Valse vliegtuigsporen

Contrails, chemtrails en complotten

Witte strepen achter vliegtuigen zijn bevroren waterdamp. Als de lucht droog genoeg is, verdampen de strepen ook weer snel. Als zo’n spoor niet verdwijnt, wordt dat geweten aan geheime organisaties die chemicaliën lozen om het klimaat te beïnvloeden of de burgers onschadelijk te maken. Men spreekt dan van chemtrails.

door Dirk Koppenaal – Skepter 24.2 (2011)

OP 27 juni 2009 werd de gemeenteraad van Evergem verrast door een vraag over chemtrails. Peter Vereecke, de oud-burgemeester van het Vlaamse stadje, bracht het onderwerp ter sprake tijdens het ‘vragenhalfuurtje van de burger’. De gemeenteraad ging er eens goed voor zitten: eindelijk eens een ander probleem dan een losse straattegel of een kapotte rioleringspijp. Vereecke had al diverse malen aangifte bij de politie gedaan tegen vliegtuigen die dag en nacht ziektekiemen en chemische producten zouden verspreiden, maar met deze klachten had men nog niets gedaan. Toen drie maanden later het teleurstellende antwoord van de gemeente volgde, besloot Vereecke de zaken anders aan te pakken. Nog dezelfde dag ging hij naar de onderzoeksrechter en richtte de Belfort-groep op om actie te voeren. [18]

Na zijn burgemeesterschap (1995-2000) had Vereecke gebroken met politiek, gezin en werk om op zoek te gaan naar het waarom van ons bestaan. Tijdens die rustperiode had hij over chemtrails gelezen en was hij geïnspireerd geraakt door de ideeën van David Icke, een Britse activist die al sinds 1990 speurt naar de verborgen samenzweerders die onze planeet in hun greep hebben. [18,31] Evenals Icke gelooft Vereecke dat een geheim genootschap van Illuminati verantwoordelijk is voor de chemtrails. Volgens Icke zijn deze Illuminati genetisch gemodificeerde mensen. De leden geven niets om de waarde van het menselijke leven. Ze zijn slechts uit op macht, geld en controle. Vereecke kent belangrijke personen die er lid van zijn. In een interview met De Gentenaar noemt hij Al Gore en stelt dat diens boodschap over global warming slechts één doel heeft: geld. [28] De breinen achter de chemtrails zitten in de top van farmaceutische en chemische industrieën: kreeg vroeger een op de honderd mensen kanker, nu is dat een op de drie. Volgens Vereecke zijn we nog nooit zo ziek geweest als nu: alzheimer, parkinson, autisme, ADHD, astma, diabetes, allergieën, allemaal ziektes die vroeger nauwelijks voorkwamen. Ook onze fysieke, emotionele en intellectuele gezondheid wordt systematisch ondermijnd.

De Belfort-groep doet er alles aan om haar verdenkingen te onderbouwen en presenteerde in 2010 een wetenschappelijk rapport, opgesteld door enkele anonieme onderzoekers: Case Orange, verwijzend naar Agent Orange, een ontbladeringsmiddel dat gebruikt werd in de Vietnamoorlog. Het rapport met de titel The illegal spraying of harmful substances in the atmosphere by airplanes is een bloemlezing uit historische, politieke, wetenschappelijke en technologische internetartikelen, zodanig geordend dat de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat klimaataanpassing of geo-engineering heimelijk wordt toegepast.

Met de oproep van de VN tijdens de Convention on Biological Diversity op 21 oktober 2010 in Nagayo om geo-engineering te beperken, is volgens Vereecke intussen officieel toegegeven dat chemtrails echt bestaan. [1] Behalve op chemtrails legt de Belfort-groep zich ook steeds meer toe op andere gevaren. Men waarschuwt voor de risico’s van vaccinatie en de opzettelijke veranderingen in de wereldwijde regelgeving voor voedsel, codex alimentarius, waardoor chemische stoffen en genetisch gemanipuleerde producten aan ons voedsel toegevoegd mogen worden.

Begin juni 2011 is in Duitsland het burgerinitiatief Sauberer Himmel opgestart. Men wil een halt toeroepen aan het sproeien van schadelijke chemische stoffen in de atmosfeer om de hemel weer helder te krijgen. [26] De hoofdondertekenaars zijn de advocaat Dominik Storr en de beroepsactivist Werner Altnickel. Storr merkte al in 2003 op dat de lucht boven Duitsland onheilspellend was geworden en dat de groenten en kruiden in zijn tuin er niet meer gezond uitzagen. De advocaat begon het verschijnsel te onderzoeken en ontdekte dat chemtrails al sinds de jaren 1990 in de VS worden toegepast, waardoor bossen afsterven en rivieren en meren met aluminium en barium zijn besmet. Hij maakt zich vooral zorgen over het metaalfijnstof in chemtrails, want dat veroorzaakt alzheimer, longaandoeningen, allergieën, onvruchtbaarheid en nog veel meer.

Altnickel was lange tijd actief voor Greenpeace, maar in 2004 scheidden hun wegen zich. Greenpeace gelooft niet in chemtrails en wil geen protesten ondersteunen. Altnickel onderhoudt een website (chemtrails.de), waar hij het niet zo nauw neemt met de waarheid. Zo toonde hij als bewijsmateriaal een foto van het interieur van een blusvliegtuig uit 1974 en foto’s van vliegtuigen waarbij met rookgeneratoren de luchtwervelingen om het toestel worden getest. [21] Altnickel meent dat de organisatie achter de chemtrails met mind control de gedachten van mensen probeert te beïnvloeden en hij beschuldigt de Amerikaanse regering van de 9/11-aanslagen. Ook denkt hij dat de kerncentrale in Tsjernobyl onderdeel was van een militair programma van de KGB dat aardbevingen in Californië kon opwekken. De reactor werd vernietigd toen een geheim VS-commando de energiepuls die bestemd was voor zo’n aardbeving, op het juiste moment terugleidde naar de centrale zelf.

Storr en Altnickel kwamen in actie tegen de prijsvechter Ryanair, nadat een Italiaanse activist een verdacht pijpje zag op een foto die hij van een van de motoren had genomen. Was dit bedoeld om chemicaliën te lozen? Ondanks herhaaldelijke schriftelijke aanmaningen wilde Ryanair het toestel niet laten controleren. Het rapport van een routineveiligheidsinspectie noemde geen bijzonderheden. In een open brief aan bondskanselier Angela Merkel stelt Storr dat er voldoende bewijzen zijn om ‘aan te nemen dat vliegtuigen het Duitse luchtruim systematisch en opzettelijk met grote hoeveelheden chemische stoffen verontreinigen’. Merkel heeft de brief nog niet beantwoord; zij moet eerst de eurocrisis bezweren.

Storr en Altnickel geloven evenals Vereecke dat de overheid de toepassing van geo-engineering heeft toegegeven door de publicatie van een pamflet waarin een aantal temperatuur- en CO2-reducerende mogelijkheden wordt verkend. [19] Maar met zulke redenaties zouden er allang mensen op Mars wonen.

In Nederland leeft de angst voor chemtrails wat minder sterk, al wordt het onderwerp regelmatig besproken op niburu.nl en enkele andere websites met een voorkeur voor complottheorieën. De korte tekst over chemtrails op de website van Skepsis is al 70.000 keer bekeken. [30] Een kleine groep strijders probeert 40.000 handtekeningen voor een burgerinitiatief te verzamelen. [35] De teller staat nu op bijna 4700 ondertekenaars, waarvan een aanzienlijk deel niet met naam en woonplaats op de site wil verschijnen.

Vreemde strepen

Vliegtuigen die hoog in de lucht vliegen, laten vaak een wit spoor achter, dat bestaat uit gecondenseerde en tot ijskristallen bevroren waterdamp die vrijkomt bij de verbranding van kerosine (*). Deze condenssporen staan bekend als contrails, afgeleid van het Engelse condensation trails. Op vlieghoogte vriest het vaak minstens 40 graden, waardoor de waterdamp direct condenseert op de roetdeeltjes van de uitlaatgassen. [5,8] De exacte theorie achter contrailvorming is nog complexer dan die van natuurlijke wolkvorming, maar het resultaat is een gewone (cirrus)wolk. De streep begint een eindje achter het vliegtuig, omdat de warmte van de uitlaatgassen condensatie dichtbij de motoren verhindert.

Wie oplet, ziet dat een contrail al direct zo dik is als het vliegtuig breed, en vaak uitgroeit tot een langgerekte wolk. Het lijkt onvoorstelbaar dat vliegtuigmotoren zoveel water kunnen produceren, maar niets is minder waar. (*) Tijdens een normale vlucht produceert een relatief zuinig passagiersvliegtuig zoals de Boeing 777 ongeveer een half bierflesje water per afgelegde meter. Hoe kouder de lucht, hoe eerder deze verzadigd is. Op gemiddelde vlieghoogte kan de lucht hooguit twee druppels water per m3 bevatten, en bij een luchtvochtigheid van ruim 60% kunnen de contrails blijven hangen. De ijskristallen kunnen op hun beurt zelf weer vocht aantrekken en zo kunnen contrails uren tot dagen zichtbaar blijven en aangroeien, totdat de wind ze uit elkaar waait en ze overgaan in ‘natuurlijke’ sluierbewolking. [8,23]

Strikt genomen kunnen contrails op nog twee manieren ontstaan. Een verzadigde lucht kan door druk- en temperatuurverschillen condenseren. Dergelijke sporen ziet men wel aan het eind van de vleugels of als een vliegtuig door de geluidsbarrière vliegt. Soms kan men een wat donkergekleurde streep in dunne bewolking ontdekken. Dit is een dissipation trail of distrail, die wordt veroorzaakt doordat de hitte van vliegtuigmotoren de gecondenseerde waterdamp van de wolk oplost.

Hoewel men vanaf de grond alleen een prachtig blauwe lucht ziet, kunnen atmosferische condities lokaal enorm verschillen. Weerstations kunnen deze verschillen niet meten omdat men afhankelijk is van de metingen door weerballonnen, die uiteraard met zuinige zorg worden opgelaten. Contrailvorming is een goede en directe manier om de meteorologische condities in de atmosfeer te bestuderen. Soms ziet men gelijktijdig zowel persistente als kortdurende contrails. Dat kan gebeuren als de toestellen op ongelijke hoogtes vliegen, met verschillende relatieve vochtigheden. Soms komt een vliegtuig een droog stukje lucht tegen en ‘verdwijnt’ een stukje contrail, alsof de motoren even stoppen. [5] Door turbulentie kunnen contrails soms golvende en vreemde vormen aannemen.

Vanaf 1999 waren er steeds meer mensen die opmerkten dat er op mooie dagen vaak een netwerk van vliegtuigstrepen kon worden waargenomen. Het leek alsof men de strakblauwe hemel wilden bedekken met sluierbewolking. Sommigen gingen hun gezondheidsproblemen aan dit onheilspellende verschijnsel toeschrijven. De meteorologen hadden het volgens hen helemaal fout. Er bestonden niet louter onschuldige contrails maar ook sporen die niet verdwijnen omdat ze uit gevaarlijke chemicaliën bestaan, de zogenaamde chemtrails.

Klokkenluiders

De term chemtrail werd al in 1991 in documenten van de USA Air Force gebruikt. Wat er met dat woord werd bedoeld, is onduidelijk: de documenten zijn opgeslagen op microfilm en het is tot nu toe niemand gelukt om ze op te vragen. Willy Thomas was de eerste die openlijk over chemtrails sprak. Hij had dit woord naar eigen zeggen zelf bedacht. Thomas is een tot Canadees genaturaliseerde Amerikaanse fotograaf en programmamaker die zich eind jaren 1980 voor milieuvervuilers ging interesseren. Tijdens de Golfoorlog bekommerde hij zich om het lot van soldaten die blootgesteld waren aan de giftige rook van de oliebranden in Koeweit. Zij kampten met onverklaarde gezondheidsproblemen. Samen met twee anderen vormde Thomas het Gulf Environmental Emergency Response Team. Hij hielp de getroffenen door ze vitaminepreparaten en supplementen te verkopen. [3,17,33]

In januari 1999 opperde Thomas in een blog dat contrails ‘verspreid door vloten, in patronen vliegende, straalvliegtuigen’ overal in de VS mensen ziek maken. [16] Als voorbeeld noemde hij William Wallace in de staat Washington, die ernstige diarree kreeg nadat hij op nieuwjaarsdag naar de overkomende vliegtuigen had gekeken. Evenals zijn vrouw kreeg hij ook een vieze smaak in zijn mond als er veel toestellen passeerden. Het echtpaar voelde zich steeds futlozer en alle planten in hun tuin gingen dood. In Californië kocht de tandarts dr. Hanford een duur camerasysteem om de vliegpatronen te monitoren nadat hij onverklaarbare longaandoeningen kreeg. In Oklahoma zag Pat Edgar al sinds 1977 veelvuldig contrailpatronen. Hij vermoedde een verband met de auto-immuunziekte lupus, die in die streek veel voor zou komen.

Chemtrails confirmed

Een week later mocht Thomas zijn verhaal in een radioprogramma toelichten. Daar zou hij voor het eerst het woord chemtrail hebben gebruikt. Thomas maakte er een korte documentaire over, Chemtrails Mystery Lines In The Sky (2000). Hij publiceerde ook een boek waarin hij zijn bewijsmateriaal samengebracht, Chemtrails confirmed (2004). Het staat te pronken naast zijn andere bestsellers Days of Deception: Ground Zero And Beyond en ABCs of cell phones & other hazards of the wireless age.

Volgens de chemicus en ICT’er Clifford Carnicom werd er begin 1999 een wereldwijde operatie gestart, waarbij talloze vliegtuigen systematisch aerosolen boven het aardoppervlak verspreidden. Carnicom was een van de eersten die deze geheime missie doorzag en hij begon een website om andere burgers wakker te schudden. In 2005 bracht hij een ruim anderhalf uur durende documentaire uit, Aerosol crimes (aka Chemtrails). Deze schetst een somber beeld met grijze luchten, een ontkennende overheid, en verontruste, zieke burgers. Carnicom heeft inmiddels al 240 stukjes over het onderwerp geschreven. In 2008 kon hij met hulp van donaties het Carnicom instituut oprichten om wetenschappelijk onderzoek te doen. [20] Naar zijn oordeel wijst alles erop dat we het slachtoffer zijn van een sinister plan.

Carnicom probeert met diverse aannames en waarnemingen twijfel te zaaien. Zo stelt hij dat gewone wolken en contrails totaal verschillende fenomenen zijn en ontstaan door essentieel verschillende natuurkundige wetten. Wolken ontstaan bij een luchtvochtigheid van minimaal 70%, omdat condensatiekernen water aantrekken. Contrails ontstaan volgens Carnicom juist in schone, zeer koude en droge lucht. Hij mist de plank: als een vliegtuig door de atmosfeer vliegt, is die lucht niet meer droog of schoon en zijn de condities gelijk aan die van normale wolkvorming.

Carnicom wijst veelvuldig op een ‘onmogelijk’ verschijnsel: contrails die naast chemtrails zichtbaar zijn. Voor dit fenomeen heb ik eerder al een logische meteorologische verklaring gegeven. Daarnaast produceert een gulzig vliegtuig meer water en roet dan een zuinig toestel. Vanaf de grond is het echter moeilijk te zien met welke type vliegtuig je te maken hebt. Soms trekt een vliegtuig een distrail door het wolkspoor van een eerder vliegtuig; het absolute bewijs dat vliegtuigstrepen uit alleen damp bestaan.

Uit Carnicoms notulen blijkt dat hij in 1999 abnormale vliegtuigsporen boven zijn woonplaats Santa Fe (New Mexico) had waargenomen, omdat op die dagen weerstationgegevens een luchtvochtigheid van slechts 30-35% meldden. Maar volgens NASA zijn dit soort gegevens tot 2002 ‘verdacht’. [37] De luchtvochtigheid werd destijds globaal gemeten met weerballonnen die tweemaal per dag om de 40 km werden opgelaten. Bovendien is de atmosfeer op 10 km hoogte zo droog dat de apparatuur op de grens van het meetbare opereerde. NASA stelt dat zijn model geen garantie biedt voor het al dan niet voorkomen van persistente contrails en dat er genoeg waarnemingen zijn die deze tekortkoming bevestigen.

Met ingewikkelde formules en indexen toont Carnicom aan dat zelfs de hardnekkigste contrail onder de meest bizarre atmosferische condities hooguit een paar minuten zichtbaar kan zijn. Hij denkt dat langdurige strepen alleen verklaard kunnen worden doordat chemtrails ‘solid’ zijn. De strepen blijven zichtbaar, omdat steeds meer water aan de verspreide hydrofiele chemicaliën bindt en niet kan verdampen. Carnicoms uitleg is niet makkelijk te volgen. Hij geeft geen verklaring waar al dat extra water vandaan komt, en blijft in gebreke over de waterbindende capaciteiten van de aerosolen en de hoeveelheid chemicaliën die geloosd zou moeten worden.

Morgellons

Uit de tracker van Carnicoms website blijkt dat medewerkers van overheden, universiteiten, farmaceutische bedrijven, vliegtuigindustrieën, en NASA tot de bezoekers behoorden. Maar als het Carnicom instituut monsters ter analyse aanbiedt, heeft geen enkele instantie daar interesse voor. Uit zijn eigen onderzoek blijkt dat de samples zoutverbindingen met barium, calcium, magnesium en titanium bevatten. Ook vindt men microscopisch kleine onbekende vezels, een gelachtige substantie en ongewoon veel schimmelsporen. In regenmonsters worden metalen aangetroffen, terwijl het water abnormaal zuur is. Hoewel Carnicom claimt dat hij bijna veertig verschillende fysische, analytische en observerende methoden gebruikt, gaat het om indirect bewijs, variërend van monsters die uit een luchtfilter werden gevist, tot veegsporen van planten in de natuur. Onderzoekers die in de lucht echte contrailsamples verzamelden, konden niets bijzonders ontdekken. [25]

Morgellons

De laatste jaren besteedt Carnicom veel aandacht aan de morgellons-ziekte, een mysterieuze huidaandoening die mogelijk wordt veroorzaakt door chemtrails. [14] In 2001 begon de tweejarige Drew te klagen over jeuk en beestjes. Het ventje had uitslag onder zijn lip en Mary Leitao, zijn moeder, bracht hem naar wel acht verschillende dokters. Zij konden konden niets vinden. Leitao had biologie gestudeerd en was lange tijd werkzaam geweest als analiste in verschillende ziekenhuizen. Toen zij wat vezeltjes op Drews kin met zijn speelgoedmicroscoopje onderzocht, zag ze dat de vezels in Drews huid zaten en zo de jeuk veroorzaakten. Overtuigd dat ze een nieuwe ziekte had ontdekt, noemde ze de aandoening morgellons, een oude Franse benaming voor ‘zwarte haren’. Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat mensen een dermatoloog bezoeken met het verhaal dat ze last hebben van morgellons. Zij hebben vreselijke jeuk en krabben hun huid open om de wormpjes of vezels te verwijderen. Soms hebben de patiënten stukjes huid meegebracht, zogenaamd vol met mysterieuze parasieten of vezels met nanotechnologie. De meeste huidartsen schrijven dan maar een antibioticumzalf voor; het smeren ‘helpt’ tegen de jeuk en het antibioticum voorkomt ontsteking van de wonden.

De chemtrails verzwakken ons immuunsysteem. De natuurgenezeres Gwen Scott, met wie Carnicom al jaren samenwerkt, legt in zijn documentaire uit hoe dat komt. De schimmels in de chemtrails zouden nutriënten opsnoepen die ons immuunsysteem nodig heeft om goed te functioneren en zich te vernieuwen. Hoe die fungi precies bij de snoeppot komen vertelt Scott niet, maar zij stelt wel dat het aantal ziektes en verkoudheden de laatste paar jaren dramatisch is toegenomen. In Scotts Natural Medicine: A Survivor’s Guide (drie DVD’s) kunt u vernemen wat u moet doen om uw immuunsysteem gezond te houden.

Carnicom weet nog niet precies welk doel de chemtrails dienen en noemt daarom alle mogelijkheden die hij kan bedenken: milieu en geofysische aanpassingen, elektromagnetische, militaire en biologische operaties.

Broeikaseffect en HAARP-instituut

Geo-engineering of klimaatmodificatie lijkt voor chemtrailaanhangers de meest voor de hand liggende reden om zo massaal te sproeien. Onze aarde wordt snel warmer, maar overheden en de VN doen niets anders dan sjoemelen met CO2-gegevens en hun klimaattops mislukken al bij voorbaat. Het lijkt ‘daarom’ logisch dat sommige goed georganiseerde instanties zelf het heft in handen nemen en met geheime maatregelen ons klimaat proberen te redden.

Wolken kunnen zonnestralen weerkaatsen en zo voor afkoeling zorgen: het albedo-effect. Maar ‘s nachts voorkomt een wolkendek juist het uitstralen van de overdag ingestraalde zonnewarmte en dat draagt dan weer bij aan het broeikaseffect. Meteorologen denken dat bij cirruswolken, de natuurlijke variant van contrails, het broeikaseffect sterker is dan het albedo-effect en ze menen dat dit ook voor contrails geldt. Chemtrailaanhangers wijzen echter op de Welsbach-patenten, waarin beschreven wordt hoe metaaloxides, zoals barium- en aluminiumoxide, verspreid op vlieghoogte de balans naar het albedo-effect laten doorslaan. [9]

Als chemtrails echt bestaan, dan zou een streepvrije periode tot opwarming moeten leiden. Natuurlijk kan men voor zo’n experiment moeilijk al het vliegverkeer even stilleggen, maar het driedaags vliegverbod boven de VS na de aanslagen in 2001 bracht uitkomst. Travis en collega’s vroegen de gegevens op van 4000 meetstations in 48 staten van de VS en vergeleken die met metingen van de afgelopen 30 jaar. Zij presenteerden hun bevindingen in blokken van drie dagen en lieten zien dat de temperatuur in de drie streepvrije dagen ruim 1°C hoger was. [15] In de drie dagen na hervatting van het luchtverkeer was de temperatuur bijna 1°C lager dan normaal. Het bewijs was geleverd, of toch niet?

Door de presentatie van de temperatuurgegevens in blokken van drie dagen is een goede conclusie vrijwel onmogelijk. Onder klimatologisch stabiele omstandigheden zou de afwezigheid van chemtrails voor een geleidelijke opwarming moeten zorgen en zou afkoeling na hervatting eveneens geleidelijk plaatsvinden. Een onderzoeksgroep van Hong bestudeerde de weergegevens van 1971 tot 2001 en ontdekte dat de temperatuur in het begin van september afhankelijk was van de dikte van het wolkendek. [6] Contrailbewolking is echter zo dun dat de onderzoekers betwijfelen of het veel aan het klimaat kan bijdragen. De vliegvrije dagen na 9/11 vielen volgens hen toevallig samen met een periode van zeldzaam mooi weer.

De groep van Ryan benaderde het vraagstuk andersom en vroeg zich af wat het effect op de temperatuur zou zijn van eenmalige grootschalige contrailactiviteit. [11] Hiervoor gingen de onderzoekers ver terug in de geschiedenis naar 11 mei 1944, toen bijna 2000 vliegtuigen in drie konvooien uit Engeland opstegen om vijandelijke doelgebieden in Europa te bombarderen. De eerste twee konvooien vlogen heel hoog en veroorzaakten zoveel contrails dat de lucht bewolkte. Uit de oude verslagen leidden de onderzoekers af dat de temperatuur iets daalde, al gaven ze toe dat er wat haken en ogen aan het onderzoek zaten. Als er al iets uit dit onderzoek valt te concluderen, dan is het dat de contrailbewolking zich toen ook al als gewone sluierbewolking gedroeg.

HAARP

Vrijwel alle chemtrailaanhangers zijn overtuigd van een militaire operatie waarbij het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) een cruciale rol speelt. Het in Alaska gelegen HAARP Research Station doet onderzoek aan de ionosfeer en zou over apparatuur beschikken om aardbevingen en tornado’s op te wekken, poolkappen te laten smelten, vliegtuigen en raketten op ieder plekje op aarde te vernietigen en om onze geest te controleren. Men neemt aan dat HAARP door chemtrails verspreide, geladen deeltjes gebruikt, die de atmosfeer hebben veranderd in een soort reusachtige tl-lamp.

HAARP is bij voorbaat verdacht, omdat het wordt beheerd door de Office of Naval Research, een onderzoeksgroep van de Amerikaanse marine. [13,32] Al het onderzoek waarbij dit bureau betrokken is, heeft militaire potentie. De beschuldigingen zijn geënt op een patent van de natuurkundige Bernard Eastlund (1938-2007), die als geestelijke vader van HAARP wordt beschouwd. Hij zou zijn kennis hebben verkregen van Nicola Tesla (1856-1943), de Servisch-Amerikaanse natuurkundige aan wie wij de wisselstroomgenerator en het moderne elektriciteitsnet te danken hebben. Tesla’s experimenten stonden ook aan de basis van tal van moderne elektrische componenten, zoals de beeldbuis en de tl-buis. In zijn latere jaren verloor hij veel prestige door bizarre beweringen en werd hij een toonbeeld van de ‘gekke’ geleerde. Niettemin zijn het juist zijn meest speculatieve en onbegrijpelijke ideeën, waaronder vrije energie, die Tesla een cultstatus geven als een wetenschapper die de wereld nog niet rijp achtte voor zijn vondsten.

In 1985 had Eastlund patent gekregen op: methode en inrichting voor het aanpassen van een regio in de atmosfeer van de aarde, ionosfeer en/of magnetosfeer. [13,32] Het octrooi beschreef een techniek om een klein stukje ionosfeer omhoog te stuwen. Het patent is zo vaag over het nut van de methode, dat het de meest absurde speculaties oproept. Men vond het ook verdacht dat Eastlund vermeldde dat barium het beoogde effect kan versterken en dat HAARP in Alaska is gevestigd. Voor het bestuderen van de ionosfeer is deze locatie ongeschikt, maar Eastlunds methode vereiste een plek in de buurt van de polen, omdat daar het aardmagnetisch veld vrijwel loodrecht op het aardoppervlak staat. Bovendien was het aardgas in Alaska zeer geschikt als energiebron. Het HAARP-instituut is zich van geen kwaad bewust en lijkt geen geheimen te kennen. Men kan zich inschrijven voor een rondleiding en de website beschrijft precies wat men doet en waarom. [22]

De ionosfeer ligt afhankelijk van de stand van de zon op 50 tot 400 km boven de aarde. In dit deel van de atmosfeer veroorzaakt zonnestraling ionisatie van de aanwezige gassen; uit zuurstof en stikstof worden elektronen vrijgemaakt. De ionosfeer is in staat radiogolven van richting te veranderen of te reflecteren, waardoor communicatie over zeer grote afstanden mogelijk is, zonder gebruik te maken van satellieten. De ionosfeer is moeilijk te bestuderen: de lucht is te ijl voor weerballonnen en te dik voor satellieten. HAARP maakt daarom af en toe gebruik van een zender die met een vermogen van 3,6 megawatt een hoogfrequent radiosignaal naar de ionosfeer kan sturen. Dat lijkt een enorm vermogen voor een zender (het is ook ongeveer het vermogen van een locomotief), maar alleen ‘s nachts als de ionosfeer het rustigst is, kan een effect gemeten worden. Alleen in de ionosfeer kunnen geladen moleculen een interactie aangaan met het zwakke elektromagnetische veld. Dit resulteert in een opwarming van hooguit 30°C, waardoor de ionosfeer lokaal iets uitzet. Zodra de zender stopt en het veld verdwijnt, herstelt de ionosfeer zich. Vergeleken met de energie die door zonnestraling en onweersbuien in de ionosfeer belandt, stellen de velden die HAARP produceert niets voor.

Voor de leek lijkt het een verspilling van belastinggeld. Waarom zouden 14 universiteiten zich met dit soort zaken bezighouden en waarom financieren de luchtmacht en de marine dit soort onderzoek als het geen wapen is? Het antwoord is communicatie. Informatieoverdracht verloopt via satellieten. De ionosfeer verstoort de signalen van en naar deze satellieten. Niet alleen televisieontvangst en autonavigatie, maar ook moderne militaire operaties zijn totaal afhankelijk geworden van satellietcommunicatie, zowel bij het geven van instructies aan militairen in het veld als bij het sturen van een geleide raket. Daarnaast maakt de marine gebruik van extreem laagfrequente (ELF) golven om de communicatie met onderzeeërs te onderhouden. Met speciale technieken kan HAARP wereldwijde communicatie realiseren, zij het met een bijna nutteloos trage datasnelheid.

Het idee dat de ELF-golven ook gebruikt zouden kunnen worden voor het creëren van aardbevingen en tornado’s is ronduit belachelijk; het maximale ELF-signaal bevat minder dan 0,000001% van de energie van het natuurlijke aardmagnetisch veld. Net zo fantasievol zijn de claims dat HAARP het bewustzijn kan beïnvloeden. Zo zou het Amerikaanse leger gepulste radiofrequente ‘stralen’ gebruiken om mentale processen bij mensen te manipuleren en te verstoren. De kunstmatige velden van HAARP zouden leiden tot trillingspatronen boven bepaalde gebieden op aarde, waardoor de hersenen van de aanwezige mensen gedurende langere tijd worden aangetast.

Met de zogeheten Schumann-resonanties zou men zich kunnen wapenen tegen dit soort gevaren. Het klinkt gewichtig, maar stelt niets voor. Als je naar een grote schelp luistert, hoor je daarin geruis. Dat is niet het geruis van je bloed maar omgevingsgeruis, waarvan bepaalde frequenties ‘resoneren’. Schumann-resonanties zijn hetzelfde, alleen met de elektromagnetische ruis van het onweer op aarde en de ruimte tussen aardoppervlak en ionosfeer als schelp.

Oude sporen

De luchtvaart kende vanaf de eerste pogingen van de gebroeders Wright een enorme vooruitgang. Vloog de Flyer I in 1903 nog maar een paar honderd meter, ruim tien jaar later werden vliegtuigen al ingezet tijdens de Eerste Wereldoorlog (WO-I). In het begin van WO-I konden de open-cockpit machines niet veel hoger dan 3500 meter komen en waren ze traag en primitief. Maar tegen het einde van de oorlog bereikten de frontlinievliegtuigen snelheden van ruim 200 km per uur en vlogen ze wel 6 tot 9 km hoog. Afhankelijk van de bestudeerde literatuur dateert de eerste contrailwaarneming uit 1915 of 1918. [2,12] In dat laatste jaar zag een grote groep van honderden Amerikaanse soldaten ingezet bij het Maas-Argonne-offensief een aantal vreemde wolken die leken te ontstaan uit hoogvliegende toestellen en die zich over een groot deel van de hemel uitstrekten.

Kapitein Ward S. Wells, die deel uitmaakte van het medische corps, beschreef het verschijnsel nauwkeurig in een brief aan zijn broer Everett. Everett gaf het op zijn beurt door aan Scientific American, dat een commentaar aan Clouds formed by Airplanes wijdde. [2] Meerdere Amerikaanse en Duitse militairen rapporteerden soortgelijke waarnemingen in verschillende tijdschriften. Net als vandaag de dag wilden ze het verschijnsel verklaren. Kapitein Wells zocht de verklaring in een veranderde atmosfeer veroorzaakt door een passerend vliegtuig. Sommigen piloten vonden dat zo vergezocht, dat ze ook naar Scientific American schreven en stelden dat de waargenomen wolken gewoon vervuilde uitlaatgassen waren. De vliegtuigmotoren uit die tijd waren inderdaad niet milieuvriendelijk en waarschijnlijk hadden de meeste piloten nooit hagelwitte strepen gezien.

Het was de beroemde Duitse geoloog en meteoroloog Alfred Wegener die eind 1919 zelf op circa 9 km hoogte een contrail zag van naar schatting 50 km lang. Hij veronderstelde dat het wit van de strepen veroorzaakt werd door zonlicht dat weerkaatste op ijskristallen, neergeslagen door ‘deeltjes’ uit de uitlaatgassen van de vliegtuigmotoren. Helemaal correct was zijn theorie over de vorming van contrails nog niet, maar door zijn nauwkeurige omschrijving is wel af te leiden dat de contrail minimaal een kwartier zichtbaar moet zijn geweest, al is dat volgens sommigen lang genoeg om van een chemtrail te mogen spreken. Ondanks goede waarnemingen en verklaringen was het verschijnsel zo onbekend dat het wetenschappelijk tijdschrift Nature pas in 1930 over het fenomeen wilde publiceerde. Hoewel Ernst Schmidt al in 1941 het proces van contrailvorming exact beschreef, ging de eer uiteindelijk in 1953 naar Appleman. [27]

Slag om de Ardennen

Tijdens WO-II klaagden geallieerde piloten over contrails, die hun positie aan de vijand verraadden. Foto’s uit deze periode tonen contrails die er niet minder verdacht uitzien dan de gevreesde chemtrails. [10] Direct na WO-II nam het aantal waarnemingen van contrails weer af. Piloten hoefden niet langer te vrezen voor vijandelijk afweergeschut, zodat ze meestal veel lager gingen vliegen. Toch waren er al in de jaren 1950 burgers die zich bezorgd maakten over de mysterieuze vliegtuigstrepen, die zij af en toe waarnamen. Verschillende krantenartikelen stelden hen gerust met de boodschap: ‘het is maar damp’. [5] Pas vanaf 1958 begint de commerciële luchtvaart een rol van betekenis te spelen en worden vliegtuigsporen een steeds normalere verschijning in de lucht.

Spuittechnieken

Het vliegverkeer heeft de afgelopen decennia een forse groei doorgemaakt. Om het luchtverkeer ordelijk en veilig te laten verlopen, leidt de luchtverkeersleiding het luchtverkeer letterlijk in goede banen. Contrailpatronen zijn het resultaat van de aanwijzingen van de luchtverkeersleiders. Op diverse blogs benadrukken luchtverkeersleiders dat zij hiervoor geen ‘speciale’ instructies van hogerhand ontvangen. Ruitachtige patronen ontstaan door verschillende vluchtbestemmingen. Als dit soort patronen moet bewijzen dat chemtrails opzettelijk worden verspreid door een supertechnologische organisatie, zou men dan niet nettere en regelmatigere patronen mogen verwachten?

Hoe zouden vliegtuigen chemicaliën kunnen verspreiden? Oorspronkelijk dachten chemtrailaanhangers dat hiervoor gespecialiseerde vliegtuigen werden ingezet. Het leek er namelijk sterk op dat chemtrails een voortzetting waren van militaire experimenten, waarbij afgelegen gebieden en eilandjes besproeid werden met bacteriën om de gevolgen van biologische oorlogsvoering te bestuderen. William Thomas stelt dat er in maart 2000 bijna geen chemtrails meer te zien waren toen honderden KC135 tankvliegtuigen voor onderhoudswerkzaamheden aan de grond werden gehouden. Direct voor en na dit onderhoud zag de lucht grauw van de chemtrails.

Mark Steadham zou in 2001 het Amerikaanse luchtmachtprogramma Flight Explorer gekoppeld hebben aan zelf waargenomen vliegtuigsporen. Hij vond dat burgervliegtuigen kortdurende strepen en militaire vliegtuigen langdurende strepen achterlieten.[26] Ook nu nog proberen aanhangers met hun smartphone en de app Plane Finder of FlightRadar24 te controleren of de vluchtgegevens van een waargenomen chemtrailproducerend vliegtuig kloppen. [4] Hoewel er best wat voor het principe van een dergelijke onderzoeksstrategie te zeggen is, gaat de aanpak uit van complete, absoluut correcte, realtime vluchtgegevens en onberispelijke waarnemingen. Geen enkel programma blijkt hieraan te voldoen. [7] Gezien de waargenomen frequentie van chemtrails, de enorme kosten die dit met zich mee zou brengen, het ontbreken van opslagtanks en een thuisbasis van deze geheime vloot, en het gevaar van botsingen in de lucht, wordt de optie nauwelijks meer genoemd.

Het ligt meer voor de hand dat de chemicaliën heimelijk worden verspreid door passagiers- en transportvliegtuigen. De chemicaliën zouden als additieven aan de vliegtuigbrandstof worden toegevoegd of via speciale ingebouwde installaties worden geloosd. Technisch gezien stuit de additiefhypothese op het bezwaar dat polymeren, microben of farmaceutisch actieve stoffen door de hitte van de motoren vernietigd worden. Minerale stoffen zouden weer tot verhoogde slijtage van de turbinebladen van de motoren kunnen leiden. Los van de kosten en gevaren die dit met zich meebrengt, zouden monteurs lastige vragen kunnen stellen. Ook het aanbrengen van speciale, geheime sproeimachines brengt een megaoperatie met zich mee. Speciaal opgeleid personeel zou vliegtuigen moeten aanpassen, stiekem chemicaliëntanks moeten laden en geheime door piloten onopgemerkte computersystemen moeten installeren. Directies van luchtvaartmaatschappijen zouden omgekocht moeten worden en er moeten wereldwijd geheime teams paraat staan om in geval van een crash de installaties te verwijderen voordat onwetende reddingsploegen arriveren.

Los van al deze problemen is ook de hoogte van de chemtrailbesproeiing verre van ideaal. Als afkoeling het doel is, zou tijdelijke wolkvorming op lagere hoogtes en alleen overdag een stuk effectiever zijn. Ook voor kwaadaardige besproeiing van dommakende of hersenspoelende farmaceutica, pathogenen, of opgedrongen vaccins zou een lagere vluchthoogte veel effectiever zijn. Om effecten op de ionosfeer te genereren zouden vliegtuigen juist weer veel hoger moeten gaan vliegen.

Complotten?

De chemtrailtheorie is gebaseerd op het waarnemen van persistente, paradoxale en patroonvormende contrails en een grote fantasie. Voor al deze ‘verdachte’ observaties zijn uitstekende meteorologische en luchtvaarttechnische verklaringen te geven, terwijl de alternatieve ideeën zelfs niet realiseerbaar zijn als men feiten aanpast of selectief weglaat.

Laten we de meest voor de hand liggende punten eens op een rij zetten. Het complot vergt absolute geheimhouding onder politici, vliegtuigpersoneel, fabrikanten, militairen en wetenschappers. In een tijd van Twitter en Facebook lijkt dat onmogelijk. Zelfs Wikileaks heeft geen informatie over chemtrails. Bovendien, als alles zo geheim moet blijven, waarom vraagt men dan eigenlijk octrooien aan? De groeperingen moeten qua inzichten allemaal op één lijn staan en perfect samenwerken. Waarom lukt dat met geen enkel ander maatschappelijk onderwerp of probleem? Vage patenten en verwijzingen moeten bewijzen dat er met chemtrails van alles mogelijk is, terwijl niets van de beoogde technieken gepubliceerd is en vele zaken volgens de reguliere wetenschap pure sciencefiction zijn. Er is geen reden om te geloven dat alle ideeën al lang gerealiseerd zijn. Als chemtrails ergens goed voor zijn, dan lijkt klimaatbeheersing de beste optie. Maar kan dat allemaal wel zonder milieuvergunning, hoe wordt het bekostigd en hoeveel successen kent geo-engineering eigenlijk? (zie het artikel over Weermakerij).

De fantasie van de chemtrailfoob lijkt geen grenzen te kennen; alles is verdacht en overal zijn ‘bewijzen’. Neem Bill Gates, die sowieso al verdacht is vanwege zijn Windowsimperium. Hij zou onderzoek naar chemtrails hebben gefinancierd. In werkelijkheid ging het echter om het effect van sproeien van miljoenen tonnen zwaveldioxide op 48 kilometer, dus vijf keer zo hoog als normaal luchtverkeer. Een kniesoor die zeurt over het verschil.

Omgekeerd worden alternatieve methoden kritiekloos omarmd en men gelooft onvoorwaardelijk in de meest bizarre waarnemingen. Men slikt vitamines en supplementen om het immuunsysteem te versterken, herstelt de lucht met ‘chembusters’, een soort chemtrailafweergeschut op basis van orgonenergie [29], en ‘ziet’ hoe sylfen als een soort wolkenengelen de chemtrails opruimen.

Maar waar is de realiteit? Als ik de bevolking ziek zou willen maken met kwaadaardige medicijnen, dan zou ik ze in het drinkwater of in toetjes stoppen, of ik zou ze heel subtiel aan benzine toevoegen en de maximumsnelheid iets, maar nutteloos, verhogen. Als ik het broeikaseffect een halt zou willen toeroepen dan zou ik veel satellieten in een baan om de aarde brengen en af en toe een IJslandse vulkaan activeren.

De chemtrailhysterie is in al haar facetten een echte complottheorie, maar wel een erg ongeloofwaardige.

(*) Het water dat condenseert tot de contrails kan natuurlijk ook al in de lucht zelf aanwezig zijn, ze hoeven niet helemaal te bestaan uit het water dat vrijkomt bij de verbranding in de motoren van het vliegtuig.

Bronnen

 1. “U.N. urged to freeze climate geo-engineering projects”
 2. Baucom DR, Wakes of war: contrails and the rise of air power, 1918-1945 Part I early sightings and preliminary explanations, 1918-1938.
 3. About William Thomas
 4. Griffin, G. Edward (2011), Investigators wanted – Can Chemtrails be proved?
 5. contrailscience.com
 6. Hong G, Yang P, Minnis P, Hu YX, Nort G, 2008, Do contrails significantly reduce daily temperature range? G. Geophys. Res. Lett. 35, L23815, 1-4.
 7. Posted by G. Edward Griffin.
 8. Minnis P, Ayers JK, Palikonda R, Phan D (2004). Contrails, Cirrus Trends, and Climate. J Climate, 17, 1671-1685.
 9. United States Patent. Chang, et al., March 26, 1991.
 10. http://contrailscience.com/wwii-contrails/
 11. Ryan AC, MacKenzie AR, Watkins S, Timmis R 2011, World War II contrails: a case study of aviation-induced cloudiness. J Climate, 10, 2392-2401.
 12. Schumann U, 1997, Contrails – a prototype of cirrus cloud studies since 80 years. Meteorol. Zeitschrift, 6, 304-305.
 13. skeptoid.com/episodes/4122
 14. skeptoid.com/episodes/4206
 15. Travis DJ, Carleton AM, Lauritsen RG, 2004, Contrails reduce daily temperature range. Nature, 418, 601.
 16. Thomas, William (1999). Contrails Mystify, Sicken Americans.
 17. USANA “ESSENTIALS” & Other Health Products
 18. www.belfort-group.eu/
 19. www.bmbf.de/pubRD/infographik_climate_engineering.pdf
 20. www.carnicominstitute.org
 21. www.esowatch.com/ge/index.php?title=Werner_Altnickel
 22. www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html
 23. www.kennislink.nl/publicaties/vliegtuigstrepen-in-de-lucht
 24. www.knmi.nl/cms/content/22887/vliegtuigstrepen_en_chemtrails
 25. www.pa.op.dlr.de/polinat/
 26. www.rense.com/general15/chemUSmilitarycontinues.htm
 27. www.sauberer-himmel.de
 28. De Gentenaar 26 juli 2009, Kruistocht tegen de witte strepen.
 29. Vibraties uit het vrije veld – De magische technologie van ir. Hans Andeweg, Skepter 15.1 (2002)
 30. “We worden besproeid!”, Skepter 17.3 (2004)
 31. In de ban van de Matrix – Het reptielencomplot van David Icke, Skepter 18.3 (2005)
 32. www.skeptic.com/eskeptic/10-03-03/#feature
 33. www.willthomasonline.net/
 34. www.youtube.com/watch?v=XS8ahQgy5hM&feature=player_detailpage#t=76s
 35. petities.nl/petitie/stop-chemtrails-nu
 36. vizoo.nl/rtl4/rtl-weer/27754.html
 37. http://www-angler.larc.nasa.gov/cgi-bin/site/showdoc?docid=33&cmd=forecast

Uit: Skepter 24.2 (2011)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Dirk Koppenaal was tot mei 2017 redacteur van Skepter en bestuurslid van Skepsis