Genetisch paradijs

De Raëlianen willen u klonen

door Marcel Hulspas – Skepter 14.1 (2001)

raelEind dit jaar moet de eerste menselijke kloon geboren worden. Een doorbraak die we te danken hebben aan de Raëlianen. ‘De meest fanatieke pro-wetenschapreligie ter wereld’ wil de mensheid transformeren tot een onsterfelijk godenras.

HET jongetje was pas tien maanden oud en eigenlijk kerngezond. De operatie die het begin vorig jaar moest ondergaan was een onbeduidende routine-ingreep — maar liep uit op een drama. Het patiëntje overleed, en de ouders waren ontroostbaar. Vader en moeder waren jong en gezond en hadden al twee kinderen; niets stond hen in de weg om opnieuw een kind te krijgen. Maar dat wilden ze niet. Ze wilden hun overleden zoontje een tweede kans geven. Het kon, er was genetisch materiaal van het kind bewaard gebleven in een direct na de mislukte operatie ingevroren stukje weefsel. Maar genetici en ethici reageerden afwijzend. Hun kind terugkrijgen, dat was onmogelijk. De ouders moesten hun verdriet maar op een andere manier verwerken. Maar ze hielden vol. Waarom wilde de wetenschap niet? Waarom konden wetenschappers wel een schaap klonen maar waren ze niet bereid om mensen te helpen? Ze uitten hun verdriet via Internet. En tussen alle verontwaardigde kreten en steunbetuigingen zat één opmerkelijke reactie: wij willen het doen. Was getekend: de Raëliaanse beweging.

Het maken van een kloon is inmiddels in volle gang. De naam van het kind wordt geheim gehouden, die van de ouders ook; het laboratorium waar het gebeurt staat ‘ergens in de VS’ (in ieder geval niet in Californië , Rhode Island, Louisiana of Michigan, staten die het klonen van mensen expliciet verboden hebben). De eigenaar van het lab is de firma Clonaid, ingeschreven op de Bahama’s en onderdeel van de Raëliaanse beweging.

Clonaid beschikt over twintig vrouwen die bereid zijn een eicel te doneren en vijftig draagmoeders. Uit de eicellen zullen de celkernen worden verwijderd en vervangen door celkernen uit cellen van het kind. Daarna worden de eicellen ingeplant in draagmoeders die de zwangerschap voltooien. Het is geen gloednieuwe procedure; ze is al uitgetest bij dieren. Maar dan gaat er nogal eens wat mis; menige kloon komt mismaakt ter wereld. Vandaar dat Clonaid gekozen heeft voor meerdere eicellen en draagmoeders. De eicellen worden een voor een gebruikt en de groei wordt nauwgezet in de gaten gehouden. Mocht een draagmoeder een mismaakte kloon dragen, dan wordt deze geaborteerd en krijgt de volgende draagmoeder een eitje ingeplant. De oorspronkelijke moeder doet niet mee, om voor de hand liggende emotionele redenen. Zo tegen het eind van het jaar zal het gekloonde kind geboren kunnen worden. Inmiddels hebben zich, aldus projectleider Brigitte Boisselier, ruim honderd andere stellen aangemeld die ook een kloon van zichzelf of hun kinderen willen hebben.

Buitenaards lekker

Boisselier heeft scheikunde gestudeerd te Dijon en Houston, werkte voor de Franse firma Air Liquide en doceert momenteel scheikunde aan het Hamilton College in de staat New York. Ze wordt bijgestaan door een geneticus, een biochemicus en een gynaecoloog. De firma adverteert momenteel op Internet met eicellen, afkomstig van de mooiste Raëlianen, en een diepvriesservice voor weefselmonsters. Deze kunnen dan na overlijden van de donor door de nabestaanden gebruikt worden om een kloon van de overledene te laten kweken. Het klonen is slechts de eerste stap, legt Raël, de stichter van de beweging, uit in de New York Times Magazine. Daarna moet worden uitgezocht hoe het geheugen van een volwassene overgedragen kan worden op zijn nieuwe ander. Raël wil zo een mensheid scheppen begiftigd met eeuwig leven en klaar voor zijn ware taak: de verkenning en bevolking van de kosmos.

De Franse autocoureur en journalist ‘Raël’, geboren in 1946 onder de naam Claude Vorilhon (hij schreef ook songteksten onder de naam ‘Claude Celler’), had op 13 december 1973, tijdens een wandeling door het vulkanische gebied ten westen van Clermont-Ferrand, een ontmoeting met een UFO en zijn inzittende, een klein, mensachtig wezentje met een bleekgroene huid en amandelvormige ogen. Jahweh (want die was het) gaf Claude zijn nieuwe naam ‘Raël’. Maar waar Jahweh voor kwam was het doorgeven van ‘de boodschap’: de mens is vervaardigd uit DNA door buitenaardse wetenschappers, de ‘Elohim’, die vanuit de ruimte op aarde waren neergedaald. (1) Raël zelf was ontstaan nadat zijn moeder bevrucht was door Jahweh; hij was daarmee dus de broer van Jezus en tevens een profeet. De laatste van de 40 profeten om precies te zijn. Al zijn voorgangers hadden hun boodschap verkondigd aangepast aan de geestelijke ontwikkeling van de mens op dat moment; Raël, de laatste profeet, zou de ultieme waarheid verkondigen. En die luidt dat de mensheid met de ontploffing van de atoombom boven Hirosjima ‘Het tijdperk van de Apocalyps’ heeft betreden. Ze staat nu voor de keus: óf zichzelf uitroeien met atoomwapens, óf verder evolueren naar een planetair bewustzijn. In dat laatste geval wordt zij waardig om de kennis van de Elohim te erven en verder in de kosmos uit te dragen. De moderne wetenschap speelt daarbij een cruciale rol: een deel van de mensheid zal zich straks mogen klonen en de aarde gaan verlaten, om onbewoonde planeten te gaan bevolken, net zoals de Elohim dat hier op aarde hebben gedaan. (Zoals Genesis zegt: ‘naar ons beeld, naar onze gelijkenis’.)

Twee jaar na deze gedenkwaardige ontmoeting kwam hij deze buitenaardsen opnieuw tegen. Dit keer namen ze hem mee naar hun planeet en kon hij kennismaken met (en deelnemen aan) hun seksuele krachttoeren. Raël beschrijft hoe een robot hem in een lichtgevende kubus zes verschillende, buitengewoon mooie en opwindende robotvrouwen laat zien. Aangezien hij niet kan kiezen neemt hij ze alle zes mee naar zijn buitenaardse hotelkamer. ‘Daar had ik een werkelijk onvergetelijk bad, in gezelschap van deze zes charmante robots die zich volledig aan mijn verlangens onderwierpen. Uiteindelijk ging ik naar bed en had de meest extravagante nacht van mijn leven in gezelschap van mijn fantastische vrouwelijke metgezellen.’

De Raëliaanse beweging ontkent het bestaan van God. Jezus was de zoon van de aardse Maria en de buitenaardse Jahweh, een van de Elohim. Zijn wonderdaden waren te danken aan de technische snufjes die zijn vader hem meegaf. De wandeling over het water van het Meer van Galilea bijvoorbeeld werd mogelijk gemaakt door een anti-zwaartekrachtgordel. Ook zijn verrijzenis was een staaltje buitenaards wetenschappelijk kunnen, zo heeft Raël te horen gekregen. Kort voor zijn overlijden namen de Elohim een weefselmonster bij hem weg, waaruit ze een kopie van Jezus kloonden. Daarna werd zijn geheugen in de kloon overgebracht, en zo kon hij op de derde dag verrijzen en later aan de apostelen verschijnen.

De beweging wil joden, christenen en moslims verenigen door hen dergelijke ‘geontmythologiseerde’ interpretaties van de bijbel te geven. De bijbel is volgens hen niet meer dan het verslag van de kolonisatie van de aarde door de Elohim. (In de Raëliaanse leer nemen de joden nemen een bijzondere plaats in: zij zouden in zekere mate afstammen van de Elohim.) De beweging zou volgelingen hebben in 85 landen, vooral in Japan, Frankrijk en Franstalig Canada. Raël vestigde zich begin jaren 1980 in Canada, nadat de Franse autoriteiten hem en zijn volgelingen het leven zuur begonnen te maken. Er zijn naar eigen opgave 55.000 Raëlianen; buitenstaanders houden het aantal op rond de 25.000. Nederland telt enkele tientallen volgelingen. Het Parool van 8 februari meldt dat een bijeenkomst op 13 december in het Caransahotel circa 60 volgelingen trok. De woordvoeder van de Nederlandse Raëlianen, de Amsterdamse zijdehandelaar Bart Overvliet, heeft het in De Telegraaf van 27 januari over zo’n 200 volgelingen.

Alle Raëlianen (‘la belle famille Raélien’) worden geacht een paar procent van hun inkomen af te dragen aan de beweging. Iedereen draagt een medaille op de borst bestaande uit een zevenarmige ster (tot 1991 was dat nog een swastika) in een davidster, het symbool van de eenheid van tijd en ruimte. De volgelingen kennen vier feestdagen: 6 augustus, het Raëliaanse nieuwjaar; 7 oktober, het feest van de tweede ontmoeting van Raël met de Elohim; 13 december, de dag van de eerste ontmoeting met Jahweh en de eerste zondag van april, wanneer ze de schepping van de eerste mens uit DNA vieren. Novieten worden tijdens massale bijeenkomsten gedoopt en daarna krijgen de Elohim de gelegenheid om over de massa der volgelingen te vliegen en hun DNA-codes te registreren. Deze initiatie, de ‘transmissie van het cellulaire plan’ is het begin van het eeuwig leven.

De eisen die aan novieten worden gesteld zijn niet erg zwaar of dwingend. Ze worden geacht zich af te melden bij het kerkgenootschap waarbij ze tot dan toe staan ingeschreven, en een overeenkomst te tekenen die een patholoog-anatoom het recht geeft een stukje bot uit hun voorhoofd te verwijderden (het ‘openen van het derde oog’) dat daarna ingevroren wordt en bewaard voor de komst van de Elohim. De volgelingen worden geacht van hun leven een succes te maken en vooral plezier te hebben; dat laatste is namelijk goed voor hun immuunsysteem, intelligentie en paranormale vermogens. Het gebruik van drugs en stimulerende middelen wordt afgeraden, maar is niet streng verboden: onder gewone volgelingen wordt wel degelijk gerookt en gedronken.

Geslacht geen bezwaar

Zoals zijn buitenaardse avonturen al doen vermoeden spelen seks en vooral plezier in seks een belangrijke rol in de leer van Raël. Hij roept zijn volgelingen op niet te trouwen want dat is een minderwaardig contract waarbij de ene mens bezit wordt van de ander. De samenleving keurt daarmee onderdrukking en geweld goed. Seks is volgens Raël een methode om met het wonder van de kosmos in contact te komen en wordt daarom sterk aangeraden — zowel met de andere als de eigen sekse, en met buitenaardse wezens. Volgens Raël is de mens in wezen androgyn; het geslacht is slechts het gevolg van de toevoeging van een combinatie van X- en Y-chromosomen. Homoseksualiteit wordt volkomen getolereerd; in 1997 werd zelfs bekend gemaakt dat de bisschop voor Mexico aan aids leed. Raëlianen verwachten overigens dat de wetenschap deze ziekte spoedig uit zal roeien.

Tijdens de jaarlijkse zomerkampen voor ‘sensuele meditatie’ wordt niet alleen gestudeerd en gemediteerd maar ook druk geëxperimenteerd met zaken als nudisme, travestie en seksuele technieken. Een typisch Raëliaanse vorm van geleide meditatie, de ‘oxygénation’, begint met diep ademhalen en daarna visualiseren van de organen in het lichaam, van onder naar boven. Eenmaal aangekomen bij het brein visualiseren de deelnemers de planeet der Elohim.

Daadwerkelijk voortplanten mag eigenlijk pas als men geestelijk volgroeid is en de conceptie in volledige harmonie van de beide ouders kan geschieden; tot die tijd dienen de volgelingen voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Abortus is toegestaan, want een kind dat bij de conceptie niet gewenst is, is niet in harmonie gecreëerd en zal nooit tot volledige geestelijke bloei kunnen komen. Kinderen die ooit wél gewild waren maar later niet meer, kunnen om dezelfde reden beter overgedragen worden aan anderen. Volgelingen die op deze manier totale innerlijke vrede en voldoening hebben gevonden en het ‘kosmisch orgasme’ hebben ervaren, komen in aanmerking om gekloond te worden zodra de Elohim op aarde terugkeren. De beweging rekent erop dat er tegen die tijd 144.000 kandidaten zullen zijn.

Raël zelf, inmiddels 56, omringt zich graag met vrouwelijk schoon. In 1973, toen hij de buitenaardsen voor het eerst ontmoette, had hij een vrouw en kinderen, maar daar is hij inmiddels van gescheiden (zij en de kinderen maken nu deel uit van de beweging) en daarna verscheen hij jarenlang met ‘een Japanse vriendin’ (niet noodzakelijk steeds dezelfde). Zijn huidige partner heet Sophie. Ondeugende foto’s van haar sieren de muren van zijn kantoor vlak naast het Canadese Raëliaanse hoofdkwartier (er is er ook nog een in Genève), het Centre UFOland, in Valcourt, een uur rijden van Montréal.

Het Canadese centrum heeft nog het meeste weg van een gigantische luchtbel en is gemaakt van hooibalen besmeerd met cement. Binnen is een expositie te bewonderen over UFO’s en genetica, en in de centrale hal staat een acht meter hoog model van DNA te draaien naast een replica (spaanplaat bespoten met zilververf) van de UFO waarmee Raël in 1973 kennismaakte. In de UFO bevinden zich geen aliens maar een paar opblaasbare plastic stoelen.

‘s Zomers bestuurt Raël zijn organisatie vanuit Canada; in de winter zoekt hij de warmte van Miami. Zijn (onbetaalde) medewerkers zijn verdeeld over zes niveaus:

* Assistent-animators
* Animators
* Assistent-gidsen
* Gidsen
* Bisschoppen
* De ‘gids der gidsen’: Raël

De gidsen, bisschoppen en Raël zelf gaan gekleed in het wit en hebben lang haar. Raëlianen geloven dat haren en haarfollikels als telepathische antennes fungeren.

De organisatie (aangeduid als de ‘structuur’) heeft twee taken: het verkondigen van de boodschap ‘aan iedereen die al Raëliaan is maar dat nog niet weet’ en de vestiging van een ambassade. Bij de verkondiging is het toepassen van psychologische druk of dwangmatig evangeliseren verboden. Al te grote bekeringsijver kan zelfs tot excommunicatie leiden gedurende zeven jaar (de tijd waarin alle cellen in het lichaam vervangen worden).

Hemels Amsterdam

De ambassade, waarvoor inmiddels zeven miljoen dollar bijeen is gespaard, moet in 2035 klaar zijn (ooit was dat 2025). De Raëlianen wilden het gebouw eerst in Jeruzalem bouwen en rekenden erop dat de Israëlische overheid op een mooie dag tot de overtuiging zouden komen dat zij hiervoor grond af moest staan, maar voorlopig lijkt daar geen beweging in te zitten. Het gebruik van de swastika als symbool bevorderde de contacten ook niet erg; in 1991 werd dat symbool om die reden vervangen door een ster met zeven gedraaide armen, symbool voor een roterend melkwegstelsel. Veel heeft het niet uitgemaakt; Raël heeft al laten weten dat de ambassade ook best op Palestijns of Egyptisch grondgebied mag staan en in een interview in De Telegraaf van 27 januari zegt hij: ‘we denken nu aan een stad als Amsterdam, waar men toch heel verdraagzaam is. Wij houden heel veel van Holland.’ Amsterdammer Bart Overvliet oppert in Het Parool dat een tropisch eiland ook goed zou kunnen. ‘Elke plek op aarde is even belangrijk.’

Het gebouw moet een zichtbare uitnodiging worden aan de Elohim om contact met ons op te nemen; pas als de ambassade een feit is, zullen ze neerdalen. Dan zullen de Elohim en de 39 onsterfelijke profeten (de voorlopers van Raël) in UFO’s terugkeren naar de aarde. Daarna zal de ideale samenleving ontstaan. Een ‘geniocratie’, een regering op basis van genialiteit. Raël voorspelt dat 90.000 gesteriliseerde onsterfelijken zich dan dankzij sterilisatie ‘vrij kunnen verenigen, zoals ze maar willen, en iedere vorm van jaloezie is uitgebannen.’ Hun relaties zijn ‘fantastisch puur en hoogstaand’.

Raëlianen beschouwen UFO-meldingen als bewijzen van Raëls gelijk. Veel volgelingen zijn ook met de sekte in contact gekomen vanuit een ‘gewone’ interesse voor UFO’s en de New Age. Ze verafschuwen films waarin aliens worden afgeschilderd als monsters. Toen in 1996 de film Independence Day in première ging, organiseerden de Raëlianen demonstraties voor bioscopen tegen ‘interplanetair racisme’. De film Contact, die een jaar later uitkwam en een veel positiever beeld van aliens schetst, werd daarentegen met vreugde verwelkomd.

Als anderen beweren in contact te staan met buitenaardsen wordt dit als een vergissing of bedrog beschouwd. Raël is de enige die contacten met de Elohim onderhoudt. Van agressie ten opzichte van dergelijke concurrenten is echter geen sprake. In 1992 verliet de nationale gids van Canada, Victor Legendre, de beweging omdat hij zijn vriendin, een assistent-gids, steunde in haar bewering dat zij een buitenaardse boodschap had ontvangen die luidde dat Raël niet de enige profeet was. Ze beweerde de reïncarnatie te zijn van een 17de-eeuwse Franse profetes en demonstreerde ook paranormale gaven. Tijdens een zomerkamp vroeg Raël aan Legendre te kiezen tussen de beweging en zijn vriendin. Eerst leek hij voor de beweging te kiezen maar uiteindelijk vertrok hij toch naar zijn vriendin. De Raëlianen namen hem overigens niets kwalijk; ze begrepen dat hij voor een moeilijke keuze stond en genoten van de romantische afloop.

‘Pro-wetenschap’

De vredelievende beweging wil liever geen sekte heten. Overvliet (in Het Parool): ‘Sektes worden meestal in verband gebracht met destructieve groeperingen die hun leden hersenspoelen. De Raëliaanse beweging moet daar niets van hebben.’ Desondanks kreeg zij eind jaren 1980 te maken met de opdringerige belangstelling van de Franse justitie, die de term ‘geniocratie’ als het begin van een poging tot staatsgreep probeerde af te schilderen. Begin jaren 1990 week Raël uit naar Canada, maar het gevoel belaagd te worden lijkt sindsdien niet meer geweken.

In januari 1993 richtten de Raëlianen samen met enkele andere sekten (maar op initiatief van de Scientologykerk) de FIREPHIM op, de Fédération Internationale des religions et philosophies minoritaires. Korte tijd later beschuldigde FIREPHIM een actiegroep gevestigd te Montréal, Info Cult, van het aanzetten tot en verdienen aan het kidnappen van sekteleden. Info Cult ontkende, en liet ook weten niets te maken te willen hebben met mensen die sekteleden willen ontvoeren om ze te ‘deprogrammeren’.

Eind jaren 1990, toen het Human Genome Project op stoom kwam en daarmee tevens de discussie over de mogelijkheid of wenselijkheid van een menselijke kloon, kwam de beweging steeds vaker in het nieuws. Haar openlijk beleden enthousiasme voor klonen stuitte op grote argwaan. Sinds de komst van Clonaid en het bekend maken van de plannen om een overleden kind te klonen worden de Raëlianen regelmatig afgeschilderd als naïeve wetenschappelijke brokkenpiloten. De reactie op alle kritiek is vaak opmerkelijk heftig; ze begint trekjes te vertonen van de agressie die de Scientology aan de dag legt als het om tegenstanders gaat. In oktober vorig jaar annuleerde het Noga-Hilton Hotel in Genève op het laatste moment een ruim van tevoren gereserveerde en al betaalde Internationale Raëliaanse Conventie. De Raëlianen weken uit naar een ander hotel maar riepen hun volgelingen wereldwijd op om op 7 oktober voor alle Hiltons te gaan demonstreren. Tijdens een persconferentie in Genève werd fel geprotesteerd tegen deze ‘discriminatie’ en tegen de groeiende intolerantie en ‘nazificatie’ van Europa.

Raël zelf blijft in interviews de rust zelve. Alle kritiek op de activiteiten van Clonaid berust op misverstanden. ‘Je kunt het eugenetica noemen maar dan op een goede manier, niet zoals de nazi’s er over dachten, die leidde naar een superieur ras. Nee, klonen moet toegankelijk worden voor alle mensen, ter verbetering van hun eigenschappen en mogelijkheden.’ Als iedereen straks op televisie het kindje zal kunnen zien, zullen ze allemaal vertederd zijn en zal de publieke opinie omslaan. De mensheid moet altijd even wennen aan nieuwe technologieën, zegt hij. ‘Zo ging het ook na de ontdekking van vuur, met de stoommachine en elektriciteit.’ Even later beweert hij echter dat er bij de acceptatie van technologie toch veel meer komt kijken: ‘Traditioneel ingestelde mensen zijn het spoor bijster, het geestelijke spoor, als het gaat om ruimtevaart, gentechnologie, genetisch gemanipuleerd voedsel en computers. Wanneer je je realiseert dat technologie niet ”zo maar” technologie is maar een verlengstuk van het geestelijk leven, dan verandert alles.’

Raël noemt zijn beweging in de New York Times ‘de meest fanatieke pro-wetenschapreligie ter wereld’. En daarmee ‘de religie die het best aangepast is aan de komende eeuw’. Overvliet omschrijft de beweging als ‘Een nieuwe atheïstische religie op wetenschappelijke grondslag. Wij geloven dat de wetenschap alles kan oplossen.’ En zal de wetenschap straks het gelijk van de Raëlianen aantonen? Overvliet: ‘Het bewijs moet je in jezelf vinden.’

Noot

1. De oudtestamentische term Elohim wordt traditioneel vertaald met ‘God’ maar is in feite de meervoudsvorm van ‘allerhoogste god’. Bijbelkundigen gaan ervan uit dat dit meervoud een vorm van plechtig taalgebruik is. Raël vertaalt de term met ‘zij die uit de hemel kwamen’.

Bronnen

Joost de Haas, Eerste kloon-baby in de maak, De Telegraaf, 27 januari 2001.

Susan Jean Palmer, Women in the Raelian movement: new religious experiments in gender and authority. In: James R. Lewis (ed.) The Gods Have Landed. New religions from other worlds, State University of New York Press, 1995, p.105-135.

Margaret Talbot, A desire to duplicate, New York Times Magazine, 2 februari 2001.

Claude Raël, The Message given to me by Extraterrestrials.

Claude Raël, Final Message, Tagman Press, 1998.

Henk Schutten, Klonen en buitenaardse wezens, Het Parool, 8 februari 2001.

Nederlandse Raëliaanse beweging, Postbus 10662 2501 HR Den Haag, tel. 070 – 3275847.

Uit: Skepter 14.1 (2001)

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Marcel Hulspas is wetenschapsjournalist en was hoofdredacteur van Skepter van 1988 tot en met 2002