Skeptische organisaties

Skeptische organisaties In de Benelux werkt Skepsis nauw samen met: De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en onze Belgische zustervereniging SKEPP. In Europees verband is er de European Council of Skeptical Organisations (ECSO) waarvan Skepsis en SKEPP  lid zijn naast andere Europese skeptische

Mindfulness

Mindfulness kwam in de jaren zeventig naar het Westen, je zou er allerlei klein en groot psychisch en lichamelijk leed mee kunnen aanpakken. Een halve eeuw en vele duizenden studies later zijn de grote beloftes nog altijd niet verzilverd.

Steeds meer samenzweringen?

Zijn er opeens meer complotdenkers dan een paar jaar terug, of krijgen ze nu alleen maar meer aandacht? En komt dat dan door internet of door Facebook? Recent onderzoek laat geen toename zien, maar ook dat complottheorieën hardnekkiger en algemener zijn dan wenselijk is.

Leugendetectie

‘Mijn onderzoek tot nu toe laat steeds zien dat het met gebruik van technologie eigenlijk altijd beter gaat, of je nu lichaamsbewegingen analyseert, huidgeleiding of taalgebruik.’