Stop de persen 2002

[Nieuwskroniek uit Skepter door Jan Willem Nienhuys – index]

27 december 2002. Eigenlijk te veel eer voor onzin, maar vooruit: de raëliaanse beweging maakt bij monde van bisschop Brigitte Boisselier van de firma Clonaid de geboorte bekend van gekloonde baby’s: eentje op tweede kerstdag, de andere een week later in Nederland. Te oordelen naar bb’s verhaal is het klonen van men sen nog makkelijker dan ivf. Grote ophef, maar bewijzen ho maar, terwijl het enige moeilijke aan zo’n bewijs is dat je bedrog zoals verwisseling van wattenstaafjes moet uitsluiten. Veel gratis reclame voor een dubieuze firma. Andere klonisten (Zavos en Antinori, zie ook 8 april 2002) hadden al eerder successen aangekondigd, maar eind maart 2003 moet het eerste bewijs nog komen. Ondertussen bezwijkt het eerste gekloonde schaap Dolly voortijdig aan ouderdomskwalen. SdP voorspelt dat voor de non-prestatie van Clonaid een ig-Nobelprijs zal worden uitgereikt.

24 december. Zo rond kerst is er altijd belangstelling voor religie. Het cbs en het cpb zijn het oneens over de onkerkelijkheid. Als je eerst vraagt: bent u kerkelijk of niet, dan zegt 63%: niet, maar als je `geen kerkelijke gezindte’ opneemt in een waslijst van mogelijkheden, kruist maar 40% die mogelijkheid aan.

24 december. De regering in Malawi is door en door corrupt en heeft het land in een permanente hongersnood gestort. Nu wordt er verteld dat ze vampiers inzet om bloed te zuigen dat voor voedsel geruild kan worden. Het gerucht heeft al iemand het leven gekost. (de Volkskrant, NRC Handelsblad.)

23 december. De homeopathische artsenclub vhan is de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 2% per jaar gekrompen. De belangstelling voor de basisopleiding gelijkenis- en verdunkunde is teruggelopen van meer dan 100 tot 13.

21 december. In het BMJ wordt volgens de epidemiologische regels van de kunst bewezen dat de vloek van Toetanchamon niet bestaat.

18 december. Tvind/Humana-sekteleider Amdi Petersen (zie 29 oktober 2001) staat terecht in Denemarken. Hij zou zich verrijkt hebben met tweedehandskleding. Op 10 januari wordt hij _ gezien de te verwachten straf _ na 11 maanden uit voorlopige hechtenis ontslagen. (Eindhovens Dagblad 18, 20 december, Trouw 20 december, 11 januari.)

17 december. Echinacea werkt niet tegen verkoudheid, althans niet beter dan alfafa. Dat is de uitkomst van een onderzoek in Wisconsin, gerapporteerd in Annals of Internal Medicine. Aan de proef namen 150 studenten deel.

16 december. Ewoud Sanders presenteert een aardige variant op de bekende sneeuwwoordenmythe: in het Nederlands zijn ruim dertig woorden voor kou. Als dit aantal iets over onze leef- en denkwereld zegt, dan zijn wij vreselijke koukleumen. (NRC Handelsblad.)

12 december. Anglicaans priester Lee Rayfield promoot de wetenschap bij kleine kinderen door ze de bekende grap over de kerstman uit te leggen: als dit recente Amerikaanse verzinsel echt bij 90 miljoen schoorstenen langs gaat, zou hij door zijn grote snelheid gebraden worden. De kleuters waren tot schreiens bewogen. (Trouw, de Volkskrant 12 december, NRC Handelsblad 11 december)

12 december. De paus wijdt zijn woensdagse meditatie aan Jeremia 14:17-21 (de profeet die zoveel jeremieert). Gans Nederland meent _ op gezag van l’Unità _ dat de paus zegt dat God genoeg heeft van de mensen. In Nederland en bij l’Unitàis kennis van de bijbel zowat uitgestorven. (Onder meer Trouw, 15 januari 2003.)

9 december. Publicist Richard Bremer moet niets hebben van Jozef Rulof, en gelooft niet in karma, maar vindt het wel een bruikbare werkhypothese. Hij ziet ook wel wat in Blavatsky, Alice Bailey en Benjamin Creme (van de Maitreya). Blavatsky’s rassen zijn eigenlijk bewustzijnsstadia die niets met haarkleur te maken hebben, zegt Bremer. Bremer weet niet wat een werkhypothese is, zegt SdP. (Trouw.)

7 december. Detectiveschrijfster Patricia Cornwell heeft een paar miljoen pond uitgegeven om te bewijzen dat `Jack the Ripper’ eigenlijk de impressionistische schilder Walter Sickert was. Haar boek daarover laat zien hoe je met voldoende volharding jezelf alles kunt wijs maken.

7 december. Na het overlijden van Bigfootgrappenmaker Ray Wallace bekent diens echtgenote dat zij ook regelmatig in een gorillapak rondstruinde om de mythe op te peppen. (Provinciale Zeeuwse Courant.)

4 december. Heinrich van Geene alias Elia van het Efraïmgenootschap (zie 13 juli 2002) bemoeit zich met de aanstaande verkiezingen. Hij beveelt de Lijst Pim Fortuyn (lpf) aan. Een tijdje later horen we dat Elia voortdurend meent vergiftigd te worden, met arsenicum nog wel. Daar krijgt hij schedelkrimp van. (Trouw 4 december, 13 januari 2003.)

3 december. Medium Char Margolis komt op de Nederlandse tv. Ze ziet er leuk uit en is sympathiek in de omgang. Dat heb je wel nodig als je knollen voor citroenen wilt verkopen. Knollen? Paardenvijgen van 500 dollar het stuk. (Provinciale Zeeuwse Courant.)

16 november. De kanalen op Mars spraken ruim een eeuw geleden tot ieders verbeelding nadat Percival Lowell er boeken over schreef. Minder bekend is dat Lowell ook kanalen op Venus zag. Astronomen Shehan en Dobbins schreven in Sky & Telescope van juli. dat Lowell Venus door een wel heel klein gaatje had bekeken en oplettende oogartsen concludeerden daaruit dat de Venuskanalen adertjes in Lowells oog moeten zijn geweest. (NRC Handelsblad.)

16 november. In de vs kun je de mensen alles wijs maken. Volgens een recent Amerikaans verzinsel waren de maanlandingen in 1969-1972 allemaal nep en een samenzwering houdt dat geheim. Toen astronaut Buzz Aldrin een opdringerige documentairemaker een klap verkocht was voor nasa de maat vol. Ruimtevaartjournalist James Oberg kreeg opdracht een boekje te schrijven om de neptheorie te weerleggen. Maar toen men bij nasa bij geruchte vernam dat Phil `Bad Astronomy’ Plait het toch wel dieptreurig vond dat zulke maatregelen nodig waren (teveel eer voor onzin), werd Oberg weer ontslagen. Nu gaat die op eigen gelegenheid door. Hoe iemand de nasa kan verdenken van enige kundigheid om het publiek te manipuleren is een raadsel. (de Volkskrant 16 november, Trouw 2 december.)

27 november. Een condoomfabrikant meldt dat Nederlanders grote minnaars zijn. Ze doen het 158 maal per jaar, het jaar daarvoor was het nog maar 94 maal. Mogelijk is de steekproef wat vertekend door het feit dat die bestond uit bezoekers van de condoomwebsite. Het kwam breeduit op het nos-journaal, wat tekenend is voor het wetenschappelijk analfabetisme aldaar, waar men ook nooit het verschil tussen astrologie en astronomie kan onthouden. (NRC Handelsblad.)

9 november. Ex-minister en `agnost’ Roger van Boxtel wordt nieuwe voorzitter van het Humanitisch Verbond, dat met circa 13.000 vergrijzende leden nogal kwakkelt. Hij volgt Cliteur op, die zich weliswaar atheïst noemt maar (zie Skepter, december 2002) niet goed op de hoogte is van wat hij eigenlijk ontkent. Het hv als vergaarbak van spiritualiteit (paranormaal en New-Agegeloof volgens de Nationale Spiritualiteitstest op 3 november) ziet het nieuwbakken lid niet zitten. (Trouw.)

7 november. Het New England Journal of Medicine rekent af met het verhaal dat je van de mazelenprik autistisch kunt worden.

6 november. Kardinaal Simonis komt les geven aan een school in Tilburg. De leerlingen menen dat de Lage Landen door Willem van Oranje gekerstend werden. Bij rondvragen in Nederland over de inhoud van de bijbel blijkt dat alleen verhalen zoals dat van het kindje in de kribbe en de ark met alle beesten goed bekend zijn. Maar hoe dat nou met dat kruis zat, weet maar de helft. (de Volkskrant, Eindhovens Dagblad 6 november, Trouw 16, 20 november.)

2 november. De Franse gebroeders Bogdanov, presentators van sf-achtige tv-programma’s en coauteurs van Dieu et la science (1991) zijn gepromoveerd op een aantal artikelen in natuurkundige vaktijdschriften. Hun werk (over kwantumfluctuaties van de tijd-ruimtemetriek op de Planckschaal) is volslagen wartaal. Bij de tijdschriften had men kennelijk poep in de ogen, en bij de universiteit van Dijon is het systeem kennelijk net zo rot als bij de instelling in Parijs die Teissier een doctorsgraad gaf. (NRC Handelsblad.)

31 oktober. Nog iemand die weet hoe de wereld in elkaar steekt. Voortman van de sgp in de gemeenteraad te Rijssen (Ov.) meldt dat prins Claus gestorven is door de zonden van deze wereld. (NRC Handelsblad.)

30 oktober. Industrie- en economie-astrologe Patricia Schwennold houdt zitting in Eindhoven (150 euro per consult). Het ondernemersklimaat voor de regio zit wel goed. De oorlog tegen Irak begint half december. Altijd goed om te weten dat er nog astrologen zijn die zich aan falsifieerbare uitspraken wagen. (Eindhovens Dagblad.)

23 oktober. Alternatieve genezers hebben onvoldoende medische basiskennis, vinden de opleidingen voor dit `vak’, en dat moet anders. (Eindhovens Dagblad.)

23 oktober. Een kistje wordt ontdekt waar blijkens een opschrift misschien de botten van een broer van Jezus in zaten, waarschijnlijk een vervalsing.

23 oktober. Op Terschelling is theezwamdrank (Komboecha) een hype. Die drank ontstaat door in thee met suiker een mat van gisten en bacteriën te laten groeien. Het smaakt enigszins als ijsthee met prik, en zou goed zijn tegen alle kwalen. Als je pech hebt groeien er ook verkeerde bacteriën of schimmels in. In Terschelling zijn voor zover bekend nog geen slachtoffers gevallen. (Leeuwarder Courant.)

22 oktober. P.J. van der Schaar, een der topkwakzalvers van de vorige eeuw, beveelt inspuitingen met dierlijke foetuscellen aan tegen veroudering, maar diverse hoogleraren vinden het een gevaarlijke en waardeloze methode die verboden zou moeten worden. (Provinciale Zeeuwse Courant.)

19 oktober. Met een dikke huid of als je je veilig voelt, voel je minder ogen in je rug prikken (zie Skepter, december 2000), zegt Ohio State (NRC Handelsblad.)

12 oktober. Ig-Nobelprijzen voor de waf-woefvertaler, het exponentiële verval van bierschuimkragen en te grote linkertestikels in antieke beelden. (NRC Handelsblad.)

12 oktober. In New York is een correlatie gevonden tussen adhd en hersengrootte, staat in JAMA van 9 oktober. Onrustige kindertjes hebben kleinere hersens. (de Volkskrant.)

11 oktober. De Amerikaanse Academy of Sciences zegt dat een leugendetector ongeschikt is om tijdens sollicitaties mogelijke spionnen te vangen. (de Volkskrant, 11 oktober.)

10 oktober. De Nobelprijs economie gaat naar Kahneman en Smith. Met name Kahneman heeft duidelijk laten zien hoe slecht de intuïtie werkt bij oordelen op basis van kansen. (de Volkskrant.)

2 oktober. Monica Besra uit India zou spontaan genezen zijn door een medaillon van Moeder Teresa. Een wonder, zegt het Vaticaan. Ongelovigen zeggen dat de zieke gewoon in het ziekenhuis is behandeld. Binnenkort wordt Mrs. T. zalig verklaard. (o.a. Trouw, 3 oktober.)

1 oktober. Nederlands enige en oudste atheïstenclub De Vrije Gedachte (zieSkepter, september 1998) is op sterven na dood. Nu God zelfs bij christenen oplost in een semantische mist is aperte goddeloosheid slechts donquichotterie. Voormalig leider Jan Vis gaat in zijn eentje nog door. Hij hoopt op nieuwe polarisatie door de islam. (Trouw.)

28 september. Lieneke van den Hoek had de Bijlmerramp voorzien, zo onthult Pierre Heijboer in een nieuw boek Doemvlucht (zie Skepter, december 1993).

25 september. Stukje bij beetje onthult Gaston De Roeck op internet dat de verdwenen Rechtvaardige Rechters (zie Skepter, december 1996) zich bevinden achter het altaar van de kerk in Wetteren. Maar daar is alleen een lege ruimte.

20 september. In Nieuw-Zeeland correleert borstvoeding met allergie (bij kinderen geboren circa 1972). Niet ondenkbaar, omdat beide sterk met sociaal-economische en omgevingsfactoren correleren. Men ziet echter direct een causaal verband, volgens SdP zonder enige reden. (Trouw, NRC Handelsblad.)

19 september. Nature meldt dat prikkeling van een bepaald kronkeltje in de hersenschors tot anatomische illusies oftewel uittredingservaringen kan leiden. (Trouw, NRC Handelsblad.)

18 september. Ex-verpleegkundige Lucia de B. wordt verdacht van het ongevraagd euthanaseren van ruim een dozijn zieken. Haar curieuze `compulsie’ die ze in haar dagboek vermeldde sloeg op het leggen van tarotkaarten. Ze hield dat geheim omdat ze niet als een Jomanda wou rondlopen, zei ze – kennelijk niet wetende dat Jomanda tarot gevaarlijk vindt. De zieken voor wie ze kaarten zou hebben gelegd, bleken van niets te weten.

17 september. De frauderende neuroloog H.J.G. (zie 19 mei 2001) krijgt een boete van 130.000 euro. G. had 300.000 euro opgestreken voor zijn `onderzoek’, daar willen de fiscus en justitie ook nog wat van hebben. De rechter is niet te spreken over het gebrek aan medewerking van ziekenhuis en beroepsvereniging van neurologen. Ook de inspectie heeft lang getreuzeld met het doen van aangifte, zo meldt de toenmalige medisch directeur van Boeringer Ingelheim.

16 september. Een robot vindt achter een deurtje aan het eind van een schacht in de piramide van Cheops een ander deurtje.

7 september. Twee jaar cel kreeg een Nigeriaaanse hoerenmadam uit Borssele voor vrouwenhandel. Ze had een werkneemster murw gemaakt met een verkrachting en een `voodoovertoning’ (zie ook 14 november 2001 en 10 januari 2000). (Provinciale Zeeuwse Courant.)

7 september. Wetenschappers mogen de Kennewick Man bestuderen. Volgens indiaanse scheppingsmythes is dit 9000 jaar oude skelet gewoon een indiaan, die een graf in zijn stamgrond hoort te hebben. (de Volkskrant.)

6 september. Een Zweedse politica wil het geboortecijfer opkrikken door elke zaterdag (!) veel pornofilms op de tv te vertonen. In Frankrijk worden steeds meer (thans dagelijks gemiddeld 31 uitzendingen en niet alleen op zaterdagen) in dit genre aan de ether toevertrouwd, zonder dat dit een naspeurbaar effect op het geboortecijfer heeft. (Trouw 6, 11 september.)

6 september. De eerste universitaire studie fysiotherapiewetenschap gaat van start in Utrecht. Doel is een wetenschappelijke onderbouwing van fysiotherapie. (Utrechts Nieuwsblad.)

5 september. Rotterdamse onderzoekers ontdekken dat sint-janskruid (zie bijvoorbeeld 17 april) het antikankermiddel irinotecan versneld afbreekt. Alweer blijkt: geen sint-janskruid als je echt wat mankeert. (Provinciale Zeeuwse Courant.)

4 september. Het zomert nog. Nabij Oud-Alblas zou een schildpad rondzwerven die zomaar kinderhandjes afhapt, althans volgens het Jeugdjournaal. (Trouw 4 september, NRC Handelsblad 5 september.)

4 september. Een Japans wondermiddel uit de chiropractische keuken is in opmars: Kinesio-tape, een soort grote pleisters die nek- en schouderklachten, lage rugpijn, zere knieën, tennisellebogen en rsi doen verdwijnen. (Eindhovens Dagblad.)

31 augustus. Begin september promoveert psychiater Christina van der Feltz-Cornelis. Mensen die met onverklaarbare klachten de deur van de dokter platlopen, hebben baat bij gerichte psychiatrische hulp. De meesten blijken een depressie of angststoornis te hebben. (de Volkskrant.)

27 augustus. Eenheid 731 van het Japanse leger deed `wetenschappelijke’ proeven met biologische oorlogsvoering in China tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld vivisectie op krijgsgevangenen, en hele dorpen tegelijk met pest, miltvuur en cholera besmetten. Naar schatting kostte een en ander het leven aan 300.000 Chinezen. In ruil voor straffeloosheid en geheimhouding kreeg de vs de onderzoeksresultaten. Overlevenden hebben vijf jaar geprocedeerd om schadevergoeding te krijgen. Een Japanse rechtbank wees die eis af, maar erkende wel dat eenheid 731 bestaan had. (NRC Handelsblad 28 augustus, de Volkskrant 27 augustus.)

27 augustus. Vitaminepusher Matthias Rath stuurde 600 miljoen e-mails aan de Tweede Kamer en het ministerie van Volksgezondheid. De rechter verbiedt hem hiermee door te gaan. (Trouw 27 augustus, NRC Handelsblad 14, 16 september.)

21 augustus. Theologe Berthe van Soest kreeg rsi, en in plaats van promoveren of preken tikken ging ze dus maar tarotkaarten leggen. Ze beschouwt dat als een zingevingsspel. Enig conflict met het traditionele zingevingsspel genaamd `christelijke geloof’ ziet ze niet. `Precies dezelfde vragen komen aan de orde’, zegt ze, en wat de antwoorden betreft, `jij blijft de autoriteit’. (Leeuwarder Courant 21, 28 augustus.)

17 augustus. Een commissie heeft antropoloog Chagnon min of meer van alle blaam gezuiverd (zie Skepter, maart 2001). Hij heeft zich weliswaar ingelaten met dubieuze financiers en zich weinig bekommerd om de effecten van zijn onderzoek, maar Tierneys boek Darkness in El Dorado deugt van geen kanten. (NRC Handelsblad.)

10 augustus. Kun je vuurbollen horen (zie ook Skepter, maart 1992)? Een laagfrequent elektromagnetisch signaal zou onder bepaalde omstandigheden in geluid kunnen worden omgezet. Maar de energie van het meteoorspoor lijkt onvoldoende. Misschien ontketent de meteoor een nog onbekend elektrisch verschijnsel. (NRC Handelsblad.)

10 augustus. De kersverse partij LPF gaat onder leiding van enneagramgoeroe Jan Willem van de Wetering de neuzen gelijk richten. Het enneagram zou eeuwenoud (Babyloniërs, Pythagoras) zijn. Jaren 1960 is accurater (zie Skepter, juni 2000). De partij spatte kort na deze enneagramtraining uiteen. (Utrechts Nieuwsblad.)

9 augustus. Saartjie Baartman (zie Parariteiten, juni 2002) wordt plechtig begraven. (NRC Handelsblad, Trouw 10 augustus.)

3 augustus. In de duinen bij Egmond worden de lichamen van een vermoorde moeder en haar dochtertje gevonden. Ze waren al sinds 1997 zoek. In de tussentijd heeft de politie vruchteloos 1200 tips nagetrokken, waaronder vele van paragnosten. De uiteindelijke informatie die leidde tot de vondst is van de inmiddels overleden dader (via zijn broertje) zelf afkomstig. (o.a. Trouw, 3 augustus.)

31 juli. Meer zomerophef. De Bijenkorf verkoopt zuurstof in flesjes, maar na kritiek van professor Timmerman stoppen ze de verkoop van dit `funproduct’. Weliswaar is zuivere zuurstof bij langdurig gebruik schadelijk, maar de acht gram in zo’n flesje is volgens SdP 1 procent van het dagelijkse gebruik, met een volume van 16 ademhalingen, niks dus. Dat vindt de Keuringsdienst van Waren ook, maar die betitelt de claim dat het tegen katers, jetlag en luchtvervuiling helpt als pure kletskoek. (Trouw, Provinciale Zeeuwse Courant 31 juli., Trouw, de Volkskrant,Eindhovens Dagblad 1 augustus.)

31 juli. De fantasie-indiaan Juan Diego (aan wie de `Maagd van Guadalupe’ verschenen zou zijn) wordt heilig verklaard. Twee echte indianen worden ook zalig verklaard. (NRC Handelsblad 30 juli., Trouw 31 juli., 2 augustus, de Volkskrant 31 juli.)

30 juli. De Belgische minister voor Volksgezondheid, Magda Aelvoet van de groene partij Agalev had al eerder geprobeerd chocoladesigaretten te verbieden. Nu ontpopt ze zich als antifluoridegelovige. Van teveel daarvan word je dom, moe en terneergeslagen. Als het even kan moet de fluoride zelfs uit de tandpasta. Ze kondigde dit aan in Humo. Grote verbazing alom, te meer daar ze de Hoge Gezondheidsraad citeert, die fluoride juist aanbeveelt. `Manifeste ecohysterie’, schrijft de Gazet van Antwerpen. Volgens de Europese regels kun je fluoride ook niet zomaar verbieden. Vier weken later trad Aelvoet af omdat ze bij nader
inzien tegen levering van mitrailleurs aan Nepal was.(NRC Handelsblad 30, 31 juli.,Eindhovens Dagblad 30 juli., 1, 28 augustus, de Volkskrant 31 juli., Trouw 2 juli.)

26 juli. Nog meer onzin uit Science ontzenuwd. Licht in de knieholte heeft invloed op de biologische klok, schreven ze in 1998. Niet waar, zeggen ze nu. (NRC Handelsblad, 27 juli.)

25 juli. Kernfusie in imploderende dampbelletjes (zie 5 maart) kan niet. Onderzoekers Didenko en Suslick rekenen in Nature uit dat chemische reacties in die belletjes zowat alle energie opeten. (de Volkskrant, NRC Handelsblad, 27 juli.)

24 juli. Aardscheerder 2002 NT7 heeft – voor zover op 5 juli. bekend – een kans van 1 op de miljoen dat hij de aarde in 2019 treft, een ramkoers dus. Een week later is het `gevaar’ nog maar een kans van 1 op 50 miljoen in 2060. (NRC Handelsblad 24 juli., Eindhovens Dagblad, Utrechts Nieuwsblad 25 juli., de Volkskrant, Trouw 31 juli.)

24 juli. Of je al dan niet patronen voor zinvol aanziet, met andere woorden paranormaal gevoelig, (bij)gelovig of spiritueel bent, zou wel eens met de hoeveelheid dopamine in de hersenen kunnen samenhangen, meldt New Scientist. Dit werd getest door vervormde gezichten en onzinwoordjes in een flits te vertonen. Zou dat ook verklaren wat mensen vinden als ze de tijd hebben om ergens over na te denken?

23 juli. Amerikaanse neonazi en blanke militant William L. Pierce overlijdt aan kanker, oud 68 jaar. Zijn roman The Turner Diaries (pseudoniem Andrew Macdonald) was de inspiratie voor Tim `Oklahoma’ McVeigh. (de Volkskrant, 25 juli..)

22 juli. Een graancirkelmaker (21) uit Heinenoord geeft zich aan en moet 475 euro schade betalen. (NRC Handelsblad, de Volkskrant.)

20 juli. Een grappenmaker bij NRC Handelsblad illustreert een berichtje over deformatie van metalen met een prentje van Uri Geller. Brievenschrijvers waren not amused.

17 juli. Over Ikea circuleert het broodjeaapverhaal dat kinderen uit de ballenbak door Polen of islamieten of zigeuners ontvoerd worden en nog net op tijd (gedrogeerd en onherkenbaar gemaakt) gevonden worden. Een klassieker uit Brunvands The Choking Doberman uit 1986. (Utrechts Nieuwsblad 17 juli.,Eindhovens Dagblad 24 juli.)

16 juli. 2002. Alweer dodelijke Chinees `kruidenmiddelen’ voor de slanke lijn. Ditmaal in Japan. 160 Japanse vrouwen kwamen in het ziekenhuis, bijna de helft met leverschade. Er vielen vier doden. Eerder was er met Slim-10 in Singapore ook zoiets (16 zieken, 1 dode) Oorzaak: fenfluramine en hoge doses schildklierhormoon. (o.a. Provinciale Zeeuwse Courant 16 juli., Utrechts Nieuwsblad 20 juli.)

13 juli. Rutten (zie 11 april) heeft alsnog twee wonderen ontdekt, waaronder een longkankerpatiënte die weer helemaal beter was. God staat dus aan zijn zijde. Rutten is ook al weer aan het voorspellen: de Wederkomst is in 2007. (NRC Handelsblad.)

13 juli. De sekte van Geene alias het Efraïmgenootschap (zie 27, 31 oktober 2001 en 2 januari 2002) alias de vierde persoon van God, de Bruid, is radicaler geworden. De angst regeert en gezinnen worden verwoest, volgens de `weggezuiverden’. Diverse mensen zijn geruïneerd. De sekte telt nog 30 volwassenen. (Trouw.)

11 juli. Knieoperaties bij beginnende pijnlijke artrose helpen niet, meldt het New England Journal of Medicine.

10 juli. De Maharishi gaat met 40.000 mensen non-stop mediteren voor de wereldvrede. Twee maanden later is er nog weinig van te merken. (Utrechts Nieuwsblad.)

8 juli. Op dure Chinese hotelkamers kun je geen bbc meer kijken, want na een item over de Falun Gong werd de bbc van de satelliet Sinosat gegooid. Tussen 23 en 30 juni kaapte de Falun Gong zelf de Sinosat een aantal keer, en 5 juli. was het weer raak. De mooie plannen van de Chinese regering met die satelliet staan op losse schroeven. (NRC Handelsblad 8, 11 juli., de Volkskrant 10, 15 juli.)

6 juli. Een vooraanstaand landelijk `avondblad’ (dat op zaterdagochtend al om half tien bij SdP bezorgd wordt) lijdt aan hersenverweking: een paginagrote onkritische recensie van The Hunt for Zero Point van Nick Cook, met allerhande wilde verhalen over antizwaartekracht. (NRC Handelsblad.)

2 juli. `Heden Wereld ufo-dag’ meldt Bart Overvliet (53) uit Den Haag, voorzitter van de Nederlandse Raëliaanse Beweging (43 leden). Hij drinkt alleen thee want de cafeïne in koffie breekt je dna af, hetzelfde spul in thee kennelijk niet. (Eindhovens Dagblad.

19 juni. Vlaamse kinderen zouden slimmer zijn dan Nederlandse (berichten tal van Nederlandse kranten.) Ze weten bijvoorbeeld dat de zon in het westen ondergaat, wat een ezel is, en hoe je `adres’ spelt. Later blijken die kranten een vooronderzoek naar woordenschat verkeerd begrepen te hebben. Het Vlaamse en Hollands iq zijn vrijwel gelijk. (NRC Handelsblad 19, 25 juni)

16 juni. Padre Pio wordt heilig verklaard (zie 20 december 2001 en 7 maart 2002).

14 juni. Kees Zoeteman (zie Skepter, maart 1998) is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg (toen nog kub) geworden op de leerstoel `Duurzaamheidsbeleid in internationaal perspectief’. Globalisering heeft als bron het toenemende zelfbewustzijn van de mens, en staat op gespannen voet met de duurzaamheid. Het kan alleen maar goed komen door compassie voor de medemens en de natuur, poneert hij in zijn intreerede (Eindhovens Dagblad.)

13 juni. Antiprikhomeopaat Tinus Smits prijst homeopathische druppeltjes aan als bescherming tegen `hersenvliesontsteking’. Ze zouden in Brazilië zijn uitgetest bij 90.000 jongeren, met verbluffende resultaten. Patricia Vermeer van het rivm is niet onder de indruk. Het was volstrekt onduidelijk hoe de controlegroep was samengesteld, in het bijzonder of die wel dezelfde leeftijdsopbouw had als de `behandelde’ groep.

11 juni. De ncrv betaalt een schadevergoeding aan de familie Kok wegens smaad in de `documentaire’ van Verheul. Zie ook 25 oktober 2001.

11 juni. Bisschop Punt van Haarlem, op 31 mei bij zijn afkondiging gesecondeerd door dubieuze wonderpromotor Pavel Hlinica (`duikt overal op waar bijgeloof, zwendel, maffiapraktijken en vrome meisjes samenkomen’), verklaart dat de openbaringen aan juffrouw Ida Peerdeman in Amsterdam tussen 1945 en 1961 een bovennatuurlijke oorsprong hebben. Dat wil zeggen dat Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, medeverlosseres is (dat zou dus een vijfde rooms-katholiek Mariadogma zijn, naast Moeder Gods – 431, altijd maagd – 649, onbevlekt ontvangen – 1854 en lichamelijk ten hemel opgenomen – 1950). Buiten Nederland is er veel devotie voor Lourdes aan de Amstel. Opmerkelijk, omdat vorige bisschoppen de openbaringen van Peerdeman `natuurlijk’ lees `apekool’ vonden. Punt schrijft de ene brief na de andere en Trouw bericht hier zeer uitvoerig over. (11, 12, 14, 15, 20, 26 juni, 5 juli.)

8 juni. Een Italiaans onderzoek zou hebben vastgesteld dat dwangneurosen (bijvoorbeeld alsmaar handenwassen) vaker bij streng-religieuze personen voorkomen. Trouwens erg bijgelovige mensen zijn ook vaak neurotisch. Maar het is niet duidelijk wat oorzaak en gevolg is. (NRC Handelsblad.)

5 juni. Tot nu toe hebben 6000 zwangere vrouwen meegewerkt aan een onderzoek over bekkenpijn, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. Ongeveer 1 op de 20 had na de bevalling last van deze klacht, maar de onderzoekers hebben al gemerkt dat het in de meeste gevallen vanzelf overgaat. Er zijn nog 1000 vrouwen nodig, en het onderzoek is in 2004 klaar. (Eindhovens Dagblad.)

4 juni. In hoger beroep krijgt Hans van Oordt 10 maanden (zie ook 14 april en 28 augustus 2001 en 12 februari 2002). De eis was overigens 15 maanden plus 5 maanden voorwaardelijk. Hij wil in cassatie, hoewel hij niet meer hoeft te zitten. (NRC Handelsblad.)

1 juni. De uiterste termijn voor ongeregistreerde homeopathische middelen is verlopen. Het betreft pakweg de helft van de 4500 artikel-4 middelen (hoogverdund zonder indicatie en alleen op recept) en ook de helft van circa 150 artikel-6 middelen (met indicatie, voor de zelfzorg). Wat niet geregistreerd is, wordt voorlopig gedoogd als er een aanvraag ligt. Maar voor kleinere fabrikanten (Bloem, Bonusan) betekent dat toch ruiming.

1 juni. De Japanse Geologische Vereniging verklaart dat alle paleolithisch Fujimurospul waardeloos is (zie 6 november 2000). (NRC Handelsblad.)

29 mei. De nieuwe orang-oetans in Ouwehands dierenpark in Rhenen voelden zich niet lekker, heimwee naar Dublin enzo. Nu worden ze ingestraald door een `paranormaal begeleidster’. SdP heeft een déjà-vu. Het gaat verbluffend goed met de apen. Zou dat de lente zijn, de begeleidster of haar magnetische krachten? (Utrechts Nieuwsblad 29 mei, Provinciale Zeeuwse Courant 30 mei.)

20 mei. Paleontoloog Stephen Jay Gould (1941) overlijdt. Zijn wetenschappelijke ideeën, bijvoorbeeld over hoe de evolutie met horten en stoten verloopt, zijn omstreden en zijn laatste boek is veel te dik. Maar hij was een energiek verdediger van de biologie in een land waar dat vak constant te lijden heeft van fundamentalistische aanvallen.

18 mei. Medici zien niets in iriscopie, melden gpd-bladen. Niettemin wordt iriscopist John Lange uit Enschede paginagroot in het zonnetje gezet. Kijk, dat is nou moreel verval volgens SdP. Is zeker ook al niet door Vorks bidclub bestreden. En de dag daarop juicht een pcm-krant, nota bene in de wetenschapsbijlage, over de Amerikaanse club die honderden miljoenen dollars over de balk gooit voor flutonderzoek van flutmiddelen. (Utrechts Nieuwsblad 18 mei, NRC Handelsblad 19 mei, 1 juni, Provinciale Zeeuwse Courant 21 mei.)

17 mei. Nog meer rare religie. De dramatische verkiezingsuitslag van 15 mei is een verhoring van gebeden geweest, volgens Cees Vork van de stichting Op de Bres Nederland. Duizenden bidders, bezorgd om het toenemend moreel verval in Nederland, zouden voor een ommekeer hebben gezorgd. Kennelijk heeft al dat bidden tegen Paars geen politieke moord voorkomen. Dat is zeker geen moreel verval. (Eindhovens Dagblad, de Volkskrant.)

16 mei. In de Groningse wijk Beijum geloofden twee jonge vrouwen (22, 24) in brua (zoiets als winti). Dit werd de vijfjarige dochter van een van hen fataal op 13 april. Toen waren er al meteen geruchten over `voodoo-praktijken’. De moeder zit nu in een psychiatrische inrichting. Wat later beweert Europol dat er in het afgelopen jaar tientallen rituele moorden in Europa zijn gepleegd. Hoe Europol bij dat aantal komt is onduidelijk (de Volkskrant, 17 april, NRC Handelsblad 16 mei,Trouw 28 mei.)

16 mei. Ad Valvas ondervroeg studenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam over hun godsdienstige opvattingen. De helft gelooft niet in wonderen. Ook een helft gelooft niet in de Heilige Geest, zo ze al weten wat daarmee bedoeld wordt. De andere helft gelooft er wel of ten minste een beetje in. Een studente vertelt dat ze opeens een vrouw met witte haren zag verschijnen in een anemonenveldje. De anemonengeest uiteraard, wie anders? (Trouw.)

13 mei. De Falun Gong bestaat 10 jaar, en viert dat onder meer met een paar honderd man in Hongkong. (Trouw 14 mei.)

13 mei. De 53-jarige Lawrence Wollersheim was geestelijk kapotgemaakt door de Scientologykerk, eiste in 1980 schadevergoeding bij de Californische rechtbank, en ontving uiteindelijk na een uitspraak van het hooggerechtshof 10 miljoen euro. (Trouw.)

4 mei. Amerikaans medium Char Margolis zal op 10 mei bij rtl4 te zien zijn. Ze werkt met de alfabetmethode. Zit er een a in de naam van uw overleden dierbare? Een e, een l, een m, een r? Gene Zijde is weinig scheutig met informatie. Voor 500 dollar geeft ze ook privé-consulten. Op 10 mei ging het niet door in verband met de moord op Pim Fortuyn. Het werd 31 mei. (de Volkskrant 4 mei, Utrechts Nieuwsblad, Provinciale Zeeuwse Courant 31 mei)

2 mei. Christenen onder aanvoering van een politieaalmoezenier hebben op 21 maart in Lancaster in Californië het offeren van een chocolade paashaas door een heksenclub verstoord met een gettoblaster. Wie is hier nu geschift? (Trouw, de Volkskrant.)

1 mei. De neohindoeïstische Platoschool is in 1983 opgericht. De kinderen leren er ook Sanskriet, filosofie en Indiase dansen. Maar nu gaat de school dicht want ze zitten met 140 kinderen onder de norm van 190. Reden zou zijn dat het geloof in de `corrigerende tik’ op de school ook welig tierde, althans in 1996. Een slaande directeur in 2000 deed de goede naam van dit eliteschooltje de das om. (Trouw 1 mei, de Volkskrant 2 mei.)

24 april. Evolutionair bioloog Loren Cordain uit Colorado denkt dat bijziendheid van cornflakes en niet van computers komt, want op het eiland Vanuata in de Stille Oceaan computeren de kindertjes volop maar eten weinig cornflakes en dragen ook weinig brillen. De oogbol wordt platter door insulinepieken. Volgens SdP zou je dus verziend worden van cornflakes. Zegt dit nu wat over biologie of over bijziendheid? (Eindhovens Dagblad)

26 april. De Kempische Volle Evangelie Gemeente Rehoboth te Eersel maakt reclame met `genezingswonderen’, zoals die van Ndifon (zie 23 oktober 2001). De Reclame Code Commissie vindt dat het niet door de beugel kan. Hijme Stoffels (zie Parariteiten, maart 2002) vindt van wel: Jan Zijlstra en massa’s anderen maken ook zulke reclame. Twee taalvelden lopen in deze zaak door elkaar heen, zegt Stoffels. In hoger beroep krijgt de Volle Evangelie Gemeente toch weer gelijk: je mag reclame maken met wonderen. Religie is geen commercieel product, en dan valt liegen onder de geloofsvrijheid. (Trouw, 26 april, 13 juli., Eindhovens Dagblad 1 mei, 2, 13 juli.)

20 april. Sander van Walsum interviewt Ronald Jan Heijn, de man die ruim 10 miljoen euro verkwistte met Oibibio. rjh zegt geleerd te hebben hoe de maatschappij in elkaar zit. Zijn missie blijft: spiritualiteit toegankelijk maken. Daar heeft hij in elk geval zelf wat aan, zegt hij. (de Volkskrant.)

18 april. Thor Heyerdahl (1914) overlijdt. Hij werd beroemd met zijn Kon-Tikivlot (1947) en andere pogingen om aan te tonen dat oude culturen allemaal met elkaar in verbinding stonden. Zie ook Skepter, december 1991.

17 april. Het sint-janskruid wordt aanbevolen tegen neerslachtigheid. Als bijwerking vermindert het de werkzaamheid van een hele waslijst geneesmiddelen. Nu blijkt Duke University gevonden te hebben dat het niet helpt tegen ernstige depressies. Sint-janskruid kunt u dus veilig gebruiken wanneer u eigenlijk niet ziek bent en niks slikt. Depressievelingen kunnen ook eens een dromerige warme koe gaan borstelen volgens Wageningse wetenschapper Jan Hassink, aldus een kookrubriek. Zou zo’n koe nou echt geen bijwerkingen hebben? Dooddrukken van onervaren borstelaars bijvoorbeeld? (Eindhovens Dagblad 17 april, de Volkskrant 29 april.)

11 april. Ruttens voorspelling (zie Skepter, september 2001 en Parariteiten van juni 2001 en ook 29 september 2001) komt niet uit. Om 20:30 zou er bij een pijnbomenbosje nabij Garanbandal een natuurwonder gebeuren en alle aanwezige zieken zouden beter worden. Er gebeurde niks in de stromende regen. Pech voor de tweehonderd Vlamingen en Nederlanders die waren komen kijken. Rutten begreep er niets van. Het was een verzinsel (dit zal hij nog wetenschappelijk uitleggen). Misschien waren de krachttermen van een dronken journalist de oorzaak (dat de Moeder Gods zo lichtgeraakt zou zijn is nieuw). Uiteindelijk besloot Rutten zijn functies in het IKI toch neer te leggen. Goed beschouwd is Rutten dus een kwakzalver: met vertoon van zekerheid aan ernstig zieken hoop op genezing geven. Steven Dufour (12) uit het Vlaamse Tielt is zwaar reumapatiënt. Hij ging mee, vertelt De Standaard, en voelt zich nu duidelijk beter (minder pijn en minder medicatie), maar hij zit nog wel veel in zijn rolstoel. Zijn zuster gaat zich voor armen en zieken inzetten. Rutten vindt het niet bijzonder.

8 april. Kloondokter Severino Antinori (zie 10 maart 2001) beweert dat een vrouw in zijn experiment al acht weken zwanger is. Hij zegt niet of dat van een kloon is. (Eindhovens Dagblad, NRC Handelsblad.)

4 april. Er komt een mini-onderzoek (tien brandweerlieden en tien bewoners) naar DNA-beschadiging ten gevolge van de Bijlmerramp. Levert dat iets op, dan zien we wel weer verder. (de Volkskrant.)

27 maart. U kunt nu ook astrologisch beleggen op de site www.starwatch.nl van Herman van Donkersgoed. De astrologen blijken achteraf de gebeurtenis van 11/9 goed te kunnen voorspellen. (de Volkskrant.)

25 maart. Tegen el-Moumni (zie 6 december 2001) wordt 1200 euro boete geëist, maar op 8 maart wordt hij vrijgesproken op grond van de vrijheid van godsdienst. De tv had niet laten zien dat hij uitdrukkelijk geweld veroordeelde en bovendien had de tv ‘marat’ (afwijking) met ‘besmettelijke ziekte’ vertaald.

21 maart. Grote getallen leveren vaak problemen in de krant. Een ijsplaat van 3250 km2 oppervlakte en 200 meter dik werd ergens omschreven als 1500 golfbanen. Zou een Amerikaan kilometers naar miles fout hebben omgerekend? Het ANP maakte ervan dat je met het water in die ijsplaat al die golfbanen een jaar lang kon besproeien (bedekken met 600 meter water is correcter). Twee dagen later was het weer raak: vijf miljard mensen sterft jaarlijks aan door water overgebrachte ziekten. (De kranten zijn bij SdP bekend.)

21 maart. De Tweede Kamer nam het Kushiwetje aan, exact een jaar nadat minister Borst had gezegd zo’n wet te willen invoeren (zie 21 maart 2001). De praktijk van een kwakzalver pardon alternatieve genezer kan nu op grond van vermoedens van schadelijkheid gesloten worden (als de Eerste Kamer akkoord gaat).

16 maart. De Lancet beweert dat de mammobiel wel helpt (zie 17 november 2001), namelijk dat de sterfte aan borstkanker er 21% door daalt en de totale vrouwensterfte 3,2%. (NRC Handelsblad.)

16 maart. Arts en Auto schrijft over het BDE-onderzoek van Pim van Lommel (zie elders in deze Skepter en 14 december 2001.) Vier vijfde van het stuk is nieuwetijdspraat. De auteur kent Susan Blackmore alleen van haar voordracht voor Skepsis in 1990, hoewel Van Lommel wel haar Dying to live (1993) citeert. Plasterk, Hulspas en Nienhuis [sic] krijgen een veeg uit de pan, want zij zijn fervente vechters die zich in allerlei bochten wringen om aan het causale wereldbeeld te voldoen.

14 maart. Emmanuel College in een voorstad van Newcastle upon Tyne besteedt in de biologieles veel aandacht aan Genesis 1-9, want evolutie is ook maar een geloof. Blair vindt het een goede school. (de Volkskrant.)

9 maart. Een therapeut uit Druten had een vrouw door geleide herinnering laten ontdekken dat ze seksueel misbruikt was door haar ouders, die haar ook foetussen lieten eten. Nu moet hij van de rechtbank in Arnhem 18.000 euro smartengeld betalen aan de ouders. (Provinciale Zeeuwse Courant, NRC Handelsblad.)

9 maart. Reilly deed in Glasgow al enkele proeven met homeopathisch verdund allergeen tegen hooikoorts, astma en rinitis. Die kwamen goed uit, tot vreugde van de homeopaten (zie 18 augustus 2000). Alleen de aantallen waren wat aan de lage kant. Nu is de proef herhaald in Southampton met 242 patiënten, met negatief resultaat (BMJ 2 maart). De homeopaten klaagden – voorspelbaar – dat het niet om echte homeopathie ging. (NRC Handelsblad, de Volkskrant.)

9 maart. De Falun Gong heeft op 5 maart een tv-station in Changchun, Jilin, bezet en eigen propagandafilmpjes uitgezonden. Veel buitenlandse FG’ers demonstreren. Later pakt de Chinese politie duizenden FG’ers op en vermoordt er een paar honderd, zegt de FG. De Chinese regering ontkent. (de Volkskrant 9, 12, 28 maart, Eindhovens Dagblad 26 april.)

7 maart. Een beeld van Padre Pio weent bloed in Messina. Dan belt een anonieme vrouw naar de krant en bekent huilend dat het een grap van haar zoon was. En toen zei de politie dat het vliegenpoep was. (Trouw, Utrechts Nieuwsblad 7 maart, De Telegraaf 8 maart.)

6 maart. In Spanje ijvert de rooms-katholieke kerk voor de heiligverklaring van Isabella, die indertijd het rk geloof nogal gewelddadig verbreidde (Inquisitie, verdrijving van moren en joden). (Trouw.)

6 maart. Orthorexia nervosa is een nieuwe eetstoornis. De lijders zijn geobsedeerd door gezond eten. Huisarts Steven Bratman bedacht dit in zijn boekHealth food junkies (2000). In Nederland loopt het (nog) niet zo’n vaart. (de Volkskrant 6 maart, NRC Handelsblad 30 maart.)

5 maart. Alweer kernfusie in een bekerglas, dit keer zogenaamd teweeggebracht door imploderende gasbelletjes. Al een week voor publicatie, op 1 maart, had Bob Park in zijn rubriek What’s New (www.aps.org/WN/) al verklapt dat het een doodgeboren mus was. Een publiciteitsstunt van Science?

5 maart. David Irving is failliet (zie Skepter, juni 2000 en 16 maart 2000). (Utrechts Nieuwsblad, Eindhovens Dagblad.)

2 maart. Piet Borst legt uit waar de opwinding over chlooramfenicol in garnalen over gaat. Ongeveer zoveel als in een kwakje oogzalf gaat, uitgesmeerd over 2000 kilo. De opwinding berust dus op biologisch onbenul. (NRC Handelsblad.)

2 maart. Over de these van dr. Marianne Riksen-Walraven dat crèches niet goed voor baby’s zijn, berichtte Parariteiten vorige keer al. Het onderzoek waar het op zou berusten geeft aan dat Amerikaanse kindertjes uit de betere milieus die langer dan 30 uur per week in de crèche verbleven, vijf procent spraakzamer én drukker worden. De Paarse regering wil nu ook onderzoek gaan laten doen. (Onder meerTrouw en NRC Handelsblad 14 maart.)

1 maart. Wytze de Lange, medewerker gentechnologie bij het XminY solidariteitsfonds, schrijft over een congres over voeding en gezondheid. Hij ziet grote mogelijkheden om de uitwerking van cola, hamburgers en E-nummers op genniveau te onderzoeken, alsmede hoe het Moermandieet en homeopathie op de genen inwerken. Hij vreest dat in onze Westerse wereld een open houding echter ver te zoeken is. SdP stelt dan ook voor dit door Indiase astrologen te laten doen. (Utrechts Nieuwsblad.)

23 februari. De Zuidhornse dermatoloog dr. Theo van den Akker is al vanaf september actief in het nazorgteam van gebedsgenezer Jan Zijlstra uit Leiderdorp, die volgens Theo en zijn vrouw regelmatig grote wonderen bewerkstelligt. (Utrechts Nieuwsblad.)

21 februari. Blijkens een brief naar Trouw gelooft een bde-onderzoeker en medeauteur van Pim van Lommel (zie elders in deze Skepter) nog rotsvast in de schoen op de richel van het Harborview Hospital (zie Parariteiten, september 1996).

20 februari. Radio Vaticana hoeft niet voor de Italiaanse rechter te komen (zie 15 februari 2001). Zijn antennepark heeft extraterritoriale status. (Trouw.)

20 februari. Op deze dag om 8 uur 2 des avonds wordt volgens een bepaald in Nederland gangbaar notatiesysteem het tijdstip als driemaal 2002 geschreven. Het achtuurjournaal en diverse kranten besteedden er ruim aandacht aan.

13 februari. Huub Berger (1941) is boswachter bij Austerlitz en heeft innig contact met zijn bomen. Hij vraagt zelfs een kropje sla of het wel opgegeten wil worden. Vanzelfsprekend zou Jezus dan ook een prima boswachter zijn geweest. (Utrechts Nieuwsblad.)

12 februari. Hoogbegaafdeninstituut Facta (zie 15 december 2001) staat te koop. Martinair en Wubbo Ockels zijn boos omdat Facta nog steeds adverteert met de medewerking van deze twee. (NRC Handelsblad 12 februari, de Volkskrant 13 februari.)

12 februari. Af en toe gaan verzekeringmaatschappijen na welk astrologisch teken de meeste ongelukken maakt. Wie in de lente of begin zomer geboren is, maakt brokken, en de veilige rijders zijn een half jaar later of eerder geboren. (de Volkskrant 30 januari 1997, 12 februari.)

9 februari. Sporters zijn bekend bijgelovig. Dat zal wel de reden zijn dat ze voedingssupplementen en doping slikken, terwijl ze vaak niet malen om goede voeding met veel koolhydraten. (NRC Handelsblad.)

9 februari. Daar komen de deukdijen (of dijdeuken) alweer (zie 18 mei 2000). In Vlaanderen meent Annemiek Maes dat computerstraling de boosdoener is, Richard Goossens uit Delft denkt dat een bepaald type stoel de doorbloeding vermindert. (de Volkskrant 8 februari.)

5 februari. Frits Abrahams was op bezoek bij Roy Martina (zie Skepter, juni 1998). Voor 1330 euro kun je een weekje Joy met Roy beleven bij deze gespierde dokter. Dat is goed tegen onnodige ziekten. Zes van de zeven belangstellenden zijn vrouwen die ademloos naar deze goeroe luisteren. (NRC Handelsblad 5,6 februari.)

30 januari. Het JAMA rapporteert over een dubbelblind onderzoek met 43 hartpatiënten die een half jaar chelatietherapie kregen, en 41 die een placebo kregen. Chelatie of niet maakte geen zier uit.

26 januari. De astrologe Lea Manders zit al in de gemeenteraad van Arnhem voor een lokale partij, en is voorzitter van de programmacommissie van Leefbaar Nederland. Ze verwacht nummer twee te worden, vlak onder Pim Fortuyn op de LN-lijst. Ze wil zich inzetten voor betere acceptatie van homeopathie, tarot en natuurlijk ook astrologie. De communicatie binnen LN is niet goed, dat komt door de verkeerde oprichtingsdatum. Maar Lea kwam niet op de kandidatenlijst, laat staan in de Kamer en Fortuyn begon voor zichzelf. (Vrij Nederland.)

26 januari. De Cock en De Boer van de Volkskrant zijn op bezoek bij medium Jacky van de Berkt in Bussum. Haar bedrog is lachwekkend doorzichtig, maar het publiek blijft vol eerbied.

26 januari. Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde beschrijft een geval van een dubbele klaplong door acupunctuur (zie verder Parariteiten).

24 januari. In Duitsland staat een jong satanistenechtpaar terecht wegens moord op een oud-collega. Zelf vinden de psychopaten dat ze ‘in opdracht’ handelden. Experts beweren dat er nog zo’n 7000 andere harde satanisten in Duitsland zijn. Uiteindelijk hoort het paar grijnzend de rechter 15 en 13 jaar plus tbs uitspreken. Ondertussen blijkt Pius XII een long distance duiveluitdrijving op Hitler te hebben toegepast. (Utrechts Nieuwsblad 24 januari, 1 februari, Provinciale Zeeuwse Courant 25 januari, de Volkskrant 29 januari.)

21 januari. In Maastricht is de Falun Gong Stichting Nederland opgericht. Peter Houben (29) is voorzitter. Peter begrijpt niet waarom de Chinese machthebbers bang zijn voor de Falun Gong. Zou het zijn omdat de Falun Gong niet bang is voor ze en uitkomt voor zijn mening? Medio februari wordt de Nederlandse FG’er Egon Knapen in Peking opgepakt, in elkaar geslagen en terug naar Nederland gestuurd. (Utrechts Nieuwsblad 21, 22 januari, 18 februari, de Volkskrant 16 februari, Trouw18 februari, NRC Handelsblad 20 februari.)

16 januari. De gsm-paniek in Spanje grijpt om zich heen. Op diverse plaatsen waar meerdere mensen tegelijk kanker krijgen, blijkt een van de 30.000 gsm-zendmasten te staan, die dan meteen de schuld krijgt. (Provinciale Zeeuwse Courant, Utrechts Nieuwsblad.)

14 januari. In de Waupun-gevangenis te Mount Horeb, Wisconsin, is de 43-jarige Jamyi Witch tot geestelijk verzorgster benoemd. Ze heet niet alleen ‘heks’, ze is het ook (Wicca). (NRC Handelsblad 14 januari, Trouw, Provinciale Zeeuwse Courant 15 januari.)

12 januari. Een psychotherapeut (56) van het riagg in Amersfoort nam van een patiënte voetstoots aan dat ze een meervoudige persoonlijkheid had, toen dreef hij haar duivels uit, ging met haar naar de kerk en uiteindelijk ook met haar naar bed. De tuchtrechter zette deze goeroe uit zijn beroep. Hij kan natuurlijk zo aan de slag als sjamaan. (Utrechts Nieuwsblad.)

9 januari. Klassiek homeopaat Fia van Daalen en transpersoonlijk therapeut Lidy Nienhuis hebben een schooltje opgericht in Gorredijk op basis van een filosofie bijeengesprokkeld uit de geschriften van Steiner, Montessori, Korzcak, Jung en Bach. Leerlingen zijn de vier jongste Van Daalentjes, allemaal hoogbegaafd (de oudste vier ook trouwens). Het schoolreisje gaat naar India. (de Volkskrant.)

4 januari. Pierre Krul was hoofdmonnik Dhammawiranatha van het Boeddhayana Centrum Nederland. Hij stond zo hoog in aanzien dat hij zich wel wat dacht te kunnen permitteren: seks met aanbidsters. Het is toch altijd hetzelfde liedje met sektes. (de Volkskrant.)

3 januari. Een nieuwe leugendetector, deze keer geadverteerd in Nature, verraadt uiterst licht blozen. Of hij op echte boeven en verdachten werkt is onbekend. Hij werkt ongeveer evengoed als een gewone leugendetector, dus met te veel vals positieven.

2 januari. Jezus is niet teruggekomen, maar profeet Elia van de Efraïmsekte kletst zich eruit. Ongehoorzame gelovigen hebben Gods plannen gedwarsboomd door hun leugens. Inmiddels blijken volgens de sekte de twaalf stammen van Israël Europa te zijn, en de Ark van het Verbond bevindt zich op Bardsley Island in Wales. Sekteleden hebben daar eventjes per helikopter een kijkje genomen. (Trouw 2, 8, 9 januari.)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis