Discussie over astrologie

[inleiding]

brief 9 van Karel Roelofs, astroloog

Beste mijnheer Nanninga

Goed gelijk dan maar uw test. Vanuit mijn perspectief gezien zult u begrijpen dat er niet voor niks nog geen aanneemhypotheses hebben standgehouden. Dat is omdat de louter wetenschappelijke testen met erg vlakke astrologische benadering onrealistisch zijn, hoe vreemd dat ook mag lijken. Los van af en toe een astroloog-onderzoeker die serieus iets probeert te doen en dit publiceert.

In uw genoemde test gaat u direct al uit van een astrologisch standaardplaatje; De een goed in groepen, extravert, is graag aan het woord en houdt van actie en verandering; vuur dus en lekker simpel en allerlei van dat soort zogenaamd makkelijk voor de astroloog zichtbare kenmerken. De ander introvert, trekt zich liever terug met een boek en meer van dat soort zaken. De een dus superieur vuur, goeie mars, 11de huis e.d. en de ander o.a. superieur water en veel 12de huis bv. Daarbij een psychologische test met allerlei van dergelijke zwart-wittegenstellingen.

Echter zo werkt de psychologische horoscooppraktijk niet; de introverte en teruggetrokkene kan zelfs wel superieur vuur en een duidelijk bezet 11de huis hebben, en de extraverte juist superieur water en een opvallend bezet 12de huis. Als er überhaupt al spake is van de genoemde voor de hand liggende horoscoopkenmerken. Sterker nog; de twee horoscopen kunnen zelfs wel een gelijkwaardige structuur hebben, alles is mogelijk. Ik zal u uitleggen waarom.

Mensen zijn nooit zwart (of) wit binnen de astrologie. Als ik al horoscopen heb geanalyseerd waarbij ik geïnteresseerd was, of een vermoeden had of iemand algemeen gezien extravert of introvert zou zijn, dan zijn dat er maar heel weinig. Maar het is dus ook gelijk al een A of B uitspraak. Een psycholoog kijkt zoals ik al zei via dat soort persoonlijkheidskenmerken omdat dit een heel ander vak is. Voor de astroloog gelden echter veel meer de deelpersoonlijkheden: is iemand op zijn werk misschien graag aan het woord, maar thuis weer veel minder; en thuis met alleen de kinderen wel wat uitgesproken; maar juist alleen met zijn vrouw weer wat introvert en sneller geïrriteerd, vanwege zijn angst zich in een relatie te uiten; of met gasten juist weer gastvrij en amicaal; en voor de buitenwereld weer meer wat in een oneigen rol, enz. Dit alles dan alleen nog maar in het licht van de thuissituatie.

En in een groep bij een sportclub is weer anders dan in een groep bij een wat hooggegrepen deeltijdopleiding, of bij een yogagroep, of anders in een groepswoning. En voelt de man, in een groep met vrouwen, zich ook op zijn gemak of toch meer met alleen mannen; en dan een groep mannen in de kroeg of tijdens een survivalweekend, waar hij bv. niet sterk in is. Of mogelijk toch weer liever een gemengd gezelschap op een feestje? enz enz.

Hoeveel informatie je ook mag inwinnen via familie e.d., of een diepte-interview, u denkt er duidelijk te oppervlakkig over. Een mens is niet simpel eenduidig en feitelijk te benoemen vanuit een horoscoop; hij is juist vanwege zijn aangeleerde zelfcontrole en aangepaste kanten veel grijzer en minder bewust van zichzelf dan u klaarblijkelijk denkt. En dat grijze moet je nu juist analyseren en inzichtlijk maken, en zo’n gedegen analyse is niet voor niks niet maar even in een half uurtje gedaan.

De geboortehoroscoopanalyse is vanuit een heel ander licht dan de omschrijving van de tegengestelde paren. Dat is dan meer feitelijke en eenduidige astrologie en die wordt wel te veel bedreven, vooral via de onverantwoorde, vluchtige (tv)media-ontwikkelingen. Ik ben het met u eens dat deze astrologievorm onbetrouwbaar is. Je kunt ook bij dergelijke testen net zo goed kop of munt kunt gooien. En zou u toch dit soort wetenschappelijke testen willen ondernemen, dan is bovenal bij verwerphypotheses geen enkele conclusie tegen de astrologie an sich relevant. Echter alleen dat de astroloog begrijpelijk tekort schiet. En in hoeverre kunt u beoordelen als niet astroloog of dit wel of niet begrijpelijk is.

Een gevorderd astroloog kijkt als het goed is vanuit de samenhang naar de persoonlijke thema’s, het enige dat met een gedegen en consistente analyse goed zichtbaar is, en betrouwbare informatie geeft. En die kunnen bij uw tegengestelde personen zelfs wel goed op elkaar lijken. Thema’s zijn dus de kanten in mensen die in het leven nadruk willen, of hebben. Het zijn specifieke astrologische benaderingen zoals ik al zei, geen zwart-witkenmerken.

Die thema’s kunnen bv. zijn; een snelle manier van analyseren en denken, echter niet grondig; of kan een innerlijke wat geforceerde maatschappelijke vechtlust zijn, vanwege onderwaardering in de opvoeding, die conflictgevoelig maakt; of i.h.a. wel een basisvertrouwen hebben binnen vriendschappen, of juist weer niet; een wel optimistische aanleg hebben op bepaalde terreinen, of juist andersom; of een lastig relatiethema vanwege gebrek aan basisvertrouwen in een (vrouwelijke) partner, door bv. een moeder die jong zelfmoord pleegde.

Maar een maatschappelijke manifestatieangst kan ook, waarachter echter juist een sterke leiderschapskwaliteit schuilgaat die bv. in de opvoeding de kop is ingedrukt door een gespannen band met vader (vanwege onbewuste patronen is van schuld nooit sprake). De taak van de astroloog is de cliënten op dit soort thema’s te wijzen om bewustwording en zelfinzicht te bevorderen. Al dit soort zaken zijn dus geen simpele kenmerken, op die manier werkt het als het goed is niet voor de erkend astroloog. Testen in dit licht kun je eenvoudig niet doen, ook omdat iemand zich van dergelijke dingen vaak niet goed bewust is. Daarom komt hij/zij vaak juist naar een astroloog, om binnen een vertrouwelijk en dynamisch gesprek zichzelf helderder te krijgen. Juist in die themabenadering ligt de kracht van de astrologie.

De twijfels zijn er vooral vanwege de oppervlakkige entertainmentastrologie in de media, en mensen denken vaak dat je zo wel even wat snapt. Een cursus hier, wat literatuur daar of whatever. Dat is de reden waarom de astrologie nogal onwaarachtig wordt bekeken. Sterker nog: het kan makkelijk een gespannen zelfinzicht geven zonder gedegen hulp of begeleiding bij de meer ervaren, erkende astroloog. Zonder die hulp blijft dat risico totdat je zelf astroloog in wording bent bij een erkende opleiding, en steeds meer de samenhang begrijpt die noodzakelijk is om de afzonderlijke delen te begrijpen. Andersom geeft te allen tijde op zijn minst verwarring.

Ik zal u nog 1 voorbeeld geven. In uw mail begint u over de grote verschillen tussen de siderische horoscoopmethode, die door oosterse astrologen gebruikt wordt, tegenover de tropische methode die wij gebruiken. Dat zou dus volgens u vanwege verschillende sterrenbeelden erg vreemd zijn en ongeloofwaardig. U benadert het zelfs als 2 geloven van wie beide denken dat zij het afzonderlijk het beste weten. Ondanks dat de scepsis begrijpelijk is zelfs.

Echter, ik heb het dus over de thema’s waarin de kracht van de astrologie ligt. Die zijn dus bij beide zodiaktypes per horoscoop op zijn minst vergelijkbaar. Een van de weinige nuances is dat de ene methode wat meer belang zou kunnen hechten aan het ene thema en de ander iets meer aan het andere. Echter de thema’s zelf zullen bij dezelfde analysemethodes altijd minimaal dezelfde strekking hebben. Dit leg ik u uit.

In de aspectensamenstelling zijn in exacte zin oneindig veel variaties mogelijk per horoscoop. Echter in de siderische of tropische horoscooptypes zijn deze in beide gevallen exact gelijk aan elkaar per geboortemoment. Daarbij zelfs met ook eenzelfde huizenverdeling, hoewel die binnen beide methodes afzondelijk evt. variabel kan zijn. Met andere woorden, de gehele samenhang is exact gelijk. Dat komt dus omdat het gehele zonnestelsel ten opzichte van de aarde in zijn hele samenhang, bij eenzelfde geboortemoment, in beide types altijd exact hetzelfde is. Ondanks dat de sterrenbeelden dus iets kunnen opschuiven.

Ik had u al gezegd dat ik na een analyse vaak geen idee heb van het (zon) sterrenbeeld, omdat dit veel te oppervlakkige informatie is. Dat geldt ook voor alle andere planeten. De tekens zijn van duidelijk ondergeschikt belang. Het gaat bij de thema-analyse in het bijzonder om de aspecten en de configuratiepatronen. Daarin is dus per geboortehoroscoop in beide zodiaktypes geen enkel verschil.

De aspecten en plaatsing van de zware planeten zijn wel het allerbelangrijkst. Die zijn dus ook in beide gevallen precies gelijk, en daarom zijn de geanalyseerde thema’s daarvan altijd binnen eenzelfde analysemethode op zijn minst vergelijkbaar. Dit geldt evengoed binnen de prognosetechnieken; in de voornaamste en cruciale prognosetechniek ‘de transits’ gaat de astrologie uit van aspecten, en die zijn per horoscoop automatisch exact gelijk ongeacht welk van de 2 zodiaktypes.

Dat er binnen astrologenland per geboortehoroscoop verschillende horoscoopuitspraken zouden worden gedaan, daar kunt u wel enigszins gelijk in hebben. In mijn ogen is er wat ik direct al zei een tekort aan homogeniteit w.b. het (analytisch) niveau. De veroppervlakkiging en vluchtigheid vanuit o.a. ontwikkelingen via de vluchtige media en communicatiemiddelen spelen daarbij een duidelijke rol. Echter dat is wel een heel andere discussie dan of astrologie nu wel of niet werkt.


Vriendelijke groeten.


Mailwisseling

00. Inleiding
01. Karel Roelofs: 3 februari 2007
02. Rob Nanninga: 3 februari 2007
03. Karel Roelofs: 4 februari 2007
04. Rob Nanninga: 4 februari 2007
05. Karel Roelofs: 6 februari 2007
06. Rob Nanninga: 7 februari 2007
07. Karel Roelofs: 8 februari 2007
08. Rob Nanninga: 10 februari 2007
09. Karel Roelofs: 13 februari 2007
10. Rob Nanninga: 17 februari 2007
11. Karel Roelofs: 17 februari 2007

Enkele relevante links

De Astrotest
A tough match for astrologers
De sterren zwijgen
Astrologie en psychologie
Bedrijfsastrologie
Waarom astrologen geloven
Astrology and Science website

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis