Nieuwetijdskinderen

door Rob Nanninga – Skepter 14.3 (2001)

De nieuwe tijd is nog niet aangebroken, maar de nieuwe kinderen zijn er al. Zij beschikken over innerlijke wijsheid en leven vanuit hun gevoel.

In New Age-kringen streeft men naar persoonlijke groei, zelfontplooiing, zelfverwerkelijking, bewustwording en spirituele ontwikkeling. Gevoel en intuïtie zijn belangrijker dan de ratio. In het verleden zagen velen uit naar een ‘nieuwe tijd’ waarin liefde, vrede en verbondenheid met de natuur centraal zouden staan. Het verlangen om de samenleving radicaal te veranderen is echter geleidelijk wat op de achtergrond geraakt.

Spiritualiteit wordt tegenwoordig aan managers onderwezen om stress te bestrijden en de motivatie, productiviteit en flexibiliteit te verhogen. Het kan een pragmatisch gekozen middel zijn om succes te boeken in het maatschappelijk leven. Het kan ook worden ingezet om het geestelijk en lichamelijk welzijn te optimaliseren, psychische blokkades op te ruimen en onbenutte capaciteiten aan te boren. Therapeutische werkzaamheid en praktische bruikbaarheid staan vaak centraal. (1)

Toch zijn er ook nog echte New Agers die geloven dat er spoedig een wereldwijde transformatie zal plaatsvinden naar een hoger vibratie- en bewustzijnsniveau. Deze heilsverwachting wordt uitgedragen door verscheidene Amerikaanse channelers. Zij verkondigen hun wijsheden in naam van verlichte meesters en andere entiteiten uit hogere sferen: ‘Greetings, dear ones, I am Kryon of Magnetic Service. You are making a change in the entire universe, dear ones, by what you do in this room. When the human heart is changed and vibrates at a new level, the peace on the planet will follow.’

Meester Kryon is een soort engel die al een jaar of tien wordt gechanneld door de voormalige zakenman Lee Carroll. Hij heeft een hele serie boeken op zijn naam staan. Daarin legt hij onder meer uit hoe wij onze eigen realiteit creëren. Kryon verricht bovendien werkzaamheden aan de magnetische veldlijnen rond onze planeet. Die moeten worden gewijzigd voordat de aarde en de mensheid kunnen overgaan naar de hogere spirituele frequentie van de nieuwe tijd.

Enkele jaren geleden begon Kryon te spreken over de Indigo-kinderen die momenteel massaal naar de aarde komen. Zij zijn vernoemd naar de donkerblauwe kleur van hun aura. Deze kinderen zijn hier met een speciale missie. Ze ondersteunen de overgang naar een hoger vibratieniveau en bereiden ons voor op een nieuwe tijd waarin hun bijzondere kwaliteiten op de voorgrond zullen staan. Zij zijn de voorlopers van een evolutionaire stap in de geschiedenis van de mensheid, de transformatie naar de spirituele en intuïtieve mens. Ze zijn onze hoop voor de toekomst als leiders van een liefdevolle en rechtvaardige wereld zonder geweld en concurrentie. De Indigo’s beschikken reeds over het nieuwe bewustzijn. Vaak zijn het ‘oude zielen’ die al vele levens achter zich hebben en de wijsheid van Atlantis of van het oude Egypte nog met zich meedragen. Er zijn ook Indigo’s die uit een ander zonnestelsel of uit een hogere dimensie komen.

Opvoedingsidealen

Het idee van de nieuwetijdskinderen sloeg aan onder alternatieve opvoeders en therapeuten. Ook andere channelers begonnen er over te profeteren. Samen met zijn spirituele partner Jan Tober, produceerde Carroll er in 1999 een bestseller over (2). In Nederland werd al twee jaar eerder de Stichting Platform Nieuwetijdskinderen opgericht, die in korte tijd sterk groeide. Er zijn meer dan 180 therapeuten aan de stichting verbonden en het symposium dat men vorig jaar organiseerde trok 600 bezoekers. Bestuurslid en regressietherapeut Carla Muijsert schreef vorig jaar een boek over de nieuwetijdskinderen, waarvan inmiddels een tweede druk is verschenen (3). De boeken beschrijven welke kwaliteiten en eigenschappen de nieuwe kinderen hebben en hoe je met ze moet omgaan. In feite worden er echter bepaalde opvoedingsidealen aangereikt.

Het eerste kenmerk dat aan de kinderen wordt toegeschreven, is hun onafhankelijke instelling. Ze varen hun eigen koers, geloven in zichzelf en weten (onbewust) precies wat ze nodig hebben en wat ze hier komen doen. Ze willen alleen dingen leren die hen interesseren en bepalen hun eigen tempo. Ze weten dat ze de wereld vanuit hun innerlijk vormgeven, zoals wordt geïllustreerd door een uitspraak van de zevenjarige Lianne: ‘Wat ik denk, gebeurt ook echt.’ Keuzes worden gemaakt op basis van innerlijk weten. De kinderen doen soms hele wijze uitspraken en kijken daarbij diepzinnig uit hun ogen. Zo merkte de achtjarige Lonneke op: ‘Van alle plaatsen die ik ken, is de aarde de enige waar boosheid en verdriet bestaan.’ En de zesjarige Joop vroeg zich af: ‘Droom ik wanneer ik slaap, of slaap ik wanneer ik wakker ben?’

Indigo’s houden er meestal niet van om dingen uit hun hoofd te leren en aan saaie huiswerkopgaven hebben ze een broertje dood. Het komt nogal eens voor dat ze hun schoolopleiding afbreken als ze daar voor hun gevoel voldoende hebben geleerd. Een opleiding tot alternatief therapeut past vaak beter bij hen. Er zijn ook Indigo’s die het criminele pad op gaan, maar dat doen ze alleen als ze deze ervaringen nodig hebben, bijvoorbeeld om anderen beter te begrijpen.

Ouders mogen niet proberen de kinderen aan te passen bij hun verwachtingen. Ze moeten worden behandeld alsof ze gelijkwaardige volwassenen zijn. Dit sluit aan bij een wijze uitspraak van de vierjarige Pascal: ‘De andere keer was ik jouw moeder, nu ben je mijn moeder.’ Opvoeders moeten altijd uitleggen waarom ze het kind een bepaalde opdracht geven. Daar moet over onderhandeld kunnen worden en er moeten keuzemogelijkheden worden geboden. Als het eten op tafel staat, kun je het kind bijvoorbeeld de keus geven om over één of over twee minuten aan tafel te komen, of je kunt vragen waar hij wil gaan zitten. Bevelen zoals ‘Ruim je speelgoed op!’ zijn uit den boze en hebben bovendien geen effect. Ouders kunnen beter zeggen: ‘Je hebt de gewoonte om overal in huis speelgoed te laten liggen en ik struikel erover. Wat kunnen we daaraan doen? Kun je mij helpen beslissen wat er moet gebeuren als je je speelgoed niet opruimt.’ In ernstige gevallen kan men het kind een ‘time-out’ geven: ‘Je mag anderen niet slaan en hebt nu een time-out. Ga maar naar je rustbankje.’

Nieuwetijdskinderen kenmerken zich ook door hun visionaire instelling. Ze denken in beelden, hebben een levendig voorstellingsvermogen en een grote fantasie. Ze kunnen volledig opgaan in hun innerlijke wereld, die voor hen minstens zo reëel is als de buitenwereld. Paranormale waarnemingen zijn voor hen heel normaal. De kinderen vertellen onder meer over vorige levens, aura’s, nachtelijke uittredingen en contacten met engelen, geesten of andere bovennatuurlijke wezens. Ze kunnen energieën voelen en hebben soms genezende gaven.

Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat misschien wel één op de drie kinderen een imaginair vriendje heeft, dat onder meer bescherming en gezelschap biedt. Psychologen adviseren ouders om zulke denkbeeldige wezens te accepteren zonder de fantasieën aan te moedigen. Hoewel de kinderen doen alsof hun kameraadje echt bestaat, weten ze gewoonlijk wel beter. Als ze een jaar of acht zijn, beginnen ze zich te realiseren dat het raar is om tegen iets onzichtbaars te praten en houden ze er geleidelijk mee op. Nieuwetijdskinderen schijnen daarentegen te blijven praten tegen de wezens, die door hun ouders worden verwelkomd als spirituele helpers.

Een laatste kenmerk dat genoemd moet worden, is de grote gevoeligheid en kwetsbaarheid van de nieuwe kinderen. Ze zijn zeer ontvankelijk voor stemmingen, sferen, spanningen en negatieve energieën. Voedselallergieën komen regelmatig voor en van te veel suiker worden ze agressief. Ze reageren echter goed op homeopathie, reiki en Bachremedies. Als de omstandigheden niet veilig zijn en ze niet geaccepteerd worden, trekken ze zich terug. Ze zijn voor veel dingen bang en raken gemakkelijk gefrusteerd. Sommige kinderen kunnen niet goed wennen aan hun stoffelijke lichaam en hebben problemen met motorische vaardigheden.

Doordat ze zeer gevoelig zijn voor zintuiglijke en buitenzintuiglijke prikkels, kunnen ze zich moeilijk concentreren. Ze zijn ze snel afgeleid en schijnen niet te luisteren. Als het ze te veel wordt, gooien ze alle prikkels weer naar buiten in de vorm van hyperactief gedrag. Ze zijn vaak rusteloos, kunnen niet op hun beurt wachten, reageren impulsief, hebben moeite om zich aan regels te houden en hebben weinig zelfcontrole. Vooral taakgerichte bezigheden leveren veel problemen op. Toevallig zijn dit precies de diagnostische kenmerken van ADHD (aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis). Medici schrijven in zo’n geval vaak Ritalin voor om de symptomen te verminderen. New Age-ouders beschouwen het gedrag van hun kind echter liever als een signaal aan de omgeving, die het werkelijke probleem vormt. Als de nieuwe tijd aanbreekt, zal blijken dat de kinderen daar prima in passen.

Literatuur

1. Stef Aupers en Anneke van Otterloo (2000). New Age – Een godsdiensthistorische en sociologische benadering. Kampen: Uitgeverij Kok, fl. 19,90.

2. Lee Carrol en Jan Tober (2000). De Indigo-kinderen. Laren: Uitgeverij Petiet, fl. 35,-.

3. Carla Muijsert-van Blitterswijk (2000). Nieuwetijdskinderen. Deventer: Uitgeverij Ankh-Hermes, fl. 29,75.

Uit: Skepter 14.3 (2001)

 

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Rob Nanninga was hoofdredacteur van Skepter van 2002 tot 2014