Virussen bestaan niet

Welkom in de wereld van de virusontkenners. Niet alleen bestaat het nieuwe coronavirus niet, zeggen ze, virussen als zodanig bestaan zelfs niet.

Door Frank Visser – Skepter 33.3 (2020)

OVER de aard en de ernst van de covid-19-pandemie wordt verschillend gedacht, zowel binnen als buiten de wetenschap. Sommigen stellen dat de overheid met zware lockdown-maatregelen het probleem overschat, anderen vinden deze maatregelen gepast en evenredig, en weer anderen menen dat de overheid onverantwoorde risico’s neemt met het opheffen van beperkingen.

SARS-CoV-2 (afbeelding: MedicalGraphics, CC BY-ND 4.0)

Over één ding lijkt iedereen het echter wel eens: de ziekte wordt veroorzaakt door een nieuw virus, dat de naam SARS-CoV-2 heeft gekregen. Iedereen? Nee, een klein groepje natuurgenezers houdt er een geheel andere mening op na. Virussen, zeggen zij, bestaan helemaal niet, en als ze wel bestaan, zijn ze helemaal niet zo gevaarlijk — en als ze wel echt gevaarlijk zijn, is het een complot. Wetenschappers, zeggen zij, begrijpen er helemaal niets van.

David Icke, een Britse oud-voetballer en sportjournalist die zich rond 1990 ontpopte tot een invloedrijk verspreider van samenzweringstheorieën, werd in april van dit jaar geïnterviewd door het online-platform London Real. Het gesprek kon door 65.000 mensen worden gevolgd voordat YouTube het ‘wegens het aanbevelen van medisch ongefundeerde methoden ter voorkoming van het coronavirus’ verwijderde.

In het interview verkondigde hij de stelling dat covid-19 (hij bedoelde het virus) niet bestaat, dat de gerapporteerde ziekteverschijnselen het gevolg zijn van 5G-straling, en dat Bill Gates in de gevangenis thuishoorde.

Nu is Icke natuurlijk geen medische of juridische autoriteit en we zouden zijn meningen terzijde kunnen schuiven, ware het niet dat zijn mediabereik zeer groot is: zijn video’s zijn, voordat hij in mei werd verbannen van YouTube, meer dan honderd miljoen keer bekeken. En zijn wereldbeeld wordt door velen gedeeld. In zijn boek Everything you need to know but have never been told uit 2017 zegt hij affiniteit te voelen met het wereldbeeld van de gnostici, zoals dat tot ons is gekomen door de Nag Hammadi geschriften, een verzameling vroeg christelijke teksten. ‘Lang voordat ik de teksten van Nag Hammadi onder ogen kreeg, was ik er al van overtuigd dat onze gesimuleerde realiteit het werk is van een uiterst negatieve macht, en dit is wat door de gnostici beschreven wordt.’

Volgens gnostici is de wereld niet geschapen door een hoogste godheid maar door een lagere god, de Demiurg, die aan het hoofd stond van lagere engelen en demonen. Icke houdt het erop dat de wereld inmiddels via koningshuizen en bankiers wordt geregeerd door reptielachtige wezens afkomstig van het sterrenbeeld Draak — de enige uitweg uit deze boosaardige heerschappij is een leven van licht en liefde.

Stress en vervuiling

In het gesprek met London Real voert Icke uiteraard een wetenschapper ten tonele om zijn beweringen te onderbouwen: forensisch psychiater Andrew Kaufman, die op zijn eigen YouTube-kanaal tal van ontgiftende gezondheidsadviezen geeft, tot aan een holistische wortelkanaalbehandeling toe. Kaufman had eveneens een video op YouTube geplaatst, waarin hij betoogde dat covid-19 door allerlei oorzaken kon ontstaan, maar juist niet door een virus. De ziekte zou veeleer het gevolg zijn van stress, verkeerde voeding, vervuiling, ioniserende straling en een verscheidenheid aan ongespecificeerde aandoeningen. Voor een directe relatie met 5G zei hij echter geen gegevens in de onderzoeksliteratuur te hebben gevonden. Die vlieger van Icke ging dus niet op.

Kaufman doet in zijn video, die inmiddels 180.000 keer is bekeken en waarnaar op internet veel wordt verwezen in het alternatieve circuit, nog wel meer dubieuze beweringen. Zo zou niet zijn bewezen dat SARS-CoV-2 de oorzaak is van covid-19, omdat niet voldaan is aan de postulaten van Koch — de criteria die Robert Koch in 1884 opstelde om micro-organismen als oorzaak van een ziekte te kunnen aanwijzen. Met name zou het virus niet zijn geïsoleerd, inmiddels een veelgehoorde klacht in deze kringen.

Ook beweert Kaufman dat de talloze elektronenmicroscopische foto’s die van het virus voorhanden zijn ofwel animaties zijn, ofwel betrekking hebben op zeer kleine, maar doodnormale celonderdelen, zogeheten ‘exosomen’, waarvan ook weinig mensen hebben gehoord. Exosomen zijn een soort blaasjes waarin allerlei vracht van de ene cel naar de andere wordt vervoerd; ze hebben ongeveer dezelfde afmetingen als virussen. Zou het echt waar zijn dat de gemeenschap van virologen deze blaasjes abusievelijk heeft verward met virussen? En dat een forensisch psychiater dit misverstand nu uit de wereld helpt? Daarop kom ik straks terug.

Kettingreactie

Kaufman gaat ook in op de betrouwbaarheid van de PCR, de polymerasekettingreactie, een methode om minieme hoeveelheden erfelijk materiaal op te sporen. Daarover zegt hij dat de uitvinder ervan, Nobelprijswinnaar Kary Mullis, al had gewaarschuwd dat de methode niet geschikt is om virusmateriaal op te sporen. De test zou alleen veelvoorkomend — in dit geval menselijk — genetisch materiaal kunnen detecteren. En dit zou volgens Kaufman weer verklaren waarom zoveel mensen een positieve uitslag op deze test te horen krijgen, en dus ten onrechte als besmet person te boek komen te staan.

Nu staat in het octrooi van de PCR uiteraard al expliciet vermeld dat de methode geschikt is om viraal materiaal te detecteren. Bovendien is deze test juist ontworpen om heel specifiek naar genetisch materiaal te zoeken dat uitsluitend bij het gezochte micro-organisme voorkomt en niet bij andere. Ook al bestaat het totale genoom van SARS-CoV-2 uit 30.000 basen, het is voldoende slechts 1 promille (30 basen) te detecteren om er zeker van te zijn dat we met dit virus van doen hebben. Het lijkt erop dat Kaufman deze revolutie in de microbiologie heeft gemist.

In samenzweringskringen gaat het, kortom, om een niet-bestaande ziekte en doet de boosaardige medische stand, onder aanvoering van de Wereldgezondheidsorganisatie, er alles aan het aantal ziektegevallen kunstmatig op te kloppen. Daarnaast worden alle sterfgevallen die ook maar een beetje zouden kunnen wijzen op covid-19 als zodanig in de statistieken meegeteld.

Mazelenvirus

Kaufman op zijn beurt verwijst voor de onderbouwing van zijn stellingen naar weer een andere wetenschapper, Stefan Lanka. Deze Duitse bioloog en antivaxer haalde even de wereldpers toen hij in 2011 een beloning van 100.000 euro uitloofde als iemand hem een wetenschappelijk artikel kon tonen waarin zowel het bestaan als, onder meer, de afmeting van het mazelenvirus werd bewezen. Volgens Lanka was mazelen niets anders dan huiduitslag ten gevolge van een of ander psychisch trauma. Toen zijn landgenoot David Bardens, toen nog medicijnenstudent, hem zes artikelen toestuurde en de beloning opeiste, weigerde Lanka die uit te keren. Bardens spande een rechtszaak aan, die hij won. In hoger beroep kreeg Lanka echter alsnog gelijk — hij had immers om één artikel had gevraagd en niet om zes. Een poging van Bardens om dit besluit op een nog hoger juridisch niveau aan te vechten strandde. In de alternatieve wereld wordt deze afloop voorgesteld als het definitieve bewijs dat virussen niet bestaan.

Ook Lanka meent dat, zelfs als virussen bestaan, ze niet gedetecteerd kunnen worden met de huidige technologie. Dat het volledige genoom van SARS-CoV-2 al binnen zeer korte tijd was ontrafeld en dat er op basis daarvan mensen getest kunnen worden, maakt op hem, en op Kaufman, weinig indruk.

Lanka is inmiddels alweer doende de deskundigen uit te dagen en heeft een open brief aan de Duitse viroloog Christian Drosten gepubliceerd waarin hij hem beticht van ‘misdaden tegen de menselijkheid’ wegens het op onwetenschappelijke gronden bepleiten van vaccinaties en het prematuur ontwikkelen van een virustest. Drosten is daarmee, volgens Lanka, verantwoordelijk voor ‘de toename en mondialisering van de Chinese ziektepaniek’.

En waarop baseert Lanka zich? Op de ideeën van Ryke Geerd Hamer, een ook in Nederland wel bekende arts-kwakzalver die eind vorige eeuw beweerde een nieuw ‘Germaans’ alternatief te kunnen bieden voor de Joodse medische wetenschap, die erop gericht zou zijn de niet-Joodse bevolking uit te roeien. Hamer baseerde zijn ideeën op die van de nazi-arts Gerhard Wagner, en voegde er onder meer de eigen observatie aan toe dat de meeste Duitse oncologen nog steeds Joods waren, en dat in Duitsland geen enkele Jood chemotherapie krijgt — met de naalden die daarbij worden gebruikt worden namelijk nanochips met gifcompartimenten geïmplanteerd die via kunstmanen kunnen worden geactiveerd.

Hier komen we terecht in het moeras van antisemitisme, pseudowetenschap en paranoia waaruit voor sommige mensen geen ontsnappen meer mogelijk lijkt.

Een coronavirus onder de elektronenmicroscoop. (foto: Marc Desforges)
Extracellulair blaasje onder de elektronenmiscroscoop. (foto: Ji Young Mun)

Punt uit

Om toch nog een allerlaatste poging te ondernemen om te zien of er een kern van waarheid in Kaufmans beweringen zou kunnen schuilen, heb ik contact gezocht met diverse onderzoekers. In zijn videopresentatie haalt Kaufman nogal prominent een citaat van viroloog James Hildreth aan, die zou hebben beweerd dat ‘het virus in alle opzichten een exosoom is’.

Nu is dit allereerst een uit het verband gerukt citaat: Hildreth wilde aangeven dat in sommige gevallen een virus zich kan gedragen als een exosoom, als het op zoek is naar een manier om de geïnfecteerde cellen te verlaten — zijn in 2003 gepubliceerde ‘Trojaanse exosomen-hypothese’. Toen ik Hildreth via Twitter wees op deze interpretatie van zijn werk, antwoordde hij resoluut: ‘Het virus bestaat. De pandemie bestaat en wordt veroorzaakt door het virus. Punt uit.’

Nog een tweet van Hildreth waarin hij duidelijk de verkeerde interpretatie van zijn werk door virusontkenners verwerpt.

De Zweedse onderzoeker Jan Lötvall, zelf een expert op het gebied van het exosomen-onderzoek, interviewde in april van dit jaar voor zijn YouTube-kanaal de Amerikaanse moleculair-bioloog Kenneth Witwer over de opvattingen van Kaufman en consorten dat onderzoekers virussen en exosomen zouden verwarren. Witwer: ‘De aanwezigheid van virussen wordt tegenwoordig niet meer bepaald door middel van een microscoop, dus het doet niet ter zake of ze uiterlijk op exosomen lijken.’ En over de stelling dat het virus in het geheel niet bestaat of althans onschuldig is: ‘Waarom iemand dat zou geloven ondanks overweldigend bewijs van het tegendeel is onduidelijk.’

Dit verhaal is gebaseerd op een serie artikelen op de website van de auteur: The Corona Conspiracy.

Wie het virus uit een pandemie haalt, staat voor de niet geringe opgave het verspreidingspatroon van deze nieuwe ziekte te verklaren, vanuit een centraal punt in China tot aan de gehele wereld, steeds uitwaaierend vanuit de diverse besmettingshaarden. In Viruses, plagues and history uit 2010 geeft microbioloog Michael Oldstone een aantal fraaie voorbeelden van de invloed die virussen op de wereldgeschiedenis kunnen hebben.

Toen de Spanjaarden Zuid-Amerika veroverden, decimeerden zij de inheemse volken door ze te besmetten met ziekten waarvoor zij zelf immuun waren. Toen Franse soldaten aan de gele koorts bezweken, besloot Napoleon een groot deel van zijn Noord-Amerikaanse gebieden te verkopen aan de Amerikaanse regering, waardoor die haar territorium flink kon uitbreiden. De slavenhandel kreeg een enorme impuls toen bleek dat zwarte landarbeiders beter tegen de gele koorts konden dan de inheemse bevolking van Zuid-Amerika.

Hoe waarschijnlijk is het, dat niet een virus, maar bijvoorbeeld een psychologisch trauma, een vervuilde waterbron of 5G-technologie een dergelijk patroon voor elkaar kan krijgen?

Uit: Skepter 33.3 (2020)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Frank Visser is werkzaam in de informatietechnologie.