De zaak-Santilli (3) … en hoe het afliep

IN de vorige Skepter is het verloop van de rechtszaak al in grote lijnen geschetst. Hier volgt een chronologisch overzicht van de hoogtepunten.

door Jan Willem Nienhuys – Skepter 31.4 (2018)

5 augustus 2016. De rechtbank (Sixth Judicial Circuit van Pinellas County, Florida) wordt op de hoogte gesteld van de dagvaardingen.

1 november 2016. Deurwaarder bezorgt dagvaarding bij Pepijn van Erp.

11 november 2016. Na overleg met Amerikaanse skeptici is gekozen voor advocatenkantoor Thomas en LoCicero in Tampa, Florida. Advocaten Jim Lake en Jim McGuire zullen onze zaak behartigen, bijgestaan door anderen. Ze beginnen te verzoeken om afwijzing. Verzoeken aan de rechter volgen telkens het patroon: verzoek van ons, weerwoord van klager (Santilli, vertegenwoordigd door advocaat Joe Parrish), ons commentaar op weerwoord, uitspraak. In sommige gevallen nam klager een volle maand of meer voor zo’n weerwoord. Het afwijzingsverzoek resulteerde in gedeeltelijke inwilliging door de rechter, maar die gaf klager de gelegenheid de in de dagvaarding neergelegde klacht te verbeteren.

6 december 2016. De klacht richt zich tegen maar zeven woorden in Pepijns blog. Lake stelt Parrish voor bij wijze van schikking de tekst op dat punt te veranderen.

17 januari 2017. Santilli laat via Parrish weten dat vijf URL’s van Pepijn inclusief de totaliteit van zijn blog helemaal weg moeten als deel van een schikking. Dat is dus meer dan in de Cease & Desist-brief werd geëist.

5 april 2017. De ‘definitieve’ Amended Complaint van klager wordt bij de rechtbank ingeleverd.

17 april 2017. Verzoek om afwijzing Amended Complaint inzake Van Erp.

Federale rechter

In april besluiten we dat getracht moet worden de zaak voor een federale rechter te brengen. Dat moet dan wel voor 5 augustus 2017 rond zijn.

31 mei 2017. Nu pas wordt de dagvaarding bij Frank Israel bezorgd.

21 juli 2017. De federale rechter eist meer duidelijkheid over hoeveel geld Santilli eist. Op 21 juli vindt een verhoor van Santilli (door McGuire) onder ede plaats, een zogeheten deposition. Daarin zegt Santilli dat hij het proces wil gebruiken om de vinger achter de samenzwering te krijgen en hij beweert drie miljoen dollar schade te hebben geleden.

24 juli 2017. Verweer van Parrish op het afwijzingsverzoek van 17 april.
2 augustus 2017. De zaak is overgezet naar de federale rechtbank (District Court, Middle District of Florida, Tampa Division). De rechter, Virginia M. Hernandez Covington, stelt meteen een tijdpad op met deadlines, eindigend met een juryzitting gepland tussen 1 en 5 oktober 2018.

28 september 2017. De klacht is ten behoeve van de federale rechter opnieuw geformuleerd: de Second Amended Complaint (federaal rechtbankstuk nummer 30 in deze zaak). Het hele circus van verzoek tot afwijzing, verweer, commentaar begint weer. Ook Carla Santilli blijkt nu klaagster te zijn.

19 december 2017. Parrish wil een ‘kort geding met spoed’ (Emergency Temporary Injunction) aanspannen waarin Santilli eist dat Pepijn enkele van zijn blogpagina’s verwijdert, alsmede enkele pagina’s op andere blogs waarop derden Pepijns blog integraal hebben gekopieerd. Na een telefoontje van Jim Lake (Parrish riskeert straf met zo’n onzinverzoek) wordt dit verzoek dezelfde dag weer ingetrokken, maar op 8 januari wordt een vrijwel identiek verzoek (zonder ‘Emergency’) ingediend. Dit wordt een maand later ingetrokken, op de dag dat er mondeling overleg zou zijn.

16 maart 2018. Alweer een kort geding, deze keer met als eis enkele kleine veranderingen, in het bijzonder moet Pepijn de titel van zijn blog veranderen in ‘Criticism of the isodual theory of antimatter’. Zo’n geringe inbreuk op de vrijheid van meningsuiting is toch niet zo erg, vindt Santilli.

22 maart 2018. Advocaten van beide partijen en rechter bespreken gezamenlijk het verzoek om de zaak af te wijzen. De rechter wil echter het verzoek om een snelle uitspraak (Summary Judgment) afwachten om zo een goed overzicht te hebben.

De linker is een gewone telescoop, de rechter een telescoop met concaaf Santilli-objectief. (bron: i-b-r.org)

3 april 2018. Onze deskundige, professor Womack van de University of Southern Florida (specialisme observationele astrofysica), levert haar rapport in. Ze beaamt dat de verrekijkers van Santilli geen theoretische basis hebben en dat de waarnemingen die ermee gedaan zijn incompetent zijn. Ze noemt ze zelfs frauduleus, mede vanwege de hoge prijs.

16–18 april 2018. De Santilli’s worden onder ede door onze advocaten verhoord.

20 april 2018. Een lagere rechter, magistraat Mark A. Pizzo, veegt in zijn advies de vloer aan met Santilli’s verzoek om een Preliminary Injunction. De rechter gaat volledig akkoord.

19 mei 2018. Inlevering van ons verzoek om Summary Judgment, dus een verzoek om zonder juryzitting te oordelen, gesteund door 1600 pagina’s aan bewijsstukken.

28 juni 2018. Verweer van Parrish. Pas nu komen de vermeende bewijzen van Franks betrokkenheid boven tafel. Meer dan ‘als voorzitter van Skepsis is hij verantwoordelijk voor Kloptdatwel’ blijkt het niet te zijn.

8 juli 2018. Commentaar op het verweer — grotendeels een kopie van de zelfverheerlijkende website van Santilli.

14 juli 2018. Start van fondsenwerving. Tot begin november ongeveer 128.000 euro opgehaald.

17 augustus 2018. Afwijzing van de zaak tegen Frank Israel.

Happig

Santilli en Parrish zijn opeens heel happig op zo vlug mogelijk schikken, namelijk voordat de rechter uitspraak doet inzake Pepijn van Erp. We vermoeden dat als de rechter de zaak tegen Pepijn ook afwijst, Santilli in beroep zal gaan, wat ons weer een ton of anderhalf zal kosten. Zonder schikking zouden wij ook moeten beginnen met de uiterst kostbare voorbereiding op de juryzitting zolang die uitspraak er nog niet is.

12 september 2018. De schikking —de blogtitel wordt ‘Florida genius now sees invisible ‘entities’,’ plus de afspraak dat bij een volgend treffen de verliezer betaalt — is officieel en de rechtszaak is beëindigd. Totale kosten: 249.399 euro.

Links

Uit: Skepter 31.4 (2018)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Jan Willem Nienhuys is redacteur van Skepter en secretaris van Skepsis