Skepter-index oude stijl

Gecategoriseerde index ‘oude stijl’ Deze index is bijgewerkt tot en met Skepter 29.2 en blijft voorlopig beschikbaar. Voor de actuele index klik hier. Van 1996 t/m 2007 bevatte Skepter de rubrieken Parariteiten, met kort nieuws, en  ‘Stop de persen‘, een overzicht met opmerkelijke

Phyllis Newcombe

Spontaneous Human Confabulation: Requiem for Phyllis by Jan Willem Nienhuys <janwillemnienhuys@gmail.com> – Skeptical Inquirer, 25(2), March/April 2001 Examination of an oft-repeated tale of spontaneous human combustion reveals distortions, errors, and mystery mongering. According to popular books on the unexplained, a young

Satanic abuse therapy

The dark side of a psychotherapeutic cult Video Gestalt in Holland by Rob Nanninga – Original Dutch version in Skepter 8.1 (1995) Officially, the IVG is a psychotherapeutic institution, specialised in serving victims of incest. In reality it has more in