Pathologische wetenschap

Irving Langmuir (1881-1957) gaf zes kenmerken van pathologische wetenschap: kleine effecten, nog maar net waarneembaar, geclaimde grote nauwkeurigheid, fantastische verklaringen, veel ad hoc excuses, geen vooruitgang, en belangstelling ebt weg. Opmerkelijk is dat Langmuirs experimenten om regen te maken (vanaf ca. 1946) ook deze zes kenmerken hebben.

Luchtfietserij

Topsporters die voor het podium gaan, trainen vaak in de bergen. De ijle lucht op die hoogte zou ervoor zorgen dat er meer zuurstof naar de spieren gaat, ook later tijdens een wedstrijd. Het wetenschappelijk bewijs hiervoor is lang niet zo stevig als het lijkt.