Discussie over astrologie

[inleiding]

brief 7 van Karel Roelofs, astroloog

Beste mijnheer Nanninga

U komt weer met veel van allerlei zelfde vragen en onderwerpen. En het in het meeste ben ik toch echt duidelijk geweest in mijn antwoorden. Maar goed, ik zal het nog 1 keer heel duidelijk en gericht aan u uiteenzetten.

U heeft het over heel veel feiten die u in de astrologie tegenkomt, u heeft zelfs van alles daarover gelezen en gedaan. Allemaal feiten kennen betekent echter in het geheel niet dat er enig inzicht betaat in de materie, en dat geldt zeker bij astrologie.

Als je de opleiding tot astroloog doet, en in eerste instantie veel beginnende astrologische literatuur leest, dan is die deels in zekere zin wel opgebouwd uit feiten. Dat klopt. Echter de opleiding tot erkend astroloog duurt 5 jaren. Dat is niet voor niets. Ten eerste je persoonlijke proces. Maar vooral leren om al die feiten en dergelijke in een steeds duidelijker en groter verband te plaatsen. Zodat je vanuit de hele samenhang naar het leven en mensen kunt gaan kijken. En niet naar afzonderlijke deeltjes of feitjes. Feiten staan altijd in verband met weer andere feiten. Omdat nu eenmaal niets op zichzelf staat (in de astrologie).

Een betrouwbare astrologische uitspraak kun je pas doen als eerst de gehele horoscoop is geanalyseerd, en vervolgens alle verbanden duidelijk zijn. En dan doe je dus over die verbanden geen feitelijke uitspraken, maar geef je een specifieke benadering, zoals ik u al duidelijk had aangegeven met voorbeelden. Zou er al een soort van feit in een horoscoop staan, en dan in de zin van bv. een relationele transitontwikkeling, dan zijn er heel gemakkelijk restricties mogelijk vanuit de samenhang.

Zou je echter toch op feitelijk niveau gaan testen, dan is dat bij voorbaat een mislukking want daarin ligt in het geheel niet de kracht van de astrologie. En testen als horoscoopje raden en dergelijke zijn statistisch zinloos; Het is i.h.a. veel te moeilijk om de erg complexe psychische samenhang en verbanden van een persoon te kunnen waarnemen. Dan moet u waarzeggers gaan testen. En als er astrologen zijn die zich desondanks laten verleiden tot allerlei van uw onderzoekjes, zodat u weer eens een verwerphypothese denkt te kunnen promoten, dan kan ik daar zelf niks aan doen.

Hoe dan ook: de wetenschap gaat uit van feiten die gestaafd moeten worden. Echter astrologie staat daar haaks op omdat zij uitgaat van samenhangende verbanden. Dus wetenschappelijke feiten tegenover astrologische verbanden. Dat betekent dus dat reguliere wetenschap en astrologie niks met elkaar kunnen. Ik begrijp dat u dat heel jammer vindt, en dat u mij heel graag in uw straatje krijgt. Echter dat gaat nu eenmaal echt niet. En een kritische benadering van astrologen moet er zeker zijn, helemaal mee eens, alleen wel vanuit de astrologie zelf.

Ik begrijp wel dat u genoeg feiten over astrologie kent, dat zal allemaal prima zo zijn. Echter om gefundeerde kritiek te kunnen leveren, of zoals u wilt kritisch te testen zul je de astrologie van binnenuit moet kennen en ook begrijpen, en niet alleen maar wat feitelijkheden van buitenaf weten. Ik begrijp heel goed dat er genoeg astrologische literatuur is die in aanleg dus is opgebouwd uit veel feiten. Dat is allemaal waar. En als u zegt dat genoeg van die feiten gewoon niet kloppen; daar zult u sowieso wel gelijk in hebben. Dat komt dus omdat dit allemaal losstaande feiten zijn. Die zeggen dus afzonderlijk niks. Dat is ook de reden dat wanneer je er als beginner of leek zo naar kijkt, het erg verwarrend kan zijn of ongeloofwaardig.

Je moet dus om er verantwoord naar te kunnen kijken minimaal astroloog zijn. Je kunt er dan ook alleen maar vanuit de gehele samenhang verantwoord mee omgaan. Ik laat het niveau van de astrologie nu even buiten beschouwing. Zoals u, en ook de niet ingewijde massa de astrologie waarneemt, is deze begrijpelijk erg vreemd en dus voor velen ook ongeloofwaardig. U gaat zich echter op die astrologische feitelijkheden richten, en van daaruit kritiek leveren en zelfs daarover publiceren. Dat is dus allemaal van buitenaf en daarom heel oppervlakkig, en zonder gefundeerde kennis/inzicht van binnenuit.

Welnu, een heel pedante vergelijking; Einstein en hoogstaande collega’s van hem waren met elkaar veel bezig om elkaars stellingen onderuit te halen en eigen bewijzen aan te tonen. Echter dat is goed mogelijk als je beiden inzicht in de materie hebt. In dit geval gaat dit dus niet, u heeft geen enkel inzicht in de astrologische samenhang en verbanden, en al helemaal niet in de vele dynamieken die daarin bestaan. En u spreekt ook nog eens een heel andere taal omdat astrologie niet eens een reguliere wetenschap is, wat zij ook geheel niet pretendeert te zijn.

Als er al testen zouden moeten worden gedaan om wetenschappelijke bewijzen te leveren voor astrologie, dan ligt dat dus erg complex, omdat ze daarmee nagenoeg niet verbindbaar is. De dynamieken zijn andersgezegd totaal verschillend. Testen/toetsen die betrouwbaar zijn, maar vooral ook uitvoerbaar, zullen vast nog wel significante bewijzen kunnen leveren in de toekomst. Misschien zijn ze uiteindelijk wel heel simpel zelfs. Alleen dan zal dat vanwege de dynamiek vanuit de astrologische wereld zelf moeten gebeuren, en sowieso niet vanuit de antidynamiek die reguliere wetenschap heet.

Alleen gevorderde astrologen zouden zodoende mogelijk testen kunnen bedenken die uitkomst bieden. En daar kunnen zij stichtingen als Skepsis en dergelijke echt niet bij gebruiken, en die hebben zij daar ook zeker niet bij nodig. Echter ik heb u al gezegd dat de tijd(sdynamiek) er naar moet zijn, omdat zo’n doorbraak nu eenmaal ook nog eens veel voeten in aarde heeft.

Tot die tijd zou het echter handig zijn als u zich dus beperkt tot alleen maar publicaties die fundament hebben. De site waarover ik u aansprak hangt alleen al voor de helft op het niveau van de sterrenbeelden, waarover u allerlei quasiserieuze oordelen heeft. Echter het is echt allemaal erg oppervlakkige en ongekwalificeerde op de leek gerichte onzin.

Als ik u ook steeds duidelijke kritiek geef op uw erg oppervlakkige uitgangspunten, legt u voortdurend het balletje weer bij mij neer, vanwege het feit dat u daar helemaal geen inzicht in heeft. Echter ik heb u nu toch wel meer dan ruimschoots beantwoord. Dus als u het niet erg vindt, laten we er dan beter een punt achter zetten, en plaatst u gewoon het onverkorte verhaal zoals u heeft beloofd. Want ik heb niet zo’n zin om weer van alles te moeten herhalen vanwege uw astrologische onkundigheid, en ik weet niet hoe ik nog duidelijker en vollediger zou moeten antwoorden. Ik word er eerlijk gezegd wel een beetje moe van.

Vriendelijke groeten.


 

Mailwisseling

00. Inleiding
01. Karel Roelofs: 3 februari 2007
02. Rob Nanninga: 3 februari 2007
03. Karel Roelofs: 4 februari 2007
04. Rob Nanninga: 4 februari 2007
05. Karel Roelofs: 6 februari 2007
06. Rob Nanninga: 7 februari 2007
07. Karel Roelofs: 8 februari 2007
08. Rob Nanninga: 10 februari 2007
09. Karel Roelofs: 13 februari 2007
10. Rob Nanninga: 17 februari 2007
11. Karel Roelofs: 17 februari 2007

Enkele relevante links

De Astrotest
A tough match for astrologers
De sterren zwijgen
Astrologie en psychologie
Bedrijfsastrologie
Waarom astrologen geloven
Astrology and Science website

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis