Stop de persen 2006

[Nieuwskroniek uit Skepter door Jan Willem Nienhuys – index]

6 januari 2006. Magneten helpen niet echt, maar doordat ze overal aan blijven plakken suggereren ze des te meer, zeggen twee Amerikanen in BMJ. (Leeuwarder Courant.)

7 januari. De openbare scholengemeenschap De Rietlanden in Lelystad wil meditatie als keuzevak aanbieden. Driemaal daags een tijdje stilzitten en niks doen als vak in plaats van straf! Er wonen veel TM’ers in de buurt. De minister is tegen, want op een openbare school horen geen lessen met levensbeschouwelijke grondslag. (Trouw 7 januari, Leeuwarder Courant, Eindhovens Dagblad, de Volkskrant 9 januari, Eindhovens Dagblad 11 februari.)

10 januari. Het mediteren is opeens in. Mediteren op de werkvloer, in het kantoor, tijdens het brandstof tanken, onder leiding van de Brahma Kumari’s, bij de ministeries, de AIVD, het kan niet op. (Eindhovens Dagblad 10, 19 januari,Provinciale Zeeuwse Courant, Leeuwarder Courant 12, 27 januari, de Volkskrant 13 januari, De Faam 18 januari, Trouw 25 januari.)

13 januari. De Maharishi dingt meteen al mee naar de prijs voor het doorzichtigste bedrog van 2006. Hij wil voor 8 biljoen euro aan obligaties uitzetten en belooft 10 tot 15 procent rendement. Omdat de minimuminleg 50.000 euro is, valt dit buiten elke controle. (Trouw.)

14 januari. De Amerikaan Rusi Taleyarkhan zegt nog steeds dat hij kernfusie in imploderende gasbelletjes kan maken (zie 5 maart en 28 juli 2002). Maar diverse onderzoekers (ook het octrooibureau) konden het niet reproduceren. Waar kwamen die neutronen dan vandaan die Taleyarkhan bij herhaling aantrof? De critici hebben een donkerbruin vermoeden dat die uit een bron kwamen die ergens naast zijn bekerglas lag. Taleyarkhan lijkt gewoon een fraudeur te zijn van het type dat toevallige vergissingen steeds hardnekkiger verdedigt. (NRC Handelsblad 14 januari, 11 maart, Trouw 17 maart.)

23 januari. De onderwijsinspectie vindt de Iederwijsschool De Ruimte in Soest zo slecht dat ze de ouders voor de rechter brengt wegens ontduiking van de leerplichtwet. Maar in Loenen krijgt Wonderwijs een positief advies van de inspectie. (Trouw.)

27 januari. Op deze dag is de reeds vermelde rechtszaak over het bestaan van Jezus (zie Parariteiten, winter 2005), maar we vermelden nog even dat later de rechter de zaak niet ontvankelijk verklaarde. (Trouw 26 januari, de Volkskrant, 11 februari.)

28 januari. De antroposofische scholen zijn diverse malen in het nieuws. De kindertjes op die scholen zijn zuinige medische consumenten volgens een groot Europees onderzoek. Driekwart is zelfs niet ingeënt tegen mazelen, bof of rodehond. Ze hebben ook minder last van hooikoorts en eczeem (astma maakt geen verschil, en in Oostenrijk hooikoorts en eczeem ook niet). Dat moet iets met de levensstijl te maken hebben, maar wat? De Nederlandse Vrije Scholen hebben ook maar 0,5 procent leerlingen van laag opgeleide allochtone ouders, en het onderwijs is er vaak belabberd. (NRC Handelsblad 28 januari, de Volkskrant 26 april, Provinciale Zeeuwse Courant 26 april, Trouw 27 april, 10 juli.)

28 februari. Transcendente Meditators waren in de Vrije Universiteit van Amsterdam te beluisteren. Regisseur David Lynch wil vredesfabrieken stichten waar gemediteerd wordt, een soort kloosters dus. Zoals gebruikelijk bij de TM is daar een gigantisch bedrag voor nodig, waarvan pas een zesde van een promille bij elkaar is gebracht. Lynch trok een volle bak, maar een maand later kwamen er behalve Frits Abrahams maar vier studentes naar een vervolglezing. (de Volkskrant 28 februari,NRC Handelsblad 29 maart.)

28 januari. Onderzoekers uit München hebben het merendeels negatieve onderzoek over Echinacea nog eens onder de loep gehouden. Hun vraag was kennelijk: hoe moet je in de gegevens selecteren om er toch iets positiefs uit te krijgen, en het antwoord was: plantendelen (dus geen bloemen of wortels) meteen toedienen bij het begin van een verkoudheid. Of ze gecorrigeerd hebben voor het feit dat dit maar één combinatie is van de honderden combinaties die ze bereid waren geweest te presenteren als ‘resultaat’ werd er niet bij verteld. (de Volkskrant.)

8 februari. Maria Duval (zie Parariteiten, 2003), lees de firma Astroforce die zich toelegt op het verzamelen van adressen van goedgelovigen, adverteert in tal van huis-aan-huisbladen van Wegener. Er staat zelfs geen ‘advertentie’ boven. Drie maanden later staat vrijwel dezelfde advertentie, met ‘Advertorial’ erboven weer in de krant op dringend verzoek van Wegener (na klachten). Wegener zal echter niet op eigen houtje advertenties inhoudelijk gaan beoordelen. Pas met een uitspraak van de Reclame Code Commissie zal Wegener wellicht met het oog op de wet, de goede zeden en de belangen van maatschappelijke bewegingen actie ondernemen.

8 februari. In het kielzog van de tuchtzaak tegen de kwakartsen die Millecam behandelden (zie Parariteiten, 2006), portretteert de Nieuwe Revu de kankerkwakzalver Aart van der Burgh (78), vroeger werknemer bij VSM, nu eigenaar van het bedrijf Bio Solar Heath Impro, dat een geneesmiddel tegen al het leed in de wereld verkoopt.

8 februari. Bij placebo’s geldt: hoe meer ritueel hoe meer effect. Dat blijkt als je nepacupunctuur vergelijkt met neppillen, zegt T. Kaptchuk in BMJ. (Eindhovens Dagblad.)

15 februari. Professor Hans Daalder schreef Drees en Soestdijk: De zaak Hofmans en andere crises 1948-1958. Oud-premier Gerbrandy van de befaamde commissie van drie had koningin Juliana indertijd een dringende brief van christen tot christen gestuurd, waarin hij haar opriep met Hofmans te breken. (Trouw 15 februari, 4 maart.)

21 februari. In het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant is om onduidelijke redenen het aantal autistische kinderen twee- tot driemaal zo hoog als in de rest van Nederland. De scholen zitten met de handen in het haar. Alleen al in Eindhoven verlaten 172 kinderen met een ‘stoornis in het autismespectrumsyndroom’ groep acht. Voor het komende schooljaar zijn er in de regio al 267 nieuwe ‘autisten’ aangemeld bij speciale scholen. Twee OMO-scholen gaan een speciaal autistenklasje opzetten. Het riekt naar overdiagnostiek, maar dat durft niemand te zeggen. Een ‘lichte vorm van Asperger’ telt ook al mee. (Eindhovens Dagblad 21, 23, 25 februari, 16, 23 maart.)

22 februari. Aktueel gaat op bezoek bij voormalig acteur Wouter Nicolaas, die via www.health-angel.net zijn elektrofobie en aardstralengeloof uitdraagt.

22 februari. Wie kent ze niet? Larmoyante e-mails over een bedrag van 30 miljoen dollar, dat met uw hulp kan worden geïnd. U hoeft alleen maar wat registratiekosten te betalen, wat pas blijkt als u reageert. De Amsterdamse politie arresteerde 12 Nigerianen op verdenking van dit type bedrog. Verrassend is dat nog zoveel mensen erin tuinen, want deze ene club alleen al wist vele miljoenen te vergaren. (NRC Handelsblad.)

27 februari. Dan Brown wordt door Leigh en Baigent beschuldigd van plagiaat. L&B hadden natuurlijk sterker gestaan als ze beweerd hadden dat hun werk allemaal fictie is. Iedereen mag de relativiteitstheorie uitleggen, dat is geen plagiaat als je er even bij vertelt dat Einstein het bedacht had, maar als je onder eigen naam de avonturen van Kuifje of Harry Potter gaat navertellen, ben je een dief. Brown zegt dat hij hun boek eigenlijk niet gelezen had. Dat zal Browns echtgenote Blythe Newton hebben gedaan. Brown wint (8 april). De verliezers moeten een miljoen pond proceskosten betalen. De rechter houdt wel van een grapje en verwerkt de ‘Smithy Code’ in zijn vonnis, die echter snel gekraakt wordt (28 april).

28 februari. Elke dag een paaseitje (niet meer, niet minder), goed voor u! Dat bleek na een uitvoerige rekenpartij waarbij 750 voedingsmiddelen werden geanalyseerd die 500 Zutphense mannen 15 jaar gegeten hadden. Het riekt naar onzin. (NRC Handelsblad 28 februari, de Volkskrant 11 maart.)

4 maart. Cees Dekker heeft een nieuw boek (En God beschikte een worm) geredigeerd, en laat in een interview weten dat Amerikaanse schoolboektoestanden hem heel treurig maken. Intelligent design wordt ook het thema van een discussieavond op 28 april tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (de Volkskrant 4, 11 maart, Leeuwarder Courant 22 maart, NRC Handelsblad 15 april.)

10 maart. Engelen kunnen zich op allerlei manieren manifesteren, zegt spiritueel therapeute en natuurgeneeskundige Gera Hoogendoorn van Inner Art tijdens een lezing in De Kwakel te Drachten. Het wiel en andere nuttige uitvindingen zijn eigenlijk engelenwerk. ‘Een engel in je kamer kan 2 tot 4 meter groot zijn, want ze zijn niet gebonden aan tijd en ruimte.’ Je zou zeggen, als ze zo precies gemeten kunnen worden, zijn ze juist wel precies aan de ruimte gebonden. Logica is niet het sterke punt van dit soort genezers. Verbazend is wel dergelijke achterzaaltjespraat zo breed uitgemeten te zien. (Leeuwarder Courant.)

14 maart. Char Margolis heeft zoveel succes met haar straatreadings en huisbezoeken, dat ze een eigen show krijgt. Het is een zesdelige ‘docusoap’ getiteldPsychic at Large, geproduceerd door Sci Fi Channel. (Eindhovens Dagblad.)

14 maart. Tegen Adelbert Nelissen (zie 5 november 2003 en 15 juni 2005) wordt 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk geëist. Op 27 maart krijgt ‘de macrobiotisch adviseur A.N.’ een half jaar voorwaardelijk voor ‘benadeling van de gezondheid’ van de ex-vrouw van Roel van Duijn. (zie Skepter, september 1998). De rechters vonden hem al genoeg gestraft met de negatieve publiciteit. (Trouw 14, 28 maart,NRC Handelsblad 27 maart.)

15 maart. De niet-etende Ram Bahadur Banjan (zie Skepter, winter 2005) is sinds 11 maart spoorloos verdwenen. (Trouw.)

21 maart. Een derde van de ouders geeft hun kind alternatieve medicijnen of stuurt ze naar de alternatieve genezer. Homeopathie en kruidenmiddelen zijn populair. Drie op de vijf zegt daar niks over tegen de echte dokter, volgens een anonieme enquête onder ouders van zieke kinderen in Utrecht. (NRC Handelsblad.)

8 april. In Mattheüs 14:24-33 en elders wordt verhaald hoe Jezus bij zwaar weer vanaf de wal naar een schip midden op het meer
wandelde. Een stel wetenschappers in Florida beweert dat hij eigenlijk aan het schotsje springen was, want heel misschien kan er op geïsoleerde plekken in het meer van Galilea bij nachtvorst ijs ontstaan. De uitdrukking ‘over één nacht ijs gaan’ zullen ze in Florida wel niet kennen. (NRC Handelsblad.)

8 april. Voor wie UFO’s ziet is er nu een hulplijn, de Ufoon van de UFO-Werkgroep Nederland (053-4310412 of 036-8442600, www.ufonet.nl). Voor 5 euro kunt u bij hun een rapport bestellen over de disco-UFO van Wintelre (zie Parariteiten, december 2002). Ook voor deze werkgroep betekent UFO slechts ‘iets aan de hemel wat de waarnemer niet kan thuisbrengen’. UFO-meldingen aan Skepsis worden vaak doorverwezen naar UWN. (NRC Handelsblad.)

11 april. Reïncarnatietherapeut Ronald van der Maesen (73) promoveert aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht op Onderzoek naar het effect van en de cliëntsatisfactie over reïncarnatietherapie, een knutselwerkje zonder duidelijke controles. Professor Cees Hoogduin (psychopathologie, Nijmegen) vindt het maar niks, maar Skepter-auteur en experimenteel psycholoog Robert Horselenberg lijkt het ‘relatief onschuldig’. Het is echter onduidelijk of de nadelige gevolgen van mensen sprookjes aanpraten opwegen tegen de minuscule baten. (NRC Handelsblad.)

12 april. De Canadees Brian Alders is professor aan de McGill University in Montreal en een van de deskundigen in de Doverzaak. Hij wilde de impact van de Intelligent Design-propaganda op de samenleving onderzoeken. De Social Sciences and Humanities Research Council wees zijn subsidieaanvraag af. Hij had niet aannemelijk had gemaakt dat de evolutietheorie correct was en de intelligentontwerptheorie niet. Eigenlijk is daarmee de onderzoeksvraag al gedeeltelijk beantwoord. (Eindhovens Dagblad.)

13 april. De makers Ronald Jan Heijn, Harry Beckers en Claudia Bredewold vanStaya Erusa (zie Skepter, winter 2005,) zitten in de problemen, preciezer, ze kunnen de rekening van producent Karel Hille niet betalen. Dat komt, zegt Hille, doordat er voortdurend aan het script werd geprutst, waardoor de kosten verdubbelden. Net als in zijn vorige leven snapt RJH niet wat het probleem is. De film is mede bedoeld voor schizofrenen, die erdoor worden aangemoedigd om hun pillen niet meer te slikken. (Trouw.)

13 april.Het nieuwe leren dringt door op de hogescholen en heet daar ‘competentiegericht onderwijs’. Ongemotiveerde studenten mogen zichzelf in groepjes wat wijs maken. De haantje-de-voorstes steken zo nog wel wat op, maar de rest voert niets uit en blijft dom. Beoordeling geschiedt op basis van opstelletjes waarin de auteurs moeten laten merken dat zij ‘zich de leerdoelen hebben eigen gemaakt’. Deze methode is ook een geloofsartikel geworden van minister Maria van der Hoeven. Volgens de Tilburgse hoogleraar accounting Jan Bouwens is het resultaat een dramatische daling van het niveau van hbo-studenten. Op SdP komt het over als de vervanging van een efficiënt vervoerssysteem door nachtelijke zwerftochten te voet in onbekend gebied, zonder kaart, kompas of lantaarn. De nieuwe vereniging voor Beter Onderwijs Nederland (www.beteronderwijsnederland.nl) wil het verzet tegen de afbraak van het onderwijs bundelen. Hun manifest en doelstellingen stonden breeduit in de krant. SdP denkt dat het ware probleem is dat er decennialang bezuinigd is op onderzoek en onderwijs. Kennis en kunde mag niks kosten, en onderzoek moet meteen wat opleveren. Zo glijden we langzaam af naar een derdewereldstatus. (Provinciale Zeeuwse Courant 13 april, NRC Handelsblad 3 juni.)

15 april. In Nijmegen komt in samenwerking met de stichting Facta een hoogbegaafdenschooltje, voor kindertjes met een IQ van 125 en hoger (modaal HBS- of gymnasiumniveau dus). Schoolgeld 13.000 euro per jaar. Men wil beginnen met leerlingen die zijn vastgelopen omdat ze zo ‘slim’ zijn. (Trouw.)

20 april 2006. Amalgaamvullingen kunnen geen kwaad (zie ook Skepter, september 1996). Men heeft vele honderden kinderen in de VS en Portugal met en zonder amalgaamvullingen vijf of meer jaar gevolgd. Er was geen verschil te zien, niet in slimheid en dergelijke en ook niet in nierfunctie. Toch wordt het oerstevige amalgaam tegenwoordig minder gebruikt, want je hoeft er minder grote gaten voor te boren. (NRC Handelsblad.)

22 april. Bemande ruimtevaart is nutteloos. Nu er ook moslims aan meedoen, bespreken in Maleisië 150 geleerden op een congres, hoe men in een baan om de aarde moet bidden, en meer speciaal hoe men dan de voorgeschreven richting naar Mekka bepaalt, en of men dat vijf maal per omloop of per 24 uur moet doen. (Provinciale Zeeuwse Courant, Leeuwarder Courant, 22 april, Trouw 28 april.)

22 april.Bij het congres ‘Truth or dare’ (over geloof en wetenschap) komen 700 belangstellenden opdagen, meest studenten. Met Cees Dekker, Willem Ouweneel en de bioloog Ben Hobrink zit je dan gebeiteld, maar ze hadden ook een excuusongodist gevonden, Floris van den Berg. Niet doen Floris! (Leeuwarder Courant 24 april.)

24 april. SdP kan het ook niet helpen dat religies een bron van irrationaliteit zijn. Nu weer een dooie Vaticaanse mus: de Minister van Volksgezondheid van het Vaticaan Javier Lozano Barragán, kondigt aan dat de poreuzerubberclub (zie 10 oktober 2003) onder bepaalde omstandigheden condooms wil toestaan om de verspreiding van het hiv te voorkomen. Twee dagen later zegt zijn secretaris dat het Vaticaan zijn standpunt niet wijzigt.

25 april. Personen die zeggen gevoelig te zijn voor telefoongolven (en dan typische algemene noceboklachten hebben, zoals hoofdpijn, misselijk, moe, branderig of tintelend gevoel) blijken in Engeland net zoveel last te hebben van echte als van nepgolven, staat in BMJ van 15 april. Hugo Schooneveld (zie 17 augustus 2003) zegt dat niet de telefoongolven de boosdoener zijn, maar juist het laagfrequente batterijstroompje dat in een mobieltje ontstaat als het gaat zenden. (NRC Handelsblad 25, 29 april.)

26 april. Je hebt altijd erg en erger. In Zuid-Afrika opereert een misdadige kwakzalfster, de 52-jarige Nederlandse Tine van de Maas. Deze zegt dat aidsremmers giftig zijn, en dat haar dieet van citroen met knoflook veel beter is. De Zuid-Afrikaanse Minister van Volksgezondheid (bijnaam: dokter Biet) zit op dezelfde lijn. (Trouw.)

29 april. De Inspectie voor de Volksgezondheid waarschuwt voor de gevaren van ‘stamceltherapie’: wat onder die naam verkocht wordt aan ernstig zieken is duur, nutteloos en gevaarlijk. (NRC Handelsblad, 29 april, 5 mei)

2 mei. Arjen Jonker is door het Ministerie van Justitie weggestuurd als directeur van Den Engh (zie Skepter, winter 2004). Enkele andere leidinggevenden vertrekken dan ook. Een voormalige docent van de Glenn Mills school (zie Skepter, zomer 2004) wordt interim-directeur. Eind juni publiceert het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie een studie waaruit blijkt dat Jonkers methode niet werkt.

2 mei. Aanstaande 13 mei wordt Maria Teresa (1855-1938) zalig verklaard. Ze is geboren als domineesdochter Anna Maria Tauscher en stichtster van de kloosterorde Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus te Sittard. Deze orde legde zich toe op hulp aan verwaarloosde kinderen. Het voor zo’n feest verplichte wondertje bestond uit een genezing van een hardnekkige voetschimmel. Een zuurpruimige brievenschrijver wist zijn briefje in drie kranten gepubliceerd te krijgen. (NRC Handelsblad 2, 23 mei, Provinciale Zeeuwse Courant 10 mei, Eindhovens Dagblad11, 17 mei, Trouw 11, 15, 17, 20 mei, de Volkskrant 12, 19 mei.)

3 mei. Een onderzoek naar 30.000 gevallen van zelfdoding in Engeland en Wales leert dat de geboortetijdstippen van de betrokkenen erg onregelmatig over het jaar zijn verdeeld (flink meer in de zomer). Niemand weet waarom. Bij diverse ziekten heeft men ook zulke verschillen gevonden. (Eindhovens Dagblad.)

6 mei. De internationaal befaamde goeroe en fantast Sigismund Schlomo Freud is vandaag 150 jaar geleden geboren. Hij maakte reclame voor het niet bijster originele idee dat we irrationaler zijn dan we graag denken.

18 mei. Nog meer religie. Op Goeree Overflakkee schreef ene ‘Abel den Denker’ ironische columns in Regio Venster over de SGP en hoe de PvdA daar aan zelfkerstening doet. Boze gelovigen scholden de kinderen die dit huis-aan-huisblad bezorgden uit, en ‘De Waarheidszeggers’ stuurden een anonieme dreigbrief naar de krant. Toen hoofdredacteur Maria Evers aangifte deed, uitte een baliemedewerker van de politie een doodsbedreiging ‘vanuit zijn geloof’. De column werd gestopt, voornamelijk omdat adverteerders dreigden af te haken. De PvdA stelt kamervragen. (NRC Handelsblad 18 mei, 7 juni, Trouw 19 mei).

22 mei. Vredesgoeroe Mansukh Patel van de sekte Life Foundation komt naar Groesbeek om een retraite te leiden. In de sekte moet men hard werken voor een schijntje, en vrouwen die weglopen omdat ze geen seks met de meester willen, worden voor gek verklaard. De beschuldigingen van fraude worden glashard ontkend. (Trouw, 20, 23 mei.)

22 mei. Dominee Mos in Wassenaar heeft een jaar geleden een antisemitische preek afgestoken, over ‘de jood in ons’. Het wordt een hele affaire, maar het loopt met een sisser af.

2 juni. Proefjes met bidden om genezing leveren niks op, maar als je leden van de Evangelische Omroep naar persoonlijke ervaringen vraagt (zoals Hijme Stoffels deed), dan blijkt twee derde wel meer kracht te krijgen om de ziekte te dragen, en een kwart van de biddende zieken wordt er zelfs beter door. Een derde gaat wel eens naar een genezingsbijeenkomst. (Trouw, Christen in Contact.)

3 juni. Zou een kopje groene (dat wil zeggen ongefermenteerde) thee gezond zijn? De FDA in de VS denkt niet dat er voldoende bewijs is dat het spul de kans op hart- en vaatziekten vermindert. Van de meer dan honderd artikelen hierover zijn er maar vier goed uitgevoerd en relevant, en die laten geen effect zien. Maar Japanse onderzoekers vonden weer wel een klein effect, als je de goede groepen met elkaar vergeleek: mannen van over de veertig die jaar in jaar uit drie koppen daags drinken versus mannen die geen thee dronken, en na correctie voor factoren die de onderzoekers belangrijk achtten. Na vele jaren ziet men dan een iets kleinere sterfte door hart- en vaatziekten. Het riekt naar vissen in de data. (de Volkskrant 3 juni, NRC Handelsblad 14 september.)

6 juni. De datum lokt cijferfetisjisme uit van mensen die het verschil niet weten tussen de waarde van een getal (namelijk zoveel als er zwarte vakjes op een schaakbord van 36 bij 37 zijn) en een cijferrij (zie Skepter, december 1994) en die denken dat Satan dat ook niet weet en die dan maar aan het bidden slaan. Een plan om die dag het 666-jarige bestaan van Rotterdam als stad te vieren ging niet door. Alweer een geval van zelfkerstening? (Leeuwarder Courant, Eindhovens Dagblad 6 juni, Provinciale Zeeuwse Courant, Trouw 6,7 juni, de Volkskrant 7 juni.)

6 juni. In Zwitserland is het TNO-onderzoek naar de effecten van de telefoongolven van de UMTS (zie 1 oktober 2003) overgedaan. Er kwam geen verband uit tussen welbevinden en telefoongolven (‘straling’). Maar wie om wat voor reden dácht aan een intens veld bloot te staan had wel klachten, veld of niet. Veel protesteerders tegen UMTS-zenders baseerden zich op vermeende acute ziekmakende effecten, maar verleggen nu hun criteria. Het Zwitsers onderzoek is waardeloos, want men heeft niet naar de langetermijneffecten gekeken, en de proefpersonen zijn geen goede afspiegeling van de bevolking. Dat zegt de actiegroep Stop UMTS. Een week later blijkt dat de meeste van de 46 gemeenten die geen UMTS-masten wilden, bij hun standpunt blijven. Hans van Maanen memoreert op 17 juni de fluorideaffaire, namelijk hoe Hollandse massahysterie een rationeel idee in ongeveer tien jaar tijd (1966-1976) wist weg te vagen.

12 juni. Dominee Harmen de Vries promoveert vandaag in Amsterdam op het onderwerp ‘De dienst der genezing’. Hij pleit voor meer bidden in ziekenhuizen. Zijn promotor Martien Parmentier ziet gebedsgenezing als het aanboren van de kosmische krachten in de mens. (Trouw, 10 juni.)

16 juni. Elke Geraerts promoveert vandaag in Maastricht op het onderwerp hervonden herinneringen. In het lab blijkt dat sommige mensen zich heel makkelijk een ‘herinnering’ laten aanpraten. Verder komt het wel voor dat mensen denken zich pas na 20 jaar verdringing opeens iets te herinneren, hoewel ze het twee jaar eerder nog heel goed wisten. (Trouw 13 juni, Eindhovens Dagblad 21 juni.)

17 juni. Johan Huibers uit Schagen bouwt de Ark van Noach na. Hij vult hem met opgezette dieren. Eind oktober wil hij ermee over de Nederlandse binnenwateren gaan varen. Maarten ‘t Hart is wezen kijken en hij voorziet dat op een goede dag allen die niet geloven in het arkverhaal zullen worden uitgeroeid. In een latere column merkt ‘t Hart op dat alle menselijke parasieten zoals schaamluizen en lintwormen (en nog zo’n honderd andere) ook op de Ark zijn meegeweest. Hier moet SdP hem tegenspreken. Als we van de waarheid van oude geschriften uitgaan, dan kon ongedierte tot de tijd van Aristoteles spontaan ontstaan. (NRC Handelsblad. 17 juni, 1 juli, Trouw 19 juli)

19 juni. Pieter van der Horst spreekt in zijn uittreerede over antisemitisme in de oudheid, maar wil ook iets zeggen over het huidige antisemitisme in het Midden-Oosten. Voor wie de krant leest weinig nieuws. Aanstootgevend voor moslims is het ook niet want die slaan pas op tilt als je iets lelijks van Mohammed zegt. Dat zagen de rector magnificus van de Universiteit Utrecht en de decaan van de subfaculteit theologie anders. De rm vreesde voor persoonlijke gevolgen, en ‘adviseerde’ het stuk over de huidige islamitische wereld weg te laten. Verwarrend is dat er drie versies van de rede zijn, waarvan de oerversie nogal wat onparlementaire taal bevatte. Een geval van zelfislamisering?

20 juni. Kunstenaar Johan van der Dong heeft postbus 10 in Grijpskerk voor God gereserveerd. Hij bewaart de binnengekomen post, maar leest deze niet. Nu heeft een orthodoxe gelovige hem gedreigd dood te bidden. (Leeuwarder Courant 26 april, 20, 21 juni.)

24 juni. Enkele grappenmakers proberen een komkommerhype te starten met foto’s van ‘engelen’ die ze aan het Eindhovens Dagblad sturen, zogenaamd met een telefoontje gemaakt. Twee ervan zijn zo dom om exact dezelfde foto in te sturen, voorzien van een totaal ander verhaal. Skepsis krijgt ook af en toe geestenfoto’s. Af en toe bekennen de makers.

7 juli. Op warme avonden ziet men UFO’s vliegen. Het blijkt dat men bij twee bedrijven lichtgewicht heteluchtballons kan bestellen die vele kilometers kunnen vliegen en die heel wat meer genot dan een vuurpijl geven. (Provinciale Zeeuwse Courant.)

8 juli. Het bisdom Haarlem telt 75 pastoors, en daarvan zijn er 29 buitenlands. Dat geeft integratieproblemen. NRC Handelsblad sprak met een Italiaanse pastoor die na zes jaar in Nederland gewoond te hebben dacht dat de NRC een parochieblad was.

8 juli. De kastanjeziekte grijpt om zich heen, maar in Middelburg laat men voor een paar duizend euro enkele kastanjebomen met Indiase kruidenmiddelen behandelen. (Provinciaalse Zeeuwse Courant.)

15 juli. De ontuchtzaak uit Enschede (zie Skepter, maart 2003) wordt opnieuw onderzocht door een commissie van het OM, die is opgericht na de zaak van de Schiedammer Parkmoord. (Provinciale Zeeuwse Courant, de Volkskrant.)

18 juli. Remco Delfgaauw (zie Skepter, december 1999) maakt in opdracht van EditieNL hun logo (een scheef Toyotalogo). Lastig, ovalen maken! Het haalt deProvinciale Zeeuwse Courant.

20 juli. Acupunctuur zou chronische nekklachten wat verminderen volgens The Cochrane Library. Het effect is alleen vlak na de behandeling te zien, misschien de collectieve uitkomst van matige proeven door fervente gelovigen. Je kunt per studie nagaan of er behoorlijk geblindeerd en verloot is, en of de afvallers correct verantwoord zijn. Dat geeft een score op de schaal van Jadad. De onderzochte studies scoorden gemiddeld 2,3 uit 5, wat in proefwerktermen een 4,6 is. (NRC Handelsblad.)

21 juli. In Lelystad wil men een ‘Vedische’ middelbare school oprichten, waar dus aan Transcendente Meditatie wordt gedaan. Maar het Vedische basisschooltje (directeur: Hein Brik) daar heeft maar 76 leerlingen, dat lijkt onvoldoende basis voor een peperdure middelbare school. In Leeuwarden heeft men ook plannen, en zelfs een schoolgebouw, maar nog geen leerlingen. Een promotiecircus met Ashley Deans en Brik trekt het land door. De Inspectie van het Onderwijs stelt zo snel mogelijk een onderzoek in of het ‘Onoverwinnelijkheidscollege’ wel een echte school is. (NRC Handelsblad 21 juli, 21 september, Leeuwarder Courant 21 augustus, de Volkskrant 22 september.)

27 juli. De Duitse muntkundige Volker Popp vertelt hoe het islamleger indertijd zo snel het Perzische rijk veroverde. Dat deed het niet. De Perzische regering werd na een nederlaag tegen de Byzantijnen overgenomen door plaatselijke Arabische christenen. Die gingen pas veel later tot de islam over en die godsdienst is veel geleidelijker ontstaan dan de latere krijgshaftige verhalen beweren. In Die dunkle Anfänge staat het allemaal uitgelegd. (Trouw 29 juni, 7 juli.)

31 juli. Een zomerproject van het Studium Generale in Delft op initiatief van Coen Vermeeren gaat onderzoeken hoe het nou zit met het 9/11-complot. Veertien studenten doen mee. Op 11 september bleek dat het weerleggen verrassend eenvoudig was. U heeft trouwens nog van Skepter een gedetailleerde uiteenzetting over de 9/11-complottheorie tegoed. (Trouw.)

4 augustus. Sharon Weinberger schreef Imaginary Weapons, over onder andere de hafniumbom, bedacht door een fysicus die wat heeft zitten klooien met een door een tandarts afgedankt röntgenapparaat. Als de theorie correct zou zijn, zou je voor slechts 400 miljard dollar een handgranaat kunnen maken met atoombomkracht, en zou het ook voor één dollar kunnen, namelijk met een pak suiker. Het boek schetst een verontrustend beeld van ‘onderzoek’ bij de Amerikaanse defensie. ( NRC Handelsblad.)

11 augustus. De evolutietheorie daalt in populariteit in de VS, maar in Europa is Nederland al hekkensluiter als je kijkt naar de 15 procent die het volkomen oneens is met de uitspraak ‘mensen stammen van eerdere diersoorten af.’ Ook denkt hier maar 30 procent dat dit waar is. De voor de hand liggende reden is slecht biologieonderwijs. Later blijkt André Rouvoet van de ChristenUnie te vinden ‘dat we met zijn allen niet uit de oersoep zijn gesprongen.’ Van wetenschap weet hij veel want Australopithecusmeisje Selam zal wel bedrog zijn en dat het leven steeds complexer wordt, is in strijd met alle wetenschap. Dat wordt nog wat als die in de regering komt. (NRC Handelsblad 11, 26 augustus, de Volkskrant 14 oktober.)

1 september. Minister Hans Hoogervorst wil de stamcelkwakzalverij (een moderne versie van de ouderwetse celtherapie) verbieden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gebiedt begin oktober echter de ergste kwakzalvers op dit gebied hiermee onmiddellijk te stoppen. Het gaat om het Preventief Medisch Centrum (PMC) van Robert Trossèl te Rotterdam. Later verbiedt de minister alle stamceltherapie, behoudens voor wetenschappelijk onderzoek. (Leeuwarder Courant1 september, Trouw, NRC Handelsblad 3 oktober, Provinciale Zeeuwse Courant 10 oktober, de Volkskrant 1 november.)

2 september. De homeopathisch arts Wilhelm Schüssler (1821-1898) onderzocht de as van gecremeerden. Daar zaten twaalf zouten in (fosfaten, sulfaten en chlorides van Na, K, Ca, Mg en Fe, plus siliciumoxide en CaF), en alle behandelbare ziekten zouden komen door tekorten aan een of meer van deze celzouten. De bechterewlijder Kurt Hickethier dacht dat hij aan je gezicht kon aflezen welke celzoutentekorten je hebt. Tevergeefs hebben de nazi’s en de communisten geprobeerd deze kwakzalver te bestrijden, en tegenwoordig bloeit deze theorie ook in Nederland. Alleen al Dick van der Snoek uit het terpdorp Wommels verkoopt maandelijks soms wel vierduizend potjes celzout. Men kan trouwens ook elders terecht, en zich met MORA, de I-tronic EDA, de Chinese vijfelementenleer, de astrologie of een biotensor laten ‘doormeten’. (Leeuwarder Courant.)

5 september. Minister Maria van der Hoeven wou discussie over Intelligent Ontwerp, en de KNAW heeft nu een viertal dubbellezingen in de Beurs van Berlage georganiseerd, met een afsluitend ‘debat’ op opeenvolgende dinsdagen met als titel Weten en/of Geloven. De lezingen zijn nog op dvd te krijgen.

5 september. Op zondag 3 september deed een Gelderse dominee (63) een valse bommelding en werd binnen enkele uren getraceerd. Hij had het concert van Madonna in de Arena willen bederven. De jongerenorganisatie van de SGP doet aangifte wegens godslastering en belediging van een religieuze groep, tegen Madonna. Die had een kruisigingsact opgevoerd. (Provinciale Zeeuwse Courant 5, 9 september, de Volkskrant 8 september, Eindhovens Dagblad 12 september.)

5 september. Volgens Godsdienstige veranderingen in Nederland (SCP) is het bijna afgelopen met de georganiseerde religie in Nederland. Tegen 2020 zullen er nog 10 procent rooms-katholieken, 8 procent moslims, evenveel gereformeerden en de rest nog minder zijn. Zeker 40 procent voelt zich nog religieus, dat is veel vergeleken met tal van Europese landen. De ongeorganiseerde religie blijft gewoon bestaan.

7 september. Nonisap (Skepter, winter 2004) is gore dure rommel, maar in Oostenrijk werd gezegd dat je er acute hepatitis van kunt krijgen. Het Europese agentschap voor veilige voeding zag echter geen directe relatie. Zo vreselijk is het spul nou ook weer niet. (NRC Handelsblad.)

7 september. Wel heel slecht voor de lever is zilverkaars (black cohosh oftewelCimicifuga racemosa L.), tegen bijvoorbeeld overgangsklachten, maar waarschijnlijk onwerkzaam. De European Medicines Agency (EMEA) zegt dat je er meteen mee moet stoppen. (NRC Handelsblad.)

7 september. De Canadese psycholoog Mario Beauregard onderzocht met mri de hersenen van nonnen die aan een intense mystieke ervaring terugdachten. Ze gebruikten allemaal een ander stukje van hun hoofd, voor mystiek is er dus geen apart plekje. (NRC Handelsblad.)

9 september. De astronomen hebben een nieuwe definitie. Een dwergplaneet is groot genoeg om vanzelf een bal te zijn, met een eigen baan om de zon waar de meeste andere objecten uit weg zijn gestoord. De nieuwe klasse wordt aangevoerd door Ceres (de oudste), Pluto (oftewel 134340, de bekendste) en Eris (voorheen Xena, de grootste). De Amerikanen zijn boos omdat ‘hun’ planeet is gedegradeerd. (NRC Handelsblad 9 september, Trouw 15 september.)

19 september. De ‘erfelijke stofwisselingsziekte’ HPU is een verzinsel van de scheikundige Johan Kamsteeg die er een test voor had bedacht en ook een behandeling (voedingssupplementen uit zijn winkel). Een alternatieve artsenvereniging vroeg arts Van As en biochemicus Hessels een en ander uit te zoeken. Die bevestigden wat de kwakzalverijbestrijders al veel eerder zeiden. Kamsteeg deed ze een proces aan en verloor. (de Volkskrant.)

23 september. Professor Hijme Stoffels heeft onderzocht hoe dominees over God denken. Ongeveer twee procent is atheïst, met Klaas Hendrikse uit Middelburg als meest prominente, maar een op zeven (meest ouderen) weet het eigenlijk niet, en nauwelijks meer dan zestig procent gelooft aan een persoonlijke God, als tenminste de 860 beantwoorders van de vragen er net zo over denken als als de 2472 non-responders. ‘Licht’ blijkt een populaire naam voor God te zijn, nog vóór ‘Vader’ en ‘Kracht’, terwijl bij vrouwelijke pastores ‘Onnoembare’ populair is.

29 september. Het aantal jongensgeboorten is in een stad als New York 51,2 procent, maar het kan daar gemakkelijk 45 van afwijken en nog wel meer ook. Een zekere Catalano vond dat in januari 2002 in de stad New York City tien minder jongetjes dan de significantiegrens werden geboren. SdP denkt aan frauduleuze selectie. (NRC Handelsblad.)

5 oktober. Het voorgeborchte voor ongedoopte baby’s (zie 1 december 2005) wordt nu echt afgeschaft. Het was in 593 bedacht. (de Volkskrant, Trouw,Provinciale Zeeuwse Courant 5 oktober, Eindhovens Dagblad, Trouw, NRC Handelsblad 6 oktober.)

5 oktober. De afvalpil van De Telegraaf (zie 24 december 2005) blijkt oplichterij in het kwadraat te zijn. De ‘gentest’ van de firma Salugen was al onzin, maar De Telegraaf had zich een oor laten aannaaien door de notoire oplichter Peter Maltha, oprichter van onder andere Swiss International Food & Beverage. Salugen is voor een miljoen dollar benadeeld, het callcenter dat voor Maltha werkte, kan ook naar zijn geld fluiten. Duizenden gingen voor 500 of meer euro het schip in. (de Volkskrant.)

7 oktober. Maarten ‘t Hart vindt het proces tegen Lucia de B. een heksenproces en bericht over een e-mail van getuige Freek de Wolff, die later bij zijn digoxinebepaling blijft. ‘Andere meetmethoden’ kunnen natuurlijk andere uitslagen vinden. Of die andere methoden misschien beter zijn? ‘Het is onzin.’ (NRC Handelsblad 7 oktober, 28 november, 2 december.)

7 oktober. Weer een Nederlandse Ig Nobelprijs: Bart Knols toonde aan (1996) dat malariamuggen van de lucht van tenenkaas en Limburgse kaas houden. De vondst wordt echt toegepast ook nog. (NRC Handelsblad.)

12 oktober. Jan Zijlstra’s nieuwe kerk in Leiderdorp (zie 12 september 2005) wordt op 17 november feestelijk geopend. Gemeentelid Hans Holtrop van De Levensstroom heeft (op persoonlijke titel) de top van het Vlaams Belang uitgenodigd, met name partij-ideoloog Hans Holtrop. Het Vlaams Belang bedrijft immers joods-christelijke politiek en is tegen de linkse kerk en de islam, aldus Holtrop. Zijlstra weet van niks, burgemeester Zonnevylle, die de opening zou doen, ‘beraadt zich’, maar Van der Sande wil geen commotie veroorzaken en blijft weg. (Trouw 12, 13, 14 oktober.)

17 oktober. Historicus Klaus Ochsema van de Universiteit van Bern heeft uitgezocht dat de zogeheten bloedbroederschap (een eed van trouw door uitwisseling van bloed) alleen maar een verhaal is over wilde barbaren. (NRC Handelsblad.)

18 oktober. Maurice de Hond is overtuigd van de onschuld van Ernest Louwes en hij denkt dat ‘de klusjesman’ de weduwe Wittenberg heeft vermoord. Hij beweert zelfs dat het moordwapen in haar graf is verstopt. Daar zit het niet in. Uiteindelijk zegt de rechter dat hij moet ophouden de klusjesman te beschuldigen. Peter R. de Vries vindt dat L., gegeven de bewijzen, terecht is veroordeeld.

20 oktober. De commissie Buruma gaat de strafzaak tegen Lucia de B. opnieuw onderzoeken.

11 november. Het Schotse medium Derek Ogilvie treedt als babyfluisteraar op bij RTL4, dat kennelijk wil concurreren met de KRO, waar op 8 november de pilot van het Zesde Zintuig werd uitgezonden.

16 november. Witte heks Susan Smit gelooft alles, mits het maar onzin is. Ze heeft een bestseller geschreven getiteld De Zweefmolen, met columns uit het succesblad Happinez (oplage 113.000).

24 november. Ross Heaven is voodoosjamaan en geeft workshops in een soort voodoo-light (een lekker kruidenbad). De dichteres tevens voodoopriesteres Maria van Daalen assisteert hem. Van Daalen wil ook nog rooms-katholiek worden en verbaast zich dat ze niet geaccepteerd wordt. (Trouw.)

1 december. In Zeeland specialiseert men zich in spokenjacht. Er zijn daar veel leegstaande bouwvallen, (bijvoorbeeld de Jufferschans in IJzendijke), waar Erik Mastenbroek (30) en kornuiten ’s nachts orbs fotograferen. De Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) vult een vrijwel kritiekloze halve pagina met dit bijgeloof. Op 20 juni wordt bekend dat de Axelse spokenjager Joost Knop van theghosthunter.nl de monumentale ruïne van Het Hoompje in Sint Anna ter Muiden als een cultuscentrum voor satanische sekten beschouwt. De gemeente beraadt zich wat te doen.

8 december. Zo tegen kerst horen we meer over liefdadigheid. Homeopate Esther van Dam uit Doetinchem heeft de stichting Abha light foundation opgericht. Die wil mensen in kansarme gebieden (Kenia) gaan opleiden tot homeopaat.

10 december. Cor van der Horst doet een workshop tenenlezen in de Aquamarijn te Eindhoven. Enige tijd later is hij in Zeeland, en voor de verandering besteedt de PZC er een enigszins badinerend artikel aan (13 januari) van bijna een hele pagina.

13 december. Het Eindhovens Dagblad (ED) vult een kritiekloze halve pagina aan het Quantum Biofeedback Systeem van homeopaat Walter Hermans uit Oostelbeers, die jaarlijks circa 400 slachtoffers van hun geld afhelpt.

15 december. Zuid-Afrika’s minister van gezondheid Manto Tshabalah-Msimang, bijgenaamd dokter Biet, die aidskwakzalverij krachtig aanbeval, ligt in het ziekenhuis met long- en leverklachten door chronisch alcoholmisbruik (ze krijgt op 14 maart een nieuwe lever). Onderminister Nizizwe Madlala-Routledge maakt van de gelegenheid gebruik om in te grijpen. Toen de minister weer beter was, werd de onderminister ontslagen, op 8 augustus 2007.

19 december. De WRR publiceert Geloven in het publiek domein (een bundel van 19 artikelen op 512 pagina’s). Ruwweg een kwart van de bevolking is nog traditioneel religieus, en een kwart is nieuwspiritueel. Ongeveer de helft hoort nog wel officieel bij een gevestigde religie; 26 percent is rooms-katholiek. Overigens is in Den Haag nog maar 1,6 procent lid van de Protestantse Kerk Nederland. Vlak na Pasen 2007 signaleert het vierde onderzoek God in Nederland dat nog ongeveer 40 percent traditioneel gelovig is, en nog maar 16 percent ‘regelmatig’ naar de kerk gaat. Wat preciezer: de rooms-katholieken bezoeken gemiddeld viermaal per jaar de wekelijkse mis. Wat dat betreft schrijdt de secularisatie gestaag voort.

28 december. De PZC pakt breed uit over helderziende Peter Seeland. Die voorspelt voor 2007: Máxima krijgt een zoon, de formatiepogingen CDA-PVDA-CU lopen stuk, en er komen veel treinongelukken, en een lange en zonnige zomer, en Harry Mulisch krijgt de Nobelprijs voor literatuur.

29 december. De zoekgeraakte Ram Bahadar Bomjan (of Bahadur Banjan, zie 11 maart) zit weer onder zijn boom.

30 december. De PZC kan er niet genoeg van krijgen. Anneke van Beek uit Driewegen (gemeente Borsele) is een van de 25 Nederlandse kwakzalvers die voor 12.000 euro een Living Information Forms Energy-apparaat heeft aangeschaft. Dat kan zelfs met een foto diagnoses op afstand doen. Heel ingewikkeld, want het werkt met kwantummechanica en de gemeten gegevens zijn in het Engels. ‘Over een paar maanden krijgt het een medische status, en dan kan het ook in ziekenhuizen gebruikt worden.’

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis