Vibrator

In victoriaanse tijden masseerden dokters hun hysterische patiëntes met een elektrische vibrator tot orgasme. Zou het werkelijk?

Satanic abuse therapy

The dark side of a psychotherapeutic cult Video Gestalt in Holland by Rob Nanninga – Original Dutch version in Skepter 8.1 (1995) Officially, the IVG is a psychotherapeutic institution, specialised in serving victims of incest. In reality it has more in