Cults & New Religious Movements: A Bibliography (NL/D)

by Rob Nanninga

February 2001

Online texts about cults and new religions

(to list with English Books)


 

Dutch and German Literature

 

Aupers, Stef (1998)
‘Je hoeft er niet in te geloven: het werkt!’ Over de instrumentalisering van New Age-spiritualiteit.
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 25(2), 295-321.

Aupers, Stef & Anneke van Otterloo (2000)
New Age: een godsdiensthistorische en sociologische benadering.
Kampen: Kok.

Barker, Eileen & Richard Singelenberg (1996)
Nieuwe religieuze bewegingen.
Kampen: Kok.

Becker, J.W., J. de Hart & J. Mens (1997)
Secularisatie en alternatieve zingeving in Nederland.
Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Behnk, Wolfgang (1997)
Uriella und die Wunderheilungen – therapeutischer Wildwuchs in der Sektenszene. [Fiat Lux] Skeptiker, 10(1), 7-11.

Bochinger, Christoph (1994)
New Age und moderne Religion.
Güttersloh: Güttersloher Verlagshaus.

Bont, G. de (1980)
Transcendente Meditatie – een kritische beschouwing.
Tijdschrift voor Psychotherapie, 6, 1-11.

Bromley, David G. (1993)
Satanisme: angst rond een nieuwe cultus.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 27, 149-180.

Campbell, June (1997)
Göttinen, Dakinis und ganz normale Frauen: Weibliche Identität im Tibetischen Tantra.
Berlin: Theseus.

Carlhoff, H.W. & P. Wittemann (1994)
Neue Wege zum Glück? Psychokulte, neue Heilslehren, Jugendsekten.
Stuttgart.

Clark, John G. (1979)
Der künstlich gesteuerte Wahnsin.
In Müller-Kuppers & Specht (1979), 85-103.

Colassin, Vincent (1990)
De Drie Heilige Harten: de ‘sektarische’ evolutie van een bijbels geïnspireerde beweging.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 21, 33-48.

Denaux, Adelbert (1982)
Godsdienstsekten in Vlaanderen.
Leuven: Davidsfonds.

Derks, F. & J.M. van der Lans (1983)
Het post-cult-syndroom: feit of fictie?
Religieuze bewegingen in Nederland, 6, 58-75.

Derks, F. & J.M. van der Lans (1985)
Van het pad gevallen: de gevolgen van uittreding uit nieuwe religieuze bewegingen.
Religieuze bewegingen in Nederland, 10, 66-103.

Devillé, Rik (1996)
Het Werk. Een katholieke sekte?
Van Halewyck.

Diepraam, J. (1983)
De luide roep die nooit weerklonk: een kritische blik op 150 jaar Adventisme.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 6, 8-57.

Dissel, Caroline (1989)
Bouwers aan een nieuwe wereldorde: Baha’is in Nederland.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 19, 43-59.

Eimuth, Kurt-Helmuth (1996)
Die Sekten-Kinder.
Freiburg: Herder Verlag.

Finger, Joachim (1987)
Gurus, Ashrams und der Westen. Eine religions- wissenschafliche Untersuchung zu den Hintergrunden der Internationalisierung des Hinduismus.
Frankfurt: Peter Lang.

Freund, R. (1995)
Braune Magie? Okkultismus, New Age und Nationalsozialismus.
Wien.

Gasker, H. et al. (1994)
Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschauungen.
Freiburg.

Goldner, Colin (1997)
Psycho: therapien zwischen Seriosität und Scharlatanerie.
Augsburg: Pattloch Verlag.

Gooren, Henri & Richard Singelenberg (1997)
Heaven’s Gate: ‘het lichaam is slechts een omhulsel’.
Religie Nu, 1(1), 4-17.

Grandt, Guido & Michael Grandt (1998)
Waldorf Connection: Rudolf Steiner und die Anthroposophie.
Aschaffenburg: Alibri Verlag.

Gross, W., ed. (1994)
Psychomarkt, Sekten, destruktive Kulte.
Bonn.

Haack, Friedrich-Wilhelm (1979)
Jugendreligionen.
München: Claudius Verlag.

Haack, Friedrich-Wilhelm (1982)
Scientology – Magie des 20.Jahrhunderts.
München: Claudius Verlag.

Haack, Friedrich-Wilhelm (1991)
Europas neue Religion: Sekten-Gurus-Satanskult.
Freiburg: Herder.

Haack, Friedrich-Wilhelm (1994)
Sekten.
München: Münchener Reihe.

Haan, Wim (1984)
Verslag van een reis door ‘Krsna-land’. [Hare Krishna] Religieuze Bewegingen in Nederland, 8, 47-80.

Haan, Wim (1998)
Het orakel van IFA en het oordeel van de rechtbank. (deprogramming)
Religie Nu, 1(2), 16-30.

Hanegraaff, Wouter J. (1992)
New Age en cultuurkritiek.
Skeptische Notities 9, 1-29. Utrecht: Stichting Skepsis.

Hanegraaff, Wouter J. (1995)
Nieuwe religieuze bewegingen.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 29, 1-49.

Hanegraaff, Wouter J. (1996)
Over enkele doemscenario’s in hedendaagse esoterie en New Age. [Zonnetempel] Religieuze bewegingen in Nederland, 32, 41-69.

Hart, Joep de (1990)
Sirenenzang: de identificatie met cults en evangelische bewegingen onder jongeren tijdens en na hun middelbare schooltijd.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 21, 67-95.

Hartmut, Zinser (1997)
Der Markt der Religionen.
München: Wilhelm Fink Verlag.

Hartwig, Renate (1994)
Scientology – Ich klage an!
Augsburg: Pattloch Verlag.

Hemminger, Hansjorg (1995)
Was ist eine Sekte?
Stuttgart: Matthias Grunewald Verlag; Mainz: Quell Verlag.

Hoekstra, E.G. (1992)
Wegwijzer in esoterisch Nederland.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 25, 89-146.

Hoekstra, E.G. & M.H. Ipenburg (1995)
Wegwijs in religieus en levensbeschouwlijk Nederland.
Kampen: Kok.

Hummel, Reinhart (1980)
Indische Mission und neue Frömmigkeit im Westen.
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Hummel, Reinhart (1988)
Neue religiose Bewegungen und “Sekten”.
Materialdienst der EZW, 8, 225-236.

Hummel, Reinhart (1996)
Gurus, Meister, Scharlatane. Zwischen Faszination und Gefahr.
Freiburg: Herder Verlag.

Hennekam, Jolanda (1993)
De val van Rajneeshpuram: Opkomst en ondergang van de Bhagwanbeweging.
Skepter, 6(2), 19-25.

Introvigne, Massimo & Hubert Michael Seiwert (1998)
Schluß mit den Sekten! : die Kontroverse über “Sekten” und neue religiöse Bewegungen in Europa.
Marburg: Diagonal-Verlag.

Kaplan, David & Andrew Marshall (1996)
Aum: de sekte aan het eind van de wereld.
Amsterdam: Luitingh – Sijthoff.

Karow, Yvonne (1990)
Bhagwan Bewegung und Vereinigungskirche.
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Kehrer, G., ed. (1981)
Das entstehen einer neuen Religion: das Beispiel der Vereinigungskirche.
München: Kosel-Verlag.

Köhle, H. & H. Beckers (1994)
Kulte, Sekten, Religionen.
Augsburg.

Köllen, Kai (1980)
Jeugdsekten in Nederland.
Amsterdam: De Lange.

Kranenborg, Reender (1977)
Trancendente Meditatie.
Kampen: Kok.

Kranenborg, Reender (1984)
Een nieuw licht op de kerk?
The Hague: Uitgeverij Boekencentrum.

Kranenborg, Reender (1985)
De School voor Filosofie als neo-hinduïstische beweging.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 10, 7-66.

Kranenborg, Reender (1985)
Het Europees Parlement en de sekten.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 10, 111-130.

Kranenborg, Reender (1987)
De Siddha-Yoga van Swami Muktananda.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 14, 53-106.

Kranenborg, Reender (1989)
Het verschijnsel New Age: een overzicht.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 18, 7-28.

Kranenborg, Reender (1992)
Sektenbestrijding in Nederland.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 24, 31-56.

Kruchem, Thomas (1999)
Staatsfeind Scientology?
München: Koehler & Amelang Verlag.

Lallemand, A. (1994)
Sekten in België en in Luxemburg.
Berchem: EPO.

Lifton, Robert J. (1979)
Religiose Kulte und Totalitarismus.
In Müller-Kuppers & Specht (eds.), 73-84.

Mayer, Jean-François (1995)
Mit Sekten konfrontiert.
Freiburg: Paulusverlag.

Mayer, Jean-François (1998)
Sonnentempel: Die Tragödie einer Sekte.
Freiburg: Paulusverlag.

Minhoff, C. & H. Lösch (1988)
Neureligiose Bewegungen: Strukturen, Ziele, Wirkungen.
München.

Moerland, M., ed. (1996)
De kool en de geit in de Nieuwe Tijd: wetenschappelijke reflexies op New Age.
Utrecht: Jan van Arkel.

Moerland, Miranda & Anneke van Otterloo (1996)
New Age: tegencultuur, paracultuur of kerncultuur?
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 22(4), 682-710.

Müller-Kuppers, Manfred & Friedrich Specht, eds. (1979)
Neue Jugend-religionen.
Göttingen: Verlag für Medizinische Psychologie im Verlag Vandenhoeck & Ruprecht.

Nagel, A.H.M. (1994)
De Sai-paradox. Tegenstrijdigheden van en rondom Sathya Sai Baba.
Religieuze bewegingen in Nederland, 29, 123-151.

Nanninga, Rob (1989)
God of goochelaar? De harde claims van Sai Baba.
Skepter, 2(4), 14-17.

Nanninga, Rob (1992)
Is er leven na de bekering?
Psychologie, april, 16-19.

Nanninga, Rob (1992)
Wat gebeurt er als je boos wordt? De politie leert positief denken. [Brahma Kumaris] HN-magazine, 48(48), 14-18.

Nanninga, Rob (1993)
De strijd tegen de satanisten.
HN-magazine, 49(29), 12-15.

Nanninga, Rob (1993)
Rumoer rond een reïncarnatie: wie is de echte Karmapa?
Skepter, 6(1), 34-36.

Nanninga, Rob (1995)
Hulpverleners of hersenspoelers? Een deprogrammering op video.
Skepter, 8(3), 1-4; Trouw, 19 augustus.

Nanninga, Rob (1996)
De nieuwe hersenspoelers.
Psychologie, juli, 77.

Nanninga, Rob (1997)
Jezus in een UFO. [Heaven’s Gate] De Groene Amsterdammer, 121(16), 8-9.

Nanninga, Rob (1999)
Voor God en Ulster: rituelen van de Oranje Orde.
Skepter, 12(1), 10-14.

Post, Piet (1985)
Religieuze bewegingen: kruid of onkruid.
Franeker: Uitgeverij T. Wever.

Reenen, Henk-Jan, Patrick Vandermeersch & Giel Hutschemaekers (1997)
Alternatieve GGZ en New Age; verslag van een enquete onder alternatieve hulpverleners.
Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 12, 1207-1218.

Reller, Horst et al. (2000)
Handbuch Religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 5th ed.

Reinders, P.J. (1989)
De Brahma Kumari’s.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 19, 95-134.

Richardson, James T. (1982)
Nieuwe religieuze bewegingen in Amerika.
Jeugd en Samenleving, 12(3), 199-212.

Richardson, James T. (1982)
Bekering, hersenspoeling en deprogrammering bij nieuwe religieuze bewegingen.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 5, 38-55.

Schnabel, Paul (1982)
Tussen stigma en charisma.
Deventer: Van Loghum.

Schnabel, Paul (1982)
Onbeduidend en veelbetekenend.
Jeugd en Samenleving, 12(3), 134-146.

Schorsch, Christof (1988)
Die New Age Bewegung: Utopie und Mythos der neuen Zeit.
Gütersloh.

Siepe, Leo & Paul van der Gaag (1996)
Managers in de leer bij de Scientology Church.
FNV Magazine, 5 sept., 4-7.

Singelenberg, Richard et al. (1988)
Een schets van Summit Lighthouse.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 16, 82-121.

Singelenberg, Richard (1991)
Vreemd bloed is zondig bloed. Jehovah’s Getuigen en bloedtransfusie.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 22, 125-158.

Singelenberg, Richard (1992)
Religieuze stigmatisering? Toewijzingsperikelen rondom het Jehovah’s Getuigen-ouderschap.
Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 14(8), 180-183.

Singelenberg, Richard (1992)
Een therapeutische Nouvelle Cuisine: de mythe van het satanisch ritueel misbruik.
Skepter, 5(2), 22-28.

Singelenberg, Richard (1993)
Het huidige wereldbeeld van een Jehovah’s Getuige.
Psychologie, 12(1), 14-16

Singelenberg, Richard (1993)
Christian Science.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 27, 77-123.

Singelenberg, Richard (1994)
Totaalweigering en Jehovah’s Getuigen.
Nederlands Juristenblad, 60(20 mei), 678-682.

Singelenberg, Richard (1996)
Jehovah’s Getuigen.
Religieuze Bewegingen in Nederland, 32, 85-130.

Singer, Margaret Thaler (1979)
Coercive persuasion und die Probleme der Ex-Cult Members.
In Müller-Kuppers & Specht (eds.), 104-120.

Singer, Margaret Thaler & Janja Lalich (1997)
Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verlieren und wiedergewinnen können.
Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.

Somers, H.H. (1995)
Jehovah’s Getuigen. Naar het einde van de wereldchaos?
Antwerpen: Hadewych.

Stamm, Hugo (1996)
In de ban van een sekte.
Baarn: Ten Have.

Stenger, H. (1993)
Die sociale Konstruktion okkulter Wirklichkeit: eine Sociologie des ‘New Age’.
Opladen.

Stoffel, Olaf (1999)
Der Griff nach der Seele. Wege aus religiöser Abhängigkeit.
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.

Stoffels, H.C.(1996)
Gemeente zonder vlek of rimpel? ‘Noorse Broeders’ in het nieuws.
Nieuwe Religieuze Bewegingen in Nederland, 32, 151-171.

Süss, J. (1996)
Bhagwans Erbe: Die Osho-Bewegung heute.
München.

Taudien, H. (1987)
Grenzen der Relionsfreiheit: rechtliche Mölichkeiten zur Reaktion auf die Aktivitäten neuer religiöser Bewegungen.
München.

Thooden, Anna & Ingemarie Schmidt (1987)
Der Mythos um Bhagwan: Die Geschichte einer Bewegung.
Hamburg: Rowohlt.

Usarski, Frank (1988)
Die Stigmatisierung Neuer Spiritueller Bewegungen in der Bundesrepublic Deutschland.
Köln: Böhlau Verlag.

Vanacker, Geert (1986)
De religieuze sekten. Religie, waanzin of bedrog?
Kapellen: De Nederlandse Boekhandel / Uitgeverij Pelckmans.

Van Beek, W.A.E. (1988)
De Mormonen.
Religieuze bewegingen in Nederland, 16, 7-82.

Van der Lans, Jan (1981)
Volgelingen van de goeroe.
Baarn: Amboboeken.

Van der Lans, Jan & R.M. Dahlmans(1982)
Toetreding tot religieuze bewegingen: een bijdrage tot toetsing van het bekeringsmodel van Lofland.
Gedrag, 10, 39-57.

Van der Lans, Jan (1982)
Nieuwe religieuze bewegingen in relatie met de tegenkultuur.
Jeugd en Samenleving, 12(3), 162-175.

Vermander, Walter, eindred. (1985)
De verlichte leegte. Semi-religieuze bewegingen onder de loep.
Leuven: Studiekring vrij onderzoek, Acco.

Vervaet, Ewald (1997)
Het verschijnsel Jomanda.
Amsterdam: Babylon- De Geus.

Voltz, Tom (1995)
Scientology und (k)ein Einde.
Solothurn/Düsseldorf.

Voltz, Tom (1997)
Scientology: Ein Insider packt aus.
Freiburg: Herder.

Von Billerbeck, Liane & Frank Nordhausen (1993)
Der Sekten-Konzern, Scientology auf dem Vormarsch.
Berlin: Ch. Links Verlag.

Vontober, J. et al. (1993)
Das Paradies kan warten: Gruppierungen mit totalitärer Tendenz.
Zürich: Werd.

Vroon, Piet (1993)
Sinterklaas in India: een bezoek aan de ashram van Sai Baba.
Skepter, 6(1), 4-10.

Wiesberger, Franz (1990)
Bausteine zu einer soziologischen Theorie der Konversion.
Berlin: Duncker & Humblot.

Witteveen, Tobias A.M. (1984)
Overheid en religieuze bewegingen.
The Hague: Staatsuitgeverij. (report to the Dutch government)

Wolflingseder, M. (1998)
Esoterik: rationale Irrationalität in Zeiten ohne Sinn und Sinnlichkeit.
Göttingen.

Zinser, Hartmut, Gerhard Schwarz & Babett Remus (1997)
Psychologische Aspekte neuer Formen der Religiosität. Veröffentlichungen am Religionswissenschaftlichen Institut der FU Berlin.
Tübingen: Medien Verlag Köhler.

Vond u dit artikel interessant? Overweeg dan eens om Skepsis te steunen door donateur te worden of een abonnement op Skepter te nemen.

Steun Skepsis