Valkuilen van het denken

Valkuilen in ons denken door Marc Meuleman en Jan Verplaetse –¬†Skepter 11.1 (1998) De mens is niet zo rationeel als we graag zouden geloven. Studies hebben aangetoond dat we vaak op een systematische en voorspelbare wijze denkfouten maken. Onze redeneringen