Vibrator

In victoriaanse tijden masseerden dokters hun hysterische patiëntes met een elektrische vibrator tot orgasme. Zou het werkelijk?

Handelaren in twijfel

Handelaren in twijfel door Cees Renckens Zolang wetenschappelijke onderzoeksresultaten nog omstreden zijn, kan men er geen overheidsbeleid op baseren. Er waren wetenschappers die zich samen met bedrijven en conservatieve denktanks hebben ingespannen om het debat zo lang mogelijk te laten