Helderziendheid bekeken

H.G. Boerenkamp


Helderziendheid bekeken

Download het pdf-bestand
(Rechtsklikken op de link en opslaan)

Het bestand is kleiner dan 1Mb en omvat
210 pagina’s.

U kunt het pdf-bestand lezen met de
Adobe Reader of met de kleinere
Foxit Reader.

De reader kan desgewenst zo worden ingesteld dat u op uw beeldscherm twee pagina’s naast elkaar ziet. Het is ook mogelijk de tekst te printen.

Meer informatie over het boek en reacties van lezers zijn te vinden op het Skepsis Blog.

Bij de heruitgave van de Stichting Skepsis

Wetenschappelijke parapsychologen zien weinig heil meer in de vermeende paranormale gaven van paragnosten, helderzienden en mediums. Er wordt dan ook vrijwel geen serieus onderzoek meer gedaan naar personen die menen dat ze doelbewust helderziende ervaringen kunnen oproepen. Mijn promotieonderzoek op dit terrein is nog steeds het meest omvangrijke.

Helderziende ervaringen zijn nog wel een noodzakelijk onderwerp voor verder psychologisch onderzoek. Het Parapsychologisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Utrecht, van waaruit dit boek tot stand kwam, had evenveel oog voor psychologische als voor paranormale verklaringen van dergelijke ervaringen. Helaas vond er in 1988 een ingrijpende reorganisatie plaats op de universiteit die ertoe leidde dat onze kleine vakgroep werd opgeheven. We hebben een aantal vragen die in dit boek worden opgeworpen daarom niet dichter bij een antwoord kunnen brengen via verder onderzoek.

Terwijl het onderzoek tegenwoordig op een heel laag pitje staat, lijken er steeds meer mensen te zijn die geloven dat zij over paranormale gaven beschikken. De KRO organiseerde dit jaar zelfs een soort wedstrijd voor helderzienden, die wekelijks een miljoen tv-kijkers trok. Deze tv-serie was een goede aanleiding om dit boek weer eens onder de aandacht te brengen. R. Nanninga opperde het idee het boek op internet te zetten. (Zie ook zijn analyses van negen tv-uitzendingen.)

De tekst is vrijwel in zijn oorspronkelijke vorm, zoals uitgegeven bij uitgeverij de Toorts te Haarlem in 1988, gehandhaafd. Het was niet nodig om essentiële dingen aan de structuur of inhoud te veranderen. Wel leek het een goed idee om het boek aan te vullen met de Nederlandstalige samenvatting van mijn proefschrift, A study of paranormal impressions of psychics.

De Stichting Skepsis, die in 1988 in de eerste jaargang van haar tijdschrift Skepter al een uitgebreide bespreking van het boek publiceerde en er later regelmatig naar verwees, heeft ervoor gezorgd dat de tekst opnieuw is opgemaakt. Het boek is bij Skepsis in goede handen, omdat de stichting er altijd naar heeft gestreefd wetenschappelijk verantwoorde informatie te verstrekken over vermeende paranormale vermogens en ervaringen.

Om het boek voor een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te maken, hebben we besloten het aan te bieden via de website van Skepsis. De inhoud is nog steeds actueel.

Dr. H.G. Boerenkamp
december, 2007

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis