Stop de persen 2000

Stop de persen 2000 [Nieuwskroniek uit Skepter door Jan Willem Nienhuys – index] 20 december 2000. Het blijft tobben met gsm’s. Volgens JAMA en NEJM heb je niets te vrezen als je minder dan een kwartier per dag mobiel belt.

Skepter 5.2 (1992)

Skepter 5.2 (1992) Tweede nummer van jaargang 5. Beknopte inhoud Overtuigde gelovigen – Een enquête onder de bezoekers van genezeres Jomanda door Bart Koene Ongelooflijk maar Bardi – De belevenissen van een skepticus in omroepland door Marc Braem “Saddams dagen zijn

Skepter 14.4 (2001)

Skepter 14.4 (2001) Vierde nummer van jaargang 14. Inhoud Parariteiten Stop de persen Skeptici willen anderen wijzer maken door Wouter Koning Genen en memen – Een gesprek met Susan Blackmore door Ad Bergsma Ad Bergsma interviewt ex-parapsycholoog Susan Blackmore, kampioen van de memen: evoluerende concepten