Discussie over astrologie

[inleiding]

brief 1 van Karel Roelofs, astroloog

Beste mijnheer/mevrouw-skepsis

Naar aanleiding van het artikel Wat staat in de sterren op jullie website stuur ik deze bijlage.

vr. groeten
K. Roelofs


Astrologie is al ontstaan zo’n 4000 jaar geleden, toen de Babyloniërs al goed bijhielden wat planeetstanden voor een ‘link’ hadden met bijvoorbeeld het gedrag van het volk, kwaliteit – en al dan niet slagen – van gewassen, oorlogen, overstromingen e.d. Het werd toen in het bijzonder gebruikt in dienst van de koning. Lange tijd werd het steeds meer wereldwijd op die grotere schaal zo gebruikt. Echter ‘na Christus’ is het steeds meer naar het persoonlijke niveau ontwikkeld en dat is door al die eeuwen steeds specifieker geworden. Al met al is astrologie dus eigenlijk statistiek van 4000 jaren steeds bijgehouden invloeden van planeten op uiteindelijk mensen.

Een horoscoop is een exacte momentopname van de samenstelling van het zonnestelsel, dus hoe de planeten precies rond de zon verdeeld zijn. Wat de sterren te vertellen hebben is dus een misvatting, deze hebben zelf geen invloed op ons bestaan, omdat ze veel te ver van ons weg zijn. De planeten echter zijn juist dichtbij en hebben met hun sterke magnetische velden/energieën wel invloed. De maan regelt bijvoorbeeld met zijn aantrekkingskracht alle eb- en vloedgetijden om maar wat te noemen, en de mens die ook voor 80% uit water bestaat kan vanuit dat licht daarbij niet onberoerd blijven.
De 10 planeten doen alle hun baan rond de zon, de maan doet daar bijvoorbeeld 1 maand over, de zon 1 jaar, Jupiter bijvoorbeeld 12 jaren, Saturnus 28 jaren en Pluto als langzaamste 250 jaren.

Zij gaan in die ronde om de zon door alle 12 dierenriemtekens, en die (sterren)beelden worden gevormd door vele sterren. Die sterren(beelden) zijn dus in feite alleen meetpunten; elk sterrenbeeld heeft 30 graden (weer onderverdeeld in kleinere eenheden), en zo gaan alle planeten door alle dus in totaal 360 graden (12 sterrenbeelden maal 30 graden). Omdat die planeten allemaal zeer verschillende snelheden rond de zon hebben, en de aarde zelf waarop wij leven ook nog eens 1700 km per uur om zijn eigen as draait, is dus de horoscoop elk moment weer anders, en zal nooit een moment gelijk zijn.

Dat betekent dus dat bij de geboorte van een mens, de plaats op aarde een belangrijk gegeven is in de horoscoop. Dit mede vanwege de zeer snelle draaiing van de aarde ten opzichte van de sterrenhemel, en in bijvoorbeeld Australië (als uiterste) is die situatie op hetzelfde tijdstip totaal anders dan hier. De tijd is vanzelfsprekend ook heel belangrijk om zo de momentopname te kunnen maken.

2 mensen die op dezelfde dag geboren zijn, hebben daarom altijd nog duidelijke verschillen, vooral vanwege die snelle draaiing van de aarde. Qua horoscoopinhoud en -uitleg zullen er dan in aanleg wel genoeg gelijke eigenschappen zijn, echter de 2 individuen komen in heel verschillende omstandigheden terecht waardoor zich verschillende persoonlijkheden vormen.

De energieën van de verschillende planeten zijn allemaal (zeer) verschillend. Zodoende is de horoscoop opgebouwd uit een hele verscheidenheid aan (planeet)energieën met alle hun specifieke invloed op aarde. Die energieën hebben ook nog eens zeer diverse doorlopende wisselwerkingen met elkaar ten opzichte van de aarde. Dus om een horoscoop met al die energieën helemaal te analyseren, en hem ook te vertalen naar gewone spreektaal vraagt altijd wel een degelijke voorbereiding. Echter pas dan kun je astrologisch gezien betrouwbare dingen zeggen over een persoon.

Er worden na (geboortehoroscoop)analyse van al die energieën zaken duidelijk, zoals bijvoorbeeld persoonlijkheid en karakter, levensthema’s, drijfveren, (verborgen) talenten, sterke/zwakke kanten, moeites, aanleg enzovoort. Ook kun je met de planeetstanden rond het analysemoment een prognose maken. Je kunt zien hoe op moment van analyse vooral de langzame planeten bepaalde planeten uit de geboortehoroscoop raken in een bepaald jaar. Dat geeft dan bepaalde ontwikkelingen. Als iemand bijvoorbeeld in zijn geboortehoroscoop Venus (vooral relatiebehoefte c.q. relatievaardigheid) op 28 graden in Boogschutter heeft staan, en Pluto (o.a. intensiteit, aanzettend tot meer diepgang) is dat komend jaar rond (met een marge) 28 graden in Boogschutter, dan zijn erg intense relationele ontwikkelingen te verwachten. Hij is door zijn langzame snelheid dan wel zo’ n 1 a 2 jaren rond die Venusgraad en gaat daarna dus weer verder (naar de volgende activering). In een prognose worden min of meer persoonlijke ontwikkelingslijnen aangegeven en wat voor mogelijkheden/kansen iemand daarin heeft, via relaties, of studie, reizen, financiële zekerheid, avontuur/plezier, vriendschappen enzovoort.

Zoals dus wel veel wordt gedaan, is dat er alleen wordt gekeken naar een sterrenbeeld, en dus vanuit welk sterrenbeeld de zon bij de geboorte stond; in de volksmond: hij is een Stier en zij een Ram. Dat is echter heel summiere informatie en levert alleen een zeer bescheiden algemeen plaatje op. Je kunt er dus verder geen enkele betrouwbare persoonlijke waarde aan hechten. Buiten dat: algemeen gezien is een Vis bijvoorbeeld wel creatief, maar alle vuurtekens zijn dat ook, en een Tweeling is iemand die graag communiceert, maar dat doen alle luchttekens ook graag, en ga zo maar door. Zodoende smeert zich dat allemaal nogal uit, en de gemiddelde leek kan zich in zo’ n algemeen beeld vaak wel snel vinden. Een geheel geanalyseerde persoonlijke horoscoop is dus op zijn zachtst gezegd geen vergelijk met, en staat eerder zelfs los van ‘het sterrenbeeld ‘. (Om een idee/beeld te krijgen hoe een geboortehoroscoop eruit ziet zie ‘figuur 1’).

Testen per sterrenbeeld; welke is het sportiefst en creatiefst, welke heeft het hoogste IQ en dergelijke zijn vanuit dit licht ook enkel af te nemen ter vermaak en hebben geen enkele verdere waarde. Een eventuele serieuze suggestie hierover wekken kan in mijn ogen alleen maar leiden tot meer twijfel over astrologie.

Handig ook wat te vertellen over de relatiematches waarover wordt gesproken; de Vis kan goed met de Stier bijvoorbeeld, en de Ram met de Weegschaal. Hiervoor geldt echter hetzelfde: altijd leuk ter vermaak maar het heeft geen verdere astrologische waarde. Een zicht daarop kun je pas krijgen als je twee hele geboortehoroscopen ‘op elkaar legt’ en zo dit geheel analyseert. Kort gezegd kan de Venus van de een bijvoorbeeld op de Saturnus van de ander staan, en de Pluto van de ander, een verhouding maken met het Maan-Uranus-‘koppel’ van de eerste. Analyserende ontstaat er zodoende een heel relatiebeeld met daarmee astrologische betrouwbare informatie. Als het ware analyseer je op welke manier de afzonderlijke (planeet)energieën op elkaar (in)werken. Je kunt ermee zien op welke gebieden in de relatie bijvoorbeeld knelpunten liggen, maar ook hoe je daaraan kunt werken, waar er juist harmonie is, of bijvoorbeeld op welke gebieden je elkaar stimuleert. Er zijn meerdere technieken, een relatiehoroscoop met gemiddelde planeetstanden bijvoorbeeld, die zal ik buiten schot laten. Voor het idee/beeld heb ik een relatiehoroscoop toegevoegd (‘figuur 2’).

Het is echter wel belangrijk te weten dat je pas een betrouwbaar beeld kunt geven van een geboortehoroscoop of een relatiehoroscoop als je deze eerst in het geheel hebt geanalyseerd. Je hebt eerst het hele overzicht nodig van waaruit je de zaak benadert. Als je dat niet doet dan werk je fragmentarisch; er kunnen makkelijk bij verdere analyse invloeden aan het licht komen die een aspect doen bijbuigen of zelfs helemaal veranderen. Zodoende weet je pas vanuit een heel overzicht hoe het echt allemaal zit.

Het ad hoc werken door experts in de uitzending met horoscopen geeft dan ook alleen (zeer) voorbarige uitspraken als er niet een gedegen analyse aan vooraf is gegaan. Pas dan kun je betrouwbare dingen zeggen.

Omdat een persoon onder invloed staat van een heel complex aan innerlijke stimuli en ontwikkelingsinvloeden is een genoemd ‘stopzetfilmpje’ ook niet ad hoc te doen. Bovendien zijn feitelijkheden niet astrologisch te voorspellen. Het staat daarbij ver buiten het werkgebied van een astroloog.

Persoonlijke conclusie

Bij het schrijven van mijn verhaal, en afgezet tegen jullie programma-idee, werden voor mijzelf enkele dingen duidelijk. Aan de ene kant de amusementswaarde die in het programma centraal staat, het draait daardoor ook veel om het niveau van ‘de sterrenbeelden’. Aan de andere kant is er de inhoudelijke waarde die juist wel weer gesuggereerd zou moeten worden.

De inhoudelijke astrologische waarde die toch zou moeten gelden is (vanwege het amusementsniveau) op zo goed als alle onderwerpen en testen (bij voorbaat) ongegrond en/of astrologisch niet zinvol uitvoerbaar. Je kunt er allerlei interessante astrologische onderwerpen tussen plaatsen, echter in mijn ogen krijg je dan een spanningsveld tussen professionele astrologie en amusementsastrologie waarmee je het halve programma ontkracht en in feite alles ongeloofwaardig maakt.

Een dergelijk amusementsprogramma kan naar mijn mening inhoudelijk gezien het best/alleen ter vermaak worden aangeboden, zonder verdere serieuze astrologisch inhoudelijke pretenties.

(Erkende) astrologen hebben er over het algemeen niet zoveel mee hun vak te moeten bewijzen, verdedigen is daarbij overigens wel weer iets anders. Met alle respect voor de goede bedoelingen, maar als het dan ook met oppervlakkige testen in een tv-amusementsprogramma zou moeten die een waarde/bewijs zouden moeten opleveren, dan ben ik bang dat zich daar geen (gediplomeerde) astrologen voor lenen, maar ik kan me natuurlijk vergissen.

Jullie enthousiasme vond ik prettig om mee te maken. Mochten jullie nog een keer een astrologisch programmaconcept gaan overwegen met meer gegronde astrologische inhoud dan houd ik me aanbevolen. Ik denk dat Nederland er binnen de individualisatieontwikkelingen van het afgelopen decennium klaar voor is om getriggerd te worden met ‘serieuze astrologie’.


Vriendelijke groeten,
Karel Roelofs


Mailwisseling

00. Inleiding
01. Karel Roelofs: 3 februari 2007
02. Rob Nanninga: 3 februari 2007
03. Karel Roelofs: 4 februari 2007
04. Rob Nanninga: 4 februari 2007
05. Karel Roelofs: 6 februari 2007
06. Rob Nanninga: 7 februari 2007
07. Karel Roelofs: 8 februari 2007
08. Rob Nanninga: 10 februari 2007
09. Karel Roelofs: 13 februari 2007
10. Rob Nanninga: 17 februari 2007
11. Karel Roelofs: 17 februari 2007

Enkele relevante links

De Astrotest
A tough match for astrologers
De sterren zwijgen
Astrologie en psychologie
Bedrijfsastrologie
Waarom astrologen geloven
Astrology and Science website

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis