Skepter 17.2 (2004)

Skepter 17.2 (2004) Tweede nummer van jaargang 17. Inhoud Parariteiten Stop de persen Maria bewoog zich niet door G.C. Molewijk Mariabeelden huilen niet alleen, ze kunnen zich ook bewegen, al doen ze dat niet in het bijzijn van onderzoekers. Geloven in de goochelaar