Persbericht

MINISTER HOOGERVORST KRIJGT PRIJS VAN SKEPSIS

dinsdag 14 december 2004
hoogervorst-14dec2004

Vandaag ontving minister Hoogervorst een prijs van de Stichting Skepsis voor zijn moedige uitlating dat homeopathie letterlijk niets is (‘gewoon water’) en dat artsen, die toch hebben doorgeleerd, dat zouden moeten snappen.

Hij zei dit op 18 februari 2004 naar aanleiding van de IGZ-publicatie over de dood van Sylvia Millecam, die immers ook haar heil bij de homeopathie had gezocht.

De prijs is de Piramidependel. De slinger daarvan wijst door een geheimzinnige kracht altijd naar de zinspreuk ‘Zeker Weten? Natuurlijk Onderzoeken!’ De prijs is bestemd voor personen die de doelstellingen van Skepsis door publieke uitlatingen bevorderen.

De homeopathie berust op een opeenstapeling van onzinnige of onjuiste beweringen. Ze bedient zich van stoffen die volgens een eeuwenoud ritueel tot in het oneindige verdund zijn. Deze worden toegediend op geleide van uiterst subjectieve klachten. Daarom berust de homeopathie volgens Skepsis geheel en al op misleiding, waarbij de beoefenaren ook zichzelf voor de gek houden. Niettemin zijn er veel proeven mee gedaan, maar voor geen enkel homeopathisch middel is aangetoond dat het voor ook maar enige kwaal meer doet dan wijwater of suikerpilletjes.

Bij de uitreiking zei de voorzitter van Skepsis, de natuurkundige prof. dr. F.W. Sluijter, dat de minister indertijd veel te weinig steun had gekregen van de velen die het met hem eens waren. Sluijter zei het volste vertrouwen te hebben dat de minister ook in de toekomst de rug recht zou houden en zich noch door de sprookjes der homeopaten, noch door hun intimidaties en scheldpartijen zou laten beïnvloeden. De minister antwoordde daarop dat het hem niet zozeer om een strijd tégen de homeopaten gaat, maar om een strijd vóór wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidszorg.

Hoogervorst: ‘In de reguliere geneeskunde zijn veel therapieën gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek, waarbij de werkzaamheid bewezen is. “Evidence based medicine”.
Maar er zijn ook veel reguliere therapieën waarvoor dat helemaal niet geldt. Het is mijn streven “evidence based” tot basis-principe te maken. Wat werkt nou echt – en wat werkt het best – daar gaat het om.’

‘Aan de andere kant denk ik dat sommige alternatieve genezers er beter in slagen de patiënt centraal te stellen. Ze hebben meer tijd voor de patiënt, kunnen goed luisteren, hebben betere “bedside manners”. Dat is dan iets wat reguliere artsen wat mij betreft best van alternatieven mogen leren’, aldus minister Hoogervorst. ‘Als ik op die gronden deze pendel verdien, dan ben ik er blij mee.’

Dr. J.W. Nienhuys, secretaris Skepsis (telefoon 040-2216791)


Officiële toespraak van minister Hoogervorst bij de aanvaarding van de prijs.

Zie ook: “Nekslag voor homeopaten: een geneesmiddelproef die niet doorging“, Skepter, voorjaar 2004.

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Jan Willem Nienhuys is redacteur van Skepter en secretaris van Skepsis