In de ban van de Matrix

Het reptielencomplot van David Icke

De wereld wordt bestuurd door vampiers en draken die zich tegoed doen aan onze angsten. Maar uiteindelijk blijkt het allemaal een illusie te zijn.

door Rob Nanninga – Skepter 18.3 (2005)

DE Engelse David Icke (geb. 1952) prijst zich gelukkig dat hij niet geïndoctrineerd is door het onderwijssysteem. Hij besefte al jong dat de oogkleppen die de scholen ons voorbinden zijn kennis niet zouden verrijken. Icke begon als doelman bij een professionele voetbalclub, stapte over naar de journalistiek en werkte zich op tot sportpresentator bij de BBC. In 1988 werd hij woordvoerder van de Britse Green Party, die een jaar later 15 procent van de stemmen behaalde bij de Europese verkiezingen.

In 1990 liet Icke zich behandelen door een genezend medium waarvan hij eerder een boek had gelezen. Hij hoopte dat ze hem wat zou vertellen over een onzichtbare aanwezigheid die hij vaak in zijn buurt voelde. Tijdens het derde consult liet het medium weten dat zij contact had met een onbekende entiteit die een belangrijke boodschap wou doorgeven. Icke kreeg te horen dat het zijn missie was om de aarde te helen. Hij zou veel kennis verkrijgen, veel tegenstand ondervinden, in drie jaar tijd vijf boeken schrijven en wereldberoemd worden. Het medium voorspelde ook gigantische natuurrampen.

De Green Party liep tot Ickes spijt niet warm voor deze visioenen en zette hem aan de kant. Een jaar later kreeg hij een overweldigende spirituele ervaring op een heilige heuvel in Peru, waar hij intuïtief naar toe was gereisd. De hoge energieën bewerkstelligden zijn awakening, een voortschrijdend inzicht dat al meer dan tien onthullende boeken opleverde. Ze zijn verkrijgbaar bij Bridge of Love Publications, die uitsluitend werken van Icke uitgeeft. Er zijn ook enkele dvd’s verkrijgbaar van zijn optredens. Icke laat zich zowel door nieuwetijdszwevers en ufologen als door militante patriotten uitnodigen.

Esoterische kunsten

De succesvolle auteur heeft feitelijk weinig nieuws te vertellen, want hij neemt zijn ideeën grotendeels over uit bekende (en minder bekende) samenzweringsliteratuur. Daarnaast heeft hij veel belangstelling voor pseudo-wetenschap, occulte leringen en allerlei uiterst ongeloofwaardige verhalen en getuigenissen die op internet circuleren. Hij verwijst zelfs naar sciencefictionfilms en computerspellen om zijn denkbeelden te ondersteunen. Enkele malen hoorde hij ‘een stem’ die hem belangrijke informatie verschafte, nadat hij met behulp van psychedelica in een veranderde bewustzijnstoestand was geraakt. Icke beschouwde de stem als een bijzonder betrouwbare informant, hoewel het onduidelijk blijft welk wezen zich tot hem richtte.

Zijn boeken bieden een stortvloed van spectaculaire beweringen, die hij kritiekloos als feiten presenteert, zonder enig licht te werpen op zijn dubieuze bronnen. Vaak vermeldt hij alleen dat ‘onderzoekers’ tot een bepaalde conclusie zijn gekomen. Voor een skepticus is het moeilijk te geloven dat Icke alle verbanden die hij meent te zien werkelijk serieus neemt. Zijn redeneringen lijken vaak een parodie op het genre.

Een illustratief voorbeeld van zijn bewijsvoering is de volgende bewering (een van de vele): ‘De Windsors zijn zo sterk geobsedeerd door astrologie en esoterische kunsten dat de moeder van een Ierse vriend van mij, een paranormaal begaafde astrologe, griezelig nauwkeurig kon voorspellen welke kleuren de koningin en de koninginmoeder op een bepaalde dag zouden dragen. Ze had het steeds opnieuw bij het rechte eind omdat ze wist welke kleuren er volgens de esoterische wet met de dagen verbonden zijn.’ De intelligente lezer kan dit opvatten als humor, want het ligt voor de hand dat niet de Engelse koningin maar de Ierse astrologe was geobsedeerd door esoterische kleurschema’s. Het lijkt ook zot om zulke uitspraken te doen zonder ze beter te onderbouwen.

De Broederschap van de Slang

In zijn boeken beschrijft Icke hoe de wereld in de greep is van de Broederschap, een uitgebreid netwerk van geheime genootschappen en elitaire samenzweerdersgroepen (zoals de Bilderbergers) dat op vele terreinen actief is. Zij hebben controle over banken, industrieën, politieke leiders, religies, wetenschappers, massamedia, strijdkrachten, geheime diensten en alles wat verder nog bruikbaar is om de bevolking onder de duim te houden en een werelddictatuur te vestigen. Aan de top van de geheime hiërarchie staan de Illuminati, die de wereldgeschiedenis al eeuwenlang in de gewenste richting sturen. Hun plannen naderen inmiddels voltooiing. Ze zijn te vinden in de Protocollen van de Wijzen van Zion. Dit geschrift is dus geen antisemitische vervalsing, maar betreft de Illuminati.

Icke beweerde ook dat Hitler aan de macht werd geholpen door de Rothschilds, een joodse bankiersfamilie, die hem tevens de Protocollen in handen speelde. De Amerikaanse Anti-Defamation League, die tegen antisemitisme strijdt, nam aanstoot aan Ickes beweringen. Maar dat interpreteerde hij als een bevestiging van zijn gelijk, want de ADL is uiteraard een werktuig van de Illuminati. Zij proberen waarheidszoekers zwart te maken door hen van antisemitisme te beschuldigen. Icke meent dat hij joden een dienst bewijst door hen bewust te maken van de joodse kliek waarvan ze het slachtoffer zijn.

In The Biggest Secret uit 1999 onthulde de auteur (in navolging van anderen) dat er achter de Illuminati een ras van buitenaardse reptielen schuilgaat. Zij komen oorspronkelijk uit het sterrenbeeld Draco, maar huizen al duizenden jaren in ondergrondse complexen op aarde. ‘Ik heb met voormalige CIA-agenten gesproken die dit bevestigen’, rapporteert Icke. Een andere getuige was een zekere Phil Schneider die naar eigen zeggen als ingenieur betrokken was bij de bouw van reusachtige ondergrondse verblijfplaatsen voor buitenaardsen. Hij hield daar lezingen over totdat hij dood in zijn woning werd aangetroffen. Naast zulke hedendaagse verhalen kon Icke ook in het verre verleden veel bruikbare aanwijzingen vinden. Talloze teksten en afbeeldingen uit oude culturen verwijzen naar bovennatuurlijke wezens met reptielkenmerken. De Slang in het Paradijs is daar een duidelijk voorbeeld van.

De kwade reptielen hebben vrouwen bevrucht om een ras van koudbloedige hybriden te kweken. Niet voor niets staat er in Genesis (6:2) dat Gods zonen vrouwen namen uit de dochteren der mensen. De bastaards die hieruit voortkwamen, behielden door de eeuwen heen hun essentiële genetische reptielkenmerken door onderling te trouwen, al gingen ze uiterlijk op een mens lijken. Ze verenigden zich in de Broederschap van de Slang en grepen overal de macht. De Europese vorstenhuizen kwamen allemaal uit de reptielen voort. Volbloed reptielen kunnen vanuit de vierde dimensie bezit nemen van hybriden. Zij voeden zich in deze dimensie met de angsten en negatieve emoties die ze doelbewust in de wereld opwekken. Daarom hebben ze via hun netwerk van geheime genootschappen overal oorlog en ellende gebracht. Zelf worden ze op hun beurt gecontroleerd vanuit de vijfde dimensie.

Deze laatste stap ging de lezers misschien nog te ver, bedacht Icke, zodat hij opmerkte: ‘Where does it end? Who the hell knows. Yeah, yeah, yeah, I know it sounds off the wall, but the truth usually does.’ Hij voegde daaraan toe dat je het ondenkbare nu eenmaal niet kunt blootleggen zonder het ondenkbare te durven denken. ‘Ik ga waarheen de muziek mij voert, ongeacht hoe ongeloofwaardig het mag lijken of welke gevolgen het voor mijn leven zou kunnen hebben. Voor degenen die dat nog niet geprobeerd hebben, je zult verbaasd staan wat voor groot avontuur het leven plotseling wordt.’

De dertiende pilaar

Icke vindt steun in het boek Trance Formation in America van Cathy O’Brien en haar deprogrammeur Mark Philips. Cathy verhaalde hoe de CIA haar hersenspoelde en inzette als seksslavin en drugskoerier. Haar dochtertje werd meermaals misbruikt door George Bush senior, die op een dag voor haar ogen in een reptiel veranderde. Meer dan een dozijn andere ooggetuigen vertelden Icke dat ze bekende personen hadden gezien die plotseling op een hagedis gingen lijken. Dit vermogen om van vorm te veranderen, is voorbehouden aan de elite die haar reptielkenmerken het best wist te behouden. Hun lichamen worden door volbloedreptielen gebruikt als menselijk omhulsel. Sommige helderzienden zijn in staat om door deze vermomming heen te kijken.

Icke wist veel aandacht te trekken met de bewering dat de Britse koninklijke familie uit reptielen bestaat. Aanwijzingen daarvoor kon hij ruimschoots vinden. Evenals haar soortgenoten drinkt koningin Elizabeth (el-lizard-birth) regelmatig bloed en neemt ze deel aan rituelen waarbij kinderen worden geofferd. De lizards hebben een voorkeur voor blonde meisjes met blauwe ogen, die ze ook graag seksueel misbruiken. Ze hebben het bloed nodig om hun menselijke vorm te kunnen behouden. Ook de familie Bush is dol op bloed. Vlad Dracul, beter bekend als de vader van graaf Dracula, was een voorvader van George Bush.

De offerriten stammen nog uit het oude Babylon. Daar hadden de Illuminati veel macht. Zij verplaatsen hun basis later naar het Vaticaan. De Rooms-Katholieke Kerk was een voortzetting van de oude Babylonische cultus. Deze conclusie werd eerder getrokken door de Schotse theoloog Alexander Hislop, die er in 1853 een boek over publiceerde: The Papal Worship Proved to Be the Worship of Nimrod and His Wife. De maagd Maria was eigenlijk de legendarische Semiramis, de koningin van het Kwaad. Zij beweerde dat haar overleden man Nimrod een zonnegod was geworden die haar met zijn stralen had bevrucht. Het symbool van Nimrod was de eeuwige vlam, die volgens Icke door de Illuminati werd overgenomen. We kunnen hun symbool onder meer terugvinden in het Amerikaanse Vrijheidsbeeld, dat door Franse vrijmetselaars werd geschonken. Het is een beeltenis van Semiramis. Haar zoon, Tammuz, werd als Messias aanbeden en stond op uit de dood, terwijl Jezus nooit heeft bestaan. Tammuz hield erg van konijnen, wat de oorsprong van de paashaas kan verklaren.

Voordat prinses Diana met Charles trouwde werd ze met een gouden penis ritueel ontmaagd. Daarbij was ook Camilla Parker-Bowles aanwezig. Prins Philip en de koninginmoeder veranderden in reptielen en lieten Diana weten dat ze er alleen voor diende om kinderen te produceren. Icke verkreeg deze informatie van een ooggetuige die het zich dank zij haar deprogrammering ging herinneren. Diana was al van jongs af aan voorbestemd om koningskinderen te baren. Ook haar dood voltrok zich volgens het draaiboek. De chauffeur was geprogrammeerd om tegen een pilaar in de Pont de l’Alma-tunnel te rijden. Het was precies de dertiende pilaar en Almah was een Perzische maangodin. In de tunnel liet men Diana naar ritueel voorschrift leegbloeden alvorens haar pas na een uur en drie kwartier bij een ziekenhuis af te leveren. Op de tunnel werd een replica van de vlam van het Vrijheidsbeeld geplaatst, zogenaamd om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Eeuwige vlammen zijn ook op andere significante plaatsen te vinden, zoals bij het graf van Kennedy, eveneens een slachtoffer van de Illuminati. De Broederschap werkt graag met symbolen. Dat biedt Icke de mogelijkheid hun activiteiten overal te bespeuren.

Een virtuele werkelijkheid

Ickes nieuwste boek heet Infinite Love is the Only Truth, Everything Else is Illusion. Daarin gaat hij weer een stap verder. Zijn inzicht in de werkelijkheid heeft zich enorm verdiept: ‘Wanneer ik tegenwoordig over straat loop, dan is het alsof ik me in een scène van de film The Matrix bevind. Ik ben niet in de wereld, ik ben er los van – als waarnemer in plaats van deelnemer. Ik schrik altijd wanneer iemand mij in deze toestand aanspreekt omdat ik het gevoel heb onzichtbaar te zijn. Wanneer ik naar de schijnbaar “solide” gebouwen en auto’s kijk, dan is het alsof ik mijn hand er doorheen zou kunnen steken. Dat mag vreemd klinken voor wie het nog niet heeft ervaren, maar hoe zouden de dingen iets anders kunnen zijn dan een illusie wanneer het slechts elektrische signalen in de hersenen zijn?’

Deze theorie lijkt wat te rammelen. Als alle ervaringen een subjectieve illusie zijn, dan hebben we ook geen reden om te geloven in de wetenschappelijke kennis over de hersenen waarop Icke zich beroept. Psychiaters zouden kunnen vermoeden dat Icke zijn paranoïde wanen afwisselt met derealisatie-ervaringen, maar het is moeilijk om er op afstand over te oordelen.

De manipulatie blijkt veel verder te gaan dan we voor mogelijk hadden gehouden. Onze geest is een softwareprogramma en via onze DNA-terminals zijn we ingelogd op de Matrix, een soort centrale supercomputer. We downloaden voortdurend gegevens die worden omgezet in een virtuele werkelijkheid, een holografische schijnwereld die we voor echt aanzien. Ook onderling kunnen we via ons DNA (dat op een slang lijkt) gegevens ontvangen en verzenden. Het zogenoemde junk-DNA, dat niet codeert voor bouwstenen, is daar essentieel voor. Bewegingen zijn een illusie, want alles is een hersenschim, een virtual-reality game. De Matrix leeft van angst en is angst. De reptielmensen zijn er manifestaties van. Het zijn interactieve softwareprogramma’s die zonder bewustzijn de instructies van de Matrix uitvoeren.

Gelukkig is er een uitweg. We moeten inzien dat alles uiteindelijk één is en Oneindige Liefde. Met ons bewustzijn kunnen we ons DNA veranderen en onze software herschrijven. Wanneer we ons van de angst bevrijden, dan zullen de reptielen niet meer opduiken. Dit lijkt op het bewustzijnsstadium van mensen die Ickes geschriften ongelezen hebben gelaten!

De auteur verschaft een hutspot van onverifieerbare beweringen, speculatieve verbanden en vermeende complotten. Wat je ervan wilt geloven, mag je zelf beslissen. ‘Een bewijs is niets meer dan wat iemand als waar aanneemt. Wat de een als een bewijs ziet, noemt de ander onzin.’ Als Icke het zelf allemaal gelooft, zou dat een hele prestatie zijn. Toch wordt hij goed gelezen en staat zijn naam volgens Google op bijna een half miljoen webpagina’s. Zijn lezers nemen het meeste met een korrel zout. Maar ze zijn het er wel vaak over eens dat er op z’n minst een kern van waarheid inzit. Steeds meer macht komt in handen van een onzichtbare elite die haar eigen belangen nastreeft en die ons daarmee in de pas wil laten lopen. Wie zich niet aan deze wereld wil aanpassen, kan twee dingen doen: Je kunt je terugtrekken in een eigen wereld of je kunt er tegenin gaan. Icke biedt een combinatie van beide door de grens tussen fictie en realiteit op te heffen.

Uit: Skepter 18.3 (2005)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Rob Nanninga was hoofdredacteur van Skepter van 2002 tot 2014