Graancirkels en grappenmakers

Grappenmakers in het graan In de afgelopen zomer verschenen er op meer dan veertig plaatsen mysterieuze cirkels in de Nederlandse korenvelden. Zieken zochten daar genezing, wichelroedelopers voelden vreemde energieën en onderzoekers zoals de fysicus dr. ir. Eltjo Haselhoff verklaarden dat