Skepsis stelt twee onderzoeksbeurzen beschikbaar

Stichting Skepsis beoogt buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Om dergelijk kritisch onderzoek te stimuleren maakt de Stichting nu jaarlijks twee onderzoeksbeurzen beschikbaar, van ieder maximaal 3.000 euro.

Aanvragen staan in principe open voor iedereen persoon, maar minstens één van de onderzoekers moet aangesloten zijn bij een Nederlandse kennisinstelling (bv. als onderzoeker, docent, of student).

De uitkomst van het betreffende onderzoek dient te worden aangeboden voor publicatie
in Skepter, wat publicatie van een Engelstalige verhandeling in een wetenschappelijk vakblad niet in de weg hoeft te staan!

Meer info en aanvraagformulier

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis