Nederlandstalige sceptische boekenlijst


Baillargeon, Normand (2008)
Zelf denken: een korte corsus intellectuele zelfverdediging.
Tilburg: De Wereld.

Bakker, L.F. (1969)
Kwakzalverij en onbevoegd uitoefenen der geneeskunst.
Assen: Van Gorcum.

Barker, Eileen & Richard Singelenberg (1996)
Nieuwe religieuze bewegingen.
Kampen: Kok.

Bendegem, Jean Paul van (1997)
Tot in der eindigheid – over wetenschap, new-age en religie.
Antwerpen: Hadewijch.

Beurden, Marcel van (2004)
Het buitenaardse raadsel – vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen.
Breda: Papieren Tijger.

Blech, Jörg (2003)
De ziektemakers – hoe wij tot patiënt gemaakt worden.
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2005.

Boerenkamp, H.G. (1988)
Helderziendheid bekeken. [digitale versie] Haarlem: De Toorts.

Boxsel, Matthijs van (1999)
De encyclopedie van de domheid.
Amsterdam: Querido.

Boxsel, Matthijs van (2001)
Morosofie – Dwaze wijzen en wijze dwazen in Nederland en Vlaanderen.
Amsterdam: Querido.   [bespreking]

Boxsel, Matthijs van (2006)
Deskundologie – domheid als levenskunst.
Amsterdam: Querido.

Boxsel, Matthijs van (2009)
Domheid voor beginners – een stoomcursus.
Amsterdam: Querido

Bügel, Peter (1996)
Niemand kan denken.
Amsterdam: Contact.

Bügel, Peter (2001)
Het geluk wenkt –
Wetenschappelijke waanwijsheden.

Amsterdam: Contact.

Burger, Peter (1995)
De Wraak van de Kangoeroe.
Amsterdam: Ooievaar pockethouse.

Burger, Peter (1995)
De gebraden baby.
Amsterdam: Prometheus.

Burger, Peter (2006)
De dankbare terrorist – en andere sagen en geruchten van deze tijd.
Amsterdam: Bert Bakker.

Charpak, Georges & Henri Broch (2002)
Magie van het gezond verstand: Wetenschap, wonderen en paranormale verschijnselen verklaard.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 2003.

Colman, A.M. (1989)
List, bedrog en feiten in de psychologie.
Lisse: Swets & Zeitlinger.

Crombag, H.F.M., W.A. Wagenaar en P.J. van Koppen (1992)
Dubieuze zaken: de psychologie van strafrechtelijk bewijs.
Amsterdam: Contact.

Crombag, H.F.M. & H.L.G.J. Merckelbach (1996)
Hervonden herinneringen en andere misverstanden.
Amsterdam: Contact.

Derksen, A.A. (1985)
Wetenschap of willekeur – wat is wetenschap?
Muiderberg: Coutinho.

Derksen, Ton (2006)
Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling.
Utrecht: Veen Magazines.

Derksen, Ton (2008)
Het O.M. in de fout – 100 structurele missers.
Utrecht: Veen Magazines.

Dunning, A.J. en anderen (1998)
Tobben in voorspoed. Over de paradox van de geneeskunde.
Amsterdam: Meulenhof.

Evans, Christopher (1974)
Jezus leeft en woont op Venus.
Amsterdam: De Arbeiderspers.

Flournoy, Theodore (1996)
Van India naar de planeet Mars.
Amsterdam: Candide/Wrede Veldt.

Franssen, Maarten (1990)
Archimedes in bad.
Amsterdam: Prometheus.

Gantois, J.M. & C.W.H. de Loore (1979)
UFO’s en andere vreemde natuurverschijnselen.
Zutphen: Thieme.

Gardner, Martin (1967)
Is dat nog wel wetenschap?
Utrecht: Prismaboeken.

Heerden, Jaap van (1996)
Schrikbewind der verzinsels.
Amsterdam: Prometheus.

Hendriks, Kitty (2004)
Vaag verleden. [website: traumaversterking] Amsterdam: L.J. Veen.

Highfield, Roger (2002)
Harry Potters wetenschap – hoe magie echt werkt.
Utrecht: Het Spectrum.

Hood, Bruce M. (2009)
Supersense – waarom we in het bovennatuurlijke geloven.
Kampen: Uitgeverij Ten Have.

Horgan, John (1999)
Freud is niet dood. Het blijvend raadsel van het menselijk brein.
Amsterdam: Ambo, 2000.

Hulspas, Marcel (1995)
Klinkklare wetenschap: over dwazen en dwarsliggers.
Amsterdam: Prometheus.

Hulspas, Marcel (1997)
UFO! De Ufo-rage in Nederland.
Amsterdam: Prometheus.

Hulspas, Marcel (1998)
Bedenkelijke wetenschap: Over de wonderlijke wereld der pseudowetenschappen.
Amsterdam: Prometheus.

Hulspas, Marcel & Jan Willem Nienhuys (1998)
Tussen waarheid en waanzin – Een encyclopedie der pseudo-wetenschappen.
Breda: De Geus.

Israëls, Han (1999)
De Weense kwakzalver – Honderd jaar Freud en de freudianen.
Amsterdam: Bert Bakker.

Israëls, Han (2001)
Heilige verontwaardiging – Een onderzoek naar de feministische visie op incest.
Amsterdam: Contact. [bespreking]

Jansen, Hans (2003)
God heeft gezegd. Terreur, tolerantie en de onvoltooide modernisering van de islam.
Amsterdam: Uitgeverij Augustus.

Kagie, Rudie (1991)
De kracht van de maan.
Amsterdam: Amber.

Kampen, Hans van (1980)
Ufo’s, wezens & mensen..
Baarn: De Kern.

Kampen, N.G. van (2002)
Waanwetenschap.
Utrecht: Epsilon Uitgaven.

Kampen, N.G. van (2003)
Commentaar op ‘Waanwetenschap’.
Utrecht: Epsilon Uitgaven.

Köbben, André & Henk Tromp (199?)
De onwelkome boodschap – of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt.
Amsterdam: Jan Smets.

Koeck, Paul (1990)
Notaris X.
Leuven: Kritak.

Kolfschoten, Frank van (1993)
Valse vooruitgang: Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
Amsterdam: Veen.

Koppen, Peter J. van (2003)
Schiedammer parkmoord – een rechtspsychologische reconstructie.
Nijmegen: Ars Aequi.

Korzec, M. (1986)
De kitch van het holisme.
Utrecht: Veen.

Kousbroek, Rudy (1970)
Het avondrood der magiërs.
Amsterdam: Meulenhoff.

Krämer, Walter en Götz Trexler (1997)
Lexicon van hardnekkige misverstanden.
Amsterdam: Ooievaar.

Krämer, Walter en Götz Trexler (1999)
Nieuw lexikon van hardnekkige misverstanden.
Amsterdam: Bakker.

Kranenborg, Reender (1977)
Transcendente Meditatie.
Kok: Kampen.

Loftus, Elizabeth en Katherine Ketcham (1994)
Graven in het geheugen: De mythe van de verdrongen herinnering.
Amsterdam: Veen.

Maanen, Hans van (1991)
Het kerkhof van de wetenschap.
Meppel: Boom.

Maanen, Hans van, J.J.E. van Everdingen, H.E. Fokke (1993)
Het hart zit links en andere medische misvattingen.
Amsterdam: Boom/Belvedere.

Maanen, Hans van (1999)
Voorkomen is duurder dan genezen.
Amsterdam: Boom.

Maanen, Hans van (2001)
Echt niet!
Amsterdam: Lucifer/Prometheus.

Maanen, Hans van (2002)
Kleine encyclopedie van misvattingen.
Meppel: Boom.

Maanen, Hans van (2002)
Echte mannen willen niet naar mars:  rafelranden van de wetenschap.
Amsterdam: Prometheus.

Maanen, Hans van (red.) (2005)
Kwakzalverij: 125 jaar medische folklore.
Amsterdam: Boom.

Maanen, Hans van (2005)
Zoete koek en speculatie – over de rafelranden van de wetenschap.
Amsterdam: Poema-pocket.

Maanen, Hans van (2007)
Een gezonde geest – meer rafelranden van de wetenschap.
Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Maanen, Hans van (2009)
Goochelen met getallen – cijfers en statistiek in krant en wetenschap.
Amsterdam: Boom.

Martens, Ronny & Tim Trachet (1995)
Astrologie, zin of onzin?
Antwerpen: Hadewijch.

Meder, Theo (2006)
In graancirkelkringen – een etnologisch onderzoek naar verhalen uit de grenswetenschap.
Amsterdam: Salomé – Amsterdam University Press.

Nanninga, Rob H. (1988)
Parariteiten – een kritische blik op het paranormale.
Utrecht: Het Spectrum.   [hoofdstuk 2]

Palmarini, Massimo Piatelli  (1996)
Onvermijdelijke illusies.
Utrecht: Het Spectrum.

Plasterk, Ronald (2001)
Leven uit het lab.
Amsterdam: Prometheus.

Rassin, E. (2007)
Waarom ik altijd gelijk heb.
Schiedam: Scriptum.

Regt, H. de & H. Dooremalen (2008)
Wat een onzin! – wetenschap en het bovennatuurlijke.
Amsterdam: Boom.

Renckens, Cees (1992)
Hedendaagse kwakzalverij.
Amsterdam: Prometheus.

Renckens, Cees (2000)
Kwakzalvers op kaliloog.
Amsterdam: Prometheus.

Renckens, Cees (2001)
Genezen is het woord niet
Utrecht: Stichting Skepsis.  [digitale versie]

Renckens, Cees (2004)
Dwaalwegen in de geneeskunde
Amsterdam: Bert Bakker.

Rooy, Piet de (1991)
Op zoek naar volmaaktheid:
H.M. Berthelot Moens en het mysterie van afkomst en toekomst.

Houten: De Haan/Unieboek.

Rossen, Benjamin (1989)
Zedenangst: het verhaal van Oude Pekela.
Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

Schnabel, Paul (1982)
Tussen stigma en charisma – nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid.
Deventer: Van Loghum Slaterus.

Schur, Edwin (1976)
Gewaarzijn, een rage – de bewustmakers sociologisch bekeken.
Haarlem: De Toorts.

Siegel, Ronald K. (1992)
Hersenvuur.
Rijswijk: Elmar.

Skrabanek, P & J. Cormick (1993)
Dwalingen en dwaasheden in de geneeskunde.
Nijmegen: Sun.

Smagt, C.P. van der (1992)
Homeopathie: het wonder van het gelijkende.
Utrecht: Skepsis.

Sol, Hugo & Dany Vanbeveren, eds. (2000)
De piramides in de kosmos.
Brussel: VUBPress.

Spaink, Karin (1992)
Het strafbare lichaam: De orenmaffia, kwakdenken en het placebo-effect.
Amsterdam: De Balie.

Story, Ronald (1976)
Von Däniken weerlegd.
Utrecht: Het Spectrum, 1979.

Tuning, Pierre (1990)
Hedendaags bijgeloof.
‘s Gravenhage: BZZTôH.

Vanheste, Thomas Pieter (1996)
Copernicus is ziek: een geschiedenis van het New-Agedenken over natuurwetenschap.
Delft : Eburon.

Vegchel, Gerrit van (1991)
Medici contra kwakzalvers:  de strijd tegen niet-orthodoxe
geneeswijzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw.

Amsterdam: Het Spinhuis.

Vermeren, Patrick (2007)
De HR-ballon – 10 populaire praktijken doorgeprikt.
Gent: Academia.

Vervaet, Ewald (1997)
Het verschijnsel Jomanda.
Amsterdam: Babylon-De Geus.

Vijselaar, Joost (2001)
Het magnetisme van de geest:
Het dierlijk magnetisme in Nederland, 1770 – 1830.
Nijmegen: Uitgeverij Sun. [hoofdstuk 7.5 – 7.6]

Wagenaar, W.A. (2006)
Vincent plast op de grond – nachtmerries in het Nederlandse recht.
Amsterdam: Bert Bakker.

Wagenaar, W.A. (2009)
De slapende rechter.
Amsterdam: Bert Bakker.

Wennekes, Rolf (1987)
Tussen wetenschap en mystiek.
Kampen: Kok Agora.

Wiseman, Richard (2007)
Quirkology – onalledaags onderzoek naar ons dagelijks leven.
Utrecht: Bruna, 2008.

Wright, Lawrence (1994)
In de ban van Satan.
Amsterdam: L.J. Veen.

Zwitser, Felix (1984)
Mellie Uyldert, de onbegrepen wijze maagd.
Boxtel: De Kleine Aarde.

 

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis