Jaarverslagen

Hieronder staan links naar een aantal documenten (pdf) die zicht geven op de (financiële) stand van zaken van de Stichting Skepsis. Meerjarenplan Financiële verantwoording (algemeen) Financieel jaarverslag 2021 Financieel jaarverslag 2020 Financieel jaarverslag 2019 Financieel jaarverslag 2018 Financieel jaarverslag 2017

Algemene voorwaarden

Hieronder staan onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor aankopen via deze website. U kunt ze ook als pdf downloaden. Het komt er in het kort op neer dat als u onverhoopt ontevreden bent met een aanschaf en u

Duivels

Denken mensen werkelijk dat anderen de kastanjes wel uit het vuur zullen halen als ze met z’n allen naar een aanranding staan te kijken? Zijn wij zo hardvochtig en gevoelloos?