Skeptische organisaties

Skeptische organisaties In de Benelux werkt Skepsis nauw samen met: De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en onze Belgische zustervereniging SKEPP. In Europees verband is er de European Council of Skeptical Organisations (ECSO) waarvan Skepsis en SKEPP  lid zijn naast andere Europese skeptische

Leugendetectie

‘Mijn onderzoek tot nu toe laat steeds zien dat het met gebruik van technologie eigenlijk altijd beter gaat, of je nu lichaamsbewegingen analyseert, huidgeleiding of taalgebruik.’