrijke aanstichtsters van dememory wars, Nel Draijer en Suzette Boon, nu de pretentie dat zij ‘simulanten’ op kunnen sporen, en ook Olga Heijtmajer, kinderpsychiater te Ede, is onverbeterlijk: juridisch mogen hervonden herinneringen aan misbruik dan wel onbruikbaar zijn, ‘menselijk is voor mij vaak geen twijfel.’ Dit omdat de klachten die ze ziet té erg zijn. (NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant, 27 januari, Trouw, Provinciale Zeeuwse Courant 28 januari, Trouw 7 februari.)

31 januari. Hindoe-extremisten van de Sambhajibrigade zijn in India het internationaal vermaarde Bhandarkar Oriental Research Institute in Poona binnengevallen en hebben ongeveer 50.000 boeken en manuscripten vernield. Bestuurslid S. Bahulkar van het instituut was namelijk bedankt in het voorwoord van een boek van de Amerikaanse onderzoeker James W. Laine over koning Shivaji. Het boek had kritische opmerkingen gemaakt over historische bronnen, en was al verboden door de deelstaat Maharatasha. NRC Handelsblad.)

31 januari. Precies 30 jaar geleden barstte de ‘UFO-golf’ van Gorredijk los met een krantenbericht. Allerwegen zag men in die buurt, tot in Heerenveen en Balk toe, vreemde voorwerpen met gekleurde lichtjes aan de nachtelijke hemel. Tussen 12 en 28 februari werd enkele keren een mysterieuze rode bol gerapporteerd. Niemand weet wat er aan de hand was, en hoeveel grappenmakerij, pure fantasie en gewone hemelverschijnselen ertussen zaten. (Leeuwarder Courant 6 maart.)

3 februari. Baptist Rob H. Matzken (1928-2004) overlijdt aan de gevolgen van een auto-ongeluk. Hij was een onvermoeibaar strijder tegen het verval van het christendom, zoals Pokémon, evolutietheorie, feministische heksen, Donald Duck, Harry Potter en de veel te genuanceerde EO. Hij was ook medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en met wapenbroeder L.P. Dorenbos schrijver van hetOccult zakwoordenboek (2001). (Trouw, Provinciale Zeeuwse Courant 6 februari.)

12 februari. Orthomoleculair handelaar Gert Schuitemaker (die zich jarenlang apotheker noemde zonder in het BIG-register te zijn ingeschreven) promoveert in Maastricht op vitale uitputting in Mierlo. Hans van Maanen schampert over de kwaliteit van het onderzoek: ‘Zo flinterdun ziet men ze toch zelden.’ In Schuitemakers onderzoek bleken na een rekenpartij 5 in plaats van 2 personen onder zo’n 400 toch al niet zo gezonde en bovendien ‘uitgeputte’ lieden een hartinfarct te hebben gekregen. (NRC Handelsblad 7 februari, de Volkskrant 14 februari.)

17 februari. Tijd voor iets vrolijks. Ook Friesland heeft nu een astrologenvereniging: Ophiochus. Astrologen krijgen wel eens het verwijt dat ze niet zouden weten dat de zon zich tussen 30 november en 17 december in dat sterrenbeeld (Slangendrager) bevindt. De criticasters staan nu met de mond vol tanden. Overigens interesseren astrologen zich nauwelijks voor de feitelijke positie van de zon tussen de sterren, maar alleen of die zich bevindt op door hen zelf van onzinnige betekenissen voorziene sectoren (tekens) van 30 graden van de schijnbare zonsbaan. Slangendrager is een van de in totaal 88 sterrenbeelden, een van de 29 sterrenbeelden waar zon, maan of planeten wel eens passeren, en een van de 14 sterrenbeelden waar de zon geheel of gedeeltelijk langs komt, dus er is geen enkele reden om het te betitelen als ‘dertiende sterrenbeeld’ zoals de krant doet. Op de eerste bijeenkomst, in Heerenveen, spreekt Joyce Hoen (zie Parariteiten, december 1997) uit Zutphen. (Leeuwarder Courant.)

18 februari. Het lijkt erop alsof de regionale pers, mogelijk door geldgebrek, minder kritisch wordt. Zo drukken twee GPD-bladen uit het zuiden des lands op de 25ste hetzelfde onkritisch stuk over psychognomie oftewel gelaatskunde af. De frase ‘vooralsnog vooral tot de pseudo-wetenschappen gerekend’ wordt meteen afgezwakt door ‘met name in het buitenland serieuze belangstelling voor de complexe en veelal frappant accurate diagnoses’. Een kadertje over het verband tussen frenologie en psychognomie neemt een pietsje meer afstand. Dit is allemaal onschuldig vermaak, maar een week eerder maten beide kranten de gevaren van inenten breed uit, inclusief de homeopathische alternatieven van Tinus Smits, ongeveer tegelijk met het uitkomen van het rapport van de IGZ over Millecam. Er komt wel tegengas van dr. ir. Annette de Boer van het RIVM, maar of een groot afgedrukte leugen helemaal goedgemaakt wordt door een veel latere brief is de vraag. Meer tegengas komt ook van columnist Pieter Lomans (Eindhovens Dagblad,Provinciale Zeeuwse Courant 18, 25 februari, 10, 17 maart.)

21 februari. Dominee A. Goedvree van Arnemuiden bij Middelburg is geliefd bij zijn gemeente. Onverlaten draaiden drie wielmoeren van een wiel van zijn auto los, en een paar dagen later deden ze hetzelfde met de auto van de er vlak bij geparkeerde buurman. Het vermoeden is dat behoudende kerkleden het maar niks vinden dat de dominee het eens is met de aanstaande fusie tussen de hervormde, gereformeerde en lutherse kerk. De politie neemt het hoog op. (Provinciale Zeeuwse Courant, 21, 23, 25 februari.)

5 maart. Worden de twee dissidente rechercheurs van het Tolteam (zie Skepter, maart 2003)nu wel of niet vervolgd wegens meineed? Het Hof in Arnhem houdt de zaak aan, omdat de recherche nog niet klaar is. Later zoeken de twee de publiciteit omdat ze niet gehoord zijn, en worden deswegen geschorst. (Eindhovens Dagblad 5 maart, Trouw 19 mei.)

8 maart. Van deorant krijg je borstkanker, speciaal als je je oksels scheert. Een onzinnig onderzoekje heeft geconstateerd dat borstkankerpatiëntes die dat doen (of zich dat herinneren) gemiddeld 15 jaar jonger zijn, en is vergeten te verdisconteren dat jonge vrouwen vaker hun oksels scheren dan oude. Wij wachten op onderzoeken die aantonen dat medici zonder benul van statistiek meer publiceren dan die met. (Trouw.)

13 maart. Karl Popper is beroemd geworden omdat hij ruchtbaarheid gaf aan de wetenschappelijke allergie voor tegenspraak en de bijbehorende cultuur van speuren naar falsificatie en fouten. Dat hij zijn ideeën ontleende aan de psycholoog Otto Selz (1881-1943, ook inspirator van A.D. de Groot, Philip Kohnstamm en Jean Piaget) is minder bekend. Selz vluchtte in 1938 naar Nederland, en werd later in Auschwitz vermoord. Zo werd Popper beroemd en Selz niet. Filosoof en psycholoog Michel ter Hark legt het uit in zijn nieuwe boek: Popper, Otto Selz and the rise of evolutionary epistemology. Overigens waren er nog wel anderen die niet onder de indruk waren van Poppers originaliteit. Toen Popper beleefd vroeg of hij ook mocht meepraten in de Wiener Kreis, kreeg hij te horen dat zijn kritiek op de inductieve methode al in 1912 bedacht was door de Poolse logicus Jan Lukasiewicz. (NRC Handelsblad 13, 27 maart, Trouw 15 maart.)

15 maart. Het hart van Lodewijk XVII (zie Skepter, december 1998 en 8 juni 1997) wordt op 8 juni plechtig bijgezet in een graf naast dat van zijn ouders in de basiliek van St. Denis. In 1999 is vastgesteld dat zijn DNA klopte met dat van zijn moeder, in tegenstelling tot het DNA van de vermeende resten van meneer Naundorff (Trouw 15 maart, 4 juni, NRC Handelsblad 8 juni, Eindhovens Dagblad 9 juni.)

15 maart. De Inspectie voor de Volksgezondheid gaat Justitie vragen de Harlingse kliniek Eye4Care te sluiten. Driekwart van de klanten zijn terminale kankerpatiënten, maar van een dwarslaesie, MS of het ‘herstellen van dode hersencellen’ zijn ze ook niet vies. Er is een pseudo-arts, er zijn onduidelijke apparaten (resonantietherapie) of goede apparaten die verkeerd worden gebruikt en zeer vele klachten. Directeur-behandelaar Pathuis is heel boos. Hij heeft geen enkele medische opleiding gehad, maar de pseudo-arts is al een half jaar weg. (vele kranten, onder andere Leeuwarder Courant 15 maart, NRC Handelsblad 16, 20 maart)

20 maart. De reclamespotjes voor de Biostabil (zie Parariteiten, december 2004) zijn afgekeurd door de Reclame Code Commissie. Santanera procedeert tegen critici, met name die van het tv-programma Radar, maar verliest. In juni is er een nieuwe spot waarin patiënten met ernstige klachten vertellen over hun genezing en waarin arts Roy Martina (zie Skepter, juni 1998) hoog opgeeft van Japans onderzoek dat de onmisbaarheid van het elektromagnetische veld van de aarde voor de gezondheid zou aantonen. (Onder andere Eindhovens Dagblad 13 mei,Provinciale Zeeuwse Courant 15 mei.)

30 maart. Sinds de 29ste spreekt Jomanda weer binnen de landsgrenzen (zie 1 oktober 2003). In het buitenland was ze gewoon blijven doorpraten. Ze belooft op Goede Vrijdag 9 april weer wat te zullen zeggen (rond die datum stond er niks in de krant). Haar liefdesboodschap is dat iedereen elke dag om drie uur ‘s middags een minuut stil moet zijn voor koningin Juliana. Bij het tv-programma B&W wordt ze ongebreideld aan het woord gelaten. Lastige vragen over de overleden actrice gaat ze op bevel van gene zijde uit de weg.

21 april 2004. Ongeloof is een ontwikkelingsstoornis. Deze stelling van de vrijzinnige psychiater H.C. Rümke bereikt de pensioengerechtigde leeftijd. Diens gouwe ouwe Karakter en aanleg in verband met het ongeloof wordt opnieuw uitgebracht. Geloof is iets dat culmineert in ‘overgave aan God als oergrond van het leven’. (Trouw.)

22 april. Op de evangelische Passiescholen worden alle lessen doordrenkt met bijbelse ideeën, of het nu om Franse werkwoorden gaat of economie. Uiteraard wordt ook in de biologieles het geloof van de bijbel (bijvoorbeeld dat een vleermuis een vogel is en dat insecten vier poten hebben, zie Leviticus 11:19 en verder) als zekerder voorgesteld dan het gewone weten. Zou de zon nog steeds dagelijks om de aarde draaien op de Passiescholen? (Trouw.)

22 april. Die biologen toch! Altijd geloofd dat giftige kruiskruiden zoals het Jacobskruiskruid tot het geslacht Senecio behoren, maar op grond van hun DNA lijken ze meer op Packera, ontdekte Pieter Pelser, die daar vandaag in Leiden op promoveert. (de Volkskrant 24 april.)

26 april. Nog een interessante promotie. Antroposoof John van Schaik heeft onderzocht of het antroposofische geloof klopt dat manicheeën en katharen wat met elkaar te maken hadden. Nee dus. Het waren allebei dualistische stromingen, maar de katharen waren uiterst radicaal en moesten niets van de natuur hebben, in tegenstelling tot de manicheeën. Alweer een oergrond minder voor de antroposofen. (Trouw.)

1 mei.Neale Donald Walsch gelooft in God, met Wie hij dagelijks babbelt. Maar hij gelooft ook in zichzelf. Hij wil kleine Teams van de Mensheid (alternatieve Al-Qaidacellen), die een beter beeld van God aan de man moeten brengen. De God van Morgen (Walsch’ nieuwste boek) houdt niet van geweld. Over drie jaar moet 2 procent van de mensheid in zo’n Al-Walsch-cel zitten. Volgens de natuurkunde is dat een kritische massa. Walsch is in Nederland om dit idee te promoten. 120 miljoen fanaten met Walsch als hoogste leider, daar kon Hitler alleen maar van dromen. (Provinciale Zeeuwse Courant.)

5 mei. De homeopathische artsen van de VHAN zijn gegriefd door de opmerkingen van minister Hoogervorst (zie Skepter maart 2004) en gingen op bezoek. Ze weten hem ervan te overtuigen dat ze deskundige dokters zijn, maar niet dat er wetenschappelijk bewijs bestaat voor de homeopathie. (de Volkskrant,Leeuwarder Courant.)

18 mei. Elders in deze Skepter vindt u een verhaal over erectiepillen waar synthetische stoffen in zitten die een soort namaak zijn van de goedgekeurde werkzame stoffen. Maar in Limburg zijn een miljoen ‘erectiepillen’ zonder werkzame stoffen onderschept, arrestaties verricht en complete fabrieken opgerold. De firma Pfizer, die de echte Viagra maakt, vindt zulke pillen geloofsondermijnend. (Trouw.)

22 mei. Een groot aantal astronomen maakt zich zorgen over de Oerknaltheorie. Op www.expo-net.org/BBNH/index.htm vindt men hun brief die behalve door buitenbeentjes als Arp en Bondi is ondertekend door de Franse scepticus Jean-Claude Pecker. De theorie heeft teveel losse eindjes en kunstmatige aanpassingen en lijkt steeds meer op de zonnestelseltheorie van Ptolemeus. Het aantal wetenschappers en ingenieurs dat de brief heeft ondertekend, is inmiddels opgelopen tot ongeveer 200. Daaronder zijn ook Harold Puthoff (eertijds gelovig Gelleronderzoeker) en de creationist Gerardus Bouw. (New Scientist.) CORRECTIE: geciteerde link bestaat niet meer, maar de brief is hier te vinden.

26 mei. Deze rubriek vertelt wel vaker dat het met de kennis van de plaatselijke traditionele godsdienstige gebruiken povertjes gesteld is in Nederland. Maar er zijn lichtpuntjes. Zo wist volgens een NCRV-enquête in 1996 slechts 26% wat er met Pinksteren wordt gevierd. Acht jaar later is het 47%. Hoera voor de kunst van het tellen. (Trouw.)

29 mei. De proeven van onze tweede nationale astronaut André Kuipers zijn mislukt, ze worden later overgedaan, en Kuipers wordt evengoed per 1 oktober professor aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Eigenlijk is het grootste bijgeloof omtrent ruimtereizen dat die door mensen verricht moeten worden. Verreweg de meeste proeven in de ruimte zouden trouwens overbodig worden als er resoluut gekozen zou worden voor intelligente robots in de ruimtevaart. Het ontwerp daarvan zou de uitdaging van de 21ste eeuw moeten zijn en zou tamelijk voorspelbaar ook op aarde van groot nut zijn. (de Volkskrant, Eindhovens Dagblad.)

12 juni. Minister Hoogervorst kondigt aan dat er een protocol komt voor psychotherapeuten die graven naar traumatische herinneringen. Hij volgt de Gezondheidsraad (zie 27 januari). Er moet een bijsluiter voor dat soort therapie worden opgesteld. Velen vrezen echter juist dat opgeroepen herinneringen niet meer serieus genomen zullen worden. (Eindhovens Dagblad.)

12 juni. Eric Drexler heeft velen, waaronder de Britse kroonprins Charles, bang gemaakt met het spookbeeld van zichzelf reproducerende piepkleine intelligent ontworpen machientjes. Drexler valt van zijn geloof. Het is volgens hem intelligenter want eenvoudiger om zulke machientjes zo te maken dat ze hun eigen reproductie niet zelf besturen. (de Volkskrant, NRC Handelsblad.)

12 juni. De Amerikaanse milieuactivist Jeremy Rifkin ziet veel in de waterstofeconomie, betoogt hij in zijn aldus genaamde boek. Hij overdrijft erg, en lijkt de wet van behoud van energie niet te geloven. Waterstof is slechts een chemische energiedrager, en nog een lastige ook, want het is slecht te comprimeren. Zelfs bij een temperatuur van 20 graden boven het absolute nulpunt en 750 atmosfeer bevat pure waterstof nog maar half zoveel waterstof als een gelijk volume methylalcohol bij normale druk en kamertemperatuur. (Trouw.)

15 juni. In de VS ontstond grote beroering toen een atheïst bezwaar maakte dat zijn dochter dagelijks de 50 jaar geleden toegevoegde woorden ‘under God’ in dePledge of Allegiance moest opzeggen, en toen een rechter dit bezwaar erkende. Nu heeft het Hooggerechtshof beslist dat de vader niet bevoegd is daarover te klagen, want hij heeft niet de volledige voogdij over zijn dochter. De moeder van de dochter was blij. (NRC Handelsblad 15 juni, Trouw 18 juni.)

26 juni. De universiteit van Konstanz heeft Jan Hendrik Schön (zie Parariteiten, december 2002) zijn doctorstitel afgepakt. In Konstanz gelooft men kennelijk dat de verleende diploma’s een soort garantiebewijzen zijn. Zouden ze ook dementen en kwakzalvers hun titel willen afpakken? (NRC Handelsblad.)

2 juli.In Outreau, een voorstad van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk, stonden 17 verdachten terecht in een geruchtmakende pedofiliezaak, met de meest gruwelijke onthullingen. Een van de hoofddaders, Myriam Delay, trok plotseling haar beschuldigingen aan dertien ‘mededaders’ in, overigens om daar vijf dagen later weer op terug te komen. ‘Frans verkrachtingsproces spat uit elkaar’ kopte hetEindhovens Dagblad op 1 mei. Voor één verdachte kwam dat te laat: die had al in de cel zelfmoord gepleegd. Toen de uitspraak kwam, werden geen vier maar tien verdachten toch schuldig verklaard, deels op basis van verklaringen van slachtoffertjes die door hun ouders waren gemanipuleerd. (NRC Handelsblad 2 juli,Eindhovens Dagblad, de Volkskrant 3 juli).

9 juli.Het Openbaar Ministerie eist de sluiting van de Harlingse kliniek Eye4Care (zie 15 maart). Directeur en ex-automatiseerder Pathuis behandelt stervende kankerpatiënten met warme buisjes op het hoofd, die af en toe brandwonden veroorzaken. De rechtbank verbiedt alle peperdure 32 therapieën, wat op sluiting neer komt. Eén zo’n patiënte eist vergeefs dat er voor haar frequentietherapie een uitzondering wordt gemaakt. De kliniek wil elders doorgaan. (Leeuwarder Courant 9 juli, 5, 9, 13, 20 augustus, Provinciale Zeeuwse Courant 20 juli, NRC Handelsblad, Eindhovens Dagblad 10 juli.)

17 juli. De KRO begint weer met de serie Wonderen bestaan, veelal curieuze verhalen met een hoog ‘nou en’-gehalte. Majoor Alida Bosshardt van het Leger des Heils heeft ook zo’n verhaal. Ze kwam een keer zoveel slaap tekort dat ze bij een benzinestation achter het stuur van haar auto als een blok in slaap viel en pas uren later wakker werd. Ze was wat hardleers, want een tijdje later is ze weer doodop gaan rijden. Bij thuiskomst heeft een engel haar toen gewaarschuwd, ogenblikkelijk nadat ze de auto had stilgezet in de parkeergarage. Dat gebeurt soms, dat je al begint te dromen voor je echt slaapt. Dat de majoor van engelen droomt, is dat een wonder? (Provinciale Zeeuwse Courant.)

23 juli. TPG Post gaf begin juli twee velletjes zegels uit ter ere van de Veluwe, met typische Veluwedieren erop. Die waren door een ontwerpbureau gekopieerd uit oude encyclopedieën door een kunstenaar die diverse Aziatische en Amerikaanse beesten artistieker vond dan onze eigen fauna. Tante Pos gelooft dat dit de sfeer van de Veluwe oproept. (de Volkskrant 23 juli, Trouw, Eindhovens Dagblad 24 juli.)

24 juli. Labyrintenthousiasten zijn er ook in Nederland. Dertig antroposofen en fellow-travelers (‘Rudolf Steiner was een echte wetenschapsman’) gaan per bus naar Chartres, en ontdekken dat de kerk aldaar een geboortekanaal is, een inwijdingsweg in het mysterie van Moeder Aarde Isis, en het labyrint ter plekke is door zijn kronkelvorm een replica van de hersenen. Dat vrouwen hun hersenen in de baarmoeder hebben, is een achterhaald standpunt, maar kennelijk niet in de New Age. De kathedraal is in meer opzichten niet anatomisch correct. De pilaren zijn kosmische acupunctuurnaalden. Als deze inzichten doorbreken in het vernieuwde onderwijs zal er een betere mens ontstaan. De Meesters van Chartres zijn al onder ons. (Trouw.)

27 juli. Volgens Brits onderzoek van twee jaar geleden worden gevangenen die een aangepast dieet kregen (namelijk met een soort vitaminepillen) minder gewelddadig. De Nederlandse ministeriële Dienst Justitiële Inrichtingen wil de Britse proeven herhalen met 400 jonge Nederlandse gedetineerden. Orthomoleculair enthousiast Gert Schuitemaker (zie 12 februari) ziet er wel wat in, maar sceptici minder. Als de gevangenen gewoon hun bordje leegeten, hebben ze misschien geen pillen nodig. En dat Engels gevangeniseten zo vreselijk is dat zelfs Engelsen het laten staan, is ook al niet zo verbazingwekkend. (NRC Handelsblad 27 juli, 4 augustus, de Volkskrant 27 juli, Provinciale Zeeuwse Courant 28 juli.)

2 augustus.Bij Oude Tonge op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is ongemerkt een grens overschreden. Sceptici vroegen zich al jaren af hoever graancirkelgelovigen gaan in hun geloof aan een boven- of buitenaardse oorsprong van graanfiguren. Dat is nu bekend. Een Feyenoordlogo in het koren is zo ondubbelzinnig dat het wel mensenwerk moet zijn. (Provinciale Zeeuwse Courant,Leeuwarder Courant.)

10 augustus.Nog op 19 juni liet Volkskrant Magazine ouders aan het woord die geloven (op gezag van Tony Blair of antroposofische ideeën) dat inenten te riskant is of dat een baby van zes maanden ‘kinkhoest wel aan kan’. Maar de Volkskrantvertelt nu dat er geen verband is tussen allergie en het kinkhoestvaccin. Wel huilt ongeveer een procent van de baby’s erg lang na de DKTP-prik. De Tweede Kamer vindt dat zo’n antireclame tegen vaccineren dat ze op gezag van de Gezondheidsraad 55 miljoen euro wil uittrekken om een iets beter vaccin versneld in te voeren.

14 augustus. De Britse regering gaat laten uitzoeken welk afslankdieet het beste is. SdP voorspelt dat alleen smakelijke diëten gebaseerd op de wet van behoud van energie zullen blijken te werken. (de Volkskrant.)

15 augustus.De paus herdenkt in Lourdes dat 150 jaar geleden alle rooms-katholieken de plicht kregen te geloven in de Onbevlekte Ontvangenis (officieel: Maria was vrij van erfzonde). SdP gelooft dat het dogma een onbegrijpelijke theologische bewerking is van een oud volksgeloof dat ook Maria maagdelijk geboren was, en dat iedereen die dat dogma daarmee verwart, het eigenlijk bij het rechte eind heeft. Ondertussen worden in Kenia aan de lopende band ‘onbevlekt ontvangen’ baby’s geboren, bij één 57-jarige (!) vrouw zelfs om de vier maanden. Een aartsbisschop van een Brits kerkgenootschapje (36.000 volgelingen op drie continenten) bidt onvruchtbaren zwanger, die dan naar Kenia afreizen om daar te ‘bevallen’. De politiekorpsen in Groot-Brittannië en Kenia hebben zo hun twijfels (mede op grond van DNA-onderzoek), wat wel de understatement van het jaar mag heten. (NRC Handelsblad 18 augustus.)

17 augustus 2003. Neurobioloog dr. Hugo Schooneveld van de Werkgroep Elektrische Overgevoeligheid te Wageningen laat weten dat chronische vermoeidheid, vage pijnklachten en dergelijke wel eens zouden kunnen komen van electroallergie’ (sic; zoek met Google op dit trefwoord). Zelfs staaldraad in fietsbanden kan vermoeiende velden opwekken. Schooneveld is ook te zien in een uitzending van Zembla over dit onderwerp op 16 december. (De Gelderlander 17, 21 augustus.)

17 augustus. De geleerden zitten niet stil. De Brit Simon Gibson vindt een grot waarin Johannes de Doper misschien gewoond heeft, Ulf Eriksson vindt dat Ierland van alle eilanden ter wereld statistisch nog het meest lijkt op Atlantis, en volgens de Amerikaan Robert Sarmast lag Atlantis bij Cyprus. (NRC Handelsblad, de Volkskrant 17 augustus, Provinciale Zeeuwse Courant 19 november.)

20 augustus. Het blad Quest liet TNS Nipo aan 1000 Nederlanders vragen stellen over verhalen zoals het hondje in de magnetron. Bijna driekwart geloofde het verhaal dat het baasje schadevergoeding kreeg van de fabrikant, en meer dan de helft van de gelovigen wist het zelfs zeker. Een kwart gelooft dat Marsmannetjes al eens op aarde zijn geland.

23 augustus. Pillen met efedra zijn verboden, maar op internet en in sportscholen zijn ze nog steeds te koop. Omdat het een geneesmiddel is, valt het buiten de competentie van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA), en de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) controleert dokters en apothekers maar geen sportscholen en internetveilingen. (Provinciale Zeeuwse Courant, Eindhovens Dagblad.)

25 augustus. Als er mensen zwaar ziek worden, zoals met het ayurvedamiddel Pushapdhanwa Ras dat wellicht per ongeluk te veel lood bevatte, onderneemt de VWA wel actie. Zij gaan het preparaat onderzoeken. (Trouw.)

26 augustus. Psychiater Elisabeth Kübler-Ross (78) overlijdt op de 24ste. Ze deed veel aan stervensbegeleiding, vroeg aandacht voor bijnadoodervaringen, maar ging vanaf eind jaren 1970 op de spiritistische toer. (de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad.)

26 augustus. De opmars van het occultisme wordt gedemonstreerd aan de Eindhovense volksuniversiteit. Daar geeft natuurgenezeres Elly de Bruin workshops handlijnkunde, gelaatskunde, astrologie en tarot en het Eindhovens Dagbladbesteedt een halve pagina aan haar handlijnkunde zonder een woord van kritiek. Zelfs het kleuterversje ‘Naar bed, naar bed, zei Duimelot’ blijkt een bron van diepe wijsheid.

4 september. Volkskrant Magazine interviewt Jomanda. Ze zegt dat ze weer gaat dansen. Op zondag 17 oktober wordt ze in Kerk-Avezaath gesignaleerd. Door de bezuinigingen komen er namelijk te weinig mensen naar het verre Valkenburg.De Telegraaf meldt dat Jomanda van Gene Zijde heeft gehoord dat cremeren pijn doet, terwijl het om een strafrechtelijk onderzoek tegen haar en een aantal anderen start inzake Millecam, maar of ze ook verdachte is, is onbekend. De IGZ hoopt van wel. (Ook Provinciale Zeeuwse Courant 1 oktober, Trouw 8, 10, 14 oktober,Provinciale Zeeuwse Courant 18 oktober.)

7 september. Ondertussen dient haar opvolger zich al aan. Robbert van den Broeke (24) uit het West-Brabantse Hoeven ziet aura’s, en maakt met digitale camera’s foto’s van spookverschijningen die eruit zien als lucifers die vlak voor de lens gehouden worden. In de omgeving van Hoeven ontstaan ook graancirkels. Robbert ontdekte er wel 80. Volgens Robbert geeft God de aarde zo liefdevolle acupunctuur, wat nodig schijnt omdat Robbert in de buurt woont. Pa (53) is directeur van een plaatselijke Rabobank en is lichtgelovig of medefraudeur. Robbert doet ook aan waarzeggen en wordt al snel lieveling van de tv. (Noordhollands Dagblad.)

7 september-16 december. Voormalig chef-sport van NRC HandelsbladGuus van Holland beschrijft een reeks alternatieve therapieën die hij ondergaan heeft: ‘Touch of love’-massage, stiltewandeling, tai chi, rebirthing, healing (wat staat voor het deblokkeren van energiestromen), Tibetaanse klankschalen, shiatsu, en familieopstellingen (zie ook elders in deze Skepter). Hij wordt van elk wat rustiger, helderder of energieker, maar erg zeker is hij er nooit van.

8 september.De Hoge Raad wil de zaak Nienke Kleiss (zie ook Skepter, september 2003) niet heropenen, want er zijn geen nieuwe feiten. Korte tijd later bekent een ander dan de veroordeelde Kees B. de moord, zijn signalement blijk te kloppen, maar het op Nienke gevonden DNA is onvolledig. Na nieuw onderzoek wijst het DNA tamelijk zeker in de richting van de nieuwe verdachte. Kees B. wordt vast vrijgelaten. Behalve het falen van politie, OM en rechters is er nog een instantie die incompetent is gebleken en waarover iedereen zwijgt: de psychologen die kennelijk zeker wisten dat Kees zo crimineel in de war was dat hij nog tbs moest hebben. Het college van procureurs-generaal gaat proberen lering uit de vergissingen te trekken, maar wil geen zondebokken zoeken. De Raad voor de Rechtspraak gaat niks onderzoeken, want rechters oordelen op grond van dossiers van justitie. Dat is onzin volgens SdP, want als Van Koppen op basis van dossiers kan zien dat er van alles mis is, kan de rechter dat ook. Impliciet zegt de Raad dat het hele gedoe in de rechtszaal poppenkast is, want alleen de dossiers tellen. (Trouw 8 september, NRC Handelsblad 17 september, Trouw 18 september, de Volkskrant 9 oktober, NRC Handelsblad 3 november, 10 december, 5 januari 2005.)

10 september. Fontysstudent Geert-Jan Uytdewilligen heeft een nieuwe methode gevonden om bepaalde wiskundige vergelijkingen ‘exact’ (namelijk in een eindig aantal stappen en met gebruikmaking van een vaste verzameling functies) op te lossen. Het is een ingewikkelde versie van een trucje van anderhalve eeuw oud. De gevonden methode is een benadering en werkt niet altijd, terwijl het daar juist om gaat. Een misser van de Hogeschool die voornamelijk aan reclame dacht en niet aan goede begeleiding. Wetenschapsjournalisten van serieuze kranten slaan trouwens ook de plank mis als het om uitleg gaat. (Eindhovens Dagblad 10, 13, 15 september, Trouw 17 september, de Volkskrant, NRC Handelsblad 18 september.)

18 september.Creationisten proberen Intelligent Ontwerp de wetenschap binnen te loodsen en zo status te geven. Dat is ze nu gelukt. Een wetenschapsfilosoof kreeg in de Proceedings of the Biological Society of Washingtoneen stuk geplaatst waarin hij intelligent ontwerp bepleit als verklaring van de plotse soortenrijkdom in het Cambrium. (de Volkskrant.)

21 september.Skepsisvoorzitter Frans Sluijter en Frits Klostermann leggen uit waarom windmolens geldverspilling zijn. De opgewekte energie kost driemaal zoveel als conventioneel opgewekte energie en de kooldioxidebesparing kan ook twintig keer zo goedkoop door efficiënter gebruik van restwarmte. Alle bestaande en geplande windmolens bij elkaar compenseren samen ongeveer zeven maanden stijging elektrische energie. Voor Kyoto moet echter ruim 20 jaar groei in uitstoot (dus totaal energieverbruik) ongedaan worden gemaakt, dus de windmolens zetten geen zoden aan de dijk. Gijs van Kuik is een onverbeterlijke optimist. Hij slaat terug met het voorbeeld van de Deense windmolens. Een documentaire van Zembla (3 november) liet echter zien dat het grootste Deense offshore windmolenpark vrijwel geheel stilstond omdat de molens niet tegen zout water konden en niet vlug genoeg gerepareerd werden. (de Volkskrant 21 september, 5 oktober.)

3 oktober.Behalve Emmerich (zie Skepter, zomer 2004) wordt ook keizer Karel I (regeerde 1916-1919) zalig verklaard. Onder zijn gezag werd gifgas tegen de Italianen gebruikt, maar hij bedacht ook stiekem een onhaalbaar vredesplan, waarover hij later loog. (Trouw 2, 4 oktober, de Volkskrant 4 oktober.)

3 oktober. Arts-immunoloog Jacques Benveniste (69), die in 1988 met zijn geruchtmakende homeopathieproeven Nature haalde om vervolgens afgebrand te worden, overlijdt. Volgens SdP stond het niet in Nederlandse kranten.

6 oktober. Santanera procedeert (met succes) tegen de Helmonder Van Hintum die nep-Biostabils (zie Parariteiten, december 2003) voor de halve prijs aanbiedt. (Eindhovens Dagblad 6 oktober, 17 november.)

8 oktober.De omstreden filosoof Jacques Derrida (74) overlijdt. Hij werkte het idee uit dat taal nooit volkomen duidelijk is en altijd een context nodig heeft. Dit kan tot onzin leiden zoals ‘De constante van Einstein is geen constante [maar…] het begrip zelve van variabiliteit.’ Sokal en later ook Bricmont hebben op deze postmoderne praat veel kritiek gehad (zie Skepter juni en december 1998).

11 oktober. De Keniaanse winnares van de Nobelprijs voor de vrede Wangari Maathai blijkt de in Afrika algemeen gangbare theorie te geloven dat het hiv een westers biologisch wapen tegen de Afrikanen is, en in elk geval geen vloek van God. Er lijden immers zoveel Afrikanen aan aids en het westen kijkt werkeloos toe. SdP denkt dat ze dan niet bij de wetenschap moet zijn, maar bij religies die moeilijk over condooms en seksuele voorlichting doen, en bij vele Afrikaanse overheden zelf die de ogen sluiten. (Trouw 11 oktober, NRC Handelsblad 12 oktober.)

12 oktober. Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, promoveert in Amsterdam op Dwaalwegen in de geneeskunde. Elders in deze Skepter geeft een van onze lezers een mening. (de Volkskrant 2, 16 oktober, Trouw13 oktober, NRC Handelsblad 27 november, 11 december.)

15 oktober. De Maharishi uit Vlodrop heeft het Labyrint Drielandenpunt met opstallen gekocht om er iets moois van te maken, een vedische universiteit of zo. Burgemeester Quint zegt dat daar geen bouwvergunning voor is. SdP denkt dat het zo’n vaart niet loopt, want vedische kennis van universitair niveau kan makkelijk in een zaaltje achter de snackbar gedoceerd worden. (de Volkskrant.)

18 oktober. De arts Paul van Dijk is genomineerd voor de Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, wegens zijn Geneeswijzen in Nederland. Dit werk heeft veel bijgedragen aan de verbreiding van kwakzalverij, door de vele onjuistheden en kritiekloze weergave van alternatieve propaganda, wat hij zelf trouwens een neutrale manier van vertellen noemt. Hij krijgt de prijs en uit columns voor en na de prijsuitreiking blijkt zonneklaar waarom hij die prijs verdient. Hij begreep bijvoorbeeld het verschil niet tussen kwakzalven en kwakzalverij verbreiden, en kan ‘Kackadoris’ niet spellen. (Provinciale Zeeuwse Courant 18, 22 oktober, 1 november, Eindhovens Dagblad 20, 27 oktober, 1 november, Leeuwarder Courant 25 oktober.)

21 oktober. Ter gelegenheid van het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling heeft Hijme Stoffels 1078 Nederlanders naar hun godsdienstige opvattingen gevraagd. Wat cijfers: rekent zich tot kerkgenootschap 33%, persoonlijke God 20%, alles in de bijbel is waar 27%, bezit bijbel 54%; dat laatste getal was acht jaar geleden nog 13% hoger. De groep ietsisten is sinds 1979 ongeveer constant gebleven (35%). Zou het ietsisme een overgangsstadium zijn van geloof naar ongeloof? Volgens Bisschop Hurkmans van Den Bosch leeft er toch wel een diep algemeen gevoel bij velen. Trouw, NRC Handelsblad 21 oktober, de Volkskrant,Eindhovens Dagblad 22 oktober.)

27 oktober. Crècheleidster Bianca K. (zie 7 december 2002) was al tweemaal door een rechter vrijgesproken, en de Hoge Raad is het daarmee eens. Het bewijs tegen haar was zuiver statistisch (binnen drie jaar twaalf maal een bijna gestikte baby net als zij dienst had). De rechters vinden kennelijk dat dit niet genoeg is. In een dergelijk geval moet er bewijs zijn dat er een misdaad gepleegd is. (Trouw,NRC Handelsblad.)

30 oktober. Van vitamine kun je makkelijk te veel krijgen. Bij een normaal dieet krijg je genoeg binnen, terwijl van overdoses diverse gegarandeerde nare effecten bekend zijn. Er zijn ook statistische effecten. Antioxidanten (vitamine A, C en E) zijn misschien niet zo gezond. Wie er veel van inneemt, heeft een kans van een procent om eerder te overlijden. Vitamine A verhoogt de kans op longkanker bij rokers en verhoogt de kans op botbreuken. Diverse opruimingsdiensten in het lichaam werken door schadelijke stoffen te oxideren, en antioxidanten kunnen daarbij hinderen. Multivitaminen in de vorm van snoep leiden steeds vaker tot vergiftigingen bij kleine kinderen. (de Volkskrant 30 oktober, Trouw 10 november,de Volkskrant 13 november.)

30 oktober. De Nationale Bijbeltest (te onderscheiden van de Nationale Bijbelquiz) ondervraagt op tv een aantal bevolkingsgroepen. De protestanten komen het hoogst uit, gevolgd door de ‘hoeren en tollenaars’ (de tollenaars waren goed onderlegde belastingambtenaren) en de ‘ongelovigen’ (met een contingent skeptici als ‘wetenschappers’ en ingehuurde studenten als ‘yuppen’). Naderhand verschenen berichten als zou EO-coryfee Henny Huisman in plaats van Lucille Get the Picture Werner de zwakst presterende Bekende Nederlander zijn. De religie is de komende weken niet van de lucht, lijkt het wel. (Trouw, 2 november.)

2 november.De twee fysiotherapeuten van Eye4Care (zie 15 maart) komen voor de tuchtrechter. Een ervan heeft zich al laten uitschrijven als fysiotherapeut en is nu craniosacraaltherapeut. De andere hield zich daar ook mee bezig en ook met ‘magneettherapie’. Maar ze hebben niks verkeerds gedaan, zegt de tuchtrechter. Op 9 december staan directeurs Dirk Pathuis en Robert Bos terecht. De officier vindt dat ze grof geld hebben verdiend aan terminale zieken. De rechter geeft ze maar 500 euro boete en een maand voorwaardelijk wegens het onbevoegd geven van injecties. De officier had een pakket van 24 medische handelingen ten laste gelegd en 3500 euro boete geëist, en gaat in beroep. Ondertussen schijnen de aangeklaagden alweer ergens anders een winkeltje te beginnen. (Leeuwarder Courant 2 november, 9, 10, 24 december, 7 januari, Eindhovens Dagblad 18 januari.)

4 november. De hel, eertijds een favoriet christelijk griezelkabinet, boet aan belang in volgens het evangelisch-reformatorische blad CV-Koers, maar veel dominees geloven er nog in, hoewel ze er niet meer over preken. (Trouw.)

4 november. De Wageningse ingenieur Anne Alons begon als organisatieadviseur met goede contacten in hoge Haagse kringen, en speelde een belangrijke rol bij de reorganisatie van de Nederlandse politie tot regiokorpsen en de totstandkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan. Hij droeg de bijnaam rijkstovenaar vanwege zijn helderziendheid. Vanaf 1997 ging hij steeds intensiever samenwerken met internist-natuurgeneeskundige Erik Dankmeijer. Millecam bezocht hem in gezelschap van Jomanda en toen zag hij precies wat Sylvia zo graag horen wou en wat Jomanda haar ook al had verteld: geen kanker (zie Parariteiten, maart 2004). Het is niet duidelijk of dat voor of na angstige telefoontjes van Sylvia uit Zwitserland was. Sinds 2003 is hij fulltime helderziende. (de Volkskrant.)

6 november. Nannie Veerman-Croiset heeft nog steeds een bomvolle praktijk, en blijkt ook onderzocht te zijn door Roel van Wijk (zie Skepter, december 1993 en juni 1997). Op een gegeven moment sloeg de damp gewoon af van een doosje kankercellen dat zij vasthield. Pa Gerard (zie Skepter, september en december 1988 en september 1989) zou in 1980 in de Universiteit van Diepenbeek (het Limburgs Universitair Centrum) iets dergelijks gedaan hebben, namelijk de moleculaire ordening van een chemische stof veranderd hebben. Zou hij water hebben laten verdampen? (Provinciale Zeeuwse Courant.)

6 november. Kitty Hendriks heeft zich door therapeute Dinkie
Tonkes uit Veenendaal herinneringen aan incest laten aanpraten. Ze heeft er een boek over geschreven (Vaag verleden). Dinkie is ongeregistreerd, heeft bij wijze van opleiding het een en ander bijeengesprokkeld van internet, tv enzo, en weet van de prins geen kwaad (haar man had het aangelegd met een patiënte). Als Kitty je een glas water ziet drinken, weet ze al hoe laat het is. (NRC Handelsblad 6 november, www.traumaversterking.nl,Trouw 20 november.)

11 november. De Raad van State zegt dat de homeopathische disclaimer van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (‘de werkzaamheid is niet wetenschappelijk beoordeeld’) in strijd is met de Europese wet. Het blijkt een pyrrusoverwinning, want ongeveer een maand later besluit minister Hoogervorst ongeveer dat de homeopaten elke opmerking moeten verwijderen over de ongemakken waarvoor hun watertjes bedoeld zijn, maar dat zulke indicaties gedoogd worden als er de disclaimer bij staat. (Eindhovens Dagblad, Provinciale Zeeuwse Courant 11 november, de Volkskrant 13 november.)

11 november. De Hongaarse musicus Ervin Laszlo komt zijn Kosmische visie: Wetenschap en het Akasha-veld (Ankh-Hermes) promoten. Er is een coherentiescheppend informatieveld, en wat uiteindelijk overblijft wanneer het aanvangsplenum maximaal is geëvolueerd tot een alomvattend kosmisch bewustzijn zou je de geest van God kunnen noemen. Dat soort werk, Teilhard de Chardins ideeën in een nieuw jasje (zie Skepter, december 2002). (Trouw.)

17 november.Een tien jaar oude boterham met kaas in de vorm van Maria wordt op eBay te koop aangeboden, en haalt 28.000 dollar (de Volkskrant 17 november, Eindhovens Dagblad, de Volkskrant, Leeuwarder Courant 24 november.)

18 november.Een Britse commisie (niet van de overheid) onder leiding van Lord Lloyd of Berwick wil het Golfoorlogsyndroom erkennen, en denkt dat er wel vier verschillende oorzaken voor zijn (zie Skepter, juni 2001). Het ministerie van defensie weet nog niet wat ervan te denken. (de Volkskrant, Trouw.)

20 november.Vittorio Busato heeft een biografie van de psycholoog en voormalige Skepter-publicist Piet Vroon (1939-1998, zie Skepter, maart 1993) geschreven: Weg met Piet Vroon: een biografie. (Trouw.)

27 november.Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh op 2 november en de daarop volgende commotie legt Henk Medema de vinger op de zere plek. Het ware probleem in Nederland wordt gevormd door agressieve agnosten (zoals de onbeschofte Verdonk en waarschijnlijk ook Theo zelf). Die agressie blijkt niet zozeer uit moord en brandstichting maar uit de ironische toon van sommige publicisten die doen alsof ze God niet kennen, een waarlijk onverdraaglijke aanval op het theïsme. Later komen we Henk weer tegen op de biddag die hij op 8 januari in Apeldoorn organiseert. (Trouw 27 november, De Gelderlander 10 januari.)

3 december. De laatste Nederlandse christenfundamentalist Arij Geelhoed (50) vindt dat zijn strijd verloren is. Willem Ouweneel heeft de EO tot een soort pinkstergemeente gemaakt, klaagt hij, en ook bij de Evangelische Hogeschool te Amersfoort zit de klad erin. Waar vind je nog in Nederland iemand die denkt dat de bijbel van voor tot achter letterlijk waar is, klaagt hij. (Trouw.)

8 december. Vandaag dan het anderhalve-eeuwfeest van de Onbevlekte Ontvangenis (zie 15 augustus). Trouw legt uit dat dit dogma seks juist positief waardeert: De Moeder Gods werd op de gewone manier verwekt, in tegenstelling tot allerlei seksvijandige onofficiële voorstellingen. Haar ziel was niettemin theologisch gesproken rein.

14 december. Na het overlijden van prins Bernhard op 1 december en zijn bijzetting op 11 december komen er nog wat gegevens vrij over de Hofmansaffaire (zie Skepter, december 1995). Oud-premier Gerbrandy heeft indertijd koningin Juliana bezworen dat Hofmans geen contact met God had. Hofmans beweerde daarentegen dat zij het contactsleuteltje tussen God en de ziekte was, maar dat ze met intellectuelen moeite had. Indertijd groeide de zaak Drees bijna boven het hoofd, en hij schijnt ook een van de weinigen te zijn geweest die zich toen tegen troonsafstand heeft verzet. Eigenlijk behoorde Hofmans tot de ruis in een conflict tussen Bernhard en Juliana. Na haar vertrek uit Soestdijk bleef ze in haar caravan in de buurt wonen, en ontving veel mensen. (NRC Handelsblad, 14, 15, 17 december,Trouw 17, 29 december.)

14 december. Nieuw onderzoek toont nogmaals aan wat al sinds 1975 vermoed wordt: amateur-archeoloog Tjerk Vermaning was een vervalser. Zijn vondsten hadden geen windlak, maar zagen eruit alsof ze met een slijptol bewerkt waren, aldus M. Niekus in de Drentse Volksalmanak. (Eindhovens Dagblad.)

18 december. Bisschop Hurkmans van Breda laat zich weer van zijn wereldvreemde kant zien: hij verwacht van leerkrachten van rooms-katholieke scholen dat die wekelijks ter kerke gaan en dagelijks bidden. Die ideeën leven niet meer, vinden de scholen. Ouders kan het trouwens ook niets meer schelen of hun kind naar een openbare of christelijke school gaat. Alleen sfeer en bereikbaarheid tellen. (Eindhovens Dagblad 18, 21 december.)

22 december. Bij de Analytische Synthetische Response (asr) therapie krijgt een naakte patiënt Reichiaanse massage (van de geslachtsdelen) van een eveneens geheel ontklede therapeute, met voorspelbare gevolgen. Het was al op 18 oktober te zien bij Tros Radar. Goedgekeurd door Paul van Dijk (niets over seks, wel veel over elektrische energie), de Consumentenbond (die er een 7,4 voor gaf) en door het project Kwaliteitsbeleid Alternatieve Beroepsorganisaties (dat door vws schielijk gestopt gaat worden). Twaalf verzekeraars, waaronder drie Achmeatakken vergoeden het. Minister Hoogervorst vindt het onacceptabel. Op 22 februari deelt de organisatie van bedenker Kamst mee dat met deze therapie gestopt wordt. (Leeuwarder Courant, Algemeen Dagblad.)

22 december. In de Nederlandse bijbelgordel steekt de rode hond weer de kop op. Zeven weken later zijn er al twee zwangeren ziek. (Provinciale Zeeuwse Courant 22 december, 9 februari.)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis