Zes mythes over ADHD

Over weinig psychologische aandoeningen wordt zo heftig gedebatteerd als over ADHD — door deskundigen en door leken. Onvermijdelijk gaan daarbij niet alleen feiten en wetenschappelijke bevindingen over tafel, maar ook fabels en hardnekkige mythes. door Nanda Rommelse – Skepter 34.2

Stop de persen 2002

Stop de persen 2002 [Nieuwskroniek uit Skepter door Jan Willem Nienhuys – index] 27 december 2002. Eigenlijk te veel eer voor onzin, maar vooruit: de raëliaanse beweging maakt bij monde van bisschop Brigitte Boisselier van de firma Clonaid de geboorte

Skepter 26.2 (2014)

Skepter 26.2 (2014) Tweede nummer van jaargang 26 Inhoud Op het tweede gezicht  – De relatie tussen gelaat en karakter door Jaco Berveling Twee eeuwen geleden was de gelaatkunde nog heel populair. Wie een nieuwe bediende zocht, keek eerst even naar de vorm van