Tijdschrift Skepter

Tijdschrift Skepter Skepter is een populair-wetenschappelijk tijdschrift waarin allerlei buitengewone claims, omstreden theorieën en onorthodoxe methoden kritisch onder de loep worden genomen. Het tijdschrift werd in 1988 opgericht en wordt uitgegeven door de Stichting Skepsis. Het blad verschijnt vier keer