Klaagschrift – Skepsis wil genezers Millecam laten vervolgen

Persbericht

14 maart 2007

Skepsis wil genezers Millecam laten vervolgen

De Stichting Skepsis tekende op 13 maart 2007 bij het Gerechtshof in Amsterdam bezwaar aan tegen de beslissing van het OM om de dood van Sylvia Millecam uitsluitend als gevolg van haar eigen keuzen te zien. Skepsis acht de artsen Jos Koonen, René Broekhuijse (inmiddels geschorst) en het medium Joke Damman (‘Jomanda’) echter verantwoordelijk voor Millecams dood. Door hen niet te vervolgen handelt het OM onder meer in strijd met het Recht op Leven dat is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het EVRM vraagt de overheid van elke verdragsstaat om het leven van burgers actief te beschermen, optreden bij een verdachte doodsoorzaak hoort daar ook bij.

Het drietal behandelaars heeft Millecam consequent een verkeerde diagnose voorgehouden (‘geen kanker’). De twee artsen hebben allerlei onwerkzame behandelingen toegepast. Onder de hoede van één van hen waren de laatste weken van Millecam een ware hel. In een uitvoerig onderzoek heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al deze feiten blootgelegd. Met de beklagprocedure wil Skepsis een einde maken aan de rechteloosheid van patiënten van alternatieve behandelaars en hun nabestaanden. Mensen die kiezen voor een alternatieve behandeling moeten beschermd worden tegen ernstige beroepsfouten. De rechter moet zich kunnen uitspreken over de fouten van Koonen en Broekhuijse en Jomanda – anders is in Nederland sprake van gelegaliseerde moord.

Meer inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris van Skepsis,

dr. J.W. Nienhuys
telefoon 040-2216791

pdf Download het complete klaagschrift

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis