Nieuwsbrief

Brengt u op de hoogte van het uitkomen van een nieuw nummer van Skepter (4x per jaar), en het programma van het jaarlijkse congres van Stichting Skepsis.

Skepter 35.2 (2022)

Subliminale reclameboodschappen, communicerende planten, intelligente dieren en een uitgebreide quiz om denkfouten te ontdekken. En hoe zit dat nu met het populaire mindfulness? Lees erover in het nieuwe nummer van Skepter.