Discussie over astrologie

[inleiding]

brief 4 van Rob Nanninga, skepticus

Beste heer Roelofs,

Als uw overtuiging geen dogmatisch geloof is, dan zou het mogelijk moeten zijn om hierover een verstandige discussie te voeren. Zo’n geloof laat zich nooit weerleggen en is immuun voor kritiek. In dat geval is het bij voorbaat uitgesloten dat er feiten kunnen worden gevonden die in tegenspraak zijn met de theorie. Het maakt dan niet meer uit wat we in de werkelijkheid tegenkomen: A of juist niet A, de astrologie kan het altijd verklaren.

Astrologie heeft alleen wetenschappelijke waarde wanneer er controleerbare uitspraken worden gedaan. Wanneer er niets kan worden getoetst en we alles op gezag van de astroloog moeten aannemen, dan is astrologie een geloof. Daar is niets op tegen, mits het ook als zodanig wordt gepresenteerd.

De kern van mijn kritiek is dat astrologen volgens mij niet kunnen aantonen dat een geboortehoroscoop die gebaseerd is op de correcte geboortegegevens van een cliënt, meer informatie oplevert of beter bruikbaar is dan een willekeurige andere horoscoop. U komt op basis van een geboortehoroscoop tot bepaalde conclusies. Maar hoe weet u dat die beter of betrouwbaarder zijn dan de conclusies die u uit een andere, verkeerde horoscoop zou trekken?

Stel dat u twee geboortehoroscopen tot uw beschikking heeft en twee cliënten waarmee u uitgebreid mag spreken en waarover u desgewenst ook op andere manieren informatie mag verzamelen. In hoeverre is het dan mogelijk om vast te stellen welke geboortehoroscoop bij welke cliënt hoort? Zonder astrogische kennis is de kans om het toevallig goed te raden 50%. Wordt die kans groter met behulp van astrologie? Als dat niet zo is, dan is er volgens mij geen rationele reden om betekenis toe te schrijven aan een geboortehoroscoop.

Desgewenst kan ik onze mailwisseling na afloop op de website van Skepsis zetten.

Met vriendelijke groet,

Rob Nanninga

 


Mailwisseling

00. Inleiding
01. Karel Roelofs: 3 februari 2007
02. Rob Nanninga: 3 februari 2007
03. Karel Roelofs: 4 februari 2007
04. Rob Nanninga: 4 februari 2007
05. Karel Roelofs: 6 februari 2007
06. Rob Nanninga: 7 februari 2007
07. Karel Roelofs: 8 februari 2007
08. Rob Nanninga: 10 februari 2007
09. Karel Roelofs: 13 februari 2007
10. Rob Nanninga: 17 februari 2007
11. Karel Roelofs: 17 februari 2007

Enkele relevante links

De Astrotest
A tough match for astrologers
De sterren zwijgen
Astrologie en psychologie
Bedrijfsastrologie
Waarom astrologen geloven
Astrology and Science website

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis