Een Europese Skeptische organisatie

door Kees de Jager – Skepter 7.4 (1994)

Het zesde Europese skeptische congres, dat van 23 tot 25 september te Oostende plaatsvond zal niet alleen in de herinnering blijven om de uitstekende keus van de onderwerpen en de vele boeiende discussies. Het zal ook de geschiedenis ingaan als het congres waarbij de Europese Raad van Skeptische Organisaties werd opgericht.

REEDS eerder, tijdens vorige Europese conferenties van skeptische organisaties, hadden voorbereidende besprekingen plaats en in de maanden voor het congres van Oostende was enige briefwisseling gevoerd. Tijdens het congres kwamen vertegenwoordigers van acht organisaties twee maal plenair bijeen, terwijl tussendoor een ad hoc werkgroepje het noodzakelijke papierwerk verrichtte. En zo kon op de derde dag, zondag 25 september de ECSO, de European Council of Skeptical Organizations worden opgericht.

De zeven ondertekenaars van de oprichtingsakte: (v.l.n.r.) Amardeo Sarma (GWUPP, Duitsland) Michael Howgate (UK Skeptics, Groot-Brittannië), Miguel Angel Sabadell (ARP, Spanje), Paul Kurtz (CSICOP, Verenigde Staten), Tim Trachet (SKEPP, België), Arlette Fougnies (Comité PARA, België), Kees de Jager (Skepsis, Nederland).
De zeven ondertekenaars van de oprichtingsakte: (v.l.n.r.) Amardeo Sarma (GWUPP, Duitsland) Michael Howgate (UK Skeptics, Groot-Brittannië), Miguel Angel Sabadell (ARP, Spanje), Paul Kurtz (CSICOP, Verenigde Staten), Tim Trachet (SKEPP, België), Arlette Fougnies (Comité PARA, België), Kees de Jager (Skepsis, Nederland).

Deze gebeurtenis vond plaats tijdens een receptie in het stadhuis van Oostende, onder het welwillend toeziende oog van de gastheer, een van de schepenen van de stad. Daar de vertegenwoordiger van de Franse skeptici eerder die ochtend naar huis moest wegens ernstige familieomstandigheden, waren het ten slotte vertegenwoordigers van zeven organisaties (de Founding Organizations) die de oprichtingsakte en het handvest tekenden.

Op de vraag waarom ook de Amerikaanse CSICOP aan deze samenwerking meedoet, is het antwoord dat CSICOP de organisatie is met de grootste aanhang (aan abonnees) in Europa. Bovendien heeft CSICOP een bureau in Engeland. Daarom geldt het ook als een Europese organisatie. Allen tekenden onder provisie van goedkeuring door het bestuur van hun eigen organisatie; deze besturen is gevraagd vóór het einde van het jaar mee te delen of ze aan de ECSO zullen deelnemen; in dat geval zullen ze ook voor die datum een vertegenwoordiger benoemen in de Raad.

De overeenkomst zal op 1 januari 1995 in werking treden en de eerste Raadsvergadering zal op 22 januari 1995 te Brussel plaatsvinden. Daarbij zullen onder meer beleidsvoorstellen worden uitgewerkt en een dagelijks bestuur worden gekozen. De volgende vergadering zal plaatsvinden tijdens het zevende Europese skeptische congres, dat van 4 tot 7 mei 1995 nabij Darmstadt in Duitsland wordt gehouden.

Charter of ECSO
Charter of ECSO
Agreement to establish the European Council of Skeptical Organizations (ECSO).
Agreement to establish the European Council of Skeptical Organizations (ECSO).

Uit: Skepter 7.4 (1994)

Website van ECSO

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis

Cornelis de Jager is astronoom en oud-voorzitter van Skepsis